Не актуальна

Конкурс для організацій щодо розбудови спроможності органів місцевого самоврядування (LCCD)

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад України

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ RFP 0010

РОЗБУДОВА СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВИХ РАД

Дата запрошення:                                                  21 лютого 2017 р.

Термін для подання запитань:                               3 березня 2017 р.

Термін подання заявок:                                         10 березня 2017 р.

 

Організація «Ґлобал Ком’юнітіз» твердо дотримується принципу рівних можливостей без урахування раси, кольору шкіри, ставлення до релігії, гендеру, сексуальної орієнтації, національної або етнічної належності, віку або інвалідності.

 

І. Огляд

Організація «Ґлобал Ком’юнітіз» виконує в Україні програму DOBRE («Децентралізація приносить кращі результати та ефективність», DOBRE), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).  Цей п’ятирічний проект, реалізація якого розпочалась у 2016 році, покликаний допомогти лідерам новоутворених об’єднаних територіальних громад (ОТГ) ефективно управляти ресурсами, підвищувати якість громадських послуг і розширювати участь громадян у суспільному житті. Зараз програма DOBRE проводить орієнтування зацікавлених сторін громад у рамках процесу учасницького стратегічного планування, який забезпечує залучення громадян, визначення проблем, розподіл ресурсів, а також розробку й реалізацію програм, покликаних задовольнити пріоритетні потреби громади.

Беручи процес стратегічного планування за основу, програма DOBRE проводитиме практичне навчання й надаватиме консультаційні послуги, щоб розвинути у лідерів громад навичок, необхідних для реалізації відповідних стратегічних планів і програм.  Знання, практичні навички, навчальні матеріали й підходи до навчання будуть знайдуть своє місце в українських закладах освіти та інших сервісних організаціях місцевого самоврядування, що в майбутньому забезпечить доступність необхідних послуг для громад, що розвиваються.  Зараз програма DOBRE веде пошук ряду:

 

ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДТРИМКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

для надання допомоги в проведенні навчання та наданні консультаційних послуг з

«Розбудови спроможності місцевих рад та інших органів місцевого самоврядування»

Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської, Миколаївської, Івано-Франківської та Тернопільської областей

 

Участь у відборі може взяти будь-яка організація, спроможна надавати навчальні, освітні, консультаційні та науково-дослідні послуги органам місцевого самоврядування.  У відборі можуть брати участь, зокрема, такі організації:

 • заклади освіти, в тому числі, університети, академії, інститути, бізнес-школи, професійні школи та заклади підвищення кваліфікації;
 • навчальні та консалтингові компанії;
 • неурядові організації (НУО), професійні об’єднання, аналітичні центри або консорціуми.

 

Організації-заявники повинні мати досвід або підтверджену спроможність надавати підтримку територіальним громадам, розташованим в одній або кількох із семи цільових областей програми DOBRE.

 

 1. Опис проекту DOBRE

Чимало керівників нових об’єднаних територіальних громад (ОТГ) наразі не мають можливості виконувати свої нові обов’язки, обумовлені децентралізацією та об’єднанням. Програма DOBRE, шляхом проведення серії тренінгів і консультацій, допоможе керівникам громад і органів місцевого самоврядування розвинути необхідні спроможності та ефективно застосовувати здобуті знання й навички на користь своєї громади.

Консорціум DOBRE, що складається з міжнародних та українських організацій на чолі з організацією «Ґлобал Ком’юнітіз», поєднує в собі великий обсяг знань і практичного досвіду у сфері децентралізації та розвитку територіальних громад. Модель розвитку громад від «Ґлобал Ком’юнітіз» визначає основу загального підходу програми DOBRE та зміст її діяльності з надання допомоги.

Програма DOBRE забезпечить проведення ряду практичних навчальних заходів, консультацій на місцях і заходів із залучення громади, покликаних належним чином спрямувати зусилля територіальних громад на розробку Стратегічних планів розвитку. Процес стратегічного планування на основі потреб громад дасть також змогу опрацювати «плани дій» та чітко визначені проекти, покликані підвищити якість послуг місцевого самоврядування, сприяти економічному розвитку і підвищити якість життя у громадах.   Успішні проекти та досягнуті результати стануть взірцем та заохотять інші територіальні громади до подальшої роботи над удосконаленням послуг і підвищенням якості життя населення.

