Додаток 7
до Порядку

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного та/або заключного моніторингу

1. Вихідні дані проекту (програми), у тому числі відомості про заплановану та фактичну дату початку реалізації проекту (програми) та її завершення; назву донора, виконавця, реципієнта та бенефіціара; координатора проекту (програми), інформація про наглядові ради та експертні групи, створені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою).

Початок проекту: квітень 2015 р. Закінчення проекту: червень 2021 р. Донор: Уряд Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади Виконавець: Федерація канадських муніципалітетів Реципієнти: ВАОМС «Асоціація міст України», Виконавчий комітет Бердянської міської ради, Енергодарська міська рада, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради, Запорізька міська рада, Долинська міська рада, Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, Коломийська міська рада, Виконавчий комітет Яремчанської міської ради, Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, Ладижинська міська рада, Виконавчий комітет Жмеринської міської ради, Вінницька міська рада, Виконавчий комітет Комсомольської міської ради, Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, Миргородська міська рада, Полтавська міська рада, ГО «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця», ГС «Соціальне підприємство «Навчально-виробничий центр», ГО «Туристична Асоціація Івано-Франківщини», ГО «Аграрна наука та практика», Запорізька ГО «Центр розвитку кар’єри «Професіонали», Коломийська міська молодіжна громадська організація Спілка української молоді, БО «Благодійний фонд «Промприлад», БО «Благодійний фонд «Тепле місто», МБО «Бдагодійний фонд Долини» Бенефіціари: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Створено Спостережну раду проекту (планується проведення щорічних засідань Ради)

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів, у тому числі узагальнені результати впровадження проекту (програми), загальну суму витрачених коштів міжнародної технічної допомоги протягом строку реалізації проекту (програми), проблемні питання.

