01.11.2017

Дата початку

31.07.2020

Дата завершення

3,1 млн. EUR

Cума допомоги

ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» LOGICA

Місія проекту полягає у створенні спроможної, ефективної, прозорої та підконтрольної системи управління місцевими фінансами, яка зосереджена на досягненні стійких цілей в економіці та розвитку, відповідно до урядових зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, та відповідно до Стратегії управління державними фінансами України на 2017-2020 рр.

Завдання проекту – зміцнення системи управління державними фінансами на місцевому та регіональному рівнях.

Бенефіціар проекту: Міністерство фінансів України.

У рамках Проекту передбачено реалізувати чотири компоненти:

Компонент 1 «Удосконалення процесу бюджетування та обліку в органах місцевого самоврядування» (має два підкомпоненти – «Модернізація системи планування і виконання місцевих бюджетів», «Модернізація системи бухгалтерського   обліку в державному секторі»);

Компонент 2 «Розробка комплексної інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів» (на основі результатів та в координації з програмою Світового Банку та ЄС «WB-EU Trust Fund»);

Компонент 3 «Кращий нагляд за управлінням місцевим боргом»;

Компонент 4 «Ефективний фінансовий контроль та зовнішній аудит на місцевому рівні».

Завдання у розрізі компонентів:

компонент 1

 • підтримка Мінфіну у розробленні методичних рекомендацій для місцевих органів влади щодо середньострокового планування та стандартних форм документів;
 • підтримка місцевих фінансових органів у розробці місцевих бюджетів на середньострокову перспективу;
 • аналіз законодавства та підготовка пропозицій з удосконалення бюджетного процесу на місцевому рівні;
 • підтримка розпорядників коштів у впровадженні Національних стандартів бухгалтерського обліку;
 • розробка навчальних програм по бюджетному процесу и бухгалтерському обліку, проведення тренінгів для представників місцевих органів влади и спеціалістів бухгалтерських служб бюджетних закладів;

компонент 2

 • розробка концепції, а також функціональних і технічних вимог до інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів (ІАС);
 • тестування розробленої ІАС у пілотних регіонах, проведення тренінгів з використанням оновленої ІТ-системи, розробка та реалізація стратегії навчання;

компонент 3

 • розробка методичних рекомендацій щодо управління заборгованістю на місцевому рівні (оцінювання кредитоспроможності громади, процедур надання та контролю місцевих гарантій, позик, підходів до управління ризиками);
 • оптимізація обміну даними, необхідними для аналізу місцевої заборгованості і місцевих гарантій;

компонент 4

 • підготовка дослідження повноважень органів державного фінансового контролю та аудиту (Державної аудиторської служби, Рахункової палати, Державної казначейської служби) щодо контролю та аудиту місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо їх перегляду;
 • проведення дослідження щодо контрольних функцій місцевих фінансових органів та розроблення пропозицій щодо їх перегляду;
 • надання допомоги в розробленні загальних підходів до аудиту місцевих бюджетів органами державного фінансового контролю та незалежного зовнішнього аудиту;
 • розроблення пропозицій щодо створення механізмів громадського контролю за місцевими фінансами та комунальною власністю.

Регіони