08.06.2016

Дата початку

30.09.2022

Дата завершення

67 млн. USD

Cума допомоги

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) виконує Програму Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).  Програма DOBRE спрямовує технічну та фінансову допомогу на місцевий рівень, створюючи умови для  територіальних громад (ТГ): краще управляти ресурсами; підвищувати рівень якості надання комунальних послуг; стимулювати місцевий економічний розвиток; посилювати залученість громадян до прийняття рішень. Програма DOBRE допомагає громадам зростати та зміцнювати місцеве самоврядування, і водночас, бути моделями для інших громад у процесі децентралізації.   

Програма DOBRE працює у 10 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій та Чернігівській. Ґрунтуючись на погоджених критеріях, Програма DOBRE провела відбір на конкурентних та прозорих засадах 100 партнерських територіальних громад у цільових областях, по 25 у когорті. Програма DOBRE сприяє імплементації децентралізації, посилюючи спроможність партнерських громад.

Програма DOBRE має дві основних цілі: (1) підтримка доброї практики місцевого самоврядування у територіальних громадах; та (2) допомога громадянам та громадянському суспільству в конструктивній взаємодії із органами місцевого самоврядування та формуванні суспільної вимоги щодо прозорості діяльності ОМС та якісному наданню послуг.

Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) - міжнародна неурядова організація із великим досвідом у покращенні спроможності місцевого врядування та розвитку громад у багатьох країнах світу. Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) очолює Консорціум Програми DOBRE, у який входять місцеві та зарубіжні партнери:

 • Громадська організація SocialBoost: створює ІТ-інструменти для покращення роботи органів місцевого самоврядування; запроваджує роботу вебсайтів громад на платформі DOSVIT; втілює інноваційні рішення для сприяння інклюзивного та прозорого місцевого самоврядування; розробила електронну платформу “DOBRE.Pytannia” для проведення опитування думки громадян щодо якості надання послуг на місцевому рівні.
 • Український Кризовий Медіа Центр (УКМЦ): здійснює стратегічну комунікацію для підвищення рівня обізнаності громадськості про переваги децентралізації; проводить тренінги з ефективних комунікацій для представників місцевого самоврядування та журналістів; висвітлює результати, досягнуті громадами-партнерами та Програмою DOBRE на сторінці DOBRE у Фейсбук, на сайті УКМЦ, та на YouTube-каналі #DOBREпрактики.
 • Фонд розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульського, Варшава, Польща (FRDL): надає експертну підтримку для стратегічного планування, що передбачає партисипативний підхід, громадські консультації, дослідження громадської думки, та широке обговорення стратегічного плану.  Фонд використовує польський досвід децентралізації, адаптований для України.
 • Малопольска школа державного управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Краків, Польща: реалізує програму післядипломної освіти «Менеджмент у місцевому самоврядуванні в Україні» для сприяння професійному розвитку лідерів, керівників середньої ланки, фахівців державної служби і представників органів місцевого самоврядування у ТГ. У рамках програми розроблено сертифікатні програми, які акредитовані Національним Агентством України із питань Державної Служби, та впроваджуються у співпраці із українськими навчальними закладами у цільових областях Програми DOBRE. Після проходження навчання учасники отримають сертифікат від Малопольської школи державного управління та сертифікат від однієї з партнерських інституцій в Україні.
 • Національний Демократичний Інститут (NDI): проводить експертні консультації, допомогає розробити гендерні паспорти громад та впроваджує тренінги для забезпечення гендерної рівності у діяльності органів місцевого самоврядування, серед яких: гендерно-орієнтоване бюджетування, здійснення гендерного аналізу, Академія гендерно-орієнтованого управління. Крім того, навчання у рамках Академії жіночого лідерства сприяє розширенню прав і можливостей жінок, надає їм необхідні знання та уміння для упровадження розвиткових програм і проектів, заохочує їх брати активну участь у політичному житті та висувати власні кандидатури для участі у виборах.

Програмна діяльність:

Сприяння стратегічному плануванню: громади-учасниці Програми USAID DOBRE проводять зустрічі із ключовими стейкхолдерами із метою забезпечення інклюзивного стратегічного планування. Розробляють або оновлюють плани стратегічного розвитку громади, залучаючи мешканців та представників місцевого самоврядування, які визначають поточний стан розвитку, основні виклики і проблеми, та визначають стратегію їх подолання.

Місцевий економічний розвиток (МЕР): Спираючись на стратегічні плани, територіальні громади визначають потреби для розвитку та створюють плани для короткострокових (1-3 роки) та середньострокових (3-5 років) рішень. У планах місцевого економічного розвитку ураховують наявні ресурси, галузі підприємництва, пріоритетні напрямки для інвестицій, потенційні партнерства, співпрацю із державно-приватним сектором, напрями для професійно-технічного розвитку молоді та місцевих спеціалістів; визначають шляхи для посилення взаємодії між владою та бізнесом. За підтримки Програми USAID DOBRE громади створюють економічні профілі на власних сайтах, розробляють проекти: створюють кооперативи, центри для підтримки бізнесу, туристично-інформаційні центри, ко-воркінги, агенції місцевого економічного розвитку; поліпшують інфраструктуру для стимулювання місцевого бізнесу.

Удосконалення надання послуг органами місцевого самоврядування: За допомогою платформи DOBRE.Pytannia територіальні громади проводять опитування серед мешканців для визначення їх думки щодо якості наданих послуг. На основі результатів опитувань, громади визначають пріоритетні послуги, які потребують покращення, створюють робочі групи для розробки Планів удосконалення послуг, окреслюють індикатори ефективності цільової послуги та конкретні кроки для досягнення стандартів якості.  Для посилення поінформованості громадян щодо поліпшення означеної послуги та розширення доступу до неї, громади розробляють комунікаційні плани та затверджують їх на засіданні місцевих рад.

Підтримка виконання пріоритетних проектів: Програма USAID DOBRE надає підтримку виконання проектів що виходять з планувальної діяльності за іншими компонентами.  В програмі існують різні фонди для фінансування виконання пріоритетів за напрямками.  А саме:

 • Фонд для підтримки вдосконалення надання послуг: Програма USAID DOBRE надає технічну підтримку територіальним громадам для поліпшення якості надання комунальних послуг на місцевому рівні. ТГ також виділяють кошти із власних бюджетів. Програма DOBRE здійснює допомогу відповідно до визначених послуг:
  • покращення доступу до медичних послуг – придбання медичного обладнання;
  • покращення освітніх та культурних послуг – облаштування STEM-класів; просторів для занять музичним мистецтвом;
  • покращення спортивних послуг – облаштування спортивних майданчиків та футбольних полів;
  • утримання доріг та тротуарів – придбання спеціальної техніки; встановлення тротуарів для безпечного руху громадян;
  • управління твердими побутовими відходами - придбання контейнерів для сортування сміття та сміттєвозів для вивозу відходів;
  • покращення водопостачання - встановлення нових труб, систем для заощадження водопостачання та електроенергії, водоочисних систем;
  • поліпшення вуличного освітлення – встановлення елементів із енергоощадним освітленням;
  • адміністративні послуги - закупівля комп’ютерних систем із метою модернізації роботи Центрів надання адміністративних послуг  у громадах.
 • Фонд підтримки розвитку місцевої економіки: Програма DOBRE підтримує виконання окремих проектів з плану місцевого економічного розвитку.  Типові проекти, що були підтримані програмою включають: закупка обладнання для кооперативів, облаштування місцевих ринків та територій для ведення бізнесу, закупка обладнання для коворкінг центрів або центрів підтримки бізнесу.
 •  Фонд підтримки міжмуніципальної співпраці: Програма DOBRE створила фонд міжмуніципальних послуг для зміцнення тісної міжмуніципальної взаємодії між громадами. Програма DOBRE започаткувала конкурс міжмуніціпальної співпраці для партнерських ТГ, коли громади завершили стратегічне планування, розробили операційні плани для місцевого економічного розвитку та створили перші Плани вдосконалення надання послуг. Участь у конкурсі проектів міжмуніціпальної співпраці гарантована на конкурентних засадах.
 • Заохочувальних гранти: За результатами моніторингу та оцінювання, згідно із методологією Індексу спроможності місцевого самоврядування (РМСІ), Програма DOBRE надає спеціальні гранти територіальним громадам, які продемонстрували найвищий рівень прогресу для підтримки виконання стратегічного плану. 

