Working Group #1 on Administrative-Territorial Reform and Decentralization Legal Framework

Impact Indicators

Кількість добровільно об’єднаних громад і відсоток охоплення території «спроможними громадами» з обраними радами (відповідно до перспективних планів формування громад областей, затверджених Урядом)

Відсоток охоплення території спроможними громадами з повним обсягом «нових» повноважень, що демонструє завершення формування базового рівня ОМС (мета = 100%)

Наявність функціонуючих органів влади з відповідними повноваженнями на субрегіональному рівні (Мета: територія України покрита  «новими» районами на 100%)

Наявність функціонуючих правових механізмів державного контролю (нагляду) за діями( ухваленими актами) місцевих органів влади щодо їх відповідності Конституції та законодавства України на регіональному і субрегіональному рівнях

Розроблено і реалізовано навчальні програми для префектів; префектам надається методологічна підтримка

Outcomes / Achievements

1. Визначено статус та організаційно-правову основу для місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади*

2. Реорганізовано адміністративно-територіальний устрій (на базовому, субрегіональному і регіональному рівнях)

3. Запроваджено механізм державного нагляду за дотриманням органами МС Конституції України і законів України

Effectiveness Indicators
  1. Відповідно до Конституції України

Прийнято Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» у новій редакції

Прийнято Закон «Про місцеві державні адміністрації» у новій редакції

Прийнято зміни до Закону «Про центральні органи виконавчої влади»

Правове закріплення повсюдності місцевого самоврядування, як це визначено в Європейській Хартії місцевого самоврядування (ECLS) (юрисдикція ОМС в громаді, у тому числі поширюється і за межами населених пунктів)

Передача повноважень і ресурсів від місцевих державних адміністрацій до ОТГ.

Індикатор виконання: набуття чинності Законами.

b. Відповідно до конституційних змін

Прийнято Закон України про внесення змін до Конституції України (з урахуванням положень Концепції, затвердженої розпорядженням КМУ від 01.04.14 №333, завдань нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019—2021 роки, затверджених розпорядженням КМУ від 23.01.2019 р. № 77 ), а також рекомендацій Венеціанської комісії (РЄ)

Прийнято Закони України, які визначають  систему місцевих органів виконавчої влади та систему правових механізмів адміністративного  нагляду за діями (ухваленими актами) органів місцевого самоврядування.

Індикатор (щодо органів виконавчої влади та територіальних органів ЦОВВ): сформовано та забезпечено функціонування відповідних органів у відсотках адміністративно-територіальних одиниць окремо за регіональним та субрегіональними рівнями (територія України – 100%)

Індикатор (щодо органів місцевого самоврядування): сформовано та забезпечено функціонування відповідних виконавчих органів рад у відсотках  адміністративно-територіальних одиниць окремо за регіональним та субрегіональними рівнями (територія України – 100%)

*Загальним індикатором щодо законодавчих актів є юридичний факт набуття ними чинності

  1. Відповідно до  Конституції України

Удосконалення нормативно-правової бази територіального устрою: Набуття чинності законами: • Про засади адміністративно-територіального устрою • Про адміністративно-територіальний устрій • Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Безперервність процесу об’єднання/приєднання: Кількість і відсоток утворених ОТГ відповідно до затверджених Урядом перспективних планів, сформованих  з урахуванням положень Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою КМУ від 08.04. 2015 р. № 214 , де:

а) були прийняті рішення про об’єднання, б) обрано ради ОТГ

Частка областей (територія України-100%), перспективні плани формування громад яких охоплюють всю територію області

Індикатор: відсоток покриття

Приведення адміністративно-територіального устрою до стандартів NUTS, зокрема щодо субрегіонального рівня

Індикатор: % покриття території

 

b. Відповідно до конституційних змін

Приведення адміністративно-територіального устрою у відповідність до прийнятих конституційних змін

  1. Відповідно до Конституції України

Ухвалення та набрання чинності законом, який запроваджує  адміністративний  нагляд за діяльністю (ухваленими актами) органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності Конституції та законодавству України

Сформовано систему органів державної влади, де функціонують механізми державного нагляду у відповідності до  принципів Європейської хартії місцевого самоврядування

Відсоток державних адміністрацій, де механізми нагляду а. були створені і б. повністю функціонують

Кількість регіонів та субрегіонів з державними адміністраціями, що пройшли навчання з питань нагляду

b. Відповідно до конституційних змін

Кількість регіонів та субрегіонів, де адміністративний  нагляд передано до Префектур (префектури створено) і де префекти проходять навчання

Outputs / inputs of different actors
1.2. Набув чинності Закон України про адміністративно-територіальний устрій, і закони, які визначають відповідні організаційні і правові основи для ОМС і місцевих органів державної влади
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/2

• Надано сприяння у розробці законодавства щодо місцевих органів влади, зокрема законів “Про державний нагляд (контроль) рішень місцевих органів влади”, “Про статути територіальних громад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, а також про внесення змін до ЗУ “Про МСВ” (з точки зору статутів органів місцевого самоврядування).

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

На запит Верховної Ради України у першій половині 2018 року було розглянуто два важливих законопроекти: проект Закону України «Про засади адміністративно-територіального устрою України» та проект Закону України «Про порядок утворення, ліквідації районів, встановлення і зміни їх меж». Рада Європи загалом підтримала положення згаданих документів; ряд конкретних пропозицій щодо вдосконалення проектів законів були передані до Верховної Ради України.

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

У другій половині 2018 року Рада Європи залучилася до підтримки нової ініціативи Української асоціації районних та обласних рад Україні, по сприянню моделюванню адміністративно-територіального устрою в чотирьох пілотних областях (Тернопільська, Харківська, Донецька і Луганська області). В тісній співпраці з Мінрегіоном Рада Європи підтримала групу експертів Асоціації та відповідну інформаційну кампанію. Протягом листопада – грудня в Тернопільській і Харківській областях було організовано три регіональні круглі столи. Захід високого рівня відбувся у грудні у Києві за участю та при підтримці Прем'єр-Міністра України Володимира Гройсмана, ключових національних зацікавлених сторін та представників органів місцевого самоврядування - голів районних та обласних рад. Текст законопроекту про адміністративно-територіальний устрій Тернопільської області розроблено національними експертами та обговорюється з представниками Уряду України.

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

У 2018 році, на прохання Київської міської державної адміністрації, у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, Мінрегіоном та Асоціацією міст України Рада Європи розпочала підготовку до міжнародного фахового огляду (відбудеться у 2019 році), який має надати конкретні рекомендації українській стороні щодо організаційно-правових засад управління в метрополіях, в тому числі в конкретному випадку столиці України - міста Києва.

1.3 Перерозподілено повноваження між місцевими державними адміністраціями і радами ОТГ (Проведено оцінку поточної ситуації / Розроблено поправки до Закону про ОМС в Україні та до Закону про префектів / Підготовлено інші законодавчі та нормативні положення) Індикатор: сформовано та забезпечено функціонування відповідних органів у відсотках адміністративно-територіальних одиниць, окремо за регіональним та субрегіональними рівнями (територія України – 100%)
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2018/1

TEST

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Організація 720 тренінгів (семінарів) та 52 навчальних візитів для понад 20 000 посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою підвищення їх ключових управлінських, організаційних та правничих компетенцій, а також знань та навичок, необхідних для впровадження секторальних реформ. Заходи проводилися в усіх областях України, за винятком Автономної Республіки Крим.
Формування та підтримка групи геоінформаційного моніторингу з метою сприяння Мінрегіону щодо аналізу перспективних планів (8 областей); моделювання базового рівня адміністративно-територіального устрою (8 областей); аналізу просторової основи влади (8 областей).

Проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (PULSE)
2019/1

Проект USAID ПУЛЬС у 2015-2019 роках долучився до розробки ряду законопроектів, що стали основою для проведення реформи децентралізації.
У даний час експерти проекту працюють над змінами до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів, що змінюють розподіл повноважень між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

Програма уклала договори з п’ятьома експертами з юридичних питань, які надають підтримку Мінрегіону у впроваджкенні п’ятьох стратегічних завдань, передбачених операційним планом Мінрегіону (План-графік реалізації заходів щодо удосконалення системи формування та реалізації державної регіональної політики на 2019-2021 роки), стосовно:
(1) формування нової територіальної основи для громад та районів;
(2) передача (децентралізація) повноважень виконавчих органів влади органам місцевого самоврядування та їх розподіл за принципом субсидіарності;
(3) формування ефективної системи служби в органах місцевого самоврядування;
(4) вдосконалення системи державного нагляду і контролю за діяльністю органів міцевого самоврядування;
(5) розвиток інструментів безпосередньої демократії (вибори, референдуми).
Станом на кінець звітного періоду експерти працювали над аналізом поточного розподілу повноважень та розробленням концепції нових редакцій законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2019/1

Організовано 3 круглі столи та семінари щодо застосування закону "Про співробітництво територіальних громад" на практиці для 80 учасників – представників ОТГ та регіональних органів влади з Вінницької, Одеської та Львівської областей. Було здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення співробітництва територіальних громад в Україні, визначено проблеми та недоліки у процесі практичної реалізації співробітництва територіальних громад, представлені шляхи підвищення дієвості механізму такого співробітництва, а також зроблено спробу визначення спільних для декількох громад стратегічних напрямів розвитку.

1.4. Забезпечено методично-консультаційний супровід створення ОТГ Індикатор. Рівень задоволеності мешканців ходом реформи (вимірюється шляхом опитування громадян)
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/2

1. Функціонує онлайн курс для старост на порталі Децентралізація
2. Проведено троє дебатів "Навіщо громадам об''єднуватися" (Вінницька, Одеська, Полтавська обл. )
3. Надруковано і розповсюджено інформаційний матеріали "ОТГ: як це працює" , "Успішна територіальна громада: будуємо разом"

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/1

проведено онлайн курс для старост

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Розроблено стартовий пакет підтримки «Перші кроки для новостворених ОТГ». Проведено тренінги для представників усіх ОТГ, які утворилися у 2018 році.
Загалом проведено 144 тренінги та семінари для понад 3,500 учасників, під час яких надано методологічні рекомендації новоутвореним ОТГ, зокрема, щодо створення виконавчих комітетів та формування старостинських округів.
Розроблено методичні рекомендації з питань добровільного приєднання територіальних громад до міст обласного значення.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Проведення 10 тренінгів з питань основ децентралізації та галузевої специфіки для цільових громад Донецької та Луганської областей.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Проведення 10 тренінгів для цільових громад Донецької та Луганської областей з основ планування, ефективного командоутворення, координації та організаційного менеджменту.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Розробка моделей створення адміністративних та організаційних структур сільської, селищної та міської ОТГ для цільових громад Донецької та Луганської областей.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Проведення 10 тренінгів для цільових громад Донецької та Луганської областей з питань законодавчого базису децентралізації, практичного досвіду та переваг.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Організація навчальних турів в межах України та за кордон для цільових громад Донецької та Луганської областей з метою вивчення досвіду амальгамації та успішних моделей покращеного територіального устрою.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Проведення інформаційної кампанії для цільових громад Донецької та Луганської областей з метою висвітлення питань формування цілей, правового обгрунтування та практичних умов територіального об'єднання, а також впровадження демократичних принципів прийняття рішень, покращення надання послуг місцевими адміністраціями.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Надання експертної підтримки новим ОТГ та іншим громадам Донецької та Луганської областей в процесах амальгамації шляхом оцінки потреб зміцнення людського потенціалу, обміну досвідом між громадами та ведення відповідної інформаційної кампанії (за кошти SIDA)

Проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (PULSE)
2019/1

Проект USAID ПУЛЬС працює по усій території України, крім окупованого Криму і частини Донбасу на центральному та регіональному (локальному) рівнях.

Нижче подається інформація про роботу проекту на локальному рівні.
З 2015 року при регіональних відділеннях Асоціації міст України у кожній області працюють офіси реформ. Ці офіси вперше були створені на рівні регіонів на підставі Меморандуму про співпрацю між Мінрегіоном та Асоціацією міст України. Їх діяльність розпочалася за підтримки проекту USAID ДІАЛОГ і продовжилася за підтримки проекту USAID ПУЛЬС. На даний час офіс реформ у кожній області – це 3 консультанти: - з юридичних питань; - з бюджетних питань; - з питань комунікацій. З регіональними офісами реформ взаємодіють 6 хабів з місцевого економічного розвитку, кожен з яких надає послуги в 3-5 суміжних областях. У Києві, при Виконавчій дирекції АМУ діє фінансований проектом ПУЛЬС Центральний офіс впровадження реформи децентралізації, який забезпечує координацію роботи регіональних офісів.
Основна мета діяльності офісів реформ – це пропагування реформ у місцевому самоврядуванні, підтримка і супровід реформи децентралізації, консультативна допомога в процесах укрупнення (об’єднання та приєднання) територіальних громад і підтримка розвитку громад.
Консультанти офісів реформ з юридичних та бюджетних питань надають органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, депутатам місцевих рад, членам територіальних громад такі основні послуги:
- надання правової допомоги у різних формах;
- мотивування та супровід укрупнення територіальних громад;
- проведення навчальних візитів та підтримка зв’язків з громадскістю і медіа.

Консультанти офісів реформ з питань комунікацій надають такі основні послуги:
- опрацювання історій успіху та кращих практик в органах місцевого самоврядування;
- організації коментарів та інтерв’ю експертів і регіональних лідерів громадської думки для ЗМІ щодо ходу реформ в області у відкритих джерелах;
- поширення новин про місцеве самоврядування на місцевому рівні.

Консультанти з місцевого економічного розвитку, що працюють в регіональних хабах, надають такі основні послуги:
- підтримка місцевого економічного розвитку в 30 об'єднаних територіальних громад з усіх областей;
- розробка стратегій розвитку, планів їх реалізації та системи моніторингу виконання; - інвестиційних паспортів;
- розробка заявок на конкурси проектів;
- розробка інструментів підтримки малого та середнього бізнесу та налагодження комунікацій між ОМС та бізнес-сектором тощо;
- надання методичної та практичної допомоги з місцевого економічного розвитку за запитами органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, депутатів місцевих рад.

За попередній проектний рік офісами реформ надано понад 10 800 консультацій, у тому числі 197 виїзних.
Проведено 102 навчальні візити «Маршрути успіхів» та 60 прес-турів для журналістів регіональних ЗМІ.
У 2018 році за участі центрального офісу було видано посібник щодо добровільного приєднання до територіальних громад міст обласного значення.

На поточний проектний рік (2019) очікується не менше 9 000 консультацій, планується 96 навчальних візитів «Маршрути успіхів», 96 прес-турів.

За сприяння регіональних офісів реформ та центрального офісу у 2018 році відбулося:
- об’єднання (перші вибори проведено) 476 територіальних громад міст, сіл і селищ у 117 нових територіальних громад;
- приєднання до 25 територіальних громад міст обласного значення 64 суміжних територіальних громад;
- приєднання до 29 об'єднаних територіальних громад суміжних територіальних громад (додаткові вибори проведено);
- затвердження стратегій розвитку у 9 об'єднаних територіальних громадах.

Проект також проводить цикли навчально-тренінгових заходів для громад з вивчення і застосування законодавства у практичній діяльності органів місцевого самоврядування.

Проект ПУЛЬС, що виконується Асоціацією міст України протягом 2019 року, спільно з партнером проекту – Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), співпрацюватиме з обраними на конкурсній основі громадськими організаціями та бібліотеками у 72 пілотних громадах (ОТГ та тими, що хочуть об’єднуватися). У цих громадах відбуватимуться інформаційні заходи з питань децентралізації, залучення громадян, особливо молоді, до активної участі у житті громад. Команда проекту проводитиме відповідне навчання для громадських активістів та бібліотекарів, співпрацюватиме з групами підтримки реформ, створеними в пілотних громадах.
Крім того, проект співпрацюватиме з обласними прес-клубами, що працюють на базі бібліотек в кожній області України.
Ця робота спрямована на поширення успіхів реформи децентралізації, а також дає можливість активніше залучати громадськість до розвитку місцевих громад та створити умови для конструктивної співпраці місцевої влади та громадських активістів.

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

У 2018 році Програма зосереджувалася на сприянні об'єднанню громад у Південно-Західній частині Одеської області (дев'ять районів), де створено лише вісім об'єднаних територіальних громад. Діяльність Ради Європи включала: форум, організований спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування і Мінрегіоном (червень, м. Болград), аналітичні звіти про об'єднання та його можливі наслідки для Болградського району та системи середньої освіти в шести районах Південно-Західної частини Одеської області, підготовлені у співпраці з ГО «Інститут громадянського суспільства». Заходи Програми також включали зустрічі та консультації для професійних мереж та два семінари, присвячені реформам в сфері освіти та охорони здоров'я в контексті децентралізації (листопад, Болград та Арциз); участь делегації з Болградського району в Міжнародному освітньому форумі (травень, Івано-Франківськ).

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

У 2018 році процес об'єднання територіальних громад ускладнювався через рішення Центральної виборчої комісії стосовно призупинення розгляду питання призначення перших і додаткових місцевих виборів в ОТГ. У відповідь Рада Європи ініціювала спільно з Посольством Швейцарії (SDC - Швейцарське бюро співробітництва в Україні) та Представництвом Європейського Союзу в Україні Спільну заяву донорських агенцій, посольств та міжнародних організацій, що підтримують об’єднання територіальних громад в Україні, яке заохочує українських партнерів знайти вирішення цієї проблеми задля продовження процесу об'єднання територіальних громад.

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

Рада Європи надала підтримку Асоціації об'єднаних територіальних громад через залучення експерта з правових питань, який забезпечив консультування органів місцевого самоврядування – членів Асоціації (на той момент 240 громад). Крім того, на запит Мінрегіону та для вирішення питань, пов’язаних із збільшенням кількості судових справ проти добровільного об'єднання територіальних громад, Рада Європи підтримала групу національних експертів для визначення загальних структурних проблем при об’єднані та надання відповідних рекомендацій з правових та інституційних питань. Згодом було розроблено навчальну програму для суддів («Зміст, принципи та мета реформи з децентралізації: посібник для суддів, які розглядають спори, пов’язані із оскарженнями процесів добровільного об’єднання та приєднання територіальних громад»).

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Оновлено методологічні посібники з покроковим алгоритмом дій новостворених ОТГ після оголошення результатів голосування, питань, які мають бути вирішені під час першої сесії новообраної ради, операційного планування та налагодження управління персоналом тощо:
«Перші кроки для новостворених ОТГ (перші вибори в яких відбудуться 30 червня 2019 року): Методичні рекомендації та зразки документів» (https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/419/30.06.19.pdf); «Питання організації діяльності ОМС ОТГ, додаткові вибори у яких відбудуться 30.06.2019 (приєднання громад). Методичні рекомендації та зразки документів» (https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/420/1st_steps_guidelines_30.06.19__accession_.pdf).
(2) Близько 1 300 представників ОТГ отримали юридичну підтримку з питань організації роботи нової ОТГ під час 111 робочих зустрічей (консультацій) та 23 тренінгів (семінарів), проведених в рамках пакету тематичної підтримки (ПТП) «Перші кроки для новостворених ОТГ».
За результатами опитувань, що проводилися Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Програми «U-LEAD з Європою», 600 ОТГ підтвердили, що вони змогли затвердити документи, що стосувалися організації роботи новооствореної ОТГ, після отримання відповідної консультаційної підтримки від Програми.

2.1. Удосконалено правову основу територіального устрою шляхом набуття чинності законами «Про засади адміністративно-територіального устрою» та «Про адміністративно-територіальний устрій»
Проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (PULSE)
2019/1

Проект USAID ПУЛЬС долучився до підготовки законопроекту №8051 "Про засади адміністративно-територіального устрою" і підтримує його прийняття.

У 2019 році проект зосередив свої зусилля на підтримці та лобіюванні цього законопроекту у Верховній Раді України.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2019/1

Надано експертну підтримку парламентському Комітету з державного будівництва та місцевого самоврядування щодо роботи над проектом закону "Про засади адміністративно-територіального устрою". Зокрема, взято участь у моделюванні адміністративно-територіального устрою областей та розробленні методичних рекомендацій щодо критеріїв формування субрегіонального рівня адміністративно-територіального устрою. Основними положеннями методичних рекомендацій є наступні:
• територія нових районів має бути компактною, географічно цілісною та зв’язною (не мати територіальних анклавів та ексклавів) з чисельність постійного населення має становити не менше 150 тис. осіб
• адмінцентри - чисельність постійного населення — не менше 50 тис. осіб( у виключних випадках – не менше 10 тис. осіб) із зоною доступності до центру від межі такого населеного пункту по автодорогах в межах 60 кілометрів
система органів вдали у районі - райдержадміністрації та районні ради; територіальні підрозділи ЦОВВ; окружні суди; місцева прокуратура

3.1 Розроблено і прийнято нормативно-правові акти, які створюють правову основу для державного контролю (нагляду) за діями( ухваленими актами) місцевих органів влади щодо їх відповідності Конституції та законодавства України на регіональному і субрегіональному рівнях
Рада Європи, Програма «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» (CoE)
2018/1

 Започатковані консультації з питань нагляду за законність актів органів місцевого самоврядування: проведено перший національний круглий стіл (26 лютого 2018, м. Київ) за участю ключових національних партнерів - Віце-прем'єр-міністра України Г. Зубка, Першого заступника Мінрегіону В. Негоди, Голови Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України С. Власенка, керівництва Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, місцевих державних адміністрацій, а також Спеціального посланника з питань реформ в Україні Уряду Німеччини Ґеорґа Мільбрадта

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

26-27 квітня 2018 року у штаб-квартирі Ради Європи (м. Страсбуг, Франція) відбулась зустріч у «Страсбурзькому форматі» з метою обговорення законодавчого регулювання питання дотримання законності в діяльності органів місцевого самоврядування та можливого відповідного (майбутнього) законопроекту. До складу делегації на чолі з Віце-прем’єр-Міністром України – Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадієм ЗУБКО увійшли народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій ВЛАСЕНКО, Перший заступник Міністра регіонального розвитку В’ячеслав НЕГОДА, голови асоціацій органів місцевого самоврядування, представники керівництва Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та окремі національні експерти. Учасники заходу зустрілись з фахівцями Ради Європи, представниками керівництва Префектури Департаменту Нижній Рейн (Франція) та федеральної Землі Баден-Вюрттемберґ (Німеччина), а також з окремими міськими головами. Захід було організовано в рамках співпраці зі Спеціальним посланником з питань реформ в Україні Уряду Німеччини Георгом МІЛЬБРАДТОМ та Програмою «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку».

Переговори між національними зацікавленими сторонами «Страсбурзькому форматі» продовжилися протягом двох організованих у співпраці з Мінрегіоном консультаційних зустрічей сторін 5 липня 2018 року та 21 серпня 2018 року (Київ, Україна) та мали результатом досягнення консенсусу щодо великої кількості важливих питань, що стосуються концептуальних засад нагляду за законністю рішень ОМС, напрацювання концептуальних засад законопроекту щодо адміністративного нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні. Як результат, презентовано аналіз повноважень органів виконавчої влади щодо здійснення державного нагляду (контролю) за органами місцевого самоврядування, а також розроблено та обговорено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та деяких законодавчих актів України щодо зменшення заходів та упорядкування системи державного нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування», підготовлений відповідно до концептуальних засад адміністративного нагляду, обговорених під час Консультаційної зустрічі 5 липня 2018 р., та на основі висновків зустрічі з цього питання у штаб-квартирі Ради Європи 26 квітня 2018 р. (м. Страсбург, Франція).

