01.02.2020

Дата початку

31.01.2025

Дата завершення

4,4 млн. CHF

Cума допомоги

Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» - DECIDE

Місія

Проект спрямовано на підтримку реформ в освіті та процесів децентралізації для впровадження в Україні ефективної системи управління освітою в громадах.

Мета

Головна мета проєкту DECIDE: «Громадяни об'єднаних територіальних громад долучаються до демократичного врядування, рівноправно користуються його результатами та отримують доступ до якісної освіти».

Опис

Швейцарсько-український проєкт «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» (DECIDE) реалізується в Україні ГО DOCCU у партнерстві з Цюріхським педагогічним університетом (Швейцарія) за підтримки Швейцарської Конфедерації, представленої Посольством Швейцарії в Україні / Швейцарським бюро співробітництва в Україні.

Проєкт спрямовано на підтримку двох ключових реформ в Україні - освіти та децентралізації.

DECIDE покликаний сприяти посиленню потенціалу ОТГ у розробці та практичній реалізації децентралізованих моделей управління освітою включаючи стратегії розвитку освіти та плани їх впровадження; підвищенню професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування ОТГ в цілому та працівників структурних підрозділів, які відповідають за освіту в ОТГ; удосконаленню методів та інструментів розвитку громадянського суспільства та залучення громадян до управління освітою.

DECIDE спрямовано на впровадження та розвиток демократичного, прозорого та підзвітного управління школами у місцевих громадах, посилення їх ролі у громадському житті, залучення всіх громадян до прийняття рішень в ОТГ, включаючи учнів/ць, учителів/ок, керівників/ць шкіл, представників влади, батьків, представників/ць ЗМІ та інших. 

Проєкт сприяє розвитку механізмів політичного діалогу, створенню ефективної нормативно-правової бази у сфері децентралізації управління освітою та дієвого навчання й управлінню знаннями.

DECIDE реалізовується у 16 громадах Івано-Франківської, Луганської, Полтавської та Одеської областей. Його перша фаза триватиме з лютого 2020 по січень 2025 року.

Цілі

Компонент 1. Розбудова децентралізованої системи управління освітою в ОТГ на субрегіональному рівні та на рівні регіонів.

Компонент передбачає розбудову спроможності органів влади у впровадженні реформи децентралізації в сфері освіти включаючи стратегії розвитку освіти та їх реалізацію, вдосконалення професійних компетентностей представників органів управління ОТГ, а також державних службовців, залучених до реалізації реформи освіти; запровадження нових методів та інструментів розвитку громадянського суспільства та залучення громадян до управління освітою.

На національному рівні DECIDE сприятиме розвитку механізмів політичного діалогу та вдосконаленню нормативно-правової бази у сфері децентралізації управління освітою та дієвому навчанню й управлінню знаннями.

Компонент 2. Розбудова демократичних шкіл, які будуть відігравати роль освітніх центрів своїх громад.

Компонент спрямований на трансформацію шкіл (зокрема у сільській місцевості) в освітні центри місцевих громад, що сприятиме впровадженню більш демократичного та відповідального управління закладами освіти з одного боку, і посиленню їх ролі у громадському житті з іншого. DECIDE сприятиме активізації участі громадян в управлінні освітою через впровадження практичних інструментів залучення громадськості до управлінських процесів у сфері освіти; залученню батьків, учнів/учениць і вчителів/вчительок до планування спільних з місцевою владою та громадою соціальних проєктів.

Поширення по всій Україні, набутого в місцевих громадах-партнерах, досвіду дозволить зміцнити спроможність інститутів громадянського суспільства та сприяти двом ключовим реформам – децентралізації та реформі освіти.

Партнери з впровадження

Консорціум Проєкту в складі ГО «Розвиток громадянських компетентностей в Україні” (ГО DOCCU) та Цюріхського педагогічного університету (ЦПУ).

