01.10.2011

Дата початку

31.12.2017

Дата завершення

4,7 млн. USD

Cума допомоги

Зміцнення місцевої фінансової ініціативи в Україні (ЗМФІ-ІІ) впровадження

Напрями діяльності:

  • Допомога центральним і місцевим органам влади у впровадженні та удосконаленні програмно-цільового методу (ПЦМ) у бюджетному процесі на всіх рівнях бюджетів.
  • Удосконалення системи внутрішнього контролю та аудиту державних фінансів.
  • Допомога Києву та іншим відібраним містам у реалізації “Бюджету участі” шляхом надання електронної системи Громадський Проект (Бюджет участі – це розподіл частини бюджету міста мешканцями шляхом розробки ними проектів, спрямованих на поліпшення інфраструктури, та відкритого голосування за них) 
  • Співпраця з Міністерством фінансів щодо запуску порталу Є-Data, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів.
  • Сприяння у запровадженні енергосервісних договорів у бюджетній сфері.
  • Допомога у впровадженні Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в Україні, що працює у 51 країні. Уряди розкривають інформацію про суми, які вони отримують від видобувних компаній, а видобувні компанії повідомляють, скільки вони сплачують.

Донор:

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

Виконавець:

Всеукраїнська громадська організація "Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень" (ІБСЕД)

Реципієнт / Бенефіціар:

Міністерство фінансів України

Регіони

Контакти

Контактна особа:
Єлена Самбрус, директор департаменту із зв’язків з громадськістю

Телефон:
+38 044 492-97-80 (81)

Сайт:
www.ibser.org.ua

Презентація:
http://www.slideshare.net/IBSER

Календар