01.04.2014

Дата початку

30.09.2019

Дата завершення

29,9 млн. USD

Cума допомоги

Проект ПРООН "Сталий місцевий розвиток у сільських районах Чернівецької та Одеської областей"

КОНТЕКСТ

ПРООН має значний досвід, накопичений протягом останнього десятиліття, з реалізації Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ) спільно з Міністерством регіонального розвитку, обласними державними адміністраціями та обласними радами, районними державними адміністраціями та районними радами, а також міськими та сільськими радами та відповідними асоціаціями місцевих органів влади. Починаючи з 2015 року, до реалізації приєдналися новостворені об’єднані територіальні громади. Проект МРГ є довгостроковою та комплексною ініціативою з розвитку потенціалу з метою сприяння сталому місцевому розвиткові в Україні. Закладаючи основи методології розвитку на рівні громад по всій країні у рамках партнерських відносин з центральними, обласними органами влади, а також органами місцевого самоврядування, Проект мобілізував сотні громад по всій країні.

У рамках існуючого Проекту продовжується застосування методології соціальної мобілізації, з використанням визначених стандартів та критеріїв оцінки участі громад, прийняття рішень та керівництва. Дві цільові області, Чернівецька та Одеська, є одними з найбідніших в Україні, особливо їхні сільські райони. Реформи у галузі децентралізації, проведені у 2015 році, призвели до створення десяти об’єднаних територіальних громад, з 24 запланованих у двох областях. У районах, де громади не були об’єднані, продовжують функціонувати старі структури.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Очікується, що Проект сприятиме поліпшенню рівня добробуту та життя найбільш уразливих груп населення у двох областях України (Чернівецькій та Одеській), зокрема шляхом стимулювання сталого та всебічного соціально-економічного місцевого розвитку, зміцнення місцевого врядування та заохочення впровадження ініціатив на рівні громад. У рамках Проекту застосовуватиметься  методологія ПРООН щодо місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, у якій провідна роль належить місцевим представникам, які об’єднують членів громади для спільного планування та реалізації громадських ініціатив.

КОМПОНЕНТИ ПРОЕКТУ

Компонент 1. Підтримка орієнтованого на громаду та інклюзивного підходу до місцевого розвитку

Цей компонент спрямований на зміцнення потенціалу місцевих громад, місцевих органів влади та вищих навчальних закладів щодо застосування принципів розвитку, орієнтованого на громаду, спільного врядування та надання послуг.

Очікувані результати:

  • Посилення громадського моніторингу місцевих структур та процедур прийняття рішень у галузі розвитку на місцевому рівні;
  • Поліпшення адвокаційних та лобістських навичок та потенціалу громадських організацій та місцевих органів влади;
  • Інституціоналізація діалогу між відповідними зацікавленими сторонами з метою забезпечення сталого соціального, економічного та екологічного розвитку на місцевому рівні.

Компонент 2. Сприяння розвитку малих ферм та несільськогосподарських підприємств у сільських та приміських районах

Цей компонент спрямований на підтримку ініціатив малого бізнесу. Він зосереджений на заходах зі сприяння економічному розвиткові в сільських та міських районах, а також інклюзивному та стійкому зростанню. Підтримка забезпечуватиметься у двох напрямках - ферми та несільськогосподарські підприємства. Заходи включають в себе сприяння розвитку кооперативів, розвиток потенціалу та надання малих грантів громадам, які прагнуть створити сільськогосподарські кооперативи (принаймні один кооператив у кожній області).

У рамках діяльності у несільськогосподарському секторі, пріоритетні напрямки втручання були визначені у кожній цільовій громаді в ході спільного планування, із залученням широкого кола зацікавлених сторін (представників громад, місцевих органів влади, приватного сектору, науковців, неурядових організацій та бізнес-сервісних організацій). Проект сприяє диверсифікації економічної діяльності з метою надання допомоги громадам стати більш стійкими та отримувати додатковий дохід, який згодом, в процесі децентралізації, перетвориться у більші місцеві бюджети.

Партнери

На місцевому рівні: громадські організації, НУО (зокрема, жіночі об’єднання), сільські ради, міські ради та організації підтримки бізнесу (ОПБ);

На рівні громад (при необхідності): ради новостворених об’єднаних територіальних громад та їхні виконавчі органи;

На районному рівні: районні рад та районні державні адміністрації, НУО (зокрема, жіночі об’єднання), ОПБ;

На обласному рівні: обласні органи влади (обласні державні адміністрації та обласні ради), НУО (зокрема, жіночі об’єднання), ОПБ;

Інші партнери: Асоціація органів місцевого самоврядування України, Асоціація міст України, Асоціація малих міст України, Асоціація сільських та селищних рад.

Цільові групи та бенефіціари

Пряма цільова група складається з приблизно 22 000 осіб, що проживають у щонайменше 18 громадах, які частково входять до новоствореної об’єднаної територіальної громади. Вони будуть охоплені у рамках ініціатив, реалізованих з 18 громадськими організаціями, 2 сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами, а також низкою більш масштабних ініціатив, спрямованих на несільськогосподарські підприємства.

Близько 50% бенефіціарів складають жінки, 30% - особи похилого віку, 20% - діти та молодь. Непрямі бенефіціари включають 120 000 мешканців окремих сіл, селищ та районів у двох областях (Одеській та Чернівецькій). Проект у максимально можливій мірі співпрацюватиме з новоствореними об’єднаними територіальними громадами та використовуватиме нові можливості, які виникли в результаті реформи в галузі децентралізації. Необ’єднані громади також входять до потенційної цільової групи.

Регіони

Команда

Євген Зеленко

Координатор по зв’язкам з громадськістю та роботи зі ЗМІ, ПРООН в Україні

Контакти

+38-095-276-1406

yevgeniy.zelenko@undp.org