Додаток 7
до Порядку

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного та/або заключного моніторингу

1. Вихідні дані проекту (програми), у тому числі відомості про заплановану та фактичну дату початку реалізації проекту (програми) та її завершення; назву донора, виконавця, реципієнта та бенефіціара; координатора проекту (програми), інформація про наглядові ради та експертні групи, створені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою).

Донор: Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку Виконавець Глобал Ком’юнітіз Реципієнт Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад (код ЄДРПОУ 36756993); Об’єднані громади Дніпропетровської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Миколаївської, Тернопільської, Харківської, Херсонської областей, які обиратимуться в ході реалізації проекту; ГО "Український кризовий медіа-центр" (код ЄДРПОУ 39203400); виконавчий комітет Зеленодольської міської ради Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 25543291); Теребовлянська міська рада Тернопільської області (код ЄДРПОУ 04058456); Скалатська міська рада Тернопільської області (код ЄДРПОУ 04058445); Золотопотіцька селищна рада Тернопільської області (код ЄДРПОУ 04392735); Великогаївська сільська рада Тернопільської області (код ЄДРПОУ 04794875); Шумська міська рада Тернопільської області (код ЄДРПОУ 04396259); Нижньовербізька сільська рада об’єднаної територіальної громади Івано- Франківської області (код ЄДРПОУ 04354083); Матеївецька сільська рада об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 04354048); Старосалтівська селищна рада Харківської області (код ЄДРПОУ 04399068); Григорівська сільська рада Херсонської області (код ЄДРПОУ 04402445); Кам’яномостівська сільська рада Миколаївської області (код ЄДРПОУ 04377233); виконавчий комітет Васильківської селищної ради Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 41050126); виконавчий комітет Мирівської сільської ради Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 36729781); виконавчий комітет Гречаноподівської сільської ради Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 41060223); Галицинівська сільська рада Миколаївської області (код ЄДРПОУ 22440768); виконавчий комітет Софіївської селищної ради Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 41053148) Бенефіціар Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Запланована та фактична дата початку реалізації проекту (програми) та її завершення 08.06.2016-07.06.2021 Кошторисна вартість 50 000 000 доларів США Координатор проекту (програми) *Зазначити ПІП, посаду та документ, яким було призначено координатора проекту Інформація про наглядові ради та експертні групи, створені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою)

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів, у тому числі узагальнені результати впровадження проекту (програми), загальну суму витрачених коштів міжнародної технічної допомоги протягом строку реалізації проекту (програми), проблемні питання.

3. Порівняння запланованих кількісних та/або якісних критеріїв результативності проекту (програми) з досягнутими.

Критерії оцінки програми: (I) Більша кількість колегіально розроблених стратегічних планів об‘єднаних територіальних громад; (II) Продемонстроване покращення якості послуг; (III) Підвищення доходів з власних джерел; (IV) Більш активна участь громадян в процесі прийняття рішень об’єднаними територіальними громадами та інших заходах; (V) Запроваджені об’єднаними територіальними громадами інструменти електронного врядування, котрі мінімізують корупцію; (VI) Більший рівень громадської підтримки процесу децентралізації. 44 стратегічних плани розроблені для громад першої та другої когорти, 6 громад мали розроблені стратегії 29 громад затвердили плани покращення послуг та 4 громади вже виконали проекти за підтримки програми в сфері поводження с ТПВ В 50 громадах створено групи з питань місцевого економічного розвитку, економічні профілі громад та програми місцевого економічного розвитку. Громади працюють над виконанням 8445 громадян взяли участь в обговорені бюджету в 50 ОТГ та 2631 пропозицій було надано до проектів бюджету 7 громад пілотували платформу DOSVIT що зробить роботу громад більш прозорою. Всі 50 громад запровадили прозорий процес пошуку кадрів, 37 громад запровадили антикорупційні програми, 40 громад розробили політики з запобігання конфлікту інтересів Опитування буде проводитись в 2019 році

4. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціара про відповідність наданої донором (виконавцем) проекту (програми) потребам реципієнтів.