Сприяння розвитку спроможності органів місцевого самоврядування: Відповідно до стратегічного плану територіальної громади-учасниці та Дорожніх карт розвитку спроможності в кожній громаді, Програма DOBRE надає цільову технічну допомогу для забезпечення посадових осіб знаннями, вміннями та інструментами для ефективного виконання обов’язків. Серед тематик навчання для представників місцевого самоврядування окреслені наступні: розвиток спеціальних компетенцій для покращеної роботи місцевої ради; управління людськими ресурсами; запровадження гендерних підходів та інклюзії, з урахуванням потреб уразливих груп населення; налагодження зв’язків із громадськістю; удосконалення систем планування та управління; використання ІТ-технологій. 

Бюджетування та управління фінансами: Для підвищення прозорості та зміцнення довіри з боку мешканців, Програма DOBRE надає підтримку територіальним громадам у запровадженні практик ефективного бюджетування та управління фінансами. Співпраця із спеціалістами органів місцевого самоврядування ґрунтується на всебічній оцінці наявних систем та процедур у галузях  фінансового управління та здійснення закупівель.  Мета такої оцінки - виявлення потреб у поглибленні компетенцій та вмінь, усунення прогалин, відповідно до норм діючого законодавства. Експерти Програми DOBRE також надають консультації громадам щодо використання онлайн-інструменту «бюджетний симулятор», створення програм управління активами та земельними ресурсами на місцевому рівні.

Залучення громадян: Програма DOBRE співпрацює із громадами для запровадження різних механізмів участі мешканців у прийнятті рішень на місцевому рівні, наприклад: громадські слухання; інформаційні кампанії з підвищення рівня обізнаності; електронні петиції; бюджет для громадян; збір пропозицій для місцевого бюджету; звітування депутатів місцевих рад перед мешканцями та ін.  Програма DOBRE допомагає громадам краще захищати власні інтереси та формувати партнерства із іншими ТГ.

Молодіжні ради: Програма DOBRE сприяє створенню молодіжних рад у партнерських ТГ та проводить навчання для молоді. Спеціальний набір інструментів та практичні рекомендації забезпечують налагодити роботу молодіжних рад, посилювати їх голос у взаємодії із органами місцевого самоврядування на постійних засадах та представляти потреби та інтереси молоді у громаді. Також, Програма DOBRE у співпраці із Міністерством молоді та спорту України, Державним інститутом сімейної та молодіжної політики та міжнародними партнерами реалізують програму «Молодіжний працівник» для тих хто залучений в роботу з молоддю в громадах-учасницях DOBRE.

Моніторинг роботи органів місцевого самоврядування: Програма DOBRE запроваджує антикорупційні інструменти та програми, механізми для підвищення рівня прозорості місцевих бюджетів та заходи для моніторингу послуг на рівні громад. DOBRE приділяє особливу увагу імплементації проектів що фінансуються бюджетом участі у партнерських громадах.

Гранти для локальних ініціатив: Програма DOBRE, на конкурентних засадах, надає грантову підтримку громадам-учасницям для посилення рівня залученості громадян та нагляду за місцевим самоврядуванням. Заохочувальні гранти передбачено для молодіжних рад для створення інтересу до молодіжних заходів та для задоволення нагальних потреб молоді громади. Проектні ініціативи від громад можуть стосуватись моніторингу, антикорупції, захисту та представленню інтересів та спеціальних заходів, що сприяють загальній меті Програми DOBRE.