Очікувані результати

DECIDE спрямований на підтримку децентралізації управління освітою, зокрема у таких напрямах:

  1. Сприяння розробці ефективних моделей управління освітою на регіональному, субрегіональному та місцевому рівнях (ОТГ). Підтримка надається областям-партнерам у розробці стратегій регіонального та місцевого розвитку, оптимізації функцій з ефективного управління освітою, налагодження міжмуніципального співробітництва та формування відповідної регуляторної бази.
  2. Поширення швейцарського досвіду управління освітою на різних рівнях через експертну підтримку розробки механізмів та інструментів управління якістю освіти у рамках співпраці з ДСЯОУ.
  3. Надання технічної підтримки у формуванні та розвитку фахової спільноти керівників і працівників органів управління освітою ОТГ через посилення інституційного потенціалу ключових асоціацій та організацій громадянського суспільства (ОГС), що працюють з громадами.
  4. Сприяння взаємодії ключових міністерств і відомств у плануванні, реалізації та координації впровадження реформи освіти в частині децентралізації управління освітою через надання адресної експертної підтримки, технічної допомоги для проведення заходів з комунікації реформи, розробки інформаційних і навчальних матеріалів, тренінгових курсів для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, проведення національних соціологічних досліджень.
  5. Розробка практичних інструментів залучення громадян до управління освітою в громадах.
  6. Надання технічної та експертної допомоги для організації навчання представників органів влади, депутатів місцевих рад, учителів, керівників шкіл, учнів і представників ОГС у цільових ОТГ з питань демократії та прав людини, демократизації управління освітою та управління якістю освіти.
  7. Залучення міжнародних експертів для створення функціональних шкільних рад у цільових ОТГ, що дозволять громадськості брати активну участь в управлінні ЗЗСО.
  8. Розробка навчальних курсів, програм, освітніх онлайн інструментів для учнів ЗЗСО з питань місцевого самоврядування.
  9. Сприяння підвищенню активності громадян через залучення партнерських шкіл і громад до розробки спільних громадських проєктів, що пов’язані з освітою, молоддю, спортом, культурою, громадськими соціальними заходами тощо.
  10. У рамках впровадження НУШ, Проєкт передбачає надання підтримки у впровадженні тренінгових програм з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) у систему підвищення кваліфікації учителів та керівників шкіл. Навчальні курси та матеріали з розвитку громадянських компетентностей будуть розроблені та інтегровані в освітні програми педагогічних університетів і коледжів.

Пілотні регіони

Івано-Франківська, Луганська, Полтавська та Одеська області

Ключові партнери

Міністерство освіти і науки України,

Міністерство розвитку громад та територій України,

Національне агентство України з питань державної служби,

Державна служба якості освіти України,

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад»,

Обласні державні адміністрації Івано-Франківської, Луганської, Одеської, Полтавської областей

16 ОТГ в регіонах-партнерах Проєкту.

Команда

Наталія Протасова – директор Проєкту

Валентина Полторак – менеджер Проєкту

Іріс Хенселер (Iris Henseler Stierlin) – лідер команди стратегічних експертів та радників Проєкту в Цюріхському педагогічному Університеті (Швейцарія),

Рольф Голлоб (Rolf Gollob) – стратегічний експерт Проєкту

Марина Марушевська  - фінансовий менеджер Проєкту

Лариса Жабенко – координатор компонента 1 “Децентралізація управління освітою”

Юлія Молчанова – координатор компонента 2 “Розбудова демократичних освітніх структур”

Тетяна Михайлова – фахівець компонента 1 “Децентралізація управління освітою”,

Наталія Сидоренко – фахівець компонента 2 “Розбудова демократичних освітніх структур”

Ольга Литовченко –  фахівець із закупівель

Контакти

ГО DOCCU

вул. Січових Стрільців, 77, офіс 505,
м. Київ, 04053, Україна

Ел. пошта: doccu@doccu.in.ua

Сайт: doccu.in.ua

www.living-democracy.com.ua

FB:  https://www.facebook.com/doccuUA/

Регіони