Програма DOBRE шукає ряд висококваліфікованих і досвідчених ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДТРИМКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, що спроможні навчати представників місцевих рад та інших органів місцевого самоврядування в тих областях, в яких працює програма DOBRE.  Заходи з навчання будуть розроблені в такий спосіб, щоб надати депутатам місцевих рад, представникам інших органів місцевого самоврядування, провідним лідерам, керівникам і працівникам можливість розібратись у своїх нових обов’язках для належного їх виконання й залучити громадян до співробітництва через ефективні, відкриті та прозорі шляхи комунікації.

 

У результаті різних заходів  об’єднані територіальні громади – учасники програми посилять спроможності різних груп у громаді. Організації також отримають можливість підвищити рівень своєї спроможності для подальшого надання допомоги органам місцевого самоврядування.

 

III.    Обсяг та результати робіт

Програма DOBRE співпрацює з 25 територіальними громадами Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської, Миколаївської, Івано-Франківської та Тернопільської областей України. Перелік ОТГ, які беруть участь у програмі можна знайти тут: http://decentralization.gov.ua/news/item/id/3566.

 

На основі відкритого та конкурентного процесу програма DOBRE здійснить відбір кількох організацій, спроможних надавати новим об’єднаним територіальним громадам (ОТГ) навчальні послуги, консультативно-методичні послуги, а також виконувати інші завдання та заходи, передбачені цим Запрошенням до подання пропозицій.

 

У своїх пропозиціях заявники повинні:

 

 • чітко визначити та описати, яким чином вони збираються здійснювати описані заходи, з наданням прикладів виконаних робіт і рекомендацій (від замовників/учасників), що підтверджують їхню спроможність реалізовувати кожен із пропонованих ними заходів або надавати кожну з пропонованих ними послуг, а також:

 

 • зазначити, в яких областях вони пропонують здійснювати заходи з урахуванням свого досвіду та можливості проводити просвітницьку роботу.

 

Примітка:  відібрані організації повинні будуть узяти участь у попередніх обговореннях у Києві та/або регіональних офісах DOBRE в Дніпрі та Тернополі до виконання всіх або деяких покладених на них завдань. Відібрані організації будуть також запрошуватись до участі в заходах зі стратегічного планування, що проводитимуться в закріплених за ними територіальних громадах (ці заходи організовуватимуть і проводитимуть інші члени Консорціуму DOBRE).

 

РОЗБУДОВА СПРОМОЖНОСТЕЙ МІСЦЕВИХ РАД

Загальний підхід має включати в себе різноманітні підходи до  створення  працездатної та ефективної команди, впровадження передового українського та іноземного досвіду, а також застосування  інноваційних  методів навчання дорослих. Крім того, загальний підхід має передбачати вивчення на кожному  тренінгу різноманітних антикорупційних інструментів і методик, а також проведення практичних вправ для того, щоб члени рад використовували їх під час прийняття рішень при здійсненні своїх повноважень. Навчальні модулі мають передбачати достатню обізнаність про наслідки корупційних дій, важливість змін у системі відповідальності за свої дії та рішення, та заохочувати належне урядування.

 

Крім того, запропонована методологія навчання депутатів місцевих раз має визначати оптимальний підхід до  організації процесу навчання із зазначенням необхідної кількості тренінгів та термінів їх проведення.

 Відібрані організації виконуватимуть:

 

 • Завдання 1. Практичні семінари з питань повноважень і обов’язків депутатів місцевих рад для розгляду повноважень, закріплених за радами та іншими органами місцевого самоврядування, включно зі старостами, у відповідності до законодавства,  та ознайомлення  депутатів з практичними знаннями, методиками та навичками, необхідними для реалізації цих повноважень. Практичні семінари мають бути  адаптовані до умов України та висвітлити загальну систему функціонування органів місцевого самоврядування, їх взаємодію з іншими урядовими та неурядовими організаціями,  та  з населенням. Програма курсу має включати огляд законодавства України та ЄС з питань місцевого самоврядування та децентралізації.

 

 • Завдання 2. Практичних семінарів зі стратегічного мислення,  стратегічного планування та комунікації з населенням громади для представлення методів коротко та довгострокового планування, та створення і впровадження стратегій шляхом залучення громадян та експертного середовища. На практичних семінарах має бути доведена  необхідність  критичного мислення, необхідність використання різних шляхів до ідентифікації проблем та необхідність впровадження аналізу альтернативних заходів для задоволення пріоритетних потреб.  На них мають бути представлені різні методи комунікації, показано практичне їх використання для забезпечення  ефективної  взаємодії депутатів місцевих рад із зацікавленими сторонами в громадах, розуміння їх проблем і врахування їх  думок та побажань в процесі  прийняття рішень.

