Додаток 7
до Порядку

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного та/або заключного моніторингу

1. Вихідні дані проекту (програми), у тому числі відомості про заплановану та фактичну дату початку реалізації проекту (програми) та її завершення; назву донора, виконавця, реципієнта та бенефіціара; координатора проекту (програми), інформація про наглядові ради та експертні групи, створені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою).

Назва проекту: "Розвиток громад". Реєстраційна картка проекту: № 343-BU-01. Мета проекту: Сприяти органам місцевого самоврядування та громадським організаціям в їхній діяльності, спрямованій на сталий розвиток громад. Критерії її досягнення: 1) Зміцнювати спроможність організацій та заохочувати навчання, яке б сприяло організаційному розвитку. 2) Покращувати існуючі практики з розробки та управління проектами. 3) Сприяти злагодженій взаємодії між організаціями та стейкхолдерами в громаді. Дата початку нової фази проекту: жовтень 2018 року Фактична дата початку реалізації проекту: жовтень 2018 року Дата завершення реалізації проекту: грудень 2022 р. Донор: Корпус миру США Виконавець: Корпус миру США в Україні Реципієнт: Українські громадські організації, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні установи Бенефіціар: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Координатор проекту: Роман Олексенко Раз на рік Корпус миру проводить зустріч дорадчого комітету проекту, куди входять представники бенефіціара та реципієнта. Також координатор проекту бере участь в робочих групах за підтримки Мінрегіону.

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів, у тому числі узагальнені результати впровадження проекту (програми), загальну суму витрачених коштів міжнародної технічної допомоги протягом строку реалізації проекту (програми), проблемні питання.

Поточна кількість волонтерів Станом на 30 червня 2019 р. в Україні проходять дворічну службу 51 волонтерів Корпусу миру з проекту «Розвиток громад»: Група №51: 3 особи (прибули до України у березні 2017 р.) Група №52: 15 осіб (прибули до України у вересні 2017 р.) Група № 53: 26 осіб (прибули до України у серпні 2018 р.) Також в Україні працюють 7 волонтерів з програми Корпусу миру «Response», яка передбачає короткотривалу (однорічну) роботу волонтерів в організаціях, що потребують підтримку з організаційного розвитку. З 51 волонтера проекту «Розвиток громад», 17 закріплено за органами місцевого самоврядування, 34 особи - за громадськими організаціями. Кількість отриманих звітів Моніторингова картка була надіслана 03.06.2019 р. 57 організаціям-реципієнтам, які на цей час приймали волонтерів проекту «Розвиток громад» впродовж щонайменше 4 місяців. З 57 організацій, які брали участь в опитуванні, 40 надіслали свої моніторингові картки. З цих 40 організацій 14 є органами місцевого самоврядування, 1 – комунальним органом, 25 є громадськими організаціями. Отже, дані наведені нижче, основані на 40 звітах. Проекти За перше півріччя 2019 р. Адміністрація Корпусу миру підтримала фінансування 14 проектів. Завдяки цьому 14 українських організацій отримали кошти на проектну діяльність через програму «Small Project Assistance» (SPA) і «Peace Corps Partnership Program» (PCPP) загальною сумою 52,847.60 доларів США. Ці проекти охоплюють такі напрямки як розвиток організаційної та фінансової спроможності організацій та установ, формування громадянської свідомості громадян, посилення співпраці між громадськими організаціями, місцевою владою та бізнесом, інклюзія, гендерна рівність, толерантність, тощо. Програма із запобігання поширенню ВІЛ/СНІД «PEPFAR» Протягом січня-червня 2019 чотири волонтери проекту «Розвиток громад» та організації-партнери отримали гранти для покращення спроможності організацій та лікарів громад надавати послуги людям, які зіткнулися з ВІЛ або є представниками ключових груп населення у контексті епідемії ВІЛ. Також гранти були направлені на підтримку людей, уражених епідемією, покращення АРТ прихильності у молоді, яка живе з ВІЛ, та подолання стигми та дискримінації щодо них. Загальна сума наданих грантів становить близько 21,243 доларів США. Протягом січня-червня 2019 волонтери проводили регулярні одноденні клуби для дітей, які зіткнулися з проблемою ВІЛ та їх опікунів у Кривому Розі, Полтаві, Чернігові, Миколаєві, Черкасах, Херсоні, Кропивницькому та Одесі у партнерстві з обласними осередками “Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ” та партнерськими організацією “CARITAS-SPESS” у Одесі. Волонтери проекту PEPFAR «Розвиток громад» брали активну участь у втіленні проектів. Метою проектів є надання соціально-емоційної підтримки дітям, які зіткнулися з проблемою ВІЛ та їх опікунам, а також посилення їх прихильності до антиретровірусної терапії. У червні 2019 волонтери проекту «Розвиток громад» взяли активну участь в проведенні тижневого табору для дітей та опікунів, які зіткнулися з проблемою ВІЛ із Дніпропетровської, Київської областей та м. Київ. Метою табору є надання соціально-емоційної підтримки дітям, які зіткнулися з проблемою ВІЛ та їх опікунам, а також посилення їх прихильності до антиретровірусної терапії. У червні 2019 волонтери проекту «Розвиток громад» взяли активну участь в прведенні тижневого табору для молождіжних лідерів з громад. Метою тренінгу була підготовка молодіжних лідерів для проведення соціально значущих проектів у свіоїх громадах щодо запобігання поширення ВІЛ та протидії стигмі та дискримінації.

