01.01.2014

Дата початку

31.12.2021

Дата завершення

70,5 млн. SEK

Cума допомоги

Ґендерно-орієнтоване бюджетування (GRB)

Проєкт “Ґендерне бюджетування в Україні” (далі Проєкт ҐОБ) здійснюється з метою підтримки Міністерства фінансів України в процесі впровадження ґендерно орієнтованого бюджетування в Україні за фінансової підтримки Швеції.

Основна мета Проєкту ҐОБ – сприяти підвищенню економічної ефективності видатків бюджету через врахування потреб різних груп жінок та чоловіків в Україні.

Період впровадження Проєкту ҐОБ – з 2014 по 2021 рр.

Етапи:

 1. Початкова робота щодо впровадження ҐОБ (2014-2015 рр.);
 2. Впровадження та апробація результатів пілотної роботи з ҐОБ (2016 р.);
 3. Інституалізація ҐОБ (2017 р.);
 4. Розгортання роботи з ҐОБ (2018-2021 рр.).

У ході реалізації заходів Проєкту забезпечено:

 • розробка пропозицій та рекомендацій до законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини щодо інтеграції ҐОБ;
 • проведення ґендерного аналізу програм, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, підготовка пропозицій та рекомендацій щодо врахування гендерних аспектів в цих програмах.
 • проведення навчальних заходів, нарад та консультацій з питань практичного впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі на державному та місцевому рівнях;
 • застосування міжнародного досвіду у сфері впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі;
 • здійснення інформаційно-просвітницьких заходів.

Партнери Проєкту ҐОБ 

На державному рівні Проект співпрацює з:

 • Міністерством освіти і науки України;
 • Міністерством соціальної політики України;
 • Міністерством молоді та спорту України;
 • Міністерством охорони здоров’я України;
 • Міністерством культури України;
 • Комітетами Верховної Ради України (профільним та бюджетним)
 • Державна служба статистики України
 • Та іншими головними розпорядниками коштів Державного бюджету України.

На місцевому рівні Проект співпрацює з 24 обласними та Київською міською державною адміністраціями, а також об’єднаними територіальними громадами, містами обласного значення, районами.

Інші партнери: міжнародні донори, проекти та всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування, громадські організації, заклади вищої освіти.

Методичні рекомендації

У 2019 році Міністерство фінансів України спільно з Проєктом ҐОБ розробило Методичні рекомендації  щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, які використовуватимуться головними розпорядниками бюджетних коштів та іншими учасниками бюджетного процесу для врахування ґендерних аспектів у процесі планування, виконання та звітування про виконання бюджетних програм (наказ Міністерства фінансів України № 1 від 2 січня 2019 року).

Онлайн курс

Онлайн курс «Ґендерно орієнтоване бюджетування для розвитку громад», було підготовлено  Проєктом USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), що його впроваджує Асоціація міст України, та Проєктом “Ґендерне бюджетування в Україні”.

Програма курсу включає:

 • про підходи до впровадження ҐОБ на державному та місцевому рівнях;
 • як розуміти та включати ґендерний аспект у планування та імплементацію стратегій, планів та бюджетних програм;
 • про успішний досвід громад, які використовують ҐОБ в Україні.

Відео

Регіони