No actual

Конкурс на висококваліфікованого постачальника послуг для антикорупційної програми (A/C training)

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)
Підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад України

ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОДАННЯ ЗАЯВОК  RFP 0013

 Запобігання корупції в об’єднаних територіальних громадах:
програма навчання та наставництва для громадян

Дата запрошення: 21 лютого 2017 року

Термін подання заявок: 14 березня 2017 року

Організація «Ґлобал Ком’юнітіз» твердо дотримується принципу рівних можливостей без урахування раси, кольору шкіри, ставлення до релігії, гендеру, сексуальної орієнтації, національної або етнічної належності, віку або інвалідності.

І. Огляд

Організація «Ґлобал Ком’юнітіз» виконує в Україні програму DOBRE («Децентралізація приносить кращі результати та ефективність», «DOBRE»), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).  Цей п’ятирічний проект, реалізація якого розпочалась у 2016 році, покликаний допомогти лідерам новоутворених об’єднаних територіальних громад (ОТГ) ефективно управляти ресурсами, підвищувати якість громадських послуг і розширювати участь громадян у суспільному житті. Зараз програма DOBRE проводить в громадах учасницьке стратегічне планування, що забезпечує залучення громадян, визначення проблем, розподіл ресурсів, а також розробку й реалізацію програм, покликаних задовольнити пріоритетні потреби громади.

Беручи процес стратегічного планування за основу, програма DOBRE проводитиме практичне навчання й надаватиме консультаційні послуги, щоб розвинути у лідерів громад навички, необхідні для реалізації відповідних стратегічних планів і програм.  Громадянське суспільство в об’єднаних громадах має можливість ставати ключовою зацікавленою стороною в цих процесах: узагальнювати погляди громадян, оцінювати потреби громади, визначати пріоритети та стежити за тим, щоб органи місцевого самоврядування приділяли пріоритетним питанням належну увагу. Програма DOBRE співпрацюватиме з органами місцевого самоврядування над залученням населення до процесу стратегічного планування, а також надаватиме громадянам підтримку у виробленні навичок знань застосування антикорупційних інструментів для підвищення якості громадського нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування, впровадження систем громадського нагляду та забезпечення культури нульової терпимості до корупції у своїх громадах.

Програма DOBRE шукає висококваліфікованого постачальника послуг, спроможного розробити та впровадити програму навчання та наставництва з запобігання корупції та впровадження ефективних систем громадського нагляду для жителів 25 партнерських громад із семи областей України: Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської, Миколаївської, Івано-Франківської та Тернопільської.

Це запрошення до подання заявок адресоване кваліфікованим неурядовим організаціям (НУО), приватним підприємцям, аналітичним центрам і компаніям, які мають знання та практичний досвід здійснення діяльності у сфері боротьби з корупцією та впровадження ефективних систем запобігання корупції — бажано на рівні громад (див. Розділ 5 «Критерії відбору», де докладніше описано процес оцінювання організацій-заявників).

 1. Опис програми DOBRE

Міжнародна команда DOBRE на чолі з організацією «Ґлобал Ком’юнітіз», поєднує в собі великий обсяг знань і практичного досвіду у сфері децентралізації та розвитку територіальних громад. Модель розвитку громад від «Ґлобал Ком’юнітіз» визначає основу загального підходу програми DOBRE та зміст її діяльності з надання допомоги. Польська «Фундація підтримки місцевої демократії» (FSLD, надалі «ФДМД») та Малопольська школа державного управління (MSPA, надалі «МШДУ») при Краківському економічному університеті використовують свій власний практичний досвід і стратегії розвитку місцевого самоврядування, що успішно застосовувались у Польщі. Український кризовий медіа-центр (УКМЦ) та неурядова організація SocialBoost працюють над залученням громад і впровадженням стратегій електронного урядування для підвищення якості громадських послуг і зміцнення прозорості врядування.  Національний демократичний інститут (НДІ) надає новим територіальним громадам допомогу в приверненні уваги до питань гендерної рівності та необхідності розв’язання проблем ВПО в нових програмах.