 

 • Завдання 3. Практичні семінари із бюджетування та інших питань, які відносяться до повноважень  депутатів місцевих рад для огляду загального процесу формування бюджетів та інших питань, що входять до повноважень депутатів,  для  передання практичних знань, що допоможуть приймати рішення  виключно на основі ефективності та обґрунтованості.   Під час тренінгів відбуватиметься також засвоєння практичних знань і базових навичок для забезпечення розуміння депутатами рад відповідних процесів для оцінки обґрунтованості пропонованих видатків. Крім того, можуть бути запропоновані тренінги з інших питань для членів різних комітетів — зокрема, з земельних питань, будівництва, власності, освіти, охорони здоров’я тощо, які охоплюють усі основні сфери відповідальності депутатів місцевих рад.

 

 • Завдання 4. Семінари для  секретарів місцевих рад та інших представників органів місцевого самоврядування, включно зі старостами, на яких буде розглянуто функції та обов’язки  різних  посадових осіб органів місцевого самоврядування, зокрема секретарів.  Практичні семінари мають  бути побудовані так, щоб забезпечити  ефективне виконання секретарями місцевих рад та представниками інших органів місцевого  самоврядування своїх посадових обов’язків.

 

Результати робіт

По кожному заходу для кожної ОТГ  організація повинна буде надати  документацію про результати виконання описаних вище завдань:

 1. проведення Практичного семінару (-ів) із питань повноважень і обов’язків місцевих рад: розроблені матеріали, звіти про навчання;
 2. проведення Практичного семінару (-ів) зі стратегічного планування та комунікації із населенням громади: розроблені матеріали, звіти про навчання;
 3. проведення Практичного семінару (-ів) із бюджетування та інших напрямів діяльності: розроблені матеріали, звіти про навчання;
 4. проведення Практичного семінару (-ів) для секретарів місцевих рад і представників інших органів місцевого самоврядування: розроблені матеріали, звіти про навчання.

 

Інші очікування

Очікується, що представники відібраних організацій візьмуть участь у вступному семінарі, що буде проведений у Києві та/або регіональних офісах DOBRE в Тернополі та Дніпрі.

Відібраним ОПМС буде також запропоновано провести «самооцінку» своєї організації та описати свою стратегію зміцнення власної організаційної ефективності та спроможностей з надання відповідних послуг після завершення періоду реалізації програми DOBRE.

В угоді, що буде укладена з кожною з відібраних організацій, буде подано перелік запланованих для неї Завдань, перелік міст, у яких вони реалізовуватимуться, а також зазначені терміни їх виконання.

Крім того, організації:

 • мають надати до програми DOBRE список своїх ключових керівників, фахівців і консультантів з навчання;
 • мають надати інформацію про рівень кваліфікації та викладацький досвід викладачів і консультантів, яких організації мають намір залучити до здійснення заходів, передбачених програмою DOBRE;
 • мають застосовувати методики залучення населення й розбудувати робочі відносини  з територіальними громадами, яким вони будуть надавати допомогу.

 

 1. IV. Графік

Загальний графік здійснення заходів за категоріями представлено нижче. Він має суто орієнтовний характер, причому строки реалізації деяких передбачених ним заходів можуть бути зміщені з урахуванням місцевих графіків та кількості громад, закріплених за організаціями, а також кількості працівників і викладачів, що братимуть участь у їх реалізації.

березень — квітень:                Ознайомчий семінар (семінари), Практичні семінари з повноважень та обов’язків депутатів місцевих рад;

травень — червень:     Практичні семінари зі стратегічного мислення, планування та комунікації  із населенням громади;

липень — вересень:    Практичні семінари із бюджетування та інших питань, які відносяться до  повноважень  депутатів місцевих рад;

березень — вересень: Практичні семінари для  секретарів місцевих рад та інших представників органів місцевого самоврядування

 

 1. Процес подання заявок

Форму заявки можна завантажити за посиданням або на сайтах http://gurt.org.ua/http://www.prostir.ua/,  на сторінках програми DOBRE та USAID у Facebook, на сайтах партнерів програми DOBRE.   Організації-заявники мають чітко визначити та описати пропонований ними підхід та своє бачення тих Завдань, на виконання яких вони подають пропозиції.  Крім того, організації-заявники мають чітко зазначити області, в яких вони розташовані або представлені, в яких вони мають досвід роботи, і в яких вони пропонують проводити навчання та надавати послуги, передбачені програмою DOBRE.

