Додаток 7
до Порядку

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного та/або заключного моніторингу

1. Вихідні дані проекту (програми), у тому числі відомості про заплановану та фактичну дату початку реалізації проекту (програми) та її завершення; назву донора, виконавця, реципієнта та бенефіціара; координатора проекту (програми), інформація про наглядові ради та експертні групи, створені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою).

Початок проекту: квітень 2015 р., закінчення проекту: червень 2021 р. Донор: Уряд Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади. Виконавець: Федерація канадських муніципалітетів. Реципієнти: Асоціація міст України, Виконавчий комітет Бердянської міської ради, Енергодарська міська рада, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради, Запорізька міська рада, Долинська міська рада, Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, Коломийська міська рада, Виконавчий комітет Яремчанської міської ради, Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, Ладижинська міська рада, Виконавчий комітет Жмеринської міської ради, Вінницька міська рада, Виконавчий комітет Комсомольської міської ради, Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, Миргородська міська рада, Полтавська міська рада, ГО «Вінницький Клуб ділових людей», ГО молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія», ГО «Агенція місцевого розвитку міста Енергодара», ГС «Спілка малих та середніх експортерів», ГО «Товариство ветеранів АТО Запоріжжя», Агенція регіонального розвитку Запорізької області, ГО «Асоціація сприяння міжнародному бізнесу та розвитку». Бенефіціари: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Створено Спостережну раду проекту (планується проведення щорічних засідань Ради)

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів, у тому числі узагальнені результати впровадження проекту (програми), загальну суму витрачених коштів міжнародної технічної допомоги протягом строку реалізації проекту (програми), проблемні питання.

