Не актуальна

Радники з питань децентралізації

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яке є партнером Програми ЄС для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його державами-членами (Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією) й виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ, оголошує конкурсний відбір радників з питань децентралізації для роботи в Миколаївській, Сумській та Тернопільській областях.

Завдяки децентралізації та реформі місцевого самоврядування, об’єднані територіальні громади (ОТГ) мають повноваження та ресурси втілювати нові ідеї та задовольняти потреби українців. Кожного дня ці громади вносять позитивні зміни у життя місцевих жителів. Середовище також постійно змінюється: з’являються нові закони, обов’язки, можливості. Програма «U-LEAD з Європою» проводить відбір фахівців до групи експертів з метою підтримки ОТГ у їх діяльності щодо підвищення якості громадських послуг, стимулюванні місцевої економіки, ефективнішого управління ресурсами та активнішого залучення громадськості. Перша група експертів була сформована у 2017 році та відтоді до неї постійно долучаються нові експерти.

Відібрані до групи експерти матимуть можливість працювати у згаданих вище областях в якості радників у відокремлених підрозділах (ВП) Центру розвитку місцевого самоврядування (ЦРМС), які було створено у 2016-2017 роках з метою підтримки реалізації реформи децентралізації та політики регіонального розвитку. Співпрацюючи з ВП ЦРМС, радники сприятимуть розвитку спроможності та надаватимуть консультативні послуги органам місцевого самоврядування, насамперед, ОТГ та виконавчим органам місцевої влади. Завдання радників – підтримати їх у виконанні нових обов’язків та ефективному управлінні ресурсами. Група експертів співпрацює з широким колом українських та міжнародних партнерів, як в рамках Програми «U-LEAD з Європою», так і поза нею.

Участь у процесі зміцнення органів місцевого самоврядування вимагає дотримання принципів компетентності, доброчесності, неупередженості, незалежності та конфіденційності. Тому експерти зобов’язані дотримуватись найвищих стандартів правил поведінки.

Основні обов’язки: Консультаційна та координаційна підтримка організаційних і операційних заходів управління, пов’язаних з реформою місцевого самоврядування і територіальної організації влади (децентралізації)

Радники будуть:

 • надавати консультації щодо загального процесу реалізації реформи децентралізації та пов’язаних з нею завдань з впровадження реформ на місцевому та регіональному рівнях (включаючи, але не обмежуючись роботою щодо об’єднання громад, роботою з вже створеними об’єднаними громадами, тощо);
 • надавати підтримку на місцевому та регіональному рівнях в рамках комплексного аналізу та гармонізації нормативно-правової бази для реалізації державної політики у вищезазначених сферах;
 • надавати аналітичну підтримку і консультації в питаннях пов’язаних з реформою децентралізації;
 • налагоджувати взаємодію та діалог з радниками з питань децентралізації ВП ЦРМС в інших областях, обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування (у тому числі робочими групами з питань стратегічного планування на місцевому та регіональному рівні), територіальними органами центральних органів виконавчої влади, неурядовими організаціями та установами;
 • забезпечувати взаємодію з міжнародними проектами та програмами, які передбачають надання технічної та донорської допомоги Україні та реалізуються у відповідній області;
 • аналізувати документи, що стосуються планування, інвестування та розвитку, а також надання послуг;
 • розробляти послідовні і практичні рекомендації щодо здійснення реформи децентралізації у відповідній області;
 • виявляти потреби партнерів, зокрема, щодо розвитку потенціалу, а також підтримки у розробці відповідних заходів;
 • організовувати та підтримувати проведення тренінгів, семінарів, навчальних поїздок тощо;
 • сприяти загальному управлінню знаннями і даними.

Кваліфікаційні вимоги:

Основні загальні вимоги:

 • ступінь бакалавра/магістра і відповідний досвід проведення аналітичної роботи і/або досвід виконання складних завдань;

Спеціальні вимоги (бажано):

 • значний досвід у сфері місцевого самоврядування (об’єднання громад зокрема), стратегічного планування і управління, в тому числі знання принципів партисипативного підходу та розвитку потенціалу;
 • досвід роботи у створенні та формуванні мереж з різними зацікавленими сторонами (стейкхолдерами) буде перевагою.