Працюючи на національному, регіональному і місцевому рівнях, Проект ПРОМІС надає підтримку українським органам місцевого самоврядування у реалізації ініціатив та впровадженні реформ за трьома взаємопов’язаними напрямами: 1) Запровадження моделі «відкритого уряду» та забезпечення прозорості і ефективності прийняття рішень органами місцевого самоврядування 2) Підтримка розвитку і підвищення ефективності діяльності малих та середніх підприємств 3) Поліпшення співпраці місцевих, регіональних і центральних органів влади у сфері децентралізації та міжвідомчої співпраці Узагальнені результати за звітний період: • У кожному з 16 міст-партнерів чотирьох областей щоквартально проводяться засідання Дорадчих комітетів з ефективного врядування і розвитку, на яких розглядаються питання стану впровадження ініціатив Проекту у кожному з міст-партнерів, їхні потреби і, відповідно, формуються плани заходів впровадження Проекту. • 16 міст-партнерів запровадили інструменти Моделі відкритого врядування Проекту ПРОМІС, які сприяють залученню громадськості, підзвітності керівництва міст та якісним послугам. • Розпочато визначення індексу демократичності міст (чотири міста – обласні центри). • Систему ProZorro.Продажі запроваджено у 9 містах-партнерах Проекту (Вінниця, Жмеринка, Хмільник, Івано-Франківськ, Долина, Коломия, Полтава, Кременчук, Мелітополь) • Громадський бюджет запроваджено у 15 містах-партнерах Проекту: Вінниця, Жмеринка, Хмільник, Івано-Франківськ, Долина, Коломия, Полтава, Миргород, Кременчук, Горішні Плавні, Запоріжжя, Енергодар, Мелітополь, Бердянськ, Яремче. Протягом року надано підтримку впровадження громадського бюджету в місті Яремче. • Впроваджено Індекс прозорості місцевих бюджетів у 16 містах-партнерах Проекту. Підготовлено загальний звіт та звіти з рекомендаціями щодо підвищення прозорості бюджетного процесу для всіх міст-партнерів Проекту. • Надано допомогу містам-партнерам Проекту у запровадженні моделі гендерного бюджетування (3 міста: Івано-Франківськ, Горішні Плавні, Мелітополь) • Надано експертно-консультативну підтримку та розроблено Комунікаційну стратегію у місті Бердянськ, а також комунікаційно-промоційні частини маркетингових стратегій для міст-партнерів Проекту: Вінниця, Івано-Франківськ, Яремче, Енергодар, Коломия, Миргород, Бердянськ. • Завершено формування та ухвалення Стратегій розвитку міст-партнерів, включно з Планами їх реалізації і системою моніторингу та звітності. Стратегії розвитку міст та Плани їх реалізації ухвалено у 13 містах-партнерах Проекту (зокрема у 3-х містах протягом 4-го року впровадження Проекту): Хмільник, Ладижин, Івано-Франківськ, Долина, Коломия, Яремче, Полтава, Горішні Плавні, Кременчук, Миргород, Запоріжжя, Енергодар, Бердянськ. У містах-партнерах Проекту розроблялись різні типи стратегій: стратегії сталого / збалансованого розвитку – 8 міст (Ладижин, Івано-Франківськ, Коломия, Горішні Плавні, Кременчук, Запоріжжя, Енергодар, Бердянськ); стратегії економічного розвитку – 1 (Полтава); стратегії розвитку субрегіонів – 2 (Долина, Миргород); стратегії розвитку туризму субрегіонів – 2 (Яремче, Хмільник). • Системи моніторингу впровадження Стратегій розвитку міст-партнерів Проекту сформовано в усіх 13 містах-партнерах, у яких Стратегії ухвалено міськими радами. На регулярній основі проводяться засідання Комітетів з управління впровадження Стратегій за підтримки консультантів Проекту. • Проведено самооцінку роботи ЦНАП у 16 містах-партнерах Проекту та сформовано Звіти щодо впровадження рекомендацій з підвищення якості надання адміністративних послуг. Підготовлено та оприлюднено Звіт за результатами проведення оцінювання роботи ЦНАП у 16 містах-партнерах Проекту протягом 2017-2018 років. Організовано навчальну поїздку до м. Вінниця для представників міст-партнерів Проекту (16-17 січня 2019 р.). • Надано консультативну підтримку з розробки маркетингових стратегій для 3 міст-партнерів Проекту: Коломия, Миргород, Бердянськ. Сформовано проекти та ухвалено маркетингові стратегії 7 міст-партнерів Проекту: Вінниця, Івано-Франківськ, Яремче, Енергодар, Коломия, Миргород, Бердянськ. • Проведено конкурсні відбори компаній, надано консультативну підтримку, здійснено співфінансування візуалізації брендів і формування логотипів для 4 міст-партнерів Проекту: Івано-Франківськ, Вінниця, Яремче, Енергодар. • Організовано міжнародну Конференцію «Місце України у світі: муніципальний маркетинг і брендинг» 12-13 березня 2019 року (близько 200 учасників). • Проведено конкурсний відбір проектів в рамках Фонду підтримки ініціатив з відкритого врядування та розвитку та надано допомогу містам-партнерам Проекту у розробці проектних пропозицій. Загалом сформовано перелік та укладено угоди щодо впровадження 18 проектів, які буде реалізовано у 16 містах-партнерах Проекту. Усі відібрані проекти містять екологічні та гендерні пріоритети. Розпочато впровадження та надано фінансову підтримку з реалізації проектів в рамках Фонду підтримки ініціатив з відкритого врядування та розвитку на умовах співфінансування (270,000 CAD інвестовано). • В 16 містах-партнерах Проекту створено та активно працюють Робочі групи з підтримки МСП, до складу яких входять жінки-підприємці та представники екологічно сталого бізнесу • В 4-х містах-партнерах (Коломия, Запоріжжя, Енергодар, Ладижин) та Запорізькій області розроблені програми підтримки розвитку МСП. В 4-х містах-партнерах розроблені програми просування продукції міста на зовнішні ринки (Кременчук, Горішні Плавні, Жмеринка та Мелітополь). Завершено розроблення 8 програм з підвищення конкурентоспроможності МСП (Вінниця, Хмільник, Полтава, Миргород, Бердянськ, Яремче, Долина, Івано-Франківськ). Розроблено та ухвалено стратегію розвитку МСП Запорізької області. • Розроблено методологію проведення експрес-аналізу бізнес-середовища міста («Перші враження») та практичний посібник з питань проведення експрес-аналізу ділової активності. • Методологію було апробовано під час дводенного візиту до Мелітополя «Дослідження місцевого бізнес-клімату за методологією «Перші враження» (13-16 лютого 2019 р., 5 