01.05.2016

Дата початку

30.11.2017

Дата завершення

10 млн. EUR

Cума допомоги

Cпільна програма ПРООН та ООН Жінки

Спільна програма ПРООН та ООН Жінки «Відновлення управління та сприяння примиренню в постраждалих від кризи громадах України» 

Структура ООН Жінки, основана на принципах ґендерної рівності, що описані Статутом ООН, працює для ліквідації дискримінації стосовно жінок та дівчаток, розширення повноважень жінок та досягнення рівності між жінками та чоловіками як партнерами та вигодонабувачами процесів розвитку, гуманітарної діяльності, а також процесів миробудівництва.

Для того, щоб підтримати Уряд України у процесах відновлення врядування та примирення у постраждалих від кризах громадах України, та забезпечити, щоб цей процес відбувався з урахуванням прав людини та ґендерних аспектів, ООН Жінки спільно з ПРООН за фінансової підтримки Європейського Союзу реалізуються спільну програму «Відновлення управління та сприяння примиренню в постраждалих від кризи громадах України». Програма реалізовуватиметься протягом 18 місяців у 20 цільових громадах Донецької та Луганської областей (підконтрольні території). Програма має на меті сприяти відновленню ефективного врядування та примиренню в постраждалих від кризи громадах. В основу діяльності покладено принципу підходу, заснованого на правах людини. Підхід передбачає визначення людини, як ключового гравця в процесах розвитку, а не пасивного отримувача послуг. Підхід також говорить про важливість участі жінок та дівчаток в процесах розвитку, і визначає участь як способом реалізації, так і метою діяльності програми.

Цілі програми:

  1. Підсилення потенціалу урядовців регіонального та місцевого рівня у плануванні процесів відновлення та надання ґендерно-чутливих послуг в контексті децентралізації та відповідно до національної програми реформ.
  2. Підвищення безпеки для жінок та чоловіків у громадах, які постраждали від конфлікту.
  3. Відновлення соціальної згуртованості та сприяння зміцненню довіри між місцевою владою і громадами, включаючи ВПО.
  4. Зміцнення потенціалу ґендерних адвокатів та жінок, постраждалих від конфлікту, вимагати підзвітності та прозорості місцевих процесів прийняття рішень та розподілу ресурсів

Цільові групи:

  • Місцева влада (на рівні області, міст, об’єднаних громад).
  • Громади, а також НУО, волонтерські групи, громадські групи.
  • Співробітники правоохоронних органів, що взаємодіють з громадами.
  • Місцеві жінки-лідерки, жінки, які постраждали від конфлікту (ВПО та з приймаючих громад), жіночі групи та громадські організації. 

Діяльність:

На початковому етапі буде проведено оцінку вразливості з метою визначення основних чинників, які впливають на вразливість, та мають бути враховані для зменшення нерівності. Програма також підтримуватиме запровадження підходу до планування та бюджетування, заснованого на участі та такого, що враховує специфіку конфлікту, є інклюзивним та враховує ґендерні аспекти. Програма також буде підтримувати інтеграцію питань, пов’язаних із попередженням та реагуванням на ґендерно-обумовлене насильство, до процесів децентралізації на місцях шляхом підвищення обізнаності місцевої і обласної влади та надавачів послуг щодо ҐОН з метою підтримки ефективної координації в контексті підвищення безпеки в громаді. Використовуючи методологію мобілізації громад та надання малих грантів програма посилюватиме спроможність та лідерські навички місцевих мобілізованих жінок для їх участі у місцевих процесах планування, розвитку та прийняття рішень щодо безпеки в громаді. 

Регіони

Команда

Кунал Дхар

радник з питань відновлення та стабілізації, голова проектного офісу, Краматорськ

Людмила Скоропада

програмна координаторка

Анастасія Дівінська

голова офісу ООН Жінки в Україні

Тамар Таварткіладзе

міжнародний менеджер проекту

Ольга Осауленко

національна програмна координаторка

Уляна Біла

спеціаліст з програмних питань

Олександр Бай

програмний аналітик (Краматорськ)

Контакти

Адреса:

вул. Еспланадна, 20, Київ,
Україна, 01021

Телефон:

+38 044 253 59 80

Календар