01.07.2018

Дата початку

21.02.2021

Дата завершення

1,5 млн. EUR

Cума допомоги

Програма Ради Європи «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні»

Метою проекту є покращення якості демократії на місцевому рівні в Україні шляхом посилення інституційних структур та підтримки органів місцевого самоврядування та їх національних асоціацій в діяльності, спрямованій на запровадження принципів етики в процес прийняття рішень, а також підтримка більш інклюзивного, прозорого, підзвітного та орієнтованого на громадян місцевого врядування.

Проект виконується Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи в рамках Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки, та у відповідності до принципів Європейської Хартії місцевого самоврядування.

Регіони