3. Порівняння запланованих кількісних та/або якісних критеріїв результативності проекту (програми) з досягнутими.

Задача 1: Зміцнювати спроможність організацій та заохочувати навчання, яке б сприяло організаційному розвитку. 1.1. Кількість громадян, які завдяки волонтеру Корпусу миру взяли участь в оцінюванні організаційної спроможності - 1089 1.2. Кількість громадян, які завдяки волонтеру Корпусу миру взяли участь в написанні плану організаційного розвитку - 288 1.3. Кількість громадян, які завдяки волонтеру Корпусу миру пройшли тренінг з будь-якої теми організаційного розвитку - 501 1.4. Кількість громадян, які завдяки волонтеру Корпусу миру застосували знання та навички з організаційного розвитку - 343 Очікуваний результат: Кількість організацій, які завдяки Корпусу миру підвищили свою ефективність - 62 Задача 2: Покращувати існуючі практики з розробки та управління проектами 2.1. Кількість громадян, які завдяки волонтеру Корпусу миру пройшли тренінг з розробки та управління проектами - 409 2.2. Кількість громадян, які завдяки волонтеру Корпусу миру були підготувалися з питань розробки та управління проектами - 317 Очікуваний результат: Кількість організацій, які завдяки Корпусу миру почали застосовувати нові підходи до планування та управління проектами - 99 Задача 3: Сприяти злагодженій взаємодії між партенрами в громаді 3.1. Число громадян, які завдяки волонтеру Корпусу миру взяли участь в оцінюванні існуючих ресурсів та зав’язків в громаді - 605 3.2. Число громадян, які завдяки волонтеру Корпус миру взяли участь у написанні плану дій з покращення партнерських взаємовідносин - 385 3.3. Число громадян, які завдяки волонтеру Корпус миру взяли участь у тренінгах з посилення партнерських взаємовідносин - 566 3.4. Число громадян, які завдяки волонтеру Корпус миру застосовують нові підходи до комунікації з партерами в громаді - 817 3.5. Число громадян, які беруть участь в громадських клубах (клубах англійської мови), що проводить волонтер - 1907 Очікуваний результат: Кількість організацій, які завдяки Корпусу миру демонструють підвищену взаємодію з партнерами - 110

4. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціара про відповідність наданої донором (виконавцем) проекту (програми) потребам реципієнтів.

5. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми).

6. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми).