No actual

Голова правління Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» (Київ)

Установа «Центр розвитку місцевого самоврядування» (ЦРМС) є неприбутковою організацією, яку було створено з метою посилення спроможності органів державної влади та місцевого самоврядування на національному, регіональному та місцевому рівнях.

ЦРМС було засновано 13 жовтня 2016 року. Для виконання цілей Установи ЦРМС у кожному обласному центрі були утворені її відокремлені підрозділи. Відокремлені підрозділи постійно надають підтримку органам місцевого самоврядування, в першу чергу – об’єднаним територіальним громадам, та взаємодіють з місцевими органами виконавчої влади для виконання цілей реформи децентралізації. Центральний офіс Установи ЦРМС знаходиться у Києві, а основні його задачі полягають у нагляді за діяльністю відокремлених підрозділів та її координації.

ЦРМС та 24 відокремлені підрозділи фінансуються Програма для України з покращення прав та можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою». Програма «U-LEAD з Європою» впроваджується за фінансової підтримки ЄС та його країн-членів: Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції.

Установа ЦРМС шукає кандидата на заміщення вакантної посади Голови Правління. Усі кандидати, які відповідають зазначеним вимогам, запрошуються до подання заявок до 11 жовтня 2018 року. Окрім Голови Правління, Правління Установи складається з заступника Голови Правління з юридичних питань та заступника з операційних питань. Обидва заступники підзвітні Голові Правління. Загальна кількість працівників ЦРМС на центральному рівні – 6 осіб; крім цього, Голова Правління очолює роботу 24 відокремлених підрозділів. Голова Правління ЦРМС підзвітний Наглядовій раді, в яку входять представники компанії GIZ, Мінрегіону та всеукраїнських Асоціацій ОМС.

Ключові обов’язки: Голова Правління забезпечує належне управління фінансовими, кадровими та матеріальними ресурсами Установи ЦРМС, її 24 відокремлених підрозділів для сприяння зміцненню спроможності органів влади та місцевого самоврядування на центральному, регіональному та місцевому рівнях для реалізації регіональної політики та реформи децентралізації, покращення надання місцевих адміністративних послуг на користь громадян та у відповідності до правил та процедур, визначених в Угоді про фінансування Установи ЦРМС українським законодавством, Установчим Актом та внутрішніми правилами Установи ЦРМС. Голова Правління виступає основним представником та речником від імені Правління.

Його основні обов’язки включають:

 • операційне та організаційне управління Установою ЦРМС та її 24 відокремленими підрозділами відповідно до цілей і напрямів діяльності, визначених в установчому акті, а також відповідних стратегічних задач, що формуються Урядом України та Мінрегіоном;
 • розроблення та забезпечення впровадження стратегічних планів та операційної політики діяльності Установи ЦРМС;
 • Забезпечення співпраці та тісної координації з Програмою «U-LEAD з Європою», Центральним офісом реформ та Мінрегіоном, а також з представниками інших проектів, долучених до процесу децентралізації в Україні; 
 • Представлення Установи ЦРМС в державних, муніципальних та громадських установах, інших національних та міжнародних організаціях в Україні;
 • Нагляд за дотриманням Установою ЦРМС та її відокремленими підрозділами законодавства України, зокрема бюджетного, податкового та трудового, угоди про фінансування, включаючи питання бюджетування, звітності та аудиту;
 • Управління персоналом, лідерство в колективі та розвиток людських ресурсів, а також процеси найму ЦРМС;
 • Забезпечення контролю якості, а саме, моніторинг та оцінка, звітність та управління ризиками.

Необхідні кваліфікації, знання та навички:

Базові вимоги:

 • Вища освіта за спеціальністю «Управління та адміністрування» або за іншими суміжними спеціальностями;
 • Щонайменше 3 роки управлінського досвіду, який включає управління фінансами, людськими ресурсами, ведення контрактів;
 • Вільне володіння українською мовою та дуже добре знання англійської мови (здатність спонтанно та активно взяти участь у переговорах або провести презентацію (відповідність рівню C1 за шкалою CEFR);
 • Професіоналізм, відсутність конфлікту інтересів, кримінального минулого;
 • Комунікабельність, стресостійкість, уміння працювати в команді, знаходити компроміс, брати на себе відповідальність та оперативно і ефективно врегульовувати можливі конфліктні чи проблемні ситуації.

Додаткові вимоги:

 • Знання системи публічного адміністрування та системи органів влади, місцевого самоврядування в Україні, основних положень, завдань та результатів впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні;
 • Досвід роботи в / з проектами міжнародної технічної допомоги – бажано міжнародний досвід;
 • Досвід управління організаціями з широкою регіональною структурою – бажано;
 • Досвід створення та формування мереж за участю різнопланових партнерів – бажано;
 • Сильні соціальні навички для ефективної взаємодії в професійному та політичному середовищі;
 • Організаційні, лідерські та управлінські навички, мультизадачність, гнучкість,  здатність розставляти пріоритети та делегувати задачі, вирішувати проблеми, дотримуватися термінів виконання та підтримувати високу якість роботи;
 • Відмінна усна та письмова комунікація та презентаційні навички;
 • Відмінне володіння комп’ютерними програмами (напр., програми MS Office, а саме Excel, Powerpoint тощо)

Просимо надсилати резюме з супровідним листом з зазначенням необхідного досвіду роботи до кінця дня 11 жовтня 2018 року в електронному вигляді на адресу expertpool@u-lead.org.ua    

Прохання зазначити:

 • Заявки, в яких резюме не відповідатимуть базовим вимогам, не розглядатимуться в подальшому процесі відбору кандидатів;
 • Ми будемо зв’язуватися лише з відібраними заявниками.
 • Надсилаючи Ваше резюме та супровідний лист на електронну адресу expertpool@u-lead.org.ua у відповідь на оголошення про вакансію, Ви даєте свою згоду на збір та використання Установою ЦРМС ваших персональних даних з метою проведення відбору кандидатів на цю посаду та для звітності.
 • Процес відбору складатиметься з первинної оцінки кандидатів, комп’ютерного тестування загальних навичок та співбесіди з комітетом відбору кандидатів англійською мовою.