Додаток 7
до Порядку

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного та/або заключного моніторингу

1. Вихідні дані проекту (програми), у тому числі відомості про заплановану та фактичну дату початку реалізації проекту (програми) та її завершення; назву донора, виконавця, реципієнта та бенефіціара; координатора проекту (програми), інформація про наглядові ради та експертні групи, створені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою).

Назва проекту: "Розвиток громад" Реєстраційна картка проекту: № 343-BU-01 Мета проекту: Допомогти українським громадам стати більш економічно та соціально стабільними через посилене громадянське суспільство та покращене ділове середовище. Ціль 1: Участь громадян та навчання через суспільно-корисну роботу в громаді Ціль 2: Організаційний розвиток Ціль 3: Економічні можливості Дата початку нової фази проекту: квітень 2013 року Фактична дата початку реалізації проекту: січень 2013 року Дата завершення реалізації проекту: жовтень 2018 року (проект продовжено до грудня 2022 р.) Донор: Корпус миру США Виконавець: Корпус миру США в Україні Реципієнт: Українські громадські організації, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні установи Бенефіціар: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Координатор проекту: Роман Олексенко, керівник проекту Інформація про наглядові ради: Раз на рік Корпус миру проводить зустріч дорадчого комітету проекту, куди входять представники бенефіціара, реципієнтів та волонтерів.

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів, у тому числі узагальнені результати впровадження проекту (програми), загальну суму витрачених коштів міжнародної технічної допомоги протягом строку реалізації проекту (програми), проблемні питання.

Поточна кількість волонтерів Наразі в Україні проходять дворічну службу 85 волонтерів Корпусу миру з проекту «Розвиток громад»: Група №49: 1 особа (прибули до України у березні 2016 р.) Група №51: 27 осіб (прибули до України у березні 2017 р.) Група №52: 17 осіб (прибули до України у вересні 2017 р.) Група № 53: 31 особа (прибули до України у серпні 2018 р.) Також в Україні працюють 9 волонтерів з програми Корпусу миру «PEPFAR Response», яка передбачає короткотривалу (однорічну) роботу волонтерів в організаціях, що потребують підтримку з організаційного розвитку. З 85 волонетрів проекту «Розвиток громад», 29 закріплено за органами місцевого самоврядування, 56 осіб - за громадськими організаціями. Моніторингова картка була надіслана 15.11.2018 р. 54 організаціям-реципієнтам, які на цей час приймали волонтерів проекту «Розвиток громад» впродовж щонайменше 4 місяців. З 54 організацій, які брали участь в опитуванні, 47 надіслали свої моніторингові картки. З цих 47 організацій – лише 12 є органами місцевого самоврядування, решта представляють громадські організації. Проекти За друге півріччя 2018 р. Адміністрація Корпусу миру підтримала фінансування семи проектів. Завдяки цьому сім українських організацій отримали кошти на проектну діяльність через програму «Small Project Assistance» (SPA) і «Peace Corps Partnership Program» (PCPP) загальною сумою 23 812 доларів США. Ці проекти охоплюють такі напрямки як розвиток організаційної та фінансової спроможності організацій та установ, формування громадянської свідомості громадян, популяризація волонтерства, посилення співпраці між громадськими організаціями, місцевою владою та бізнесом, охорона довкілля, гендерна рівність, толерантність, тощо. Програма із запобігання поширенню ВІЛ/СНІД «PEPFAR» У листопаді 2018 р. завдяки фінансуванню Програми PEPFAR (Надзвичайний план президента США з боротьби з ВІЛ/СНІД) , Корпус миру провів навчальний тренінг для волонтерів та їхніх українських партнерів (працівників неурядових організацій, психологів, соціальних працівників та педіатрів) і молодіжних лідерів з громад. Під час тренінгу учасники розвинули навички з планування та розробки проектів та поглибили знання щодо епідемії ВІЛ/СНІД. Отримані знання допоможуть учасникам провести в свої громадах проекти з профілактики ВІЛ та посилити боротьбу зі стигмою та дискримінацією стосовно людей, які зіткнулися з епідемією, а також створити групи підтримки для підлітків, які зіткнулися з ВІЛ та їх опукунів з метою покращення їх прихильності до антиретровірусної терапії. З-поміж 124 учасників тренінгу 12 волонтерів і 7 українських партнерів представляли проект «Розвиток громад». Протягом липня – грудня 2018 десять волонтерів проекту «Розвиток громад» та організації-партнери отримали гранти для покращення спроможності організацій та лікарів громад надавати послуги людям, які зіткнулися з ВІЛ або є представниками ключових груп населення у контексті епідемії ВІЛ. Також гранти були направлені на підтримку людей, уражених епідемією, покращення АРТ прихильності у молоді, яка живе з ВІЛ, та подолання стигми та дискримінації щодо них. Загальна сума наданих грантів станосить близько 30,340 доларів США. Протягом вересня – грудня волонтери проводили регулярні одноденні клуби для дітей, які зіткнулися з проблемою ВІЛ та їх опікунів у Кривому Розі, Полтаві, Чернігові, Миколаєві, Черкасах, Херсоні, Кропивницькому та Одесі у партнерстві з обласними осередками “Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ” та партнерськими організацією “CARITAS-SPESS” у Одесі. Волонтери проекту PEPFAR «Розвиток громад» брали активну участь у втіленні проектів. Метою проектів є надання соціально-емоційної підтримки дітям, які зіткнулися з проблемою ВІЛ та їх опікунам, а також посилення їх прихильності до антиретровірусної терапії. У липні 2018 волонтери проекту «Розвиток громад» взяли активну участь в прведенні тижневого табору для молождіжних лідерів з громад. Метою тренінгу була підготовка молодіжних лідерів для проведення соціально значущих проектів у свіоїх громадах щодо запобігання поширення ВІЛ, протидії стигмі та дискримінації та протидії торгівлі людьми. У серпні 2018 волонтери проекту «Розвиток громад» взяли активну участь в прведенні тижневого табору для дітей та опікунів, які зіткнулися з проблемою ВІЛ із Дніпропетровської, Чернігівської, Миколаєвської, Черкаської, Херсонської, Київської та Одеської областей. Метою табору є надання соціально-емоційної підтримки дітям, які зіткнулися з проблемою ВІЛ та їх опікунам, а також посилення їх прихильності до антиретровірусної терапії.

