Не актуальна

Конкурс для організацій щодо вдосконалення надання послуг місцевого самоврядування (SDIP)

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад України

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ RFP 0012

УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Дата запрошення: 21 лютого 2017 р.

Термін для подання запитань: 03 березня 2017 р.

Термін подання заявок: 10 березня 2017 р.

Організація «Ґлобал Ком’юнітіз» твердо дотримується принципу рівних можливостей без урахування раси, кольору шкіри, ставлення до релігії, гендеру, сексуальної орієнтації, національної або етнічної належності, віку або інвалідності.

І. Огляд

Організація «Ґлобал Ком’юнітіз» виконує в Україні програму DOBRE («Децентралізація приносить кращі результати та ефективність», DOBRE), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).  Цей п’ятирічний проект, реалізація якого розпочалась у 2016 році, покликаний допомогти лідерам новоутворених об’єднаних територіальних громад (ОТГ) ефективно управляти ресурсами, підвищувати якість громадських послуг і розширювати участь громадян у суспільному житті. Зараз програма DOBRE проводить орієнтування зацікавлених сторін громад у рамках процесу партисипативного стратегічного планування, який забезпечує залучення громадян, визначення проблем, розподіл ресурсів, а також розробку й реалізацію програм, покликаних задовольнити пріоритетні потреби громади.

Беручи процес стратегічного планування за основу, програма DOBRE проводитиме практичне навчання й надаватиме консультаційні послуги, щоб розвинути у лідерів громад навичок, необхідних для реалізації відповідних стратегічних планів і програм.  Знання, практичні навички, навчальні матеріали й підходи до навчання будуть знайдуть своє місце в українських закладах освіти та інших сервісних організаціях місцевого самоврядування, що в майбутньому забезпечить доступність необхідних послуг для громад, що розвиваються.  Зараз програма DOBRE веде пошук ряду:

ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДТРИМКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ОПМС)

для надання допомоги в проведенні навчання та наданні консультаційних послуг з

«Удосконалення надання послуг місцевого самоврядування»

Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської, Миколаївської, Івано-Франківської та Тернопільської областей

 

Участь у відборі може взяти будь-яка організація, що надає навчальні, освітні, консультаційні та науково-дослідні послуги органам місцевого самоврядування.  У відборі можуть брати участь, зокрема, такі організації:

 • заклади освіти, в тому числі, університети, академії, інститути, бізнес-школи, професійні школи та заклади підвищення кваліфікації;
 • навчальні та консалтингові компанії;
 • неурядові організації (НУО), об’єднання, аналітичні центри або консорціуми.

 

Організації-заявники повинні мати досвід або підтверджену спроможність надавати підтримку територіальним громадам, розташованим в одній або кількох із семи цільових областей програми DOBRE.

 

 1. Опис проекту DOBRE

Чимало керівників об’єднаних територіальних громад (ОТГ) наразі не мають можливості виконувати свої нові обов’язки, обумовлені децентралізацією та об’єднанням. Програма DOBRE, шляхом проведення серії тренінгів і консультацій, допоможе керівникам громад і органів місцевого самоврядування розвинути необхідні спроможності та ефективно застосовувати здобуті знання й навички на користь своєї громади.

Консорціум DOBRE, що складається з міжнародних та українських організацій на чолі з організацією «Ґлобал Ком’юнітіз», поєднує в собі великий обсяг знань і практичного досвіду у сфері децентралізації та розвитку територіальних громад. Модель розвитку громад від «Ґлобал Ком’юнітіз» визначає основу загального підходу програми DOBRE та зміст її діяльності з надання допомоги.

Цей консорціум бажає налагодити відносини партнерства з численними освітніми установами, НУО, об’єднаннями та іншими організаціями України для проведення практичних тренінгів, виїзних консультацій та діяльності з залучення громад, наслідком яких мають стати Плани стратегічного розвитку. Процес стратегічного планування на основі потреб громад дасть змогу опрацювати «плани дій» та чітко визначені проекти, покликані підвищити якість громадських послуг, заохотити економічний розвиток і підвищити якість життя у громадах.   Успішні проекти та досягнуті результати послужать взірцем та заохотять інші територіальні громади до подальшої роботи над удосконаленням послуг і підвищенням якості життя населення.

Програма DOBRE шукає ряд висококваліфікованих і досвідчених ОРГАНІЗАЦІЙ ПІДТРИМКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ОПМС), що спроможні навчати та консультувати територіальні громади в цільових областях програми DOBRE у сфері ВДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.   Буде розроблено відповідні тренінги, що уможливлять ведення спільної роботи керівниками територіальних громад, сервісними компаніями та громадянами можливість здійснювати спільними зусиллями розробку Планів удосконалення надання послуг («ПУНП»).

 

Плани удосконалення надання послуг розробляються для визначення напрямків гідних довіри, результативних та реалістичних заходів, покликаних забезпечити невпинне підвищення якості та доступності громадських послуг на основі принципів «Люди перш за все», що передбачають проведення консультацій із населенням, визначення стандартів обслуговування, доступності, узгодженості, відкритості, прозорості, відшкодування та ефективності витрачання коштів.

