Додаток 7
до Порядку

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного та/або заключного моніторингу

1. Вихідні дані проекту (програми), у тому числі відомості про заплановану та фактичну дату початку реалізації проекту (програми) та її завершення; назву донора, виконавця, реципієнта та бенефіціара; координатора проекту (програми), інформація про наглядові ради та експертні групи, створені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою).

Назва проекту (програми): Експертна підтримка врядування та економічного розвитку (EDGE) Строк реалізації: 10.11.2014-31.07.2019 Донор: Уряд Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади Виконавець: Agriteam Canada Consulting Ltd. Реципієнт: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (код ЄДРПОУ 37508596), Громадська спілка «Фонд підтримки реформ в Україні», (код ЄДРПОУ 39609567), Національне антикорупційне бюро України (код ЄДРПОУ 39751280), Національне агентство з питань запобігання корупції (код ЄДРПОУ 40381452), Міністерство фінансів України (код ЄДРПОУ 00013480), Міністерство інфраструктури України (код ЄДРПОУ 37472062), Міністерство охорони здоров’я України (код ЄДРПОУ 00012925), Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (код ЄДРПОУ 37471928), Секретаріат Кабінету Міністрів України (код ЄДРПОУ 00019442): Міністерство юстиції України (код ЄДРПОУ 00015622), Національне агентство України з питань державної служби (код ЄДРПОУ 37819430), Міністерство соціальної політики України (код ЄДРПОУ 37567866). Бенефіціар: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Національне антикорупційне бюро України. Національне агентство з питань запобігання корупції. Міністерство Фінансів України. Міністерство інфраструктури України. Міністерство охорони здоров’я України. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Секретаріат Кабінету Міністрів України. Міністерство юстиції України. Національне агентство України з питань державної служби. Міністерство соціальної політики України.

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів, у тому числі узагальнені результати впровадження проекту (програми), загальну суму витрачених коштів міжнародної технічної допомоги протягом строку реалізації проекту (програми), проблемні питання.

1. Проведено ряд зустрічей з Асоціацією ОТГ з метою вивчення нагальних проблемних питань щодо формування спроможних мереж ПМД, освіти, дорожньої інфраструктури. Було виявлено нестачу практичного, зрозумілого, стислого і доступного матеріалу для голів ОТГ з метою прийняття відповідних рішень. Проаналізувавши найбільш актуальні і запитувані громадами тематики було розроблено навчальний посібник для голів ОТГ щодо децентралізаційної реформи по секторах (Місцеві бюджети, Охорона здоров'я, Освіта, Дорожня інфраструктура) в схемах і таблицях. 2. Підготовлено зауваження та пропозиції до порядку формування спроможних мереж ПМД, які були частково враховані Мінрегіоном. Зазначене дозволило врегулювати низку ризиків та можливих проблемних питань при формуванні спроможних мереж ПМД в сільській місцевості. 3. Підготовлено проект методики формування спроможної мережі закладів освіти. 4. Підготовлені зауваження та пропозиції до Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту місцевих бюджетів, які в були враховані та прийняті постановою КМУ від 4 липня 2018 р. № 578. 5. Проведено аналіз необхідних НПА для забезпечення інклюзивного навчання в закладах освіти. 6. Здійснено аналіз використання коштів субвенції з Дорожнього фонду на дороги місцевого значення, вулиці і дороги комунальної власності. Підготовлено пропозиції щодо удосконалення розподілу коштів Дорожнього фонду. 7. За наслідками роботи ПОСД Віце-прем'єр-міністру-Міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Зубку Г.Г. надано аналітичні матеріали, що посприяли ухваленню низки нормативно правових актів, що наблизили надання якісних послуг до населення. 8. Підготовлено практичний, доступний і зрозумілий інфструмент з фінансовго планування мережі ПМД, що дало можливість ефективного управління фінансовими ресурсами на охорону здоров’я в закладах ПМД. 9. Консолідовано зусилля ключових стейкхолдерів децентралізаційної реформи.

3. Порівняння запланованих кількісних та/або якісних критеріїв результативності проекту (програми) з досягнутими.

Виконано всі заплановані результати.

4. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціара про відповідність наданої донором (виконавцем) проекту (програми) потребам реципієнтів.

Для надання системної допомоги відповідно до запиту реципієнта Виконавцем було сформовано групу експертів за секторами децентралізації: Місцеві фінанси, Охорона здоров’я (первинний рівень/сільська медицина), Середня освіта та Місцева дорожня інфраструктура. Надана допомога по секторах відповідає потребам реципієнтів.

5. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми).

- Підвищення обізнаності громадян України щодо здійснення заходів з реалізації реформи децентралізації влади (у розрізі секторів) та досягнутих результатів. - Підвищення якості прийнятих управлінських рішень на місцях у ключових секторах (Місцеві бюджети, Охорона здоров'я, Освіта, Дорожня інфраструктура) - Наближення послуг та їх відповідність до реальних потреб мешканців громад

6. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми).

Продовження проекту в довгостроковій перспективі