01.03.2018

Дата початку

30.06.2020

Дата завершення

1,9 млн. EUR

Cума допомоги

Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»

Україна як член Ради Європи з 1995 року взяла на себе зобов’язання поважати Європейські стандарти, зокрема, у сфері місцевої і регіональної демократії, положення Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої у 1997 році, і її Додаткового протоколу про право участі у справах органу місцевого самоврядування, ратифікованого у 2014 році.

Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» впроваджується у рамках Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки. Загальною метою Програми є реалізація децентралізаційної реформи в Україні та формування сталої системи місцевого самоврядування. Для досягнення цієї мети Програмою здійснюються чисельні заходи чотирьох тісно пов’язаних компонентів.

Компонент 1

Удосконалення законодавчих рамок, підготовка та реалізація політик у відповідності до стандартів Ради Європи та з урахуванням кращих практик 

Завдання

1.1 Забезпечення доступу центральної влади до міжнародної експертизи задля удосконалення законодавства у відповідності до європейських стандартів та кращих практик

1.2 Надання (місцевої) експертної підтримки центральній владі задля розбудови політик та удосконалення законодавства

Компонент 2

Удосконалення системи управління людськими ресурсами на місцевому рівні

Завдання

2.1 Підтримка Національного агентства України з питань державної служби в реформуванні системи професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування

2.2 Удосконалення системи управління людськими ресурсами у об’єднаних територіальних громадах

Компонент 3

Сприяння процесам децентралізації в Донецькій і Луганській областях  

Завдання

3.1. Співпраця з органами влади Донецької і Луганської областей з реалізації децентралізаційної реформи

3.1.1 Тренінгова програма «Академія лідерства» для голів ОМС

3.1.2 Обмін кращими практиками місцевого самоврядування

3.2. Підвищення обізнаності органів влади Донецької і Луганської областей про процеси децентралізації

3.2.1.Щорічний форум місцевого самоврядування, заходи з обміну досвідом

3.2.2 Конкурс журналістських робіт з питань децентралізації  

Компонент 4

Посилення спроможності об’єднаних громад у наданні послуг

Завдання

4.1. Промоція ефективної клієнтоорієнтованої системи публічного управління

4.1.1 Тренінгова програма «Академія лідерства»

4.1.2 Обмін кращими практиками місцевого самоврядування

4.2. Підвищення обізнаності широких верств населення про переваги реформи 

4.2.1. Регіональні конкурси журналістських робіт з питань реформи 

4.2.2. Щорічні соціологічні дослідження   

4.2.3. Поширення інформації

Більше інформації про Програму на її офіційному сайті та сторінці Facebook

Регіони

Команда

Сільвіа Іванова

Керівник

Ольга Шевчук

Менеджер

Андрій Гук

Менеджер

Контакти

Адреса:

Офіс Ради Європи в Україні: вул. Іллінська, 8, 7-й під’їзд, м. Київ, Україна, 04070

Телефон:

+380.44.303.99.16 (внутр. 112, 113, 114, 115 та 156)

Факс:

+380.44.425.60.01 (внутр. 111)

Сайт:

www.slg-coe.org.ua