3. Порівняння запланованих кількісних та/або якісних критеріїв результативності проекту (програми) з досягнутими.

З квітня 2013 р. по жовтень 2018 завдяки співпраці з американськими волонтерами Корпусу миру з проекту «Розвиток громад»: 5,422 українські громадяни розвинули свої лідерські навички для того, щоб стати активними у громадській роботі та розвитку своїх громад (із запланованих 3,000); 3,559 українських громадян запланували, розробили, та допомогли організувати волонтерський проект або суспільно-корисну подію (із запланованих 3,000); 3,007 українських громадян покращили свою ефективність у питанні організації підтримки певної суспільної проблеми (із запланованих 1,200); 428 українських організацій розробили партисипативні процеси планування для посилення їх ефективності та чутливості до пріоритетів їх громад (із запланованих 250); 1,157 українських організацій посилили управління своїми внутрішніми операціями (із запланованих 250); 431 українська організація чи громадська група покращили виконання проектів та надання послуг, ефективно задовольняючи місцеві потреби (із запланованих 600); 382 українські організації чи громадські групи покращили свою фінансову стійкість (із запланованих 480); 2,374 українських громадян використали набуті підприємницькі навички для покращення своєї ситуації з працевлаштуванням або створення чи розширення своєї бізнес діяльності (із запланованих 600); 1,312 українські громадяни використають набуті навички з розвитку бізнесу для покращення своєї ситуації з працевлаштуванням або підвищення прибутковості їх бізнесу через покращення практики ведення і управління бізнесом (із запланованих 600).

4. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціара про відповідність наданої донором (виконавцем) проекту (програми) потребам реципієнтів.

5. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми).

6. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми).