01.12.2018

Дата початку

30.08.2020

Дата завершення

600 тис. EUR

Cума допомоги

Проект Ради Європи «Сприяння участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень в Україні»

Громадська участь у процесі прийняття рішень є одним із демократичних принципів, спільним для всіх дер­жав-членів Ради Європи, і також одним зі способів забезпечення доброго демократичного врядування на місцевому рівні, оскільки забезпечує громадянам і неурядовим організаціям можливість, поряд з виборами, домогтися того, щоб їхній голос був почутий. Громадяни, які можуть висловлюватися під час обговорення та ре­алізації важливих питань та рішень, частіше сприймають рішення та більше довіряють обраним представникам місцевих органів влади й інституціям.

Щоб допомогти державам-членам забезпечити реальний вплив громадської участі на процеси прийняття рі­шень, Комітет міністрів ухвалив стандарти у формі керівних принципів та рекомендацій. Проект Ради Європи* «Сприяння участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень в Україні» роз­роблений, щоб допомогти державі впровадити ці стандарти і, у такий спосіб, зміцнити діалог і співпрацю між органами публічної влади та громадянським суспільством у процесі прийняття рішень, зменшуючи відда­леність між ними на національному та місцевому рівнях. Заходи із розбудови діалогу, наприклад спільні тренін­ги та поширення кращих практик, можуть допомогти усунути бар’єри між багатьма зацікавленими сторонами в українському суспільстві та забезпечити інклюзивну та конструктивну співпрацю, коли погляди громадян та НУО враховуються публічними службовцями, що відповідають за розробку та ухвалення рішень.

Через реалізацію проекту Рада Європи пропонує методологію та підтримку для зміцнення взаємодії, взаємної довіри та поваги між органами влади та громадськістю на всіх рівнях. Це унікальна платформа, націлена на поглиблення знань про європейські стандарти та на розбудову навичок НУО й органів публічної влади щодо спільної розробки політик.

Впроваджнння проекту націлено, щоб:

 • зменшити відстань між громадянами та публічною владою,
 • зміцнити діалог та співробітництво у процесі прийняття рішень,
 • забезпечити та розширити можливості для залучення громадян до управління публічними справами відповідно до стандартів Ради Європи та кращих практик.

Спираючись на результати* пілотного проекту у 2017-2018 роках, який допомагав налагодити інклюзивний діалог між НУО та Київською міською владою, у новому проекті ми націлені на:

 • вдосконалення національної законодавчої та інституційної основи для громадської участі;
 • підвищення обізнаності щодо стандартів Ради Європи;
 • вдосконалення механізмів залучення громадян на місцевому рівні;
 • посилення спроможності публічних службовців та НУО.

*У 2017-2018 роках Рада Європи запустила пілотний проект, який допоміг київським НУО знайти спільну мову з міською владою. Пріоритетними в проекті були питання електронної участі, адвокаційного плану водної стратегії Києва, громадського бюджету та розробка положення про публічні консультації.

В основі проекту два компоненти:

 1. Вдосконалені національна законодавча та інституційна бази для громадської участі та розвитку громадянського суспільства.
 2. Вдосконалені механізми залучення громадян на місцевому рівні та посилення спроможності публічних службовців та НУО.

Вплив

Зміцнено ефективний діалог та співпрацю між органами публічної влади та громадянським суспільством у процесі прийняття рішень на національному та місцевому рівнях відповідно до стандартів Ради Європи та провідних європейських практик.

Проміжні результати

 1. Вдосконалені національна законодавча та інституційна бази для громадської участі та розвитку громадянського суспільства.
 2. Вдосконалені механізми залучення громадян на місцевому рівні та зміцнено спроможності публічних службовців та НУО.

Безпосередні результати

 1. Розглянуто результати моніторингу та подальші рекомендації, що сприяють розробці плану заходів з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2020 рік, а також рекомендацій щодо нової Стратегії.
 2. Вдосконалено законопроекти, що стосуються НУО, громадської участі та публічних консультацій відповідно до стандартів РЄ та провідних європейських практик.
 3. Зміцнено спроможність зацікавлених сторін у місті Києві та пілотних громадах залучати та ефективно комунікувати з громадянами у процесі прийняття рішень.
 4. Зміцнено експертні знання та практичні навички щодо громадської участі, діалог між НУО та публічними службовцями у Києві та пілотних муніципалітетах.
 5. Посилено спроможність НУО взаємодіяти з органами публічної влади у процесі прийняття рішень.

*Цей проект підтримує цілі, представлені в Плані дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки й зокрема в його частині ІІІ:

3.2. Сприяння участі та різноманіття — участь громадськості

2014 року Рада Європи розпочала підтримувати ефективну участь громадянського суспільства України в конституційному процесі та розробленні законодавчих реформ, допомагаючи створювати механізми організованої участі громадянського суспільства. Цю роботу необхідно продовжувати й розширювати, щоб забезпечити досягнення таких результатів: законодавчі та інституційні засади участі громадянського суспільства в процесах прийняття рішень відповідають стандартам Ради Європи та провідним міжнародним стандартам; впроваджено національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства, підвищено спроможність НУО впливати на вироблення рішень на національному рівні; публічні службовці пройшли підготовку з питань впровадження законодавства щодо громадської участі та іншого відповідного законодавства; створено механізми або платформи для діалогу й участі.

 

Тривалість проекту: 2019-2020

Бюджет проекту: 600,000 євро

Пілотні громади (станом на 28.08.2019): Дрогобич, Львівська обл., Тернопіль, Дунаєвецька міська об'єднана територіальна громада, Київ

Регіони