 

Завдяки різним заходам із надання допомоги об’єднані територіальні громади-учасниці підвищать якість громадських послуг, тоді як відібрані ОПМС зміцнять свою спроможність для надання допомоги органам місцевого самоврядування у майбутньому.

III.    Обсяг та результати робіт

На основі відкритого та конкурентного процесу програма DOBRE здійснить відбір ряду ОПМС, спроможних надавати новим об’єднаним територіальним громадам (ОТГ) послуги навчання, консультування, а також виконувати інші завдання та заходи, описані нижче.

Програма DOBRE співпрацює з територіальними громадами Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської, Миколаївської, Івано-Франківської та Тернопільської областей України.

У поданій заявці ОПМС-заявник має:

 • чітко визначити та описати, яким чином вони збираються здійснювати описані заходи, з наданням прикладів виконаних робіт і рекомендацій (від замовників/учасників), що підтверджують їхню спроможність реалізовувати кожен із пропонованих ними заходів або надавати кожну з пропонованих ними послуг, а також:
 • зазначити, в яких областях вони пропонують здійснювати заходи або надавати ОТГ відповідних областей послуги, з урахуванням свого досвіду та доведеної спроможності проводити просвітницьку роботу.

 

Примітка:  відібрані ОПМС повинні будуть узяти участь у підготовчих обговореннях та семінарах із підготовки викладачів у Києві та/або регіональних офісах DOBRE в Дніпрі та Тернополі до виконання всіх або деяких покладених на них завдань. Відібрані ОПМС будуть також запрошуватись до участі в заходах зі стратегічного планування, що проводитимуться в закріплених за ними територіальних громадах (ці заходи організовуватимуть і проводитимуть інші члени Консорціуму DOBRE).

 

Удосконалення надання послуг місцевого самоврядування

 • Завдання 1. Утворення робочих груп із удосконалення надання послуг, і керування їх діяльністю зі збирання та узагальнення даних про надання громадських послуг і задоволеність споживачів.

 

 • Завдання 2. Розробка та проведення ряду громадських тренінгів з розробки Планів удосконалення надання послуг (ПУНП): опрацювання матеріалів та проведення заходів з навчання (навчальних поїздок, семінарів тощо) з метою розвитку спроможності керівників територіальних громад і постачальників громадських послуг розробляти та реалізовувати Плани удосконалення надання послуг (ПУНП).

 

 • Завдання 3. Проведення інтерв’ю із громадянами та їх опитувань для збирання інформації, потрібної для оцінки якості  послуг місцевого самоврядування і розширення обізнаності населення про те, що може бути зроблене для розв’язання пріоритетних проблем, і визначення орієнтирів для діяльності з удосконалення цих послуг.

 

Результати робіт

У кожній закріпленій за відібраною ОПМС територіальній громаді-учасниці програми DOBRE така ОПМС повинна буде оформити документацію про результати виконання нею описаних вище завдань:

 1. комплексна навчальна програма з розробки Планів удосконалення надання послуг: розроблені матеріали, практикуми, семінари
 2. створення робочою групою з удосконалення надання послуг бази даних послуг місцевого самоврядування
 3. проведення опитування громадян щодо якості послуг місцевого самоврядування

 

Інші очікування

Очікується, що представники ОПМС візьмуть участь в одноденному семінарі з підготовки викладачів та працюватимуть у режимі партнерства з міжнародними та місцевими експертами програми DOBRE при здійснення заходів або «Завдань», для виконання яких їх буде відібрано.

Відібраним ОПМС буде також запропоновано провести «самооцінку» своєї організації та описати свою стратегію зміцнення власної організаційної ефективності та спроможностей з надання відповідних послуг після завершення періоду реалізації програми DOBRE.

В угоді, що буде укладена з кожною з відібраних ОПМС, буде подано перелік планованих для неї Завдань, перелік міст, у яких вони реалізовуватимуться, а також зазначені планові строки їх виконання.

Крім того, ОПМС:

 • подадуть програмі DOBRE список своїх ключових керівників, фахівців і консультантів з навчання;
 • нададуть інформацію про рівень кваліфікації та викладацький досвід викладачів і консультантів, яких ОПМС мають намір залучити до здійснення заходів, передбачених програмою DOBRE;
 • застосовуватимуть методики залучення населення й розбудовуватимуть відносини співпраці з територіальними громадами, яким вони надають допомогу.

 

 1. Графік

Загальний графік здійснення заходів за категоріями представлено нижче. Він має суто орієнтовний характер, причому строки реалізації деяких передбачених ним заходів можуть бути зміщені з урахуванням місцевих графіків та кількості громад, закріплених за ОПМС, а також кількості працівників і викладачів, що братимуть участь у їх реалізації.