Зобов’язання Виконавця: Метою програми є: (I) підтримка реформи місцевого самоврядування та процесу децентралізації влади в Україні (II) посилення спроможності об’єднаних територіальних громад – учасниць програми (III) сприяння впровадженню ефективних механізмів та добрих практик місцевого самоврядування. Програма має досягти таких цілей: (I) Підвищена здатність органів місцевого самоврядування сприяти соціально-економічному розвитку на регіональному та місцевому рівні (II) Вища якість послуг органів місцевого самоврядування; (III) Прозоре виконання місцевих бюджетів та систем управління фінансами; (IV) Більш активна участь громадян в процесах місцевого самоврядування; (V) На рівні місцевого самоврядування запроваджений антикорупційний контроль громадян; (VI) Більша обізнаність громадян про реформу місцевого самоврядування. • Відібрано 75 громад в три етапи. Проект припинив співпрацю з трьома громадами першої та другої когорти що не виконували вимоги співпраці. Ці громади замінили ще додатково обрані три громади. • В 50 громадах є стратегічний план, що є інструментом для прийняття рішень для соціально-економічного розвитку, ще в 28 громадах проводиться підготовча робота з стратегічного планування • Представники місцевого самоврядування отримали тренінги, консультації та експертну підтримку в сфері стратегічного планування, управління ресурсами, фінансового менеджменту, місцевого економічного розвитку просторового планування. • Розроблені програми місцевого економічного розвитку та економічні профілі в 50 громадах. Планується підтримка проектів за цим напрямком в наступному звітному періоді. • Проведено оцінка фінансового управління в 50 громадах та розроблено план покращення фінансового управління в громадах, розпочалась оцінка в 28 громадах третьої когорти • В 50 громадах розроблені Плани з покращення послуг та розпочата робота з надання фінансової підтримки на виконання цих планів. В чотирьох громадах вже впровадженні проекти з покращення управління з твердими побутовими відходами. • Проведені тренінги з анти-корупційних механізмів для представників громади та влади та впроваджено механізми антикорупційні механізми в громадах • Проведені молодіжні форуми для молоді з 50 громад. Надано підтримку молодіжним проектам в громадах. • Розроблена комунікаційна стратегія з децентралізації та проводиться системна робота з впровадження стратегії • Проведено навчання для журналістів • Надано допомогу для з розробки комунікаційних стратегій в громадах • Впроваджено твердих інфраструктурних проектів на 40 млн грн, додатково в роботі ще проектів на 167 млн. грн. Кошти розподілені серед проектів на покращення послуг, проектів на підтримку місцевого економічного розвитку, проекти на підтримку виконання стратегій, швидкі гранти та молодіжні проекти.

5. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми).

Згідно Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні – Ціль Забезпечити доступності та якості публічних послуг Программа розробила плани покращення послуг в 50 громадах та завершила виконанн Розроблено програмне забезпечення DOBRE.Pytannya що надасть змогу отримувати зворотній зв’язок від громадян щодо якості надання публічних послуг. Програма впровадила 4 проекти з поводженням з твердими побутовими відходами в громадах. Планується впровадження 43 проектів на покращення послуг, що надаються в ОТГ. Проекти в сфері покращення водопостачання та каналізаії, покращення вуличного освітлення, покращення парків та зелених зон в ОТГ, покращення якості доріг, тощо. Згідно Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні – Ціль Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень Програма DOBRE провела оцінку фінансової спроможності в 50 ОТГ для визначення сильних та слабких сторін в управлінні фінансами, бюджетним процесом та процесом закупівель. Програма проводить навчання, консультування та організовує навчальні поїздки в сфері покращення організаційних умов для забезпечення виконання делегованих повноважень. Програма допомогла 50 громадам розробити стратегічний план, що є основою для управління та виконання повноважень.

6. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми).

Доступність результатів Результати програми поширюються на публічних заходах та в публікаціях. На сайті www.decentralization.gov.ua розміщено два посібника: (1) з стратегічного планування; (2) з комунікацій в громаді. Щомісячно програма розсилає новини зовнішнім стейкхолдерам щодо виконання програми Розповсюдження результаті. Програма планує співпрацювати з Асоціаціями органів місцевого самоуправління над розповсюдженням методологій розробленими за проектом. Проводяться навчання, розповсюджуються матеріали протягом заходів, на веб сайті www.decentralization.gov.ua, розсилка новин від програми. Розвиток інституційної спроможності реципієнтів В рамках виконання програми проводиться оцінка спроможності громад та їх навчання через тренінги, консультації та навчальні поїздки Проводиться робота з зміцнення спроможності асоціацій органів місцевого самоврядування. Програма співпрацює з 43 вищими навчальними закладами над покращенням формальної освіти для місцевого самоврядування. Наступного звітного періоду буде запроваджені короткострокові сертифікаційні програми на базі університетів для органів місцевого самоврядування Довгострокове зменшення витрат Інші пропозиції Програма запропонувала додати до стратегії міністерства додаткові заходи, що забезпечить краще розповсюдження результатів: 1. Впровадження Індексу спроможності місцевого самоврядування для оцінки інших громад 2. Пілотування системи вимірювання якості надання послуг, що буде базуватися на роботі що була проведена в рамках покращення надання послуг в громадах DOBRE.