Не актуальна

Радники з юридичних питань

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яке є партнером Програми ЄС для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується Європейським Союзом та його державами-членами (Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією) й виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ, оголошує конкурсний відбір радників з юридичних питань для роботи у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Завдяки децентралізації та реформі місцевого самоврядування, об’єднані територіальні громади (ОТГ) мають повноваження та ресурси втілювати нові ідеї та задовольняти потреби українців. Кожного дня ці громади вносять позитивні зміни у життя місцевих жителів. Середовище також постійно змінюється: з’являються нові закони, обов’язки, можливості. Програма «U-LEAD з Європою» проводить відбір фахівців до групи експертів з метою підтримки ОТГ у їх діяльності щодо підвищення якості громадських послуг, стимулюванні місцевої економіки, ефективнішого управління ресурсами та активнішого залучення громадськості. Перша група експертів була сформована у 2017 році та відтоді до неї постійно долучаються нові експерти.

Відібрані до групи експерти матимуть можливість працювати у згаданих вище областях в якості радників у відокремлених підрозділах (ВП) Центру розвитку місцевого самоврядування (ЦРМС), які було створено у 2016-2017 роках з метою підтримки реалізації реформи децентралізації та політики регіонального розвитку. Співпрацюючи з ВП ЦРМС, радники сприятимуть розвитку спроможності та надаватимуть консультативні послуги органам місцевого самоврядування, насамперед, ОТГ та виконавчим органам місцевої влади. Завдання радників – підтримати їх у виконанні нових обов’язків та ефективному управлінні ресурсами. Група експертів співпрацює з широким колом українських та міжнародних партнерів, як в рамках Програми «U-LEAD з Європою», так і поза нею.

Участь у процесі зміцнення органів місцевого самоврядування вимагає дотримання принципів компетентності, доброчесності, неупередженості, незалежності та конфіденційності. Тому експерти зобов’язані дотримуватись найвищих стандартів правил поведінки.

Основні обов’язки:

Радники будуть:

 • надавати дорадчу підтримку ВП, об’єднаним громадам та громадам на шляху до об’єднання з наступних питань:
 • відповідність до умов та порядку об’єднання громад та підтримка у підготовці проектів необхідних документів (за запитом) на кожній стадії об’єднання;
 • перші кроки нещодавно об’єднаних громад та реорганізація органів місцевого самоврядування після їх об’єднання з дотриманням відповідних процедур;
 •  державна служба та управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування, принципи етики та доброчесності;
 • передача об’єктів спільної власності територіальних громад району в комунальну власність територіальних громад, управління ресурсами, коштами та комунальним майном;
 • організовувати та брати участь у короткострокових заходах з розвитку спроможності, підвищення поінформованості та створення мереж професійних зв’язків;
 • брати участь та робити внесок у стратегічне та операційне планування і моніторинг заходів ВП та формування звітності;
 • сприяти загальному управлінню знаннями і даними;
 • визначати передові практики та історії успіху у відповідній сфері для обміну інформацією та підвищення обізнаності громадськості;
 • представляти ВП на конференціях, зустрічах із зовнішніми зацікавленими сторонами тощо;
 • звітувати керівнику ВП.

Кваліфікаційні вимоги:

Основні загальні вимоги:

 • диплом бакалавра у галузі права;
 • 2 роки відповідного досвіду роботи у сфері права на державній службі, в органах місцевого самоврядування, приватному секторі або неурядовій організації.

Спеціальні вимоги (бажано):

 • професійний досвід в управлінні проектами буде перевагою;
 • володіння англійською мовою, добре розуміння Європейської хартії місцевого самоврядування та тренерські навички будуть перевагою.

Необхідні знання:

 • знання законодавчої бази України з питань місцевого самоврядування;
 • ґрунтовне розуміння конституції, земельного, бюджетного та податкового кодексів, включно з принципами професійної етики та доброчесності;
 • розуміння особливостей управління майном державної та комунальної власності, правил ведення діловодства в органах місцевого самоврядування;
 • розуміння принципів та умов добровільного об’єднання громад та їх функціонування, міжмуніципального співробітництва та державно-приватного партнерства.

Необхідні навички:

 • ґрунтовні організаційні навички та навички планування;
 • вміння працювати в колективі, чудові комунікаційні навички;
 • стратегічне мислення та вміння вирішувати проблеми;
 • високий рівень самоорганізації;
 • активна позиція, готовність до практичної діяльності;
 • чудове володіння українською мовою;
 • добрі навички володінням комп’ютером (MS Office, Excel, Powerpoint тощо);
 • готовність до частих поїздок в регіоні призначення.

Інші вимоги:

 • відсутність конфлікту інтересів щодо зазначених вище завдань;
 • відсутність судимостей та непричетність до корупційних скандалів;
 • згода на часті відрядження для надання практичної підтримки процесам розвитку в регіоні призначення.

Для забезпечення справедливого, відкритого та ефективного конкурсу, відбір експертів відбувається за принципами конкуренції, об’єктивності, прозорості, звітності, та включає в себе наступні стадії:

 1. Подання заяви на участь у конкурсі – зацікавлені кандидати надсилають своє резюме, анкету та документ, що засвідчує згоду на обробку персональних даних.
 2. Попередній відбір – заяви розглядаються на предмет відповідності головним вимогам посади. Кандидати, які, згідно з їх резюме, відповідають головним вимогам посади, будуть запрошені на комп’ютерне тестування.
 3. Комп’ютерне тестування «Загальних здібностей» - тест включає в себе 4 типи питань: на вербальне, логічне, абстрактне та математичне мислення. Кандидати, які наберуть мінімально необхідну кількість балів, будуть запрошені на тест на особисті якості, який складається з опитування в електронному форматі та співбесіди з психологом за допомогою Skype.
 4. Співбесіда з конкурсною комісією.
 5. Список фіналістів, які успішно пройдуть співбесіду з конкурсною комісією, буде подано на схвалення комітету з відбору, який складається з представників  ЄС, Мінрегіону та U-LEAD.
 6. Схвалені фіналісти стають частиною групи експертів.
 7. Експерти запрошуються на зустріч з директорам ВП ЦРМС (відповідно до вакансії). ВП, згідно з поточними потребами, може запропонувати контракт з надання консультаційних послуг.

Запрошуємо зацікавлених кандидатів надіслати заповнену анкету (завантажити), документ, що засвідчує згоду на обробку персональних даних (завантажити) та резюме, у якому зазначено досвід, який відповідає кваліфікаційним вимогам посади, в електронному форматі на адресу ел. пошти: expertpool.u-lead@dopomoga.org.ua. Кінцевий термін подання заяви: 18:00 за київським часом 19.03.2019.

Прохання звернути увагу на наступне:

 • будь ласка, назвіть своє резюме «Радник з юридичних питань резюме Прізвище Ім’я» та анкету «Радник з юридичних питань анкета Прізвище Ім’я»;
 • будь ласка, зазначте в темі електронного листа «Радник з юридичних питань»;
 • прохання зауважити, що заяви, подані після кінцевого терміну, не розглядаються;
 • через велику кількість заяв, сповіщення про наступні етапи відбору отримають тільки ті кандидати, чиї заяви будуть відібрані для запрошення на комп’ютерне тестування;
 • комп’ютерне тестування та співбесіда з комісією з відбору проходить в Києві. Затрати на проїзд відшкодовуються;
 • прохання зауважити, що весь процес відбору триває близько двох місяців.