учасників) • Створено онлайн-курс «Школа підвищення конкурентоспроможності МСП», який містить інформаційні продукти та відео з тренінгів, що присвячені різним елементам підтримки МСП. 19 лютого Проект ПРОМІС та студія онлайн-освіти EdEra запустили спільно розроблений онлайн-курс «Соціальне підприємництво та конкурентоспроможність», який є частиною «Школи конкурентоспроможності малого бізнесу». • Розроблено Посібник «Інклюзивний розвиток бізнесу: жіноче підприємництво» (87 стор.). Розроблено Посібник «Фінансові інструменти підтримки бізнесу» (70 стор) • Розпочато роботу Малих фондів розвитку МСП у 16 містах-партнерах, які затвердили свої Програми розвитку МСП. На кінець червня впроваджуються 16 проектів. • Надано підтримку 6 бізнес-асоціаціям (Український органічний кластер, Спілка малих та середніх експортерів, Всеукраїнська платформа «Жінки в бізнесі», Консорціум соціальних підприємств України, Асоціація виробників Мелітопольської черешні, Асоціація готельєрів Яремчанщини), • Підготовлено Професійну програму з Місцевого економічного розвитку, яка затверджена рішенням Вченої ради НАДУ 27.09.2018 №262/8-12, та погоджена Нацдержслужби України. • Проведено 12-денне навчання (тренінг для тренерів) 26 тренерів з місцевого економічного розвитку на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України (травень-червень 2019 р.) • Проект ПРОМІС підтримує потенціал існуючих професійних мереж у місцевому економічному розвитку – РЕГІОНЕТ. У співпраці з РЕГІОНЕТ проведено чотири круглих столи фахівців з МЕР в кожній області Проекту та проведено Web-Ex конференції в Полтаві та Мелітополі. • Продовжено роботу щодо інструментів залучення інвестицій в містах-партнерах. • Вінницька міська рада підтримала реалізацію Програми залучення інвестицій - надано допомогу для підготовки інвестиційного паспорту міста Вінниці та створення Вінницького міського інвестиційного порталу. Надання допомоги Івано-Франківській області у створенні інвестиційного паспорта. Удосконалено Інвестиційний портал Полтавської області, включно з додаванням англійської версії. Створено інвестиційний паспорт Полтавської області та проведено конференції Web-Ex на тему: Методологія створення інвестиційних паспортів; Дев’яти об'єднаним громадам Полтавської області допомогли у створенні інвестиційних паспортів. • У рамках узгодження з Investment Promotion Office of Ukraine для забезпечення стандартизованого навчання та / або шаблонів для інших цільових областей - стандарти ПРОМІС щодо залучення та підтримки інвестицій на регіональному та місцевому рівнях були прийняті • Надано підтримку, пов’язану з децентралізацією та необхідністю налагодження співпраці в процесі децентралізації між органами влади місцевого, обласного та національного рівня, шляхом підтримки проведення міжвідомчих форумів: 15 березня 2019 р. Проект підтримав проведення Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування в м. Львів, в якому взяли участь близько 200 осіб. Підтримано проведення Еко-форуму «Екологія міста», 28 травня 2019 р., м. Кременчук; та ІІІ спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму «ЕКО ФОРУМ - 2019», 29 – 31 травня 2019 р., м. Запоріжжя. Проведено два семінари-тренінги на замовлення Мінрегіону «Проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», 13-14 червня 2019 р. в м. Полтава та 24-25 червня в м. Запоріжжя для фахівців цих та прилеглих областей. • В усіх цільових регіонах Проекту розроблено Стратегії регіонального розвитку до 2020 року • Продовжено роботу з реорганізації регіональних відділень Асоціації міст України в інформаційно-сервісні центри. Проведено 6 семінарів з місцевого економічного розвитку для представників ОМС • Надано 54 персональних консультацій координаторам Автоматизованої системи муніципальної статистики (АСМС). Проведено роботи по розширенню кола учасників системи. Станом на 31.03.2019 року учасниками системи є 327 міст-членів АМУ. • Забезпечується впровадження Стратегії гендерної рівності АМУ та надання підтримки в її реалізації шляхом фінансування малих ініціатив у містах-членах АМУ. • У рамках другого конкурсу фінансування профінансовано сім гендерних ініціатив, спрямованих на сприяння участі жінок у різних сферах муніципального життя. Зокрема, підготовлено три гендерні профілі/паспорти (Житомир, Львів, Харків); опубліковано один посібник з інтеграції гендерної складової у проекти, програми та заходи для посадових осіб місцевого самоврядування; проведено широкомасштабну кампанію із залучення жінок до ІТ-сектору (Тернопіль); проведено стажування для 20 жінок у міській раді (Дніпро); проведено гендерний аналіз Стратегії розвитку підприємництва з прийнятими відповідними змінами (Івано-Франківськ); зареєстровано 50 нових жінок-підприємниць, а також 140 жінок отримали підприємницькі навички (75 — з Хоролу, 15 — зі Львова, 50 — з Івано-Франківська). • Оновлено план реалізації Стратегії екологічної збалансованості АМУ. Підготовлено 7 інформаційних довідок щодо законопроектів у сфері охорони навколишнього середовища, щомісячно готується моніторинг проектів нормативно-правових актів, офіційно оприлюднених відповідними компетентними органами, що стосуються екологічної політики. • Розроблено «Методичні рекомендації для проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (72 стор.) • Проект ПРОМІС значно розширив свою аудиторію підписників та здійснював активну промоцію своєї діяльності шляхом використання як соціальних мереж, так і традиційних ЗМІ (в мережі Facebook (FB) та Twitter) • Діяльність Проекту ПРОМІС на регіональному рівні та у містах-партнерах широко висвітлювалася місцевими ЗМІ.

3. Порівняння запланованих кількісних та/або якісних критеріїв результативності проекту (програми) з досягнутими.

Кількісні та якісні результати проекту відповідають запланованим показникам результативності

4. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціара про відповідність наданої донором (виконавцем) проекту (програми) потребам реципієнтів.

5. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми).

6. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми).