Не актуальна

Конкурс для організацій щодо узагальнення економічної інформації в областях (Oblast Economic Mapping)

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад України

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ № RFP 0015

Аудит економічних ресурсів областей: розробка статистичних економічних карт 7 областей 

 

Дата запрошення: 21 лютого 2017 р.

Термін для подання запитань: 03 березня 2017 р.

Термін подання заявок: 10 березня 2017 р.

 

Організація «Ґлобал Ком’юнітіз» твердо дотримується принципу рівних можливостей без урахування раси, кольору шкіри, ставлення до релігії, гендеру, сексуальної орієнтації, національної або етнічної належності, віку або інвалідності.

 

І. Огляд

Організація «Ґлобал Ком’юнітіз» виконує в Україні програму DOBRE («Децентралізація приносить кращі результати та ефективність», DOBRE), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).  Ця п’ятирічна програма покликана допомогти лідерам новоутворених об’єднаних територіальних громад (ОТГ) ефективно управляти ресурсами, підвищувати якість громадських послуг і розширювати участь громадян у суспільному житті. Зараз програма DOBRE проводить орієнтування зацікавлених сторін громад у рамках процесу партисипативного стратегічного планування, який забезпечує залучення громадян, визначення проблем, розподіл ресурсів, а також розробку й реалізацію програм, покликаних задовольнити пріоритетні потреби громад.

Беручи процес стратегічного планування за основу, програма DOBRE проводитиме практичне навчання й надаватиме консультаційні послуги, щоб розвинути у лідерів громад навички, необхідні для реалізації відповідних стратегічних планів і програм підтримки.  Знання, практичні навички, навчальні матеріали й підходи до навчання згодом знайдуть своє місце в українських закладах освіти та інших сервісних організаціях місцевого самоврядування, що в майбутньому забезпечить доступність необхідних послуг для громад, що розвиваються.  Програма DOBRE бажає укласти договір із:

 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПІДТРИМКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ОПМС)

на виконання Звітів про аудит економічних ресурсів областей

у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській, Івано-Франківській та Тернопільській областях

 

Відібрана ОПМС збиратиме та узагальнюватиме на рівні областей інформацію про стратегію економічного розвитку, ресурси, перешкоди та точки зору ключових груп зацікавлених сторін.   Участь у відборі може взяти будь-яка організація, спроможна надавати консультаційні, науково-дослідні або дорадчі послуги органам місцевого самоврядування.  У відборі можуть брати участь, зокрема, такі організації:

 • заклади освіти, в тому числі, університети, академії, інститути, бізнес-школи, професійні школи та заклади підвищення кваліфікації;
 • навчальні та консалтингові компанії;
 • неурядові організації (НУО), об’єднання, аналітичні центри або консорціуми.

 

 1. Опис проекту DOBRE

Чимало керівників об’єднаних територіальних громад (ОТГ) наразі не мають можливості виконувати свої нові обов’язки, обумовлені децентралізацією та об’єднанням. Програма DOBRE, шляхом проведення серії тренінгів і консультацій, допоможе керівникам громад і органів місцевого самоврядування розвинути необхідні спроможності та ефективно застосовувати здобуті знання й навички на користь своєї громади.

Консорціум DOBRE, що складається з міжнародних та українських організацій на чолі з організацією «Ґлобал Ком’юнітіз», поєднує в собі великий обсяг знань і практичного досвіду у сфері децентралізації та розвитку територіальних громад.  Цей консорціум налагоджує відносини партнерства з численними освітніми установами, НУО, об’єднаннями та іншими організаціями України для проведення практичних тренінгів, виїзних консультацій та діяльності з залучення громад, наслідком яких мають стати місцеві стратегії економічного розвитку й розвитку об’єднаних територіальних громад. Процес стратегічного планування на основі потреб громад дасть змогу опрацювати «плани дій» та чітко визначені проекти, покликані підвищити якість громадських послуг, заохотити економічний розвиток і підвищити якість життя у громадах.   Успішні проекти та досягнуті результати послужать взірцем та заохотять інші територіальні громади до подальшої роботи над удосконаленням послуг і підвищенням якості життя населення.

III.    Обсяг та результати робіт

Контекст

Програма DOBRE шукає ОПМС для пошуку та узагальнення ключової економічної інформації щодо Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської, Миколаївської, Івано-Франківської та Тернопільської областей.   Крім того, ОПМС буде доручено збір репрезентативних даних про погляди ключових зацікавлених сторін (та їхніх контактних осіб), які представляють органи державної влади, ділові кола, заклади освіти, громадянське суспільство та програми міжнародної допомоги.   Нові об’єднані територіальні громади, яким програма DOBRE надає підтримку, використовуватимуть цю важливу інформацію про стратегії, ресурси та напрямки діяльності областей для врахування регіональних умов у своїх стратегіях розвитку територіальних громад.  З огляду на це, програма DOBRE використовуватиме цю інформацію під час визначення напрямків надання допомоги за програмою на підтримку зусиль територіальних громад.

Цілі та завдання

Місцевий економічний розвиток (МЕР) є невід’ємною складовою комплексного плану стратегічного розвитку будь-якої територіальної громади, оскільки лідери громад працюють над розширенням їх податкової бази та підвищенням якості життя громадян шляхом створення нових робочих місць, утримання старих або залучення нових підприємств, заохочення підприємництва та інновацій, і нарощування доходів.

Для забезпечення ефективності стратегії МЕР територіальної громади у сприянні довгостроковому зростанню кількості робочих місць, доходів і конкурентоспроможності необхідно, щоб вони базувались на повному уявленні про ситуацію в географічному регіоні або в області, в якій здійснюється реалізація. У рамках аналізу з опрацювання місцевої стратегії дуже важливо визначити та взяти до уваги осіб, що ухвалюють рішення на регіональному та обласному рівні, транспортні та інші ключові ресурси, провідні сектори промисловості, основні підприємства, виші, технологічні центри та представників громадянського суспільства. Необхідно забезпечити розуміння як сильних, так і слабких сторін різних інституцій у регіоні, а також можливостей для розвитку приватного сектора.  Розробникам планів на місцевому рівні необхідно розуміти наявні регіональні та обласні стратегії економічного розвитку й розбиратись у програмах і проектах, що виконуються та плануються до виконання, які впливатимуть на результати діяльності відповідних територіальних громад.

Для того, щоб у лідерів територіальних громад була ця важлива контекстна інформація про ситуацію у відповідній області, і щоб забезпечити її врахування, «Ґлобал Ком’юнітіз» відбере організацію (Виконавця), якій буде доручене виконання зазначених нижче завдань, і укладе з нею договір:

 • Підготовка звіту про аудит економічних ресурсів області

Такий аудит передбачає виявлення та каталогування всіх основних активів, які мають відношення до регіонального розвитку, разом із базовою інформацією про кожний актив.  Така «інвентаризація активів» має бути здійснена шляхом:

 

 • збирання, узагальнення та аналізу звітів про економіку областей та відповідних профілів областей (у тому числі, «інвестиційних паспортів»);
 • сканування засобів масової інформації та інших інформаційних ресурсів для одержання актуальної та оновленої інформації;
 • одержання зауважень і пропозицій від лідерів та контактних осіб відповідних державних органів/установ, приватних компаній, закладів освіти, міжнародних агентств, а також неприбуткових організацій і організацій громадянського суспільства.

Примітка:  окрім інвентаризації активів за результатами аудиту має бути підготовлено «Зведений звіт» (українською та англійською мовами), в якому буде визначено конкретні переваги та вади, обмеження та можливості, що їх мають ураховувати місцеві територіальні громади під час опрацювання своїх стратегій МЕР.  Виконавець, що надаватиме послуги, має описати ключові чинники розвитку економіки кожної з областей та виявити можливі взаємозв’язки між активами нарегіональному/обласному рівні та на рівні територіальної громади.

За результатами роботи має бути підготовлений Аудиторський звіт (із зведеним звітом) та інвентаризаційна відомість активів, що можуть бути використані для подальшого опрацювання профілів територіальних громад. Ці документи мають бути складені в електронній формі, щоб уможливити їх регулярне оновлення силами фахівців програми DOBRE.

ПРИМІТКА:   пропоновану структуру аудиторського звіту подано в додатку 1 до цього документа.

 

 • Визначення ключових зацікавлених сторін та груп зацікавлених сторін на обласному рівні

Необхідно визначити важливі організації та ключових представників цих організацій, а також надати всю необхідну контактну інформацію, що має бути відома керівникам територіальних громад (і програмі DOBRE), і налагодити контакти з ними.  Такими ключовими представниками є керівники органів державного управління, представники ділових кіл, закладів освіти, громадянського суспільства, засобів масової інформації та організацій з надання технічної допомоги, що працюють в області.

ПРИМІТКА:  зразок формату подання зібраної інформації подано в додатку 2.

 

 • Збирання наявних стратегій розвитку на обласному рівні

У багатьох (якщо не в усіх) областях, у яких зараз працює програма DOBRE, вже розроблено плани стратегічного розвитку, на основі яких вони визначають свою політику, програми та проекти, працюючи над реалізацією спільного бачення.  Деякі з областей одержали значні обсяги міжнародної допомоги та створили ці документи на основі партисипативного процесу.  Деякі з них (але не всі) мають додаткові документи, що мають на меті надання підтримки в утворенні малих і середніх підприємств та розвитку підприємництва в області.

Відібраний Виконавець збере та узагальнить стратегічні документи обласного рівня, забезпечивши доступність відповідних документів.  Документи мають бути зібранів розрізі областей — українською, а за можливості, й англійською мовою.

 

 • Складення переліку заходів з допомоги або програм фінансування територіальних громад, що реалізовуються або плануються до реалізації

Виконавець, що надаватиме послуги, складе реєстр загальнодержавних та інших програм, адміністрування яких здійснюється на обласному та/або районному рівні, які передбачають можливість виділення територіальним громадам технічних, фінансових або інших ресурсів.  Мова йде про загальнодержавні та обласні програми, а також про програми, що реалізовуються за підтримки організацій з надання міжнародної технічної допомоги, приватних фондів або фірм, які здійснюють діяльність у конкретних областях.

Напрямки діяльності:

 

Очікується, що Виконавець з метою виконання окреслених вище завдань здійснюватиме таку діяльність:

 • проведення кабінетного дослідження кожної області зі збиранням та узагальненням доречної інформації;
 • здійснення комунікації (телефоном/електронною поштою/в інший спосіб) із ключовими представниками органів державного управління, ділових кіл, закладів освіти, громадянського суспільства, засобів масової інформації кожної з 7 областей для одержання від них зауважень і рекомендацій.

Після завершення аудиту та складення інших необхідних документів Виконавець надасть їх проекти програмі DOBRE.

Після розгляду документів, надання відгуків і внесення необхідних корективів Виконавець проведе презентацію документів для програми DOBRE.

Результати виконаних робіт:

 1. Звіт про аудит економіки області та інвентаризаційна відомість (7 штук) (у т.ч. виконавче резюме)
 2. Список контактних даних ключових осіб та організацій області
 3. Каталог документів зі стратегічного планування обласного рівня
 4. Довідник українських, міжнародних та приватних ресурсів, доступних місцевим територіальним громадам кожної з 7 областей.
 5. Процес подання заявок

Форму заявки можна скачати за посиланням або на сайтах http://gurt.org.ua/http://www.prostir.ua/,  на сторінках програми DOBRE та USAID у Facebook, на сайтах партнерів програми DOBRE.

 

Заявка має бути заповнена та надіслана (з необхідними додатками) на адресу DOBRE електронною поштою за адресою dobreprocurement@globalcommunities.org в термін до 10 березня 2017 року. Не забутьте навести слова “Oblast Economic Profiles Application та зазначити назву своєї організації ” в темі свого електронного листа.

 

Усі питання, що виникатимуть, просимо надсилати на адресу DOBRE електронною поштою за адресою dobreprocurement@globalcommunities.org в термін до 3 березня 2017 року із темою листа «RFP 0015: QA».

 

Обов’язково мають бути надані підтвердні документи, в тому числі, історія діяльності, зразки результатів робіт, біографічні довідки (CV) або резюме штатних працівників та осіб, що залучатимуться на договірній основі, а також відгуки.  За наявності у вас додаткової документації, що може бути надана лише на папері, її можна подати особисто представникові DOBRE в Києві або в одному з регіональних офісів (у Дніпрі або Тернополі) в термін до 10 березня 2017 року.

Просимо надати бюджет вашої пропозицій відповідно до додатку «Бюджет Пропозиції» у дол. США. Для калькуляції бюджету просимо використовувати офіційний курс НБУ.

Всі оплати за запрошенням RFP 0015 будуть здійснюватися в гривнях (відповідно до актуального курсу НБУ). Global Communities – міжнародна організація, що звільнена від оплати ПДВ на митній території України. Організація надасть необхідні сертифіковані копії документів програми та організації виданих Міністерством Економічного Розвитку та Торгівлі України для забезпечення процесу звільнення від ПДВ.

Авторизований географічний код для даного запиту – Код 110, що позначає наступні країни: Україна, Сполучені Штати, незалежні країни колишнього СРСР, або країна, що розвивається, за виключенням будь-яких країн, товари з котрих знаходяться під забороною. Перелік країн, що розвиваються, ухвалений USAID можна отримати за цим посиланням:

http://www.usaid.gov/policy/ads/300/310maa.pdf

Перелік країн, товари котрих знаходяться під забороною, можна отримати за цим посиланням:

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/310mac.pdf

 1. Процес відбору

Програма DOBRE здійснить прозорий процес конкурентного відбору постачальників навчальних послуг до 24 березня 2017 року на основі системи об’єктивного оцінювання:

Оцінювання: Буде відібрано ОПМС, що спроможна в якнайкращий спосіб сприяти успішній реалізації Завдань (заходів і послуг) програми DOBRE, і продемонструє високий потенціал розвитку своєї спроможності надавати аналогічні послуги протягом тривалого строку після завершення реалізації програми DOBRE.  Оцінювання та відбір ОПМС-заявників здійснюватиметься за такими критеріями:

 1. тип і якість послуг, що надавались раніше (або надаються зараз) ОТГ, органам місцевого самоврядування або іншим подібним особам/організаціям;
 2. демонстрація якості досліджень та інших послуг;
 3. опис підходу до реалізації пропонованих Завдань програми DOBRE;
 4. персонал (штатний персонал та історія договірних відносин);
 5. бюджет, що пропонується. Бюджет пропозиції

Комітет з оцінки поданих пропозицій програми DOBRE розгляне та оцінить усі заявки, що надійдуть до встановленого кінцевого терміну. Підсумковий бал кожної ОПМС складатиметься з суми балів, виставлених кожним із членів зазначеного комітету за кожну відповідь у складі пропозиції щодо ОТГ. Комітет надасть рекомендації щодо вибору ОПМС на основі порівняння підсумкових сум балів усіх ОПМС, що подали заявки, за кожним Завданням окремо, причому порівняння ОПМС здійснюватиметься окремо за кожною областю. Комітет з оцінки пропозиційвизначить, яка (які) саме ОПМС оптимально підходять для виконання конкретних Завдань, і в яких саме областях.