березень: семінари з підготовки викладачів

червень-липень: заходи з навчання з питань ПУНП

липень-вересень: опитування громадян щодо якості послуг місцевого самоврядування

 

 1. Процес подання заявок

Форму заявки можна завантажити за посиланням або на сайтах http://gurt.org.ua/http://www.prostir.ua/, на сторінках програми DOBRE та USAID у Facebook, та на сайтах партнерів програми DOBRE.   Організації-заявники мають чітко визначити та описати пропонований ними підхід та своє бачення тих Завдань, на виконання яких вони подають пропозиції.  Крім того, організації-заявники мають чітко зазначити області, в яких вони розташовані або представлені, в яких вони мають досвід роботи, і в яких вони пропонують проводити навчання та надавати послуги, передбачені програмою DOBRE.

 

Заявка має бути заповнена та надіслана (з необхідними додатками) на адресу DOBRE електронною поштою за адресою dobreprocurement@globalcommunities.org в термін до 10 березня 2017 року. Не забутьте зазначити слова “LGSO Application for Public Services Development та перелік областей, в яких ОПМС пропонує працювати” в темі свого електронного листа.

 

Усі питання, що виникатимуть, просимо надсилати на адресу DOBRE електронною поштою за адресою dobreprocurement@globalcommunities.org в термін до 3 березня 2017 року із темою листа «RFP 0012: QA».

 

Обов’язково мають бути надані підтвердні документи, в тому числі, історія діяльності, зразки результатів робіт, біографічні довідки (CV) або резюме штатних працівників та осіб, що залучатимуться на договірній основі, а також відгуки.  За наявності у вас додаткової документації, що може бути надана лише на папері, її можна подати особисто представникові DOBRE в Києві або в одному з регіональних офісів (у Дніпрі або Тернополі) в термін до 10 березня 2017 року.

Просимо надати бюджет вашої пропозицій відповідно до додатку «Бюджет Пропозиції» у дол. США. Для калькуляції бюджету просимо використовувати офіційний курс НБУ.

Всі оплати за запрошенням RFP 0012 будуть здійснюватися в гривнях (відповідно до актуального курсу НБУ). Global Communities – міжнародна організація, що звільнена від оплати ПДВ на митній території України. Організація надасть необхідні сертифіковані копії документів програми та організації виданих Міністерством Економічного Розвитку та Торгівлі України для забезпечення процесу звільнення від ПДВ.

Авторизований географічний код для даного запиту – Код 110, що позначає наступні країни: Україна, Сполучені Штати, незалежні країни колишнього СРСР, або країна, що розвивається, за виключенням будь-яких країн, товари з котрих знаходяться під забороною. Перелік країн, що розвиваються, ухвалений USAID можна отримати за цим посиланням:

http://www.usaid.gov/policy/ads/300/310maa.pdf

 

Перелік країн, товари котрих знаходяться під забороною, можна отримати за цим посиланням:

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/310mac.pdf

 1. Процес відбору

Програма DOBRE здійснить процес відбору постачальників навчальних послуг до 24 березня 2017 року на умовах дотримання таких принципів:

 • Відбір має здійснюватись у прозорий та конкурентний спосіб за чіткими критеріями та з застосуванням об’єктивної системи оцінювання.
 • Відібрана група ОПМС має продемонструвати свою здатність надавати послуги ОТГ в одній або кількох областях, що беруть участь у програмі DOBRE. Критерії відбору застосовуватимуться рівною мірою щодо кожної з областей.
 • Заявлена або продемонстрована відібраною ОПМС місія буде узгоджуватись із місією програми DOBRE, що полягає в наданні допомоги новоутвореним ОТГ в успішному вдосконаленні громадських послуг, залученні громадськості та створенні економічних можливостей, або доповнюватиме цю місію.

Оцінювання: Буде відібрано ОПМС, що спроможна в якнайкращий спосіб сприяти успішній реалізації Завдань (заходів і послуг) програми DOBRE, і продемонструє високий потенціал розвитку своєї спроможності надавати аналогічні послуги протягом тривалого строку після завершення реалізації програми DOBRE.  Оцінювання та відбір ОПМС-заявників здійснюватиметься за такими критеріями:

 1. зазначення місії організації-заявника та демонстрація її дотримання;
 2. тип і якість послуг, що надавались раніше (або надаються зараз) ОТГ, органам місцевого самоврядування або іншим подібним особам/організаціям;
 3. демонстрація якості навчальної продукції, досліджень та інших послуг;
 4. опис підходу до реалізації пропонованих Завдань програми DOBRE;
 5. викладацько-консультацйний персонал (штатний персонал та історія договірних відносин);
 6. географічна присутність і спроможність проводити просвітницьку роботу;
 7. пропонований бюджет.

Оціночний комітет програми DOBRE розгляне та оцінить усі заявки, що надійдуть до встановленого кінцевого терміну. Підсумковий бал кожної ОПМС складатиметься з суми балів, виставлених кожним із членів оціночного комітету за кожним критерієм під час оцінки пропозиції щодо ОТГ. Комітет надасть рекомендації щодо вибору ОПМС на основі порівняння підсумкових сум балів усіх ОПМС, що подали заявки, причому порівняння ОПМС здійснюватиметься окремо за кожною областю.