 Восени 2018 року Рада Європи на запит Мінрегіону надала висновок (з рекомендаціями) щодо нового проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та деяких законодавчих актів України щодо зменшення заходів та упорядкування системи державного нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування».

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2019/1

Надано експертну підтримку у розробці проекту закону про державний нагляд (контроль) за рішеннями ОМС. Взято участь у проведенні аналізу нормативно-правових актів, якими визначено повноваження органів виконавчої влади щодо контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, а також порядок здійснення такого контролю (зокрема постанову Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 №339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади») та підготовлено пропозицій щодо упорядкування системи державного нагляду та контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування (аналіз та пропозиції – у ДОДАТКУ).

Working Group #2 on Local Self-Government Finances and Budgeting

Impact Indicators

Частка власних ресурсів (податків і зборів) у структурі місцевих бюджетів

 Відношення доходів ОМС (без трансфертів) до валового внутрішнього продукту країни

Частка місцевих бюджетів, які отримують базову дотацію

Частка  доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті країни

Частка місцевих податків і зборів у власних доходах 

Частка видатків розвитку у видатках місцевих бюджетів

Outcomes / Achievements

1. Поліпшена правова база, пов'язана з ресурсами та повноваженнями ОМС відповідно до реформи місцевого самоврядування, територіальної організації влади та загальної стратегії реформи управління державними фінансами

2. Спроможність ОМС в ефективному управлінні бюджетом та власними ресурсами

3. Вдосконалені системи моніторингу та аналізу бюджетів ОМС

Effectiveness Indicators

Розширення повноважень ОМС з управління ресурсами (у тому числі щодо доходів та видатків місцевих бюджетів) – PULSE

Зменшення переліку неврегульованих повноважень між органами влади різних рівнів (центральний та місцеві, між місцевими) - PULSE 

Чіткий розподіл повноважень та ресурсів між органами державної влади та ОМС всіх рівнів – EDGE 

Кількість посібників і методологій з ключових питань місцевого управління фінансами (видані посібники. Усі проекти МТД)

Кількість бюджетів, які сформовані за ПЦМ  - GRB, MFSI-II, EDGE

Кількість бюджетів, в яких запроваджено середньострокове планування (включаючи гендерні аспекти) – з 2019  року

Кількість представників ОМС, які завершили он-лайн навчання з фінансових і бюджетних питань сертифікованими тренерами – ULEAD, DESPRO, GRB, PULSE, MFSI-II, DOBRE( звіти проектів)

Наявність доступу до звітності про місцеві бюджети (у розрізі форм звітності та місцевих бюджетів, що мають взаємовідносини з державним бюджетом)

Наявність бази даних фінансових показників місцевих бюджетів –ULEAD, SKL/SIDA

Форми подачі інформації про місцеві бюджети для громадськості публічно використовуються громадами – ULEAD, DOBRE, PULSE, співвиконавці MFSI-II (звіти)

Outputs / inputs of different actors
1.1 Функціонування робочих груп (консультативно-дорадчих органів) з бюджетної децентралізації та управління фінансами
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

Представник Програми взяла участь в засіданні робочої підгрупи з питань місцевих бюджетів Робочої групи з реформування системи управління державними фінансами України при Мінфіні(06.02.2019).
Програмою для обговорення під час зустрічі було запропоновано наступні, важливі для децентралізації, теми: розробка методологічних рекомендацій та стандартів для середньострокового планування місцевих бюджетів, включаючи заходи щодо нарощування їх потенціалу; здійснення аналізу нормативно-правової бази щодо розширення податкової бази на місцевому рівні та розробки макроекономічних сценаріїв; дослідження щодо розмежування делегованих та власних повноважень органів державної влади та муніципалітетів у світлі Європейських стандартів місцевого самоврядування, включаючи пропозиції щодо структур фінансування.
За результатами засідання робочої підгрупи підготовлено пропозиції до Стратегії реформування управління державними фінансами в Україні, які було надано Мінфіну.

1.2 Зміцнена ресурсна база місцевих бюджетів, удосконалена нормативна база по місцевих податках та зборах, удосконалено механізм справляння місцевих податків та зборів, управління земельними та іншими активами
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/1

1235

Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/2

В рамках підготовки проекту державного бюджету на 2019 рік та визначення особливостей формування місцевих бюджетів у 2019 році надано пропозиції щодо удосконалення податкового законодавства в частині сплати ПДФО відокремленими підрозділами за місцем розташування.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Центральним офісом реформ при Мінрегіоні розроблено законопроекти щодо внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України в частині удосконалення механізму зарахування акцизного податку з палива до місцевих бюджетів, а також врегулювання питання сплати виробничими структурними підрозділами, функціональними структурними підрозділами апарату управління юридичних осіб податку на доходи фізичних осіб.
Регулярний моніторинг рівня власних доходів ОТГ.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Розроблено пропозиції та взято участь в підготовці змін до законопроектів, які надано Мінрегіону, щодо: механізму зарахування акцизного податку з палива до місцевих бюджетів; врегулювання питання сплати виробничими структурними підрозділами, функціональними структурними підрозділами апарату управління юридичних осіб ПДФО; удосконалення механізму розподілу додаткової дотації між рівнями місцевих бюджетів.

(2) Періодичний моніторинг власних доходів ОТГ та змін до нормативно-правових актів з питань місцевих фінансів: публікація щодо етапів формування та виконання місцевих бюджетів (https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/399/2019.pdf); Аналіз результатів фінансової децентралізації (https://decentralization.gov.ua/news/10670); Аналіз стану виконання місцевих бюджетів у січні-березні 2019 року (https://decentralization.gov.ua/news/11013?page=3); Аналіз стану виконання місцевих бюджетів у січні-квітні 2019 року (https://decentralization.gov.ua/news/11180); Аналіз бюджетних показників ОТГ у розрізі областей (https://decentralization.gov.ua/news/10674?page=7). Надано експертну підтримку Мінрегіону в розробленні концепції розподілу повноважень між різними рівнями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (нові редакції законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації»).

1.3 Розширено та удосконалено: Повноваження ОМС щодо адміністрування та контролю за сплатою податків і зборів Видаткові повноваження місцевих органів влади
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Моніторинг та аналіз проблемних питань, а також розробка Центральним офісом реформ по основних із них пропозицій щодо змін до законодавства. Зокрема, пропозиції змін щодо розширення та удосконалення повноважень органів місцевого самоврядування з адміністрування та контролю за сплатою податків і зборів було враховано в змінах до Податкового кодексу України (підпункт 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 доповнено відповідними абзацами).

Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2019/1

Надано експертну підтримку при підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати відокремленими підрозділами податку з доходів фізичних осіб за місцем розташування». За участі експертів підготовлено ключові норми та супровідні документи до проекту НПА

Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2019/1

Надано зауваження та коментарі щодо норм проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей», що стосуються фінансування, місцевих бюджетів та порядку обліку бюджетних коштів. Врахування зауважень та пропозицій дозволить уникнути ризиків непроведення фінансування відповідних закладів.

Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2019/1

Надано висновок до законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування земельних ділянок залізничного транспорту» (реєстр. №10361 від 04.06.2019) щодо норм, що стосуються повноважень органів місцевого самоврядування встановлювати ставки плати за землю за земельні ділянки, що відносяться до земель залізничного транспорту. Врахування пропозицій дозволить недопустити втрат місцевих бюджетів внаслідок запровадження пільг зі сплати земельного податку для земель під смуги відведення для залізниці.

1.4 Покращена формула горизонтального вирівнювання бюджетів
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Групою фінансового моніторингу розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізму розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я. Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» до Бюджетного кодексу України внесено норму щодо погодження Кабінетом Міністрів України розподілу додаткової дотації обласними державними адміністраціями (зміни до статті 103-6).
Проводення аналізу щодо можливих диспропорцій між місцевими бюджетами.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Моніторинг функціонування системи вирівнювання фінансової спроможності місцевих бюджетів, що проводиться щонайрідше раз на квартал. Результати моніторингу висвітлюються в аналітичних записках, рейтингових показниках ОТГ, використовуються в навчальних матеріалах, презентуються під час засідань круглих столів, а також використовуються при розробці оновленої методики оцінки спроможності ОТГ (на момент звітування перебуває в процесі розроблення).
(2) Участь представників Програми в обговоренні та підготовці пропозицій до законодавчих актів щодо вдосконалення системи горизонтального вирівнювання бюджетів (спільно з SKL) під час засідання робочої групи з питань формування належної ресурсної бази для здійснення повноважень органами місцевого самоврядування (10.07.2019).
За підсумками обговорення Програмою підготовлено пропозиції щодо вдосконалення бюджетного та податкового законодавства України в частині додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, акцизного податку з палива, зарахування податку на доходи фізичних осіб за місцем розташування відокремлених підрозділів та направлено МінРегіoну 15.07.2019
http://www.minregion.gov.ua/press/news/byudzhetna-detsentralizatsiya-dovela-svoyu-efektivnist-ale-potrebuye-udoskonalennya-v-yacheslav-negoda/

Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2019/1

Проведено аналіз дотаційності місцевих бюджетів по роках, втрат державного бюджету, диспропорцій місцевих бюджетів до та після горизонтального вирівнювання. Запропоновано різні підходи щодо збалансування державного бюджету.

Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2019/1

Підготовлено модельний розрахунок реверсної та базової дотацій за надходженням податку на доходи фізичних осіб на базі потенційних ОТГ в залежності від різних граничних меж індексу податкоспроможності, відсотку вилучення та дотування місцевих бюджетів. Зазначене дало можливість моделювати різні підходи щодо горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів, а також бюджетів потенційних об’єднаних територіальних громад.

1.5. Удосконалено механізм розподілу субвенцій з державного бюджету щодо: - порядку та умов надання субвенцій на формування інфраструктури ОТГ - формули розрахунку освітньої субвенції, порядок та умови її надання - розподілу та формули розрахунку медичної субвенції, порядок та умови її надання
Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/2

В рамках підготовки проекту державного бюджету на 2019 рік та визначення особливостей формування місцевих бюджетів у 2019 році надано пропозиції щодо удосконалення формули розподілу освітньої субвенції, зокрема, при розрахунку фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, який застосовується для визначення обсягу освітньої субвенції, врахувати фінансовий ресурс на оплату праці педагогічних працівників з урахуванням поділу класів на групи.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2018/2

Підготовлено оновлений алгоритм розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Підготовлено програмний продукт - Симулятор розподілу освітньої субвенції для обрахунку розподілу освітньої субвенції для кожного місцевого бюджету на 2019 рік. Розрахунки розподілу освітньої субвенції закріплено в дод. 6 до Державного бюджету України на 2019 рік.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Мінрегіоном спільно з Групою фіскального моніторингу нарацьовано зміни до механізму розподілу субвенції з державного бюджету щодо порядку та умов надання субвенції на формування інфраструктури ОТГ, які враховано в Постанові Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 року № 242.
Розроблено пропозиції щодо удосконалення механізму формування та розподілу коштів субвенції на формування інфраструктури ОТГ.
Розроблено пропозиції щодо удосконалення Формули з розрахунку освітньої субвенції у частині врахування коефіцієнту сільського населення в містах обласного значення. Відповідна пропозиція врахована Міністерством освіти і науки України та Міністерством фінансів України. Внесено зміни до Формули, введено коефіцієнти для міст обласного значення, які враховують сільське населення, та включено до Державного бюджету на 2019 рік (Постанова Міністерства освіти і науки України та Додаток 6 до Закону України «Про Державний бюджет на 2019 рік).

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Проведено аналіз механізму надання та використання інфраструктурної субвенції. Результати аналізу презентовано під час засідання круглого столу, організованому в партнерстві із SKL International «Чи є місцеві фінанси в Україні розподілені адекватно та рівномірно?» (20.06.2019, м.Київ).
Учасниками презентації були заступник Міністра фінансів та державний експерт Мінрегіону, які взяли участь у її обговоренні та відмітили необхідність врахування даних аналізу під час виконання бюджету 2019 року та при формуванні державного та місцевих бюджетів на 2020 рік.
(2) Підготовлено аналітичні матеріали щодо диспропорцій в розподілі додаткової дотації на утримання закладів освіти та охорони здоров’я між рівнями бюджетів та місцевими бюджетами області у 2018 та 2019 роках (https://decentralization.gov.ua/news/10642?page=11). Результати презентовані та обговорені під час час засідання круглого столу, організованому в партнерстві із SKL International «Чи є місцеві фінанси в Україні розподілені адекватно та рівномірно?» (20.06.2019, м.Київ). Учасниками презентації були заступник Міністра фінансів та державний експерт Мінрегіону, які взяли участь в обговоренні та відмітили необхідність врахування даних аналізу під час виконання бюджету на 2019 рік та при формуванні державного та місцевих бюджетів на 2020 рік.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2019/1

Проводиться постійний моніторинг використання освітньої субвенції ОМС. Надається консультативно-дорадча підтримка МОН та Мінфіну з питань використання та розподілу резерву освітньої субвенції. В рамках Робочої Групи при МОН провадились аналітична робота щодо визначення шляхів подальшого вдосконалення формули розподілу освітньої субвенції.

1.7 Сформована нормативно-правова база, пов'язана із середньостроковим плануванням та бюджетуванням
Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2018/2

Підготовлено та надіслано Мінфіну пропозиції до законопроекту № 8044 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо середньострокового бюджетного планування»

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2018/2

Розроблено зразки (2) Інструкції з підготовки бюджетних запитів та проектів розпорядчих документів (наказ фінансового органу, розпорядження голови місцевої ради), якими вони затверджуються, для місцевих бюджетів всіх рівнів (варіант 1 – фінансовий орган є юридичною особою, варіант 2 – функції фінансового органу і головного розпорядника коштів виконує голова місцевої ради).

Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/1

Надано пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету до проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування) (реєстр. №8044), які частково враховано при прийнятті Закону (№2646-VIII від 06.12.2018).

Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2019/1

Підготовлено пропозиції до проекту Бюджетної декларації на 2020–2022 роки, які знайшли своє відображення в проекті документу. Як наслідок, забезпечено декларування основних підходів щодо наповнення місцевих бюджетів у середньостроковій перспективі.

1.8. Удосконалено механізм ПЦМ;
Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2018/2

Підготовлено та надіслано Мінфіну:
- перелік результативних показників за бюджетними програмами (90 програм), що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів;
- пропозиції змін до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання.

Проект «Ґендерно-орієнтоване бюджетування» (GRB)
2019/1

Відповідно до частини другої розділу ІІІ Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2019 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року № 142-р та з метою подальшого розвитку програмно-цільового методу у бюджетному процесі Міністерством фінансів України затверджено Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі (Наказ №1 від 02 січня 2019 року).

1.9. Удосконалено законодавство щодо механузму ДФРР, порядку підготовки, оцінки та відбору проектів
Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/2

В рамках роботи робочої групи щодо нормативного врегулювання проблемних питань, виявлених під час діяльність у сфері фінансів та бюджетування органів місцевого самоврядування підготовлено пропозиції щодо прискорення термінів розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку, а також термінів подачі відповідних пропозицій.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

Група радників з впровадження державної регіональної політики брала участь у публічних консультаціях з представниками міністерств та Верховної Ради України, за результатом яких було підготовлено низку змін до чинних нормативно-правових актів, які регламентують функціонування ДФРР.

1.10 сформована Нормативно-правова база по муніципальним запозиченням і їх контролю:
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/2

На замовлення Комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності розроблено законопроект щодо муніципальних облігацій "Про облігації фондів місцевого розвитку", який внесено до ВР

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2019/1

1. Здійснено експертно-консультативне супроводження розгляду у комітетах Верховної Ради України законопроекту «Про облігації фондів місцевого розвитку», раніше розробленого експертами DESPRO у співпраці із профільним комітетом ВРУ. Проте, оскільки законопроект не пройшов перше читання та не був прийнятий за основу Верховною Радою України 8-го скликання, то він був автоматично знятий з розгляду. Наразі проводяться консультації з новим складом профільного комітету щодо долі цього законопроекту.
2. Підготовано публікацію "Фінансування місцевих інвестиційних проектів" (видання планується на другу половину 2019 року)

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2018/2

Підготовлено комплексний звіт за результатами огляду існуючих в Україні практик управління місцевим боргом, який є базою для розробки законодавчих змін, які стосуються системи управління борговими зобов’язаннями на місцевому рівні; удосконалення та оптимізації відповідних бізнес-процесів та методологічних засад, практичних підходів до оцінки ризиків, ІТ системи для управління місцевим боргом.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/2

Підготовлено рекомендації щодо оптимізації бізнес-процесів, пов'язаних із затвердженням параметрів боргу/гарантій для органів місцевого самоврядування в Україні.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/2

Розроблено та надано Мінфіну:
- Форму обґрунтування державного інвестиційного проекту, що служить для оцінювання соціальної та економічної доданої вартості інвестицій на місцевому рівні;
- рекомендації щодо розв'язання проблеми невідповідності між даними звітності органів Казначейства та даними Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій Мінфіну;
- рекомендації щодо алгоритму дій в процесі складання та подання звітності по місцевому боргу та місцевому гарантованому боргу.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/2

Підготовлено Практичні посібники:
- «11 кроків для здійснення запозичення»;
- «13 кроків для надання гарантій».

2.1 Методика середньострокового бюджетування, застосування програмно - цільового методу, гендерне бюджетування, навчальні модулі
Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2018/2

Підготовлено навчальний модуль із застосування ПЦМ на рівні місцевих бюджетів для представників місцевих рад, бюджети яких не мають взаємовідносин з державним бюджетом. Проведено 519 тренінгів, в яких взяли участь 9368 учасників.

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

1) Проведено 14 тренінгів з бюджетування. Навчання пройшли 154 представники ОТГ. Основні питання, які розглядалися під час тренінгів: основні підходи до складання проекту бюджету ОТГ на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки; застосування програмно-цільового методу до формування та виконання бюджету ОТГ; особливості бюджетного планування ОТГ; звітність про виконання бюджету ОТГ (бюджетна, фінансова та бухгалтерська); застосування нової бюджетної класифікації.

2) Проведено 61 тренінг з гендерно-орієнтованого бюджетування.

3) Навчальна програма з покращення закупівельної діяльності в ОТГ для представників тендерних комітетів – 15 тренінгів, 232 учасника.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

У співпраці з проектом ҐОБ («Ґендерне бюджетування в Україні») та EU4LOGICA організовано навчальні заходи для радників регіональних центрів розвитку місцевого самоврядування. У 2019 році планується продовжити співпрацю, у тому числі в частині розробки методик та навчальних модулів.
Проведено 229 тренінгів та семінарів для понад 6000 посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов’язаних з місцевими бюджетами, у тому числі застосування програмно-цільового методу та гендерного бюджетування.

Проект «Ґендерно-орієнтоване бюджетування» (GRB)
2018/2

Підвищено рівень кваліфікації щодо застосування та впровадження гендерного підходу в бюджетний процес представників органів державної влади та місцевого самоврядування. Зокрема, навчання пройшли більше 390 державних службовців (16 ,1 % - чоловіки, 83,9% - жінки), в т.ч 295 фінансистів (обласний рівень - 82 особи, районний рівень - 74 особи, міста обласного значення - 25 особи, ОТГ - 114 особи).

Проект «Ґендерно-орієнтоване бюджетування» (GRB)
2018/1

Застосовуючи знання, отримані в процесі навчання, сворені Робочі групи з гендерно орієнтованого бюджетування в областях та місті Києві, проаналізували 25 програм, що фінансуються з місцевих бюджетів у сферах освіти і науки, соціального захисту та соціального забезпечення, культури і мистецтва, фізичої культури та спорту. В ході аналізу були виявлені гендерні проблеми та розриви, розроблені рекомендації на їх подолання. Рекомендації обговорено на спільних зустрічах з відповідними галузевими міністерствами та Державною службою статистики України, організованих Проектом.

Проект «Ґендерно-орієнтоване бюджетування» (GRB)
2018/2

Загалом за 2015-2018 роки проаналізовано 85 програм, які фінансуються з місцевих бюджетів у галузях освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення, житлово-комунального господарства, молодіжної політики, фізичної культури і спорту та культури і мистецтва.
За результатами аналізу програм та рекомендацій робочих груп з ГОБ в 24 областях та м. Києві, Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України та Державною службою статистики України внесено зміни до 25 нормативно-правових актів, з метою врахування гендерних аспектів.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/1

Підготовлено та надіслано Мінфіну проект типової форми прогнозу місцевого бюджету - для своєчасного і якісного виконання завдань, передбачених Планом заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки в частині запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні.
Проект Типової форми прогнозу місцевого бюджету опрацьовано Мінфіном, з боку Мінфіну надано зауваження та пропозиції, які було обговорено на робочих зустрічах за участю представників Проекту, Мінфіну, місцевих органів влади. Після узгодження проекту із зацікавленими сторонами передбачається його затвердження наказом Міністерства фінансів України.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/1

Підготовлено Огляд зарубіжного досвіду у сфері середньострокового бюджетного планування (Польща, Словаччина, ПАР, Франція), який враховано при підготовці алгоритму дій з розробки методичних рекомендацій і типової форми прогнозу місцевого бюджету.

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2019/1

Проведено 7 тренінгів з закупівельної діяльності (75 ОТГ- партнери Програми DOBRE, у Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях), 194 представників ОМС ОТГ пройшли навчання.
Проведено 5 тренінгів з управління активами (для 47 ОТГ- партнери Програми DOBRE (1,2 Когорта), у Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях), 191 представників ОМС ОТГ пройшли навчання.
Проведено 84 тренінги з гендерно-орієнтованого бюджетування (для 75 ОТГ- партнерів Програми DOBRE, у Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях).

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) У співпраці з проектами «Гендерно-орієнтоване бюджетування» (ҐОБ), EU4LOGICA, DOBRE, а також представниками Мінфіну, Мінрегіону, Державної фіскальної служби України, Рахункової палати України, Держаудит служби України та КМДА організовано три навчальні тренінги для радників з місцевих фінансів центрів розвитку місцевого самоврядування (07.02.2019, деталі за посиланням https://donors.decentralization.gov.ua/advice/10604; 02-04.07.2019: https://donors.decentralization.gov.ua/advice/11254; 27-29.07.2019, м. Київ). Таким чином, було зміцнено спроможність радників надавати професійну консультаційну спеціалістам з фінансів органів місцевого самоврядування.
(2) У співпраці з проектом ҐОБ проведено тренінги в 10 областях (Миколаївська, Полтавська, Вінницька, Тернопільська, Запорізька, Дніпровська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька) для понад 220 фахівців з питань фінансів ОТГ щодо застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі на основі застосування програмно-цільового методу. Посилання на публікацію з результатами співпраці буде додано після завершення всіх запланованих тренінгів.
(3) У співпраці з проектом ҐОБ та Асоціацією об'єднаних територіальних громад проведено семінар для голів ОТГ «Застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі об’єднаних територіальних громадах» (25-26.06.2019, Рівне).

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/2

Доопрацьовано Типову форму прогнозу місцевого бюджету , підготовлено та надано Мінфіну проекти:
- Інструкції з підготовки прогнозу місцевого бюджету;
- типових форм Бюджетних пропозицій до прогнозу місцевого бюджету (загальна, індивідуальна, додаткова) та Правил підготовки Бюджетних пропозицій до прогнозу місцевого бюджету.
Проведено два засідання (07.08.2019 та 18.09.2019) круглого столу з обговорення зазначених проектів документів.

2.2 Пряма технічна підтримка ОМС з питань функціонування місцевих бюджетів
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/2

Розроблено онлайн ресурс фінансовий калькулятор для потенційних ОТГ https://calculator.decentralization.gov.ua/login

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2018/2

Розроблено та надано Мінфіну архітектуру (концепцію) проектного рішення щодо:
- запровадження спільних словників (дозволить забезпечити послідовний підхід до управління бюджетними операціями в різних системах);
- розробки електронних форм, які спільно використовуватимуться різними системами;
- контролю за підготовкою місцевих бюджетів, в рамках якого Мінфін зможе відстежувати хід процесу підготовки бюджетів усіх органів місцевого самоврядування;
- створення компоненту, який дозволить оптимізувати аналітичну роботу Мінфіну.

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

1) 50 громад отримало Плани покращення фінансового управління, які складаються з більше, ніж 100 кроків; консультації та підтримку з питань фінансового управління на щоденній основі.

2) В 50 громадах створено групи з гендерно-орієнтованого бюджетування та надано консультації щодо гендерного аналізу програм.

3) 63 консультації були надані з питань закупівельної діяльності.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

З метою посилення фінансової спроможності громад, надано відповідну консультаційну підтримку ОТГ та радникам з місцевих фінансів регіональних центрів розвитку місцевого самоврядування. Організовано 4 тренінги для радників з місцевих фінансів регіональних центрів розвитку місцевого самоврядування та 229 тренінгів (семінарів) для понад 6000 представників органів місцевого самоврядування з усіх областей України, крім Автономної Республіки Крим. Учасники ознайомилися з основними новаціями у сфері бюджетного процесу, зокрема щодо протидії корупції, управління активами, прозорості та звітності.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Розробка моделей управління місцевими фінансами для 3-х пілотних громад (сільська, селищна, міська) Донецької і Луганської областей за наступними тематиками:
1. Запровадження відкритого бюджету;
2. Управління видатками;
3. Управління місцевими доходами та зборами;
4. Формування бюджету розвитку;
5. Застосування гендерних політик в управлінні фінансами.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Підвищення спроможності місцевих адміністрацій цільових громад Донецької та Луганської областей в питанні адміністративної та фіскальної децентралізації через запровадження в 4 громадах оновлених програм управління бюджетом на основі кращих практик. (за кошти SIDA)

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/1

Підготовлено Бюджетний календар, який структурує процедури бюджетного процесу, терміни їх реалізації та сприятиме ефективній організації бюджетного процесу на місцевому рівні. Календар надіслано Мінфіну, місцевим фінансовим органам, розміщено на сайті децентралізації (https://decentralization.gov.ua/news/10699).

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/1

Підготовлено методичні рекомендації щодо підготовки Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні, які надіслано Мінфіну для опрацювання та подальшого спрямування місцевим фінансовим органам.
Результатом даної діяльності є наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні»

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2018/2

Відповідно до розробленого навчального модуля із застосування ПЦМ на рівні місцевих бюджетів проведено 519 тренінгів, в яких взяли участь 9368 учасників.

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2019/1

75 громад (75 ОТГ- партнери Програми DOBRE, у Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях) отримали консультації та підтримку з питань фінансового управління.
В 28 громадах (партнери Програми DOBRE (Когорта 3), у Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях) створено групи з гендерно-орієнтованого бюджетування та надано консультації щодо гендерного аналізу програм.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Надано понад 500 консультацій та проведено більше 120 тренінгів/ семінарів для близько 7 000 представників громад в усіх областях щодо питань управління фінансами та активами в громадах, підвищення прозорості та підзвітності.
За результатами поштових опитувань, що проводилися Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Програми «U-LEAD з Європою» у січні та липні 2019 року, 492 ОТГ підтвердили, що вони отримували підтримку від Програми з бюджетних питань та публічних закупівель (Прозорро), що сприяло затвердженню хоча б одного фінансового документа.
(2) В межах першого етапу проекту з оцінки ефективності управління фінансами в ОТГ було розроблено пропозиції щодо вдосконалення управління ресурсами в 10 ОТГ у п’ятьох областях (Вінницька область: Дашівська ОТГ; Житомирська область: Баранівська, Семенівська ОТГ; Одеська область: Балтська, Красносільська ОТГ; Чернігівська область: Сновська, Вертіївська, Носівська ОТГ; Хмельницька область: Летичівська, Меджибізька ОТГ). Оцінка проводилася на основі вивчення фінансових та бюджетних документів, регламентів та процедур в ОТГ з метою встановити ступінь дотримання нормативних процедур та правил, а також виявити ймовірні системні проблеми. Результати оцінки були преставлені керівництву та виконавчим органам рад відповідних ОТГ. Більшість рекомендації, наданих за підсумками оцінювання системи управління фінансами, були враховані ОТГ (зокрема, стосовно підготовки та оприлюднення документів, організації діяльності виконавчих органів ОТГ, підготовки документів, що регулюють питання бюджетного процесу; вдосконалення організації бухгалтерського обліку та проведення закупівель). За результатами проведеного оцінювання ОТГ отримали об’єктивну незалежну оцінку функціонування системи управління фінансами та рекомендації для покращення її функціонування, що дасть можливість підвищити ефективність діяльності виконавчих органів ОТГ та уникнути фінансово-бюджетних правопорушень. (3) Впровадження регіональної ініціативи «Е-Рішення – на шляху до обґрунтованих інвестиційних рішень в об'єднаних громадах» в 50 пілотних ОТГ. Один з базових модулів присвячений автомазованому управлінню місцевими бюджетами з використанням програмного забезпечення, наданого U-LEAD. 42 ОТГ отримали доступ до автоматизованої системи “Бюджетний модуль” та розпочали збір даних.
(4) Розпочато другу фазу пілотного проекту з оцінки фінансового менеджменту в 15 ОТГ.
(5) Проведено вісім круглих столів для представників ОТГ п’яти областей (Вінницька, Житомирська, Одеська, Чернігівська, Хмельницька області) щодо вдосконалення управління фінансами в громадах та обміну кращими практиками. Спільно із SKL, Проектом ГОБ та Асоціацією ОТГ проведено три семінари та круглі столи для представників громад, експертів, міжнародної спільноти з питань місцевих фінансів та обміну кращими практиками.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2019/1

Внесено зміни та адаптовано онлайн ресурс фінансовий калькулятор для потенційних ОТГ https://calculator.decentralizatio.gov.ua/login

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2019/1

В рамках підтримки Асоціації ОТГ, Проектом підтримується діяльність секторальних платформ, зокрема з питань економіки, фінансів та бюджетування.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/2

Розроблено пакет документів з управління персоналом місцевого фінансового органу:
- Положення про фінансовий орган ОТГ,
- Положення про відділ у складі фінансового органу ОТГ,
- професійно-кваліфікаційні характеристики та посадові інструкції для наступних посад фінансового органу: начальника фінансового органу, заступника начальника фінансового органу, начальника відділу, головного спеціаліста, провідного спеціаліста, спеціаліста І категорії.

2.3 Ефективне управління знаннями з питань бюджетування
Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

1) Розроблено 2 посібника щодо покращення складання, затвердження та виконання бюджетів, а також покращення адміністративного управління в громадах.
2) Розроблений бюджетний симулятор для Царичанської ОТГ з навчальної метою - задля ефективного управління коштами громади. - https://tsarichanka-gromada.gov.ua/simulyator-bjudzhetu-carichanskoi-otg-1542013857/

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

На сайті «Децентралізація» підтримується розділ «Фінанси», який постійно доповнюється роз’яснювальними, методичними та консультаційними матеріалами (понад 550 тис. переглядів інформаційних матеріалів).
Підготовлено та опубліковано понад 30 фінансово-аналітичних буклетів та брошур щодо результатів фінансової децентралізації; показників виконання місцевих бюджетів та бюджетів ОТГ; моніторингу та оцінки (рейтингу) фінансової спроможності ОТГ.
Підготовлено 135 інформаційно-аналітичних статей, які розміщені на сайті «Децентралізація» в розділі «Фінанси». Матеріали було розповсюджено під час форумів та конференцій, засідань Уряду та парламентських комітетів, круглих столів, навчальних тренінгів та семінарів, дебатів та обговорень серед народних депутатів України, представників міжнародної спільноти, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.
Проведено 229 тренінгів та семінарів для понад 6 000 представників ОТГ щодо питань місцевих фінансів.

Проект «Ґендерно-орієнтоване бюджетування» (GRB)
2018/2

Проведено тренінги для фінансистів районних державних адміністрацій, міських виконавчих комітетів та об'єднаних територіальних громад з бюджетної грамотності у Чернівецькій та Сумській областях.

У партнерстві з Асоціацією міст України (АМУ) Проект ГОБ розробив курс дистанційного навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування «Ґендерне бюджетування для розвитку громад». В курсі відбито як теоретичні проблеми ҐОБ, так і практичний досвід запровадження ҐОБ на місцевому рівні в Україні. Курс доступний на платформі «Prometheus». https://prometheus.org.ua/courses/

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Проведення 5 тренінгів з питань основ фіскальної децентралізації для цільових громад Донецької та Луганської областей.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Проведення 5 тренінгів на тему "Фінансове управління та стандарти витрат для різних типів громад Донецької та Луганської областей"

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2019/1

Розроблено 2 робочі зошити щодо закупівельної діяльності (https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/411/posibnik_zakupivli_DOBRE_WEB_final.pdf) та управління активами.

2.4. Удосконалення бухгалтерського обліку та звітності в державному секторі
Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2018/2

Підготовлено та узгоджено з Мінфіном проект програми підвищення кваліфікації керівників бухгалтерських служб (головних бухгалтерів) розпорядників бюджетних коштів та зміст практичного посібника із бухгалтерського обліку та складання звітності розпорядниками коштів місцевих бюджетів.
Підготовлено аналітичну інформацію про:
- системи бухгалтерського обліку місцевих органів влади країн-членів ОЕСР та ЄС;
- застосування IPSAS та методів ведення обліку.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/1

Підготовлено та надіслано місцевим фінансовим органам Пам’ятку щодо визначення облікової політики розпорядниками коштів, яка була розглянута Мінфіном та рекомендована для використання в роботі. Пам’ятка допоможе розпорядникам коштів місцевих бюджетів визначити облікову політику відповідно до норм законодавства.
Документ розміщено на сайті Проекту (http://logica-project.eu/10/page.html) та буде завантажено додатком.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/1

Підготовлено та надіслано Мінфіну навчальні матеріали підвищення кваліфікації керівників бухгалтерських служб (головних бухгалтерів) розпорядників бюджетних коштів.
Дані матеріали підготовлено для використання під час проведення тренінгів, тому на сайті «Децентралізація» вони наразі не розміщені.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/2

Підготовлено та надіслано Мінфіну:
- аналітичну інформацію про відхилення від стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі та рекомендації щодо їх вдосконалення;
- інформаційну довідку щодо обліку і управління майном органів місцевого самоврядування, обліку землі, проведення інвентаризації, перерахування трансфертів та пропозиції стосовно внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку в державному секторі.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/2

Підготовлено та надано Мінфіну проекти:
– Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку доходів розпорядників бюджетних коштів;
- Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку витрат розпорядників бюджетних коштів.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/2

Здійснено переклад та надіслано Мінфіну:
- Глосарій визначених термінів у Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку для державного сектора;
- МСБОДС 1 «Подання фінансової звітності»;
- МСБОДС 2 «Звіт про рух грошових коштів»;
- МСБОДС 14 «Події після дати звітності»;
- МСБОДС 18 «Звітність за сегментами»;
- МСБОДС 20 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін»;
- МСБОДС 24 «Подання бюджетної інформації у фінансовій звітності»;
- Концептуальної основи фінансової звітності загального призначення суб’єктів господарювання державного сектору;
- МСБОДС 34 «Окрема фінансова звітність»;
- МСБОДС 35 «Консолідована фінансова звітність»;
- МСБОДС 22 «Розкриття фінансової інформації про загальний державний сектор»;
МСБОДС 23 «Дохід від необмінних операцій (податки і трансферти)».