Публічна інформація і стратегічна комунікація: Програма DOBRE співпрацює із територіальними громадами для забезпечення поінформування громадян щодо діяльності органів місцевого самоврядування, їхніх планів, проектів та досягнутих результатів. DOBRE поширює досвід та взірцеві практики громад-партнерів серед інших громад України. Також, Програма DOBRE налагодила співпрацю із місцевими ЗМІ для висвітлення здобутків місцевого самоврядування у процесі реформи децентралізації.  

Розроблення законодавчих положень: Програма DOBRE підтримує інклюзивні процеси вироблення законодавчих положень, сприяє посиленню спроможності ключових стейкхолдерів, здійснює аналіз законодавства з питань місцевого самоврядування. Програма DOBRE надає експертні консультації ключовим стейкхолдерам щодо розвитку політик реформи децентралізації. Експерти DOBRE у галузі управління майном та управління земельними ресурсами співпрацюють із Міністерством розвитку громад та територій у розробці проектів підзаконних актів.  Програма також співпрацює з Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, надаючи експертну підтримку законодавчому процесу. 

 

Вимірювання спроможності місцевого самоврядування: Програма DOBRE розробляє систему індикаторів із метою вимірювання спроможності органів місцевого самоврядування у громадах.  Програма DOBRE залучає експертів до обговорення та використовує міжнародний досвід застосування індикаторів у визначених секторах надання послуг органами місцевого самоврядування. DOBRE реалізувала пілотний проект за участю понад 100 громад України, проводить консультації щодо збору даних для вимірювання показників, поширює напрацьований досвід та рекомендації.

 

Вплив Програми USAID DOBRE

Програма DOBRE сприяє посиленню місцевого самоврядування, поглибленню демократії та розвитку територіальних громад у процесі реформи децентралізації. DOBRE здійснює підтримку у побудові спроможних громад, спираючись на їх внутрішні потреби, запроваджуючи партисипативний підхід до співпраці мешканців та органів місцевого самоврядуванням, враховуючи гендерну рівність та інтереси представників різних груп населення. Зростаюче партнерство між громадянським суспільством, приватним сектором та владою демонструють відчутні результати, створюють нові можливості для економічного розвитку, для покращення надання муніципальних послуг, для раціонального бюджетування та використання земельних ресурсів.

Для вимірювання прогресу спроможності партнерських територіальних громад, Програма DOBRE регулярно проводить оцінку показників, відповідно до розробленої методології за Індексом спроможності місцевого самоврядування (РМСІ) та вимірює думку мешканців громад, серед яких:

 • рівень задоволеності громадян послугами;
 • покращення якості наданих послуг;
 • доступ громадян до інформації;
 • прозорість в діяльності та процесах територіальних громад;
 • управління фінансами та бюджетування;
 • участь громадян у прийнятті рішень ОМС;
 • запровадження інструментів електронного врядування;
 • рівень довіри до місцевого самоврядування та впевненість громадян у діяльності;
 • підтримка реформи децентралізації.

Консультації з громадськістю з бюджетних питань

Zero Waste

Антикорупція в ОТГ - це DOBRE

Що впливає на задоволення життям у ТГ

Як боротися зі сміттям?

Результати діяльності програми USAID DOBRE у 2020 році

Програма USAID DOBRE: досягнуті результати

Підтримка громад програми DOBRE

Індекс спроможності місцевого самоврядування

Молодь DOBRE: лідерство, ідеї, демократія для належного урядування

Регіони

Контакти

Електронна пошта – dobre@globalcommunities.org

Сторінка Програми DOBRE у Фейсбук – посилання

Програма DOBRE на сайті УКМЦ – посилання

YouTube-канал DOBREпрактики - посилання