Працюючи на національному, регіональному і місцевому рівнях, Проект ПРОМІС надає підтримку українським органам місцевого самоврядування у реалізації ініціатив та впровадженні реформ за трьома взаємопов’язаними напрямами: 1) Запровадження моделі «відкритого уряду» та забезпечення прозорості і ефективності прийняття рішень органами місцевого самоврядування. 2) Підтримка розвитку і підвищення ефективності діяльності малих та середніх підприємств. 3) Поліпшення співпраці місцевих, регіональних і центральних органів влади у сфері децентралізації та міжвідомчої співпраці. Узагальнені результати за звітний період: • У кожному з 16 міст-партнерів чотирьох областей щоквартально проводяться засідання Дорадчих комітетів з ефективного врядування і розвитку, на яких розглядаються питання стану впровадження ініціатив Проекту у кожному з міст-партнерів, їхні потреби і, відповідно, формуються плани заходів впровадження Проекту. • 16 міст-партнерів запровадили інструменти Моделі відкритого врядування Проекту ПРОМІС, які сприяють залученню громадськості, підзвітності керівництва міст та якісним послугам. • Запроваджено систему «Відкрите місто», яка забезпечує розширення участі громадян у місцевому врядуванні, у 7 містах-партнерах Проекту: Долина, Коломия, Миргород, Кременчук, Запоріжжя, Енергодар, Мелітополь. • Запроваджено роботу зі зверненнями громадян через систему місцевих електронних петицій у 12 містах-партнерах Проекту: Вінниця, Жмеринка, Долина, Коломия, Полтава, Миргород, Кременчук, Горішні Плавні, Запоріжжя, Енергодар, Мелітополь, Бердянськ. • Громадський бюджет запроваджено у 15 містах-партнерах Проекту: Вінниця, Жмеринка, Хмільник, Івано-Франківськ, Долина, Коломия, Полтава, Миргород, Кременчук, Горішні Плавні, Запоріжжя, Енергодар, Мелітополь, Бердянськ, Яремче. • Проведено аналіз стану впровадження громадського бюджету та сформовано відповідний Звіт з кращими практиками запровадження громадського бюджету (аналітичний документ). Впроваджено Індекс прозорості місцевих бюджетів у 16 містах-партнерах Проекту. Підготовлено загальний звіт та звіти з рекомендаціями щодо підвищення прозорості бюджетного процесу для всіх міст-партнерів Проекту. • Надано допомогу містам-партнерам Проекту у запровадженні моделі гендерного бюджетування (3 міста: Івано-Франківськ, Горішні Плавні, Мелітополь) • Надано експертно-консультативну підтримку та розроблено Комунікаційну стратегію у місті Бердянськ, а також комунікаційно-промоційні частини маркетингових стратегій для міст-партнерів Проекту: Вінниця, Івано-Франківськ, Яремче, Енергодар, Коломия, Миргород, Бердянськ. 40 представників ЗМІ міст- партнерів пройшли навчання, присвячене зв’язкам зі ЗМІ та комунікаціям • Завершено формування та ухвалення Стратегій розвитку міст-партнерів, включно з Планами їх реалізації і системою моніторингу та звітності. Стратегії розвитку міст та Плани їх реалізації ухвалено у 13 містах-партнерах Проекту: Хмільник, Ладижин, Івано-Франківськ, Долина, Коломия, Яремче, Полтава, Горішні Плавні, Кременчук, Миргород, Запоріжжя, Енергодар, Бердянськ. До всіх із них було включено гендерні аспекти розвитку, крім того, в усіх містах застосовувався метод екологічного скринінгу , тоді як повну Стратегічну екологічну оцінку (СЕО) було інтегровано в 5 стратегіях, відповідно до потреб міст. • Організовано навчальну поїздку міських голів до Канади, 21-31 липня 2018 р., міста: Торонто, Вон, Едмонтон, Страткона, Морінвіль. Організовано навчальну поїздку «Моніторинг впровадження Стратегії розвитку міста» до м. Кривий Ріг, 20-21 вересня 2018 р. (21 учасник) • Проведено самооцінку роботи ЦНАП у 16 містах-партнерах Проекту та сформовано Звіти щодо впровадження рекомендацій з підвищення якості надання адміністративних послуг. Підготовлено та оприлюднено Звіт за результатами проведення оцінювання роботи ЦНАП у 16 містах-партнерах Проекту протягом 2017-2018 років. Організовано навчальну поїздку Україною до м. Кременчука для представників міст-партнерів Проекту, 9-10 серпня 2018 р. (14 учасників) • Створено Робочі групи та надано консультативну підтримку з розробки маркетингових стратегій для 7 міст-партнерів Проекту. Сформовано проекти та ухвалено маркетингові стратегії 7 міст-партнерів Проекту: Вінниця, Івано-Франківськ, Яремче, Енергодар, Коломия, Миргород, Бердянськ. • Проведено конкурсний відбір проектів в рамках Фонду підтримки ініціатив з відкритого врядування та розвитку та надано допомогу містам-партнерам Проекту у розробці проектних пропозицій. Загалом сформовано перелік та укладено угоди щодо впровадження 18 проектів, які буде реалізовано у 16 містах-партнерах Проекту. Усі відібрані проекти містять екологічні та гендерні пріоритети. Розпочато впровадження та надано фінансову підтримку з реалізації проектів в рамках Фонду підтримки ініціатив з відкритого врядування та розвитку на умовах співфінансування (270,000 CAD інвестовано). • В 16 містах-партнерах Проекту створено та активно працюють Робочі групи з підтримки МСП, до складу яких входять жінки-підприємці та представники екологічно сталого бізнесу • В 4-х містах-партнерах (Коломия, Запоріжжя, Енергодар, Ладижин) та Запорізькій області розроблені програми підтримки розвитку МСП; В 4-х містах-партнерах розроблені програми просування продукції міста на зовнішні ринки (Кременчук, Горішні Плавні, Жмеринка та Мелітополь); Завершено розроблення 8 програм з підвищення конкурентоспроможності МСП (Вінниця, Хмільник, Полтава, Миргород, Бердянськ, Яремче, Долина, Івано-Франківськ). • Розроблено методологію проведення експрес-аналізу бізнес-середовища міста та практичний посібник з питань проведення експрес-аналізу ділової активності. Проведено тренінг «Експрес-аналіз місцевого бізнес-клімату» (13-14 вересня 2018 р., м. Запоріжжя, 13 учасники) • Створено онлайн-курс «Школа підвищення конкурентоспроможності МСП», який містить інформаційні продукти та відео з тренінгів, що присвячені різним елементам підтримки МСП. • Проведено Другу Міжнародну конференцію з інклюзивного розвитку бізнесу: Зростання, що працює для всіх, 22-23 листопада 2018 р., м. Київ (98 учасників) • Розроблено Посібники: «Інклюзивний розвиток бізнесу: жіноче підприємництво» (87 стор.); «Послуги для бізнесу» (65 стор.); «Інклюзивний розвиток бізнесу: жіноче підприємництво» (87 стор.) • Розпочато роботу Малих фондів розвитку МСП у 16 містах-партнерах, які затвердили свої Програми розвитку МСП. Розпочато впровадження 25 проектів, розпочато фінансовання проектів. Проведено тренінг з підготовки заявок на фінансування та управління проектами, 8-9 серпня січня 2018 р., м. Київ, (20 учасників) • Надано підтримку у створенні 3-х (секторальних) бізнес-асоціацій Жінок-менторок (м. Вінниця), Асоціації соціальних підприємств (м. Полтава), Асоціації «Мелітопольська черешня» (м. Мелітополь) • Проведено засідання Круглого столу «Бізнес-асоціації в Україні: можливості та виклики», 18 липня 2018 р., м. Київ (49 учасників) • Організовано навчальну поїздку з питань розвитку жіночого підприємництва для представників міст-партнерів, 19-21 вересня 2018 р, м. Вінниця (16 учасників) • Організовано навчальну поїздку до Канади «Соціальне та жіноче підприємництво», 9-18 жовтня, 2018 р., мм Торонто-Ватерлоо-Лондон-Ніагара (11 учасників) • Підготовлено Професійну програму з Місцевого економічного розвитку, яка затверджена рішенням Вченої ради НАДУ 27.09.2018 №262/8-12 та направлена до Нацдержслужби України на погодження. Проведено чотириденні навчання для представників за Навчальною програмою з МЕР для представники міст-партнерів ПРОМІС в п’яти областях • Підписано меморандум з НАДУ при Президентові України за для розвитку спроможності підвищувати кваліфікацію представників органів місцевого самоврядування за новоствореною Професійним курсом з Місцевого економічного розвитку. • Навчання з написання проектів до Державного фонду регіонального розвитку пройшли 146 представників обласних рад, обласних державних адміністрацій, районних рад і державних адміністрацій, ОМС, зокрема міст-партнерів Проекту та об’єднаних територіальних громад цільових регіонів. • Надано консультативну допомогу з підготовки 4-х проектів міст-партнерів Проекту для фінансування з ДФРР. • Продовжено роботу щодо інструментів залучення інвестицій в містах-партнерах • Надано підтримку, пов’язану з децентралізацією та необхідністю налагодження співпраці в процесі децентралізації між органами влади місцевого, обласного та національного рівня, шляхом підтримки проведення міжвідомчих форумів: Міжнародного бізнес-форуму «Міжнародне співробітництво: створюємо майбутнє разом», 10-11 травня 2018 року, м. Кременчук (200 учасників); 2-го спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму (ECO FORUM), 30 травня – 1 червня 2018 року, м. Запоріжжя (242 учасника); VІ Міжнародного інвестиційного форуму «Вінниччина - бізнес в центрі України», 7 вересня 2018 (354 учасників); ІV Міжнародного інвестиційно-економічного форуму «Партнерство та Перспектива», 28 вересня 2018 р. м.Івано-Франківськ (126 учасників); ІІ Міжнародного InCco-Forum, 12 жовтня 2018, м. Запоріжжя (828 учасників); ІІІ Міжнародного Саміту мерів, 9 жовтня 2018 р. (375 учасників); Другого Українського жіночого конгресу, 7-8 грудня 2018 р. (592 учасника); «Діалогової платформи #Полтавщина інвестиційна», 10 жовтня 2018 р., м. Полтава (89 учасників) • В усіх цільових регіонах Проекту розроблено Стратегії регіонального розвитку до 2020 року • Продовжено роботу з реорганізації регіональних відділень Асоціації міст України в інформаційно-сервісні центри. Проведено 13 семінарів з місцевого економічного розвитку для представників ОМС, навчання пройшли 334 представники ОМС • Надано 245 персональних консультацій координаторам Автоматизованої системи муніципальної статистики (АСМС). Проведено роботи по розширенню кола учасників системи. Станом на 31.12.2018 року учасниками системи є 290 міст-членів АМУ. Повну статистичну інформацію за 2017 рік до системи надали 140 міст – учасників. • Забезпечується впровадження Стратегії гендерної рівності АМУ та надання підтримки в її реалізації шляхом фінансування малих ініціатив у містах-членах АМУ. • Проведено Перший всеукраїнський форум підписантів Європейської Хартії рівності, 6 грудня 2018 р., м. Київ (45 учасників); підтримано проведення Українського жіночого конгресу, 28 вересня 2018 р., м. Львів (104 учасники); підтримано проведення Другого Українського жіночого конгресу, 7-8 грудня 2018 р. (592 учасника); • Продовжено реалізацію гендерних ініціатив в рамках конкурсу мініграндів, за результатами якого переможцями конкурсу впроваджуються гендерні ініціативи у 7 регіонах України до лютого 2019 року (мм. Дніпро, Житомир Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль) • Проект ПРОМІС значно розширив свою аудиторію підписників та здійснював активну промоцію своєї діяльності шляхом використання як соціальних мереж, так і традиційних ЗМІ (в мережі Facebook (FB) та Twitter) • Діяльність Проекту ПРОМІС на регіональному рівні та у містах-партнерах широко висвітлювалася місцевими ЗМІ.

3. Порівняння запланованих кількісних та/або якісних критеріїв результативності проекту (програми) з досягнутими.

Кількісні та якісні результати проекту відповідають запланованим показникам результативності

4. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціара про відповідність наданої донором (виконавцем) проекту (програми) потребам реципієнтів.

5. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми).

6. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми).