14.12.2015

Дата початку

13.12.2020

Дата завершення

8,2 млн. USD

Cума допомоги

Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)

Донор

Агентство США з міжнародного розвитку USAID

Виконавець

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування Асоціація міст України (АМУ) за участі 24 регіональних відділень АМУ

Проект Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС) спрямований на створення сприятливого середовища для впровадження децентралізаційної реформи в Україні, зміцнення місцевого самоврядування, поглиблення демократичних процесів розвитку територіальних громад та стабільності держави.

Географія Проекту ПУЛЬС

ПУЛЬС працює у 24 областях України. Проект підтримує Офіси реформ в регіональних відділеннях АМУ, у складі чотирьох галузевих консультантів: з бюджетних питань, з юридичних питань, з питань комунікацій, з питань місцевого економічного розвитку .

Цілі:

 • удосконалення правового поля щодо проведення децентралізації в Україні;
 • забезпечення внеску органів місцевого самоврядування у формування та впровадження політики у сфері децентралізації;
 • збільшення ресурсів місцевого самоврядування та посилення здатності органів місцевого самоврядування ними ефективно розпоряджатись;
 • посилення спроможності та професійного рівня усіх долучених до реформи груп.

Компонент 1

Формування правового поля децентралізаційної реформи

Працюючи над формуванням законодавчої бази реформи, ПУЛЬС враховує потреби та залучає для роботи над законодавством посадових осіб органів місцевого самоврядування – практиків, які потім реалізовують законодавчі новації на практиці. Проект сформував галузеві пули експертів для законопроектної роботи, організовує навчання з розробки законодавства та адвокасі, впроваджує низку інструментів для законо- та нормопроектування (в тому числі інтерактивних) та майданчиків для фахового обговорення. ПУЛЬС активно використовує інструменти політичного діалогу посадових осіб органів місцевого самоврядування з центральними органами державної влади. Проект проводить практичні навчання із застосування законодавства, впроваджує курси дистанційного навчання, надає консультації, поширює методичні рекомендації із впровадження законодавства на практиці.

Компонент 2

Збільшення ресурсів місцевого самоврядування

ПУЛЬС працює над нарощуванням податкової бази місцевого самоврядування, підвищенням ефективності податків на власність, легалізацією доходів, зміцненням фінансової самостійності бюджетних установ. Проект створює умови для доступу до додаткових фінансових ресурсів для розвитку інфраструктури територіальних громад – кредитних та грантових коштів. ПУЛЬС долучається до реформування фінансування делегованих повноважень – освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення -  шляхом запровадження системи соціальних стандартів та фінансових нормативів.

Компонент 3

Посилення спроможності учасників реформи 

Для ефективного впровадження реформи необхідне розуміння її суті та підтримки з боку різних учасників процесу – посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування, фахових експертів, представників ЗМІ, громадськості. Проект ідентифікує цільові аудиторії реформи та працює з ними, навчаючи, інформуючи про хід та зміни, що відбуваються, створюючи умови для консультацій і діалогу. Проект запроваджує інформаційні канали для донесення бачення та ходу реформ, створює майданчики для регулярного спілкування органів державної влади і місцевого самоврядування зі ЗМІ та активною громадськістю. ПУЛЬС збирає і поширює успіхи децентралізаційної реформи та кращі практики місцевого самоврядування.

Пульс готує секторальні Стратегії реформ та законодавчі карти їх реалізації у 9 сферах:

Ресурсні: земля та майно, сталий розвиток громад, місцеві фінанси

Сервісні: освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, адміністративні послуги, житлово-комунальне господарство, кадри та організаційні питання

Спеціальна тема: об’єднані територіальні громади

Продукти Проекту

 • Річне аналітичне видання «Місцеве   самоврядування у 20ХХ році»
 • Щомісячне  друковане видання «Вісник АМУ»
 • Щотижневе електронне видання  «Пульс децентралізації»
 • Десять щомісячних галузевих електронних   видань (за тематикою галузей проекту)
 • Квартальне видання «Кращі практики місцевого самоврядування»

Регулярні заходи проекту

 • День діалогу з Урядом
 • День місцевого самоврядування в Парламенті
 • Регіональні платформи з діалогу щодо розвитку місцевого самоврядування
 • Засідання професійних Секцій
 • Національний та регіональні прес-клуби
 • Практикуми: із розробки законодавства та адвокасі, із застосування законодавства
 • Школи з проектного менеджменту
 • Школа з децентралізації для молоді
 • Програма навчальних візитів «Маршрути успіхів» (загальнонаціональний рівень, міжрегіональний рівень)

Інтерактивні веб-інструменти ПУЛЬСу

 • Проект розробив та інтегрував у модернізований сайт АМУ (http://auc.org.ua ):
 • Галузеві платформи - майданчики для онлайн спілкування членів Секцій АМУ, експертів
 • Модуль «електронний законотворець» у складі розділів – обговорюємо, проектуємо, впроваджуємо
 • Модуль «консультації»
 • Блок «ярмарок проектів»
 • Блок «електронні петиції».

На регіональному рівні ПУЛЬС реалізує інформаційні заходи з метою мотивування громад до об’єднання, поширює успіхи діючих об’єднаних громад, надає консультативну, методичну та практичну допомогу органам місцевого самоврядування у процесі впровадження децентралізаційної та секторальних реформ. 

Регіони

Календар