На основі перекладених МСБОДС підготовлено та надіслано Мінфіну пропозиції щодо внесення змін до національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі України.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/2

Проведено в м. Києві дводенний тренінг для представників бухгалтерських служб ОТГ

3.1 Впроваджено систему фінансового контролю та зовнішнього аудиту місцевих бюджетів (у тому числі внутрішній аудит)
Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2018/2

Підготовлено порівняльний аналіз повноважень Мінфіну, Державної казначейської служби, Державної аудиторської служби і Рахункової палати з питань контролю та аудиту місцевих бюджетів (в т. ч. в частині їх дублювання), на підставі якого готуватимуться пропозиції змін до відповідних нормативно-правових актів.
Проведено порівняльний аналіз механізмів здійснення контролю та аудиту Рахунковою палатою та Держаудитслужбою на місцевому рівні.
Досліджено міжнародний досвід здійснення Рахунковими палатами країн-членів ЄС зовнішнього фінансового контролю та аудиту.

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

За результатами проведеного аудиту ДАСУ та оцінки фінансового управління програмою DOBRE запроваджено систему контролю в Апостолівській ОТГ.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

229 тренінгів та семінарів було організовано для понад 6 000 представників ОТГ, неурядових організацій та медіа з усіх областей України (за винятком Автономної Республіки Крим). Тематика заходів охоплювала питання здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в Prozorro, внутрішнього фінансового контролю та аудиту. Другий раунд тренінгів запланований на 2019 рік.
На початку 2019 року буде проведено тренінг для радників з фінансів регіональних центрів розвитку місцевого самоврядування щодо контролю та аудиту на місцевому рівні. У січні-лютому 2019 року буде організовано ознайомчі тренінги з даного питання для фахівців з питань фінансів ОТГ. Навчальні модулі заплановано на 2019 рік у співпраці з низкою інших проектів.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/1

Розроблено та надіслано Мінфіну, місцевим органам влади практичний посібник "Ази контролю і нюанси аудиту".
Документ оприлюднено на сайті «Децентралізація» та буде завантажено додатком.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Проведено 21 тренінг з публічних закупівель для понад 450 представників ОТГ.
За результатами поштових опитувань, що проводилися Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення U-LEAD у січні та липні 2019 року, 405 ОТГ підтвердили, що вони затвердили річний план закупівель після отримання консультаційної підтримки від Програми (з початку її діяльності) з бюджетних питань та публічних закупівель.

(2) Разом із EU4LOGICA, представниками Мінфіну, Рахункової палати України, Держаудит служби України, КМДА проведено тренінг для радників з місцевих фінансів ЦРМС на тему «Контроль, аудит та нагляд за фінансовими ресурсами на місцевому рівні» (30.01– 01.02.2019). 17 з 22 учасників, які відповіли на запитання анкети після завершення заходу, оцінили його якість на «добре» та «відмінно».

(3) Радники з муніципальних фінансів ЦРМС провели близько 20 тренінгів та консультацій з питань внутрішнього контролю та аудиту в ОТГ для понад 300 представників ОТГ.
Проведено тренінг для радників з муніципальних фінансів ЦРМС з питань аудиту та внутрішнього контролю з метою подальшого проведення аналогічних тренінгів для фахівців ОТГ та надання їм необхідних консультацій щодо організації та забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту (31.01-01.02.2019).

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/1

Підготовлено та надіслано Мінфіну та Євроделегації комплексне дослідження повноважень державних органів фінансового контролю в частині формування і реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю; здійсненні фінансового контролю та/або аудиту на рівні місцевих бюджетів; здійснено оцінку існуючої термінології та механізмів здійснення державного фінансового контролю на місцевому рівні на предмет їх відповідності міжнародним стандартам і кращим міжнародним практикам. Інформація опрацьовується Мінфіном.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/2

Підготовлено та надано Мінфіну:
1) дослідження щодо нормативного забезпечення контрольних повноважень місцевих фінансових органів на всіх стадіях бюджетного процесу;
2) аналіз стану організації і забезпечення внутрішнього контролю департаментами фінансів обласних та Київської міської державних адміністрацій та надано Мінфіну відповідні пропозиції;
3) експертну оцінку документів щодо організації та здійснення внутрішнього контролю та аудиту, підготовлених Департаментом фінансів Дніпропетровської ОДА, Слобожанською селищною радою та Департаментом державного внутрішнього контролю та аудиту КМДА;
4) пропозиції і коментарі стосовно удосконалення стану прав по реалізації положень нормативно-правових актів з питань організації та здійснення внутрішнього контролю місцевими органами влади;
4) пропозиції щодо застосування механізмів громадського контролю у бюджетному процесі на місцевому рівні та в управлінні комунальною власністю.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/2

Підготовлено Практичний посібник «Внутрішній контроль: від теорії до практики»

3.2. Запроваджена система моніторингу та аналізу місцевих бюджетів
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2018/2

Здійснено ІІ-й аналіз стану фінансів адміністративно-територіальних одиниць за 2014-2017 роки (проведено публічні дискусії, підготовлено, презентовано та розповсюджено звіт).

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2018/2

Фахівцями Київської школи економіки та експертами проекту підготовлено аналітичний звіт «Оцінка впливу децентралізації на прозорість та ефективність публічних видатків»

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2018/2

Фахівці-фінансові аналітики проекту на постійній основі є членами команди з питань фінансової децентралізації Національного офісу реформ при Мінрегіоні.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Щомісячний моніторинг результатів фінансової децентралізації та показників місцевих бюджетів, який є складовою Моніторингу Мінрегіону щодо реформи місцевого самоврядування. Дані моніторингу публікуються на сайті «Децентралізація» щомісяця.
Запроваджено рейтинг фінансової спроможності ОТГ (щоквартальний аналіз).
Надання Мінрегіону щомісячних аналітичних матеріалів.
Розпочато пілотний проект з оцінки фінансового менеджменту в ОТГ.

Проект «Ґендерно-орієнтоване бюджетування» (GRB)
2018/1

При складанні та затверджені 60 паспортів бюджетних програм, що фінансуються з обласних бюджетів у 2018 році включено гендерний аспект, що дозволяє зробити видимим те, як по-різному заходи бюджетних програм впливають на людей залежно від їх статі, віку, місця проживання, а також дозволить виміряти вплив цих заходів на скорочення гендерних розривів.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/1

Підготовлено проект Концептуальної записки щодо проведення оцінки ефективності фінансового управління на місцевому рівні за методологією PEFA, який надіслано на погодження зацікавленим сторонам, у тому числі Представництву ЄС в Україні.
Основний результат діяльності буде відображено у ІІ півріччі 2019 р. Концептуальна записка є першим етапом роботи з проведення оцінки PEFA, вона готувалася протягом травня-червня 2019 р. і є документом, який визначає організаційні засади проведення оцінки PEFA. Конкретні напрями удосконалення системи управління державними фінансами відображатимуться у звіті з проведення оцінки (продукт ІІ-го півріччя).

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2019/1

Проведена оцінка фінансового менеджменту в 28 громадах (партнери Програми DOBRE (Когорта 3), у Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях).

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) В межах першого етапу проекту з оцінки ефективності управління фінансами в ОТГ було розроблено методику оцінки управління фінансовими ресурсами в ОТГ (апробовано в 10 ОТГ). Станом на кінець звітного періоду проводиться доопрацювання методики.
(2) Радники з місцевих фінансів ЦРМС проводили періодичний аналіз доходів та видатків ОТГ відповідних областей та готували аналітичні звіти для представників органів місцевого самоврядування ОТГ.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2019/1

Провадиться ІІІ-й аналіз стану фінансів адміністративно-територіальних одиниць за 2014-2018 роки (підготовлено проект звіту, презентовано та обговорено в експертному середовищі (20.06.2019, м.Київ).

3.3 Розроблено формат збору даних показників місцевих бюджетів, метод їх консолідації, створена база даних показників доходів та видатків місцевих бюджетів
Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

1) Проведена оцінка фінансового менеджменту в 50 громадах.
2) Проведено аналіз закупівельної діяльності по 5 найбільших закупівлях за 2017-2018 рр. на предмет дотримання закупівельного законодавства для кожної ОТГ та сформульовано пропозиції для вдосконалення цієї діяльності в ОТГ.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Розроблено формат збору даних показників місцевих бюджетів від Мінфіну: відповідні показники консолідуються та накопичуються в інформаційній базі Мінрегіону.

3.6. Забезпечення ОМС публічності та прозорості бюджетного процесу
Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2018/2

Створено електронну систему оцінки прозорості місцевих бюджетів на базі розробленої групою експертів Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!”
в співпраці з Асоціацією міст України та науковцями Національної академії державного управління
при Президентові України Методології оцінки прозорості місцевих бюджетів. Система працює за адресою https://tlb.in.ua/

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2018/2

Підготовлено та надіслано Мінфіну рекомендації для місцевих органів влади щодо механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу.

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

1) Проведено оцінку прозорості бюджетів в 50 ОТГ;
2) Проведено 13 тренінгів з підвищення прозорості місцевих бюджетів;
3) 50 громад отримали рекомендації по підвищенню прозорості бюджетів, проведні зустрічі з керівництвом ОТГ.
4) У 50 громадах були проведені презентації «Бюджету для громадян» і отримані пропозиції до місцевих бюджетів на 2019 рік.

5) У 50 громадах розроблені «Бюджети для громадян» (візуалізація основної бюджетної інформації – доходи, видатки бюджетів, програми, які фінансуються з бюджету, бюджетний процес і т.д. – детальніше усі можна побачити за посиланням - https://tinyurl.com/y7ky4pke).

6) 20 громад запровадили електрону систему з бюджету участі.
7) 16 громад запровадили електронну систему візуалізації місцевих бюджетів.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Розроблено пропозиції змін до Бюджетного кодексу щодо забезпечення відкритості та доступу до звітних даних про показники доходів і видатків місцевих бюджетів.
ЦОР надав рекомендації Мінфіну з питань висвітлення публічних фінансів.
Організовано 229 тренігів (семінарів) та 9 навчальних візитів для понад 6000 представників місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та медіа з усіх областей України (за винятком Автономної Республіки Крим) з питань місцевих бюджетів, включаючи відкритість і прозорість бюджетування, бюджет участі та інформування громади про місцевий бюджет.

Проект «Ґендерно-орієнтоване бюджетування» (GRB)
2018/1

Паспорти бюджетних програм, при складанні яких застосовувався гендерний підхід, оприлюднено на сайтах ОМС, що забезпечує публічність та прозорість бюджетного процесу.

Проект «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів»
2019/1

Розроблено та надіслано Мінфіну, місцевим органам влади Путівник для журналістів та громадськості з питань бюджетного процесу на місцевому рівні «Як не заблукати у лабіринті місцевого бюджету».
Документ оприлюднено на сайті «Децентралізація» та буде завантажено додатком.

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2019/1

Впроваджено оцінку прозорості бюджетів в 75 ОТГ (75 ОТГ- партнери Програми DOBRE, у Тернопільській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Миколаївській областях).

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) За результатами поштових опитувань, що проводилися Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Програми «U-LEAD з Європою» у січні та липні 2019 року, 135 ОТГ підтвердили, що вони затвердили положення про громадський бюджет (бюджет участі) після отримання консультаційної підтримки від U-LEAD, що сприяло підвищенню прозорості та інклюзивності бюджетного процесу у громаді.