Цей консорціум налагоджуватиме відносини партнерства з іншими установами та організаціями України для проведення практичних тренінгів, виїзних консультацій та діяльності з залучення громад, наслідком яких мають стати місцеві стратегії економічного розвитку й розвитку об’єднаних територіальних громад, а також набір «планів дій», покликаних забезпечити досягнення відчутних результатів. Процес стратегічного планування на основі потреб громад дасть змогу опрацювати чітко визначені проекти, покликані підвищити якість громадських послуг, заохотити економічний розвиток і підвищити якість життя у громадах.  Успішні проекти та досягнуті результати послужать взірцем та заохотять інші територіальні громади до подальшої роботи над удосконаленням послуг і підвищенням якості життя населення.

У рамках реформ з децентралізації на органи місцевого самоврядування покладено більше обов’язків.  Органи місцевого самоврядування отримуватимуть кошти, включаючи податкові надходження, для забезпечення життєдіяльності відповідних територіальних громад шляхом надання послуг, фінансування громадських установ та інфраструктури, управління місцевими бюджетами (їх видатками, податками та зборами), створення можливостей для економічного розвитку та зміцнення соціального добробуту.  Крім того, саме органи місцевого самоврядування ухвалюють більшість рішень щодо життєдіяльності територіальних громад.  З огляду на розширення кола обов’язків і надання прямого доступу до фінансових ресурсів зростає й ризик корупції в органах місцевого самоврядування.  Тим не менш, наближення урядування до населення сприяє зміцненню громадського контролю.  Місцевим жителям легше з’ясовувати, що відбувається у громадах, контролювати якість послуг, визначати, хто є постачальниками та надавачами громадських послуг, з’ясовувати, як здійснюється їх відбір, стежити за витратами коштів місцевого бюджету, діяльністю та майном виборних посадових осіб, а також забезпечувати виділення громадських коштів на цільові проекти, які приносять користь усій громаді, а не просто збагачують тих, хто ухвалює рішення.  Саме громадяни зобов’язані вимагати впровадження органами місцевого самоврядування систем і практик, покликаних забезпечувати прозорість, відкритість і підзвітність.

Одним із напрямків надання програмою DOBRE допомоги новим об’єднаним територіальним громадам є надання в розпорядження громадян практичних інструментів і випробуваних рішень зі зниження корупційних ризиків, впровадження систем громадського контролю та розвитку в громадах культури нетерпимості до корупції.

Програма DOBRE шукає постачальника навчальних послуг, який може розробити та впровадити антикорупційну програму для жителів 25 нових об’єднаних територіальних громад (див. список нижче) з питань запобігання корупції, впровадження антикорупційних механізмів і започаткування ефективних систем громадського контролю. Програма має включати в себе такі складові:

 • навчання;
 • наставництво та консультування учасників навчання для допомоги їм у впровадженні механізмів громадського контролю;
 • захід із обміну досвідом та інформацією про успіхи між учасниками;
 • розробку ситуаційних досліджень («кейсів») на основі результатів реалізації програми.

Під час тренінгів можуть розглядатись, зокрема, такі теми:

 • Що таке корупція? Як вона виглядає на місцевому рівні?
 • Бюджетні процеси та прозорість бюджету
 • Конфлікт інтересів
 • Державні закупівлі
 • Конкурсний відбір на посади
 • Заходи громадського контролю та нагляду для мінімізації корупційних ризиків і запобігання зловживанням владою в територіальних громадах
 • Інструменти інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у сфері боротьби з корупцією та громадського нагляду
 • Плани заходів із впровадження ефективної системи громадського нагляду

Зміст навчання має бути практичним, спрямованим на задоволення типових потреб і розв’язання типових проблем нових об’єднаних громад, зрозумілим, а також повинен містити приклади з реального життя в умовах України та зразки передового досвіду. В основу визначення формату навчання мають бути покладені інтерактивні методи та методики викладання для дорослих.  Програма DOBRE залишає за собою право затверджувати остаточні програми навчання та навчальні матеріали.  У результаті навчання учасники мають розібратись у корупції, знати свої права та механізми контролю над діяльністю органів місцевого самоврядування, розробити реалістичний план громадської боротьби з корупцією з чітко визначеними заходами, яких мешканці можуть вжити для запобігання корупції у своїх громадах. Учасники мають визначити, як мінімум, 2 антикорупційні механізми для реалізації у своїх громадах. Один навчальний захід (тренінг) має тривати до 2 днів.

Після завершення навчання викладачі протягом трьох місяців виконуватимуть функцію наставників та допомагатимуть їм впроваджувати обрані ними два антикорупційні механізми, а також розв’язувати проблеми, з якими вони можуть зіткнутись.

На завершення реалізації програми має бути організований захід із обміну досвідом між учасниками навчання, під час якого їм буде надано можливість представити свої досягнення, провести заохочувальне обговорення основних проблем і шляхів їх подолання, а також визначити подальші кроки.  Щоб підкреслити необхідність конструктивного співробітництва та відзначити ті громади, які досягли успіхів у співпраці заради кращих результатів, до участі в заході з обміну досвідом можуть бути запрошені представники як громадянського суспільства, так і влади.

На основі результатів реалізації програми постачальник послуг має розробити, як мінімум, 3 ситуаційні дослідження («кейси») — по одному для громад кожного типу: сільських, селищних та міських — у яких буде узагальнено досвід громад, винесені ними уроки та рекомендації на майбутнє.

III.          Обсяг та результати робіт

Програма DOBRE обере, як мінімум, одну організацію за результатами процесу відкритого конкурсного відбору. З урахуванням часових обмежень, браку спроможностей та/або ресурсів у організацій-заявників програма DOBRE може на власний розсуд залучити кілька організацій. Буде відібрано організацію (організації), що спроможна в якнайкращий спосіб робити внесок в успішну реалізацію заходів, передбачених програмою DOBRE і одночасно спроможна підтримувати функціонування в територіальних громадах систем громадського нагляду та запобігання корупції.

Відібраний постачальник послуг має виконати такі завдання:

 • визначити команду викладачів, спроможних провести навчання у 25 територіальних громадах;
 • розробити проект програми навчання;
 • організувати навчання викладачів (тренінг для тренерів), допрацювати програму навчання та навчальні матеріали;
 • організувати рекрутинг учасників (у координації з регіональними офісами DOBRE);
 • вирішити питання організації навчання (місце проведення, транспортування учасників або викладачів, харчування) у координації з регіональними офісами DOBRE;
 • провести навчання у 25 територіальних громадах для принаймні 15 учасників, що представляють різні групи кожної з громад;
 • провести анкетування за результатами навчання (підсумкове опитування) та скласти звіт про рівень задоволеності слухачів;
 • виконувати функції наставника та консультувати територіальні громади, які впроваджують механізми запобігання корупції, протягом 3 місяців після завершення навчання;
 • організувати захід з обміну досвідом між випускниками програми;
 • підготувати, як мінімум, 3 ситуаційні дослідження («кейси») на основі наслідків реалізації програми;
 • скласти звіт програми із визначенням винесених уроків і рекомендацій на майбутнє щодо розробки аналогічних програм.

Програма DOBRE підпише з обраною організацією договір про надання послуг або грантову угоду. У разі задовільного виконання робіт програма DOBRE може залучити відібрану організацію (відібрані організації) до навчання громадян у громадах другої та третьої когорт (по 25 у кожній) або встановити з відібраною організацією (відібраними організаціями) відносини партнерства для реалізації спільних програм або заходів для громадян і органів місцевого самоврядування.

 1. Тривалість, строки, місцезнаходження

Навчальні заходи проводитимуться або в об’єднаних територіальних громадах, або в обласних чи районних центрах.  Просимо подати обґрунтування обраного вами варіанту в описі програми. Громади-партнери програми DOBRE:

 tablitsa-dobre5

Очікувана тривалість реалізації програми становить 7 місяців за таким графіком:

tablitsa-dobre5

Очікується, що відібрана організація (відібрані організації) розпочне (розпочнуть) реалізацію програми якомога скоріше, й не пізніше травня 2017 року.