Заявка має бути заповнена та надіслана (з необхідними додатками) на адресу DOBRE електронною поштою за адресою dobreprocurement@globalcommunities.org в термін до 10 березня 2017 року. Не забутьте навести слова “LGSO Application for Local Council Capacity Development та перелік областей, в яких організація буде працювати” в темі свого електронного листа.

Усі питання, що виникатимуть, просимо надсилати на адресу DOBRE електронною поштою за адресою dobreprocurement@globalcommunities.org в термін до 03 березня 2017 року із темою листа «RFP 0010: QA».

Обов’язково мають бути надані підтвердні документи, в тому числі, історія діяльності, зразки результатів робіт, біографічні довідки (CV) або резюме штатних працівників та осіб, що залучатимуться на договірній основі, а також відгуки.  За наявності у вас додаткової документації, що може бути надана лише на папері, її можна подати особисто представникові DOBRE в Києві або в одному з регіональних офісів (у Дніпрі або Тернополі) в термін до 10 березня 2017 року.

Просимо надати бюджет вашої пропозицій відповідно до додатку «Бюджет Пропозиції» у дол. США. Для калькуляції бюджету просимо використовувати офіційний курс НБУ.

Всі оплати за запрошенням RFP 0010 будуть здійснюватися в гривнях (відповідно до актуального курсу НБУ). Global Communities – міжнародна організація, що звільнена від оплати ПДВ на митній території України. Організація надасть необхідні сертифіковані копії документів програми та організації виданих Міністерством Економічного Розвитку та Торгівлі України для забезпечення процесу звільнення від ПДВ.

Авторизований географічний код для даного запиту – Код 110, що позначає наступні країни: Україна, Сполучені Штати, незалежні країни колишнього СРСР, або країна, що розвивається, за виключенням будь-яких країн, товари з котрих знаходяться під забороною. Перелік країн, що розвиваються, ухвалений USAID можна отримати за цим посиланням:

http://www.usaid.gov/policy/ads/300/310maa.pdf

Перелік країн, товари котрих знаходяться під забороною, можна отримати за цим посиланням:

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/310mac.pdf

 

 1. Процес відбору

Програма DOBRE здійснить процес відбору постачальників навчальних послуг до 24 березня 2017 року на умовах дотримання таких принципів:

 • Відбір має здійснюватись у прозорий та конкурентний спосіб за чіткими критеріями та з застосуванням об’єктивної системи оцінювання.
 • Відібрана група організацій має продемонструвати свою здатність надавати послуги ОТГ в одній або кількох областях, що беруть участь у програмі DOBRE. Критерії відбору застосовуватимуться рівною мірою щодо кожної з областей.

Оцінювання: Буде відібрано організацію(ї), що спроможна в якнайкращий спосіб сприяти успішній реалізації Завдань (заходів і послуг) програми DOBRE, і продемонструє високий потенціал розвитку своєї спроможності надавати аналогічні послуги протягом тривалого строку після завершення реалізації програми DOBRE.  Оцінювання та відбір організацій-заявників здійснюватиметься за такими критеріями:

 1. Тип і якість послуг, що надавались раніше (або надаються зараз) ОТГ, органам місцевого самоврядування або іншим подібним особам/організаціям – 10 балів;
 2. Досвід навчання представників органів місцевого самоврядування – 20 балів;
 3. Підхід до реалізації запропонованих Завдань і розуміння контексту роботи ОМС і викликів, які стоять перед об‘єднаними громадами – 25 балів;
 4. Викладацько-консультаційний персонал – 20 балів;
 5. Досвід роботи у цільових областях програми, налагоджені контакти з громадами – 5 балів;
 6. Запропонований бюджет – 20 балів. Бюджет Пропозиції

Конкурсна комісія програми DOBRE розгляне та оцінить усі заявки, що надійдуть до встановленого кінцевого терміну. Підсумковий бал кожного заявника складатиметься з суми балів, виставлених кожним із членів комісії за кожним критерієм під час оцінки пропозиції щодо ОТГ. Комісія надасть рекомендації щодо вибору організацій на основі порівняння підсумкових сум балів усіх заявників, причому порівняння заявників здійснюватиметься окремо за кожною областю.