(2) У співпраці з проектом DOBRE (на основі методики розробленої DOBRE) розпочато оцінку прозорості бюджетного процесу у більш ніж 30 ОТГ (які не є партнерами DOBRE) з 16 областей: Вінницька, Хмельницька, Волинська, Запорізька, Дніпропетровська, Закарпатська, Луганська, Львівська, Чернівецька, Кіровоградська, Черкаська, Івано-франківська, Житомирська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська.

3.8. Здійснення розрахунків фінансової спроможності територіальних громад, формування яких передбачено відповідними проектними моделями адміністративно-територіального устрою базового рівня
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2019/1

Фахівці-фінансові аналітики проекту на постійній основі є членами команди з питань фінансової децентралізації при Мінрегіоні / U-Lead. Готуються методичні рекомендації.

Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2019/1

Підготовлено параметри визначення спроможності потенційних об’єднаних територіальних громад та відповідні коментарі та зауваження з метою недопущення визнання Кабінетом Міністрів України спроможними фінансового не забезпечених громад.

Working Group #3 On local democracy and the development of forms of direct democracy

Impact Indicators

Сприйняття прозорості та підзвітності органів МСВ і процес прийняття рішень за активної участі громадськості

Індекс демократичного розвитку громад  («Громадяни в дії»)

Індекс сприйняття корупції (ULEAD)

Outcomes / Achievements

1. Покращено відкритість, прозорість, механізми боротьби з корупцією та етичні стандарти, доступ до публічної інформації та її обіг 

 2. Запроваджено механізми громадської участі та підзвітності 

3. Врегульовано законодавчо питання забезпечення представництва громадян в органах місцевого самоврядування різних рівнів (на 2019 рік)

Effectiveness Indicators

Частка громад (ОТГ та ін.), які впровадили передові практики врядування і застосували рішення задля розвитку місцевої демократії

Частка громад (ОТГ та ін.), що відповідають стандартам електронного урядування

Кількість депутатів місцевих рад, міських, сільських і селищних голів, старост та посадових осіб місцевого самоврядування по областям, які пройшли навчання у сфері місцевої демократії

Частка громад, які мають органи самоорганізації (місцевого) населення із делегованими повноваженнями та переданими органами місцевого самоврядування  матеріально-технічними ресурсами для виконання цих повноважень / Частка громад із затвердженими статутами, кодексами етики та іншими процедурами місцевої демократії

Індекс муніципальної спроможності місцевої влади (DOBRE)

Представництво громадян в раді громади, а також територіальних громад — в районних та обласних радах 

Outputs / inputs of different actors
1.1 Всі власники даних публікують свої дані на порталах електронних даних (як на національних, так і на місцевих рівнях), відповідно до Закону про доступ до публічної інформації – у форматах, орієнтованих на громадян
Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2018/2

Впроваджено та впровалжено платформу для створення та ведення веб-сайтів ОТГ з можливістю публікації на них даних. На зазначеній платформі створено веб-сайти 48 ОТГ Дніпропетровської обл. Платформа працює за адресою: https://otg.dp.gov.ua/ua

Рада Європи, Програма «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» (CoE)
2018/2

Розроблено Посібник з питань прозорості та громадської участі для міських голів, депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування щодо підтримки їхніх зусиль у покращенні якості місцевого врядування.

Рада Європи, Програма «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» (CoE)
2018/2

Започатковано та продовжується обмін досвідом між українськими та грузинськими мерами щодо прозорої, всеохоплюючої політики та заходів, спрямованих на розвиток підзвітного та етичного врядування, а також запобігання корупції на місцевому рівні.

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2019/1

Разом з проектом DESPRO створено та впроваджено гео-інформаційну (GIS) систему для обліку та публікації відомостей з прив'язкою до карти. Систему надато у користування громадам-фіналістам Школи місцевого самоврядування DESPRO. Система дозволяє створювати бази даних прив'язані до карти та обирати яку частину інформацію оприлюднити у відкритому доступі у форматі, зручному для громадян.

1.2 Методичні рекомендації та типові рішення з е-демократії, які застосовуються центральними і місцевими органами влади (наприклад, «відкритий бюджет», «проекти й ініціативи на основі відкритих даних» тощо)
Рада Європи, Програма «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» (CoE)
2018/2

Розроблено проект Дорожньої карти розвитку е-урядування в органах місцевого самоврядування для імплементації Національного плану дій з реалізації ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»».

Рада Європи, Програма «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» (CoE)
2018/2

За результатами участі представників десяти великих міст України та АМУ у 5-му Глобальному Саміті «Партнерство «Відкритий Уряд» у Грузії в липні 2018 року створена фокус-група за участіміських голів, депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

Рада Європи, Програма «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» (CoE)
2018/2

17 місцевих депутатів і посадовців з 14 українських муніципалітетів впродовж участі у Всесвітньому форумі за демократію у Франції розширили свої знання про гендерну рівність та права жінок протягом відповідного семінарі, на якому вони запропонували заходи впровадження гендерно-чутливої політики на місцевому рівні в Україні.

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2019/1

Створено єдину платформу електронної демократії e-dem.tools, що э эдиною точкою входу та эдиною базою користувачів для чотирох інструментів е-демократії: єдина система місцевих петицій, громадський бюджет, електронні консультації та "Відкрите місто".

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2019/1

До системи електронного проведення конкурсів бюджетів участі "Громадський бюджет" підключено 45 нових громад. Система працює як складова частина платформи https://e-dem.tools/

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2019/1

Впроваджено платформу електронних консультацій з громадськістю, до платформи підключено 20 громад. Платформа працює як слкдова частина https://e-dem.tools/

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2019/1

До Єдиної системи місевих петицій підключено 22 новиі громади. Система працює як складова частина платформи https://e-dem.tools/

1.3 Громадам і регіонам надані повноваження для реалізації відкритості, прозорості та доступу до інформації:
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування були складовою вступних тренінгів для юридичних радників регіональних центрів розвитку місцевого самоврядування. Короткостроковий експерт Програми надавав підтримку Робочій групі з питань публічної етики Європейського комітету з питань демократії та врядування (CDDG), створеній Радою Європи, щодо нової редакції Посібника з публічної етики.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Грантова програма для НУО цільових громад Донецької та Луганської областей з метою сприяння антикорупційному моніторингу діяльності місцевого самоврядування.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Підтримка розробки антикорупційної стратегії в одній цільовій пілотній громаді, оцінка ризиків, створення системи моніторингу та оцінки (в рамках міжнародного проекту Islands of Integrity)

Рада Європи, Програма «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» (CoE)
2019/1

39 міських голів та представників місцевих рад, Уряду України та інших зацікавлених сторін взяли участь у круглому столі «Партнерство «Відкритий Уряд»: шляхи посилення ролі органів місцевого самоврядування» під час якого відбулися обмін досвідом та гарними практиками з відкритого урядування та обговорення нових шляхів та підходів до залучення громадян в діяльності органів місцевої влади, а також підвищення рівня довіри громадян до влади.

Рада Європи, Програма «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» (CoE)
2018/2

Секретарі міських рад та міські голови з 25-ти міст взяли участь у круглому столі на тему: «Перспективи розвитку законодавства щодо статусу депутатів місцевих рад» та узгодили спільну позицію стосовно статусу депутатів місцевих рад та внесення змін до закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Підвищення кваліфікації представників органів місцевого самоврядування 10 цільових громад Донецької та Луганської областей в питанні прозорості та відкритої підзвітності шляхом тренінгових та грантових програм. (за кошти SIDA та SDC)

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Розроблення платформи онлайн навчання для посадових осіб органів місцевого самоврядування громад: було завершено роботу над електронним навчальним модулем зі стратегічної комунікації, розпочато роботу над курсами з етики та доброчесності, а також ведення соціальних мереж та демократії участі. Платформа стане відкритою для публічного доступу після завершення роботи над низкою інших навчальних модулів. Посилання на сторінку планформи в мережі Інтернет буде розміщено у наступному звітi.
(2) В рамках проекту «Регіональний фонд Східного партнерства з питань реформи державного управління» проведено, U-LEAD разом із НАДС та НАДУ співпрацювала з партнерськими організаціями з Грузії та Молдови з метою обговорення та обміну досвідом з питань доброчесності публічних службовців. В рамках співпраці було організовано 3-денний тренінг для групи тренерів з Молдови та України (м.Тбілісі, Грузія) з метою розвитку їх знань та навичок стосовно принципів та цінностей у державному секторі, включаючи вирішення етичних дилем та конфліктів інтересів.
(3) За результатами поштових опитувань, що проводилися Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Програми «U-LEAD з Європою» у січні та липні 2019 року, 130 ОТГ підтвердили, що вони затвердили програму висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування після отримання відповідних консультацій від U-LEAD.

1.4 Впроваджено громадський контроль за державними закупівлями
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/1

тестовий опис

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Підвищення компетенцій НУО та ініціативних груп 10 цільових громад Донецької та Луганської областей в питанні антикорупційного моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування та публічних закупівель, шляхом тренінгових та грантових програм. (за кошти SIDA)

1.5. Спільноти застосовують практичні механізми місцевої демократії та залучають громадян до процесу прийняття рішень
Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2018/2

До Єдиної системи місцевиї петицій, створеної за підтримки Програми EGAP, підключено 17 населених пунктів/громад.

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2018/2

До електронної системи проведення конкурсів бюджетів участі, створеної за підтримки Програми EGAP, підключено 17 населених пунктів/громад.

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

14407 громадян скористались механізмами участі у 50 громадах-партнерах Програми.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Проведення 4 тренінгів для цільових громад Донецької та Луганської областей за наступними темами:
1. Основи партисипативного стоврення місцевих політик.
2. Покращення ефективності залучення громадян.
3. Основи нетворкінгу, лобіювання.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Грантова програма для НУО цільових громад Донецької та Луганської областей з метою ефективного залучення громадян до прийняття рішень на місцевому рівні.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Підтримка розробки ефективних механізмів залучення громадян із врахуванням досвіду роботи Хабів громадянського суспільства, що підтримуються ПРООН.
Заходи будуть реалізовані шляхом запровадження інструментів електронної демократії в 8 цільових громадах Донецької та Луганської областей, а також проведення круглих столів. (за кошти SIDA)

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Розробка механізмів громадського інформування та зворотнього зв'язку шляхом запровадження таких механізмів у 6 цільових громадах Донецької та Луганської областей, а також проведення відповідних тренінгів. (за кошти SIDA)

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2019/1

2144 громадян скористались механізмами участі у 75 громадах-партнерах Програми.

2.1 Створені органи самоорганізації населення (+ надано повноваження і матеріально-технічні ресурси МСВ / методичну підтримку і навчання)
«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Підтримка створення Громадських консультаційних бюро (САВ) в 9 цільових громадах Донецької та Луганської областей шляхом впровадження тренінгових та грантових програм. (за кошти SIDA та SDC)

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Підтримка створення Громадських рад в 10 цільових громадах Донецької та Луганської областей шляхом впровадження грантових програм. (за кошти SIDA)

2.2 Обрано старост в об’єднаних територіальних громадах, радами затверджено положення про старосту, проведено навчання для новообраних старост, підготовлено та розповсюджено навчальні посібники та методичні рекомендації для старост.
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/2

Надано підтримку у розвитку спроможності старост: запущено та функціонує інтернет-дискусійний форум для старост на порталі www.decentralisation.gov.ua та випущено щоквартальну газету "Радник старости"

2.3 Законодавче забезпечення механізмів місцевої демократії, спрямованих на покращення співпраці місцевих органів влади і членів територіальної громади
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2019/1

Надано підтримку у розробці законопроекту щодо удосконалення законодавчого регулювання механізмів локальної демократії. Зокрема, у законопроекті деталізовано предмет регулювання, повноваження і порядок проведення загальних зборів за місцем проживання, місцевих ініціатив та громадських слухань, що визначатиметься головним чином у статуті територіальної громади, прийняття якого, як передбачається у законопроекті, є обов’язковим. З огляду на зазначене, особливу увагу у законопроекті присвячено переліку питань, які мають бути визначені у статуті територіальної громади.

