“Додаток 6
до Порядку

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про досягнуті результати реалізації проекту (програми)

1. Загальна інформація
Назва проекту (програми) Номер реєстраційної картки Дата попереднього моніторингу Дата поточного моніторинг
"Розвиток громад" 31.12.2018 30.06.2019
Донор Реципієнт Бенефіціар Виконавець Кошторисна вартість
Українські громадські організації, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні установи Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Корпус миру США в Україні
2. Результати реалізації проекту (програми)
Найменування заходу Строк виконання Результати виконання заходу* Інформація про суму витрачених коштів міжнародної технічної допомоги для виконання заходу ** Проблемні питання
плановий фактичний
2022-12-22T00:00:00+02:00 2022-12-22T00:00:00+02:00
Кількісні та/або якісні критерії досягнення результативності проекту (програми) Оцінка виконання зобов’язань донора (виконавця) проекту (програми), визначених у документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом
плановані фактичні
3. Вплив реалізації проекту (програми)
Найменування заходу
Строк виконання
* Інформація про строки проведення семінарів, кількість їх учасників, тематику, надане обладнання, передані(розроблені) технології, роботу консультантів (радників), розроблені документи, публікації, а також про навчання, стажування спеціалістів, надані гранти, стипендії тощо.
** Інформація зазначається за наявності.