Очікувані знання:

 • знання програми реформ уряду, зокрема у сфері децентралізації;
 • знання системи державної влади та місцевого самоврядування в Україні, і/або знання організацій громадянського суспільства та/або міжнародних організацій.

Необхідні навички:

 • добре розвинені соціальні компетенції для ефективної взаємодії в професійному і політичному середовищі;
 • стратегічні навички аналізу і планування;
 • організаційні, управлінські навички та навички планування, вміння керувати кількома завданнями одночасно, вирішувати проблеми, дотримуватися строків і підтримувати високу якість роботи;
 • вміння працювати в команді з відмінними міжкультурними навичками;
 • проактивне, інноваційне та практичне ставлення до роботи;
 • відмінні комунікативні та презентаційні навички;
 • добрі навички роботи з комп’ютером (наприклад, MS Office Suite, включаючи Excel, Powerpoint тощо);
 • відмінне володіння українською мовою та добре володіння англійською мовою (принаймні середній рівень).

Інші вимоги:

 • відсутність конфлікту інтересів щодо вищезазначених завдань;
 • відсутність судимості і участі в корупційних скандалах;
 • можливість частих поїздок і активна, практична підтримка процесів розвитку в заданому регіоні.

Для забезпечення справедливого, відкритого та ефективного конкурсу, відбір експертів відбувається за принципами конкуренції, об’єктивності, прозорості, звітності, та включає в себе наступні стадії:

 1. Подання заяви на участь у конкурсі – зацікавлені кандидати надсилають своє резюме, анкету та документ, що засвідчує згоду на обробку персональних даних.
 2. Попередній відбір – заяви розглядаються на предмет відповідності головним вимогам посади. Кандидати, які, згідно з їх резюме, відповідають головним вимогам посади, будуть запрошені на комп’ютерне тестування.
 3. Комп’ютерне тестування «Загальних здібностей» - тест включає в себе 4 типи питань: на вербальне, логічне, абстрактне та математичне мислення. Кандидати, які наберуть мінімально необхідну кількість балів, будуть запрошені на тест на особисті якості, який складається з опитування в електронному форматі та співбесіди з психологом за допомогою Skype.
 4. Співбесіда з конкурсною комісією. 
 5. Список фіналістів, які успішно пройдуть співбесіду з конкурсною комісією, буде подано на схвалення комітету з відбору, який складається з представників ЄС, Мінрегіону та U-LEAD.
 6. Схвалені фіналісти стають частиною групи експертів.
 7. Експерти запрошуються на зустріч з директорам ВП ЦРМС (відповідно до вакансії). ВП, згідно з поточними потребами, може запропонувати довгостроковий контракт.

Запрошуємо зацікавлених кандидатів надіслати заповнену анкету (завантажити), документ, що засвідчує згоду на обробку персональних даних (завантажити) та резюме, у якому зазначено досвід, який відповідає кваліфікаційним вимогам посади, в електронному форматі на адресу ел. пошти: expertpool.u-lead@dopomoga.org.ua. Кінцевий термін подання заяви: 18:00 за київським часом 19.03.2019.

Прохання звернути увагу на наступне:

 • будь ласка, назвіть своє резюме «Радник з питань децентралізації резюме Прізвище Ім’я» та анкету «Радник з питань децентралізації анкета Прізвище Ім’я»;
 • будь ласка, зазначте в темі електронного листа «Радник з питань децентралізації»;
 • прохання зауважити, що заяви, подані після кінцевого терміну, не розглядаються;
 • через велику кількість заяв, сповіщення про наступні етапи відбору отримають тільки ті кандидати, чиї заяви будуть відібрані для запрошення на комп’ютерне тестування;
 • комп’ютерне тестування та співбесіда з комісією з відбору проходить у Києві. Затрати на проїзд відшкодовуються;
 • прохання зауважити, що весь процес відбору триває близько двох місяців.