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2019/1

За участі Програми EGAP розроблено та прийнято міські концепції електронної демократії у м.Дніпро та м.Вінниця та розроблено обласні концепції електронної демократії у Вінницькій та Одеській областях.

2.4 Громадянам надано повноваження для участі у процесі прийняття рішень та застосування механізмів громадського нагляду на місцевому і регіональному рівнях
Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

83 механізмів місцевої демократії впроваджено в 43 громадах-партнерах Програми.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Було проведено 83 діалогові заходи за участі більше 2000 учасників. Діалогові заходи передбачали відкриту дискусію між громадянським суспільством та заінтересованими сторонами та мали на меті підвищити обізнаність, досягти спільного розуміння та обговорити можливі шляхи вирішення проблем.

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2019/1

Протягом І півріччя 2019 року, програма DOBRE спільно з партнерами впровадили 36 механізмів місцевої демократії в 22 громадах-учасницях програми DOBRE, зокрема:
1. Могилівська ОТГ, Дніпропетровська область – громадська рада (рішення сільської ради від 24.04.2019 , №669-45/VII від 22.04.2019, https://bit.ly/30OXlNt, молодіжна рада (рішення сільської ради від 24.04.2019 , №670-45/VII від 22.04.2019, https://bit.ly/2Y6Hbxe);
2. НовоолександрівськаОТГ, Дніпропетровська область - електронна петиція (рішення сільської ради від 31.01.2017 №1485-17/VII, https://bit.ly/2YiAxbj, можливість розміщувати петиції на сайті ОТГ з'явилася тільки у І кварталі 2019 року).
3. Зеленодольська ОТГ, Дніпропетровська область – Молодіжна рада (рішення міської ради від 25.02.2019, №966 від 25.02.2019, http://bit.ly/2YtHvuk);
4. Гречаноподівська ОТГ, Дніпропетровська область – місцева ініціатива (рішення сільської ради від 15.05.2019 № 863-62/VII, http://bit.ly/30WYEKp ), бюджет участі (рішення сільської ради від 12.03.2019 №770-59/VII, http://bit.ly/2Z90ffq);
5. Миколаївська ОТГ, Дніпропетровська область – молодіжна рада (рішення сільської ради від 12.04.2019 №652, http://bit.ly/2GpQGBr );
6. Печеніжинська ОТГ, Івано-Франківська область - електронна петиція (рішення сесії № 2113-36/2019 від 18.02.2019, https://cutt.ly/YeJwRZ );
7. Білоберізька ОТГ, Івано-Франківська область - громадські слухання (рішення сільської ради №419/8-12-1/2019 від 14.02.2019 http://bit.ly/30VnvOq).
8. Старобогородчанська ОТГ, Івано-Франківська область - електронна петиція (рішення № 1018-28/2019 від 09.04.2019, http://bit.ly/2Yks2wh), публічні консультації (рішення № 1019-28/2019 від 09.04.2019, http://bit.ly/2JMEIUE).
9. Верхнянська ОТГ, Івано-Франківська область - електронна петиція (рішення № 643-38/2019, від 22.03.2019, http://bit.ly/2ycrMks), громадська експертиза (рішення № 644-38/2019 від 22.03.2019, http://bit.ly/2JW1sAk).
10. Більшівцівська ОТГ, Івано-Франківська область - місцева ініціатива (рішення б/н від 07.03.2019, http://bit.ly/2GrYXoC), громадські слухання (рішення б/н від 07.03.2019, http://bit.ly/2Y5a7ur).
11. Нижньовербізька ОТГ, Івано-Франківська область: електронна петиція (рішення № 1125-XXVII/2019 від 27.03.2019, http://bit.ly/2YgLki6), місцева ініціатива (рішенням №1124-XXVII/2019 від 27.03.2019, http://bit.ly/2YhNkuE), молодіжна рада (рішення 1078-ХХVI/2019 від 20.02.2019, https://cutt.ly/TX4dmo)
12. П’ядицька ОТГ, Івано-Франківська область
Місцева ініціатива (рішення №604-XXI/2019 від 25.04.2019, http://bit.ly/2JNYbEr)
Громадські слухання (рішення №607-XXI/2019 від 25.04.2019, http://bit.ly/2GrHKM2)
13. Дзвиняцька ОТГ, Івано-Франківська область - електронна петиція (рішення сесії від 16.05.19. №399-13/2019, http://bit.ly/2YaHFm0), місцева ініціатива (рішення сесії від 16.05.19. №401-13/2019, http://bit.ly/2JPtsXu), публічний звіт голови та заступників (16.05.19. №400-13/2019, http://bit.ly/2ye9Ohf).
14. Ланчинська ОТГ, Івано-Франківська область – електронна петиція (рішення сесії від 11.05.19. №695-17/2019 https://cutt.ly/FbOQBc), місцева ініціатива (рішення сесії від 11.05.19. №№ 696-17/2019 https://cutt.ly/EbOQ4V).
15. Тлумацька ОТГ, Івано-Франківська область - електронна петиція (рішення №1038-31/2019 від 27.06.2019, http://bit.ly/2OfYAnD), бюджет участі (рішенням №1034-31/2019 від 27.06.2019, http://bit.ly/2ZbdMDe), публічний звіт голови та заступників (рішення №1039-31/2019 від 27.06.2019, http://bit.ly/32YrwDU)
16. Арбузинська ОТГ, Миколаївська область – молодіжна рада (рішення №5 від 05.02.2019, http://bit.ly/2JJS83R)
17. Галицинівська ОТГ, Миколаївська область – бюджет участі (рішення №2 від 22 травня 2019 року, http://bit.ly/2y9QnpS)
18. Зборівська ОТГ, Тернопільська область: Молодіжна рада (рішення № 1683, від 17.05.2019, http://bit.ly/30Xo8Y7)
19. Золотниківська ОТГ, Тернопільська область - бюджет участі (рішення №1706 від 17.04.2019, http://bit.ly/2JMvAQ0)
20. Хоростківська ОТГ, Тернопільська область – місцева ініціатива (рішення № 1083 від 25.06.2019, http://bit.ly/2JP2pM9), консультації з громадськістю (рішення № 1084 від 25.06.2019, http://bit.ly/2ZjmfUU)
21. Борщівська ОТГ, Тернопільська область – бюджет участі (рішення № 1470 від 02.07.2019, http://bit.ly/2LAmwQh)
22. Високопільська ОТГ, Херсонська область – бюджет участі (рішення №379 від 5.02.2019 https://bit.ly/2Up1CU1 )

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Проведено 94 заходи з налагодження діалогу для понад 2 500 представників територіальних громад, обласних структур (комунальних підприємств, облдержадміністрацій тощо), медіа та громадських організацій з питань децентралізації, залучення молоді, управління відходами, благоустрою тощо. В розумінні Програми заходи з налагодження діалогу є заходами, що проводяться за участі неурядових організацій та мають на меті вироблення конкретних рекомендацій щодо вирішення проблем, які є предметом дискусії. 91% опитаних учасників таких подій підтвердили, що вони задоволені або дуже задоволені проведеним заходом.
Зокрема, під час публічної консультації у с. Зимне Волинської області (січень 2019 року) представники громади, Луцької райдержадміністрації та Луцької міської ради обговорювали проблему закриття дитячо-юнацької спортивної школи Луцького району. В якості однієї з альтернатив вирішення проблеми було запропоновано передати заклад на баланс Луцької міської ради. Аналогічне рішення було прийнято на сесії міської ради, що дозволило запобігти закриттю школи.
(2) Проведено інформаційну кампанію «Я – Громада!» з метою підвищення обізнаності про реформу децентралізації та поширення кращих практик ОТГ. Кампанія охопила 39 районів, де не створено жодної ОТГ, у 20 областях України. За результатами 34 із 39 заходів, проведених до кінця червня 2019 року, у кампанії взяли участь близько 5 500 учасників.
Інформаційна кампанія «Я – Громада!» слугувала поштовхом до процесів об’єднання громад. Зокрема, за наслідками дискусії за участі сільських голів село Глеюватка у Дніпропетровській області об’єдналося із чотирма сусідніми селами (перші вибори заплановані на 22.12.2019). Крім того, десять потенційних центрів ОТГ (районні центри) висловили зацікавлення в започаткуванні нового раунду переговорів щодо об’єднання з сусідніми населеними пунктами.

(3) Грантова підтримка 15 неурядових організацій з метою стимулювання залучення громадськості (передусім молоді, жінок та людей з особливими потребами) до вирішення питань місцевого значення у більш ніж 80 територіальних громадах. Для прикладу, в рамках проекту «Школа молодіжних лідерів громад», що впроваджувався Освітньо-аналітичним центром розвитку громад, учасники провели комплексний аналіз стану залучення молоді у своїй громаді, яку в подальшому використали для підготовки проекту Стратегії розвитку громади.

(4) Проведення 105 публічних консультацій у різних областях з питань молодіжної політики, управління відходами, реорганізації шкільної мережі тощо. Під час публічних консультацій представники ОМС ОТГ обговорювали альтернативи вирішення актуальних місцевих проблем із заінтересованими сторонами, зокрема, мешканцями громад. Таким чином, цей формат дає представникам органу прийняття рішень можливість ознайомитися з позиціями всіх заінтересованих сторін щодо конкретних альтернатив рішень до моменту втілення нової політики. Наприклад, за результатами проведених консультацій Дашівська селищна рада Вінницької області ініціює створення програми з розвитку туризму, а у Голопристанській міській ОТГ Херсонської області підготують стратегію поводження із побутовими відходами та їхньої переробки, а також займуться пошуком інвестора.

(5) За результатами поштових опитувань, що проводилися Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Програми «U-LEAD з Європою» у січні та липні 2019 року, 135 ОТГ підтвердили, що вони отримували підтримку від Програми з бюджетних питань, що у кінцевому підсумку сприяло затвердженню положення про громадський бюджет (бюджет участі). 59 ОТГ, які взяли участь в поштовому опитуванні у липні 2019 року, підтвердили, що вони змогли затвердити хоча б один механізм участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення після отримання консультаційної підтримки від Програми. Для прикладу, Любарська та Олеська ОТГ Житомирської області прийняли відповідні рішення сесій, якими затвердили положення про громадський бюджет. Любарська ОТГ виділила 600 тисяч гривень на ініціативи громадян, Олевська - 2,5% від затвердженого розміру видатків бюджету розвитку.

Working Group #4 on Regional and Local Development

Impact Indicators

Індикатори на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року (в загальнодержавному та регіональному розрізах) (джерело: Мінрегіон; періодичність: щорічно)

Індикатори процесу реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (джерело: Мінрегіон; періодичність: щорічно)

Індекс людського розвитку (джерело: Мінрегіон; періодичність: щорічно)

Індекс регіональної конкурентоспроможності (джерело: Мінрегіон; періодичність: щорічно)

Показники соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (додаток 2 до Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, Наказ Мінрегіону №75 від 30.03.2016 року)
У перспективі – показники досягнення Цілей сталого розвитку 2016-2030 для України, (джерело: ООН, Держстат; періодичність: щорічно)

Outcomes / Achievements

1. Законодавчі акти, що регулюють питання регіонального розвитку гармонізовано відповідно до засад нової державної регіональної політики, запроваджено ефективні інституції  та фінансові інструменти регіонального розвитку. 

2. Поліпшено аналіз державної регіональної політики,  планування,  впровадження, моніторинг та оцінювання регіонального розвитку. 

3. Зміцнено спроможність місцевих органів влади та заінтересованих сторін з питань місцевого розвитку 

Effectiveness Indicators

Державний фонд регіонального розвитку фінансується з державного бюджету України