 1. Критерії відбору

Програма DOBRE здійснить процес відбору постачальників навчальних послуг у березні 2017 року на умовах дотримання таких принципів:

 • Відбір має здійснюватись у прозорий та конкурентний спосіб за чіткими критеріями та з застосуванням об’єктивної системи оцінювання.
 • Відібрана організація має продемонструвати свою присутність, свій потенціал і свою спроможність надати відповідну послугу об’єднаним територіальним громадам-партнерам в тих областях, де реалізовується програма DOBRE.
 • Заявлена або продемонстрована місія відібраної організації узгоджуватиметься з метою програми DOBRE, що полягає в забезпеченні ефективного залучення громадян, впровадженні антикорупційних систем і практики діяльності, розбудові довіри серед громадян і органів місцевого самоврядування, а також наданні громаді змоги вимагати від органів місцевого самоврядування звіту щодо ухвалених рішень і видатків, або доповнюватиме цю мету.

Заявники мають заповнити й подати форму заявки та бюджет з долученими до них усіма необхідними підтвердними документами у встановлений термін до 14 березня 2017 року.

Оцінювання: Буде відібрано організацію, що спроможна в якнайкращий спосіб сприяти успішній реалізації заходів, передбачених програмою DOBRE, та наданню відповідних послуг протягом періоду реалізації програми.

 • Продемонстрована обізнаність із інструментами запобігання корупції: 20 балів
 • Практичний досвід діяльності у сфері боротьби з корупцією або реалізації антикорупційних кампаній чи кампаній з громадського контролю: 20 балів
 • Пропоновані підходи, методика та досвід проведення навчання в антикорупційній сфері: 20 балів
 • Кваліфікація викладачів: 20 балів
 • Пропонований бюджет: 20 балів

Конкурсна комісія DOBRE у складі експертів DOBRE розгляне та оцінить заявки, що надійшли у встановлений строк, та оберуть організацію (організації) з найвищим балом. Програма DOBRE перевірятиме відгуки інших донорів або колишніх замовників про діяльність відібраних заявників-фіналістів відбору.

 1. Подання заявки

При поданні заявки просимо надати такі документи:

 • опис програми: схему пропонованого підходу та методології програми, спираючись на попередній досвід заявника і приклади уже реалізованих аналогічних заходів та/або кампаній;
 • проект програми навчання із зазначенням тематики навчання та форматів сесій;
 • попередню концепцію заходу з обміну досвідом;
 • резюме (CV) викладачів, сторонніх доповідачів (якщо вони запрошуватимуться) та керівника проекту;
 • бюджет програми. Пропонований бюджет

Просимо надати бюджет вашої пропозицій відповідно до додатку «Бюджет Пропозиції» у дол. США. Для калькуляції бюджету просимо використовувати офіційний курс НБУ.

Всі оплати за запрошенням RFP 0013 будуть здійснюватися в гривнях (відповідно до актуального курсу НБУ). Global Communities – міжнародна організація, що звільнена від оплати ПДВ на митній території України. Організація надасть необхідні сертифіковані копії документів програми та організації виданих Міністерством Економічного Розвитку та Торгівлі України для забезпечення процесу звільнення від ПДВ.

Авторизований географічний код для даного запиту – Код 110, що позначає наступні країни: Україна, Сполучені Штати, незалежні країни колишнього СРСР, або країна, що розвивається, за виключенням будь-яких країн, товари з котрих знаходяться під забороною. Перелік країн, що розвиваються, ухвалений USAID можна отримати за цим посиланням:

http://www.usaid.gov/policy/ads/300/310maa.pdf

Перелік країн, котрі знаходяться під забороною, можна отримати за цим посиланням:

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/310mac.pdf

Просимо надіслати всі необхідні документи електронною поштою на адресу dobreprocurement@globalcommunities.org зі словами “Anti-corruption Program — назва організації-заявника” в темі електронного листа.

Кінцевим терміном подання заявок є 14 березня 2017 року. Перевага віддаватиметься заявкам, що надійдуть у встановлений строк.

Усі питання, що виникатимуть, просимо надсилати на адресу DOBRE електронною поштою за адресою dobreprocurement@globalcommunities.org в термін до 03 березня 2017 року із темою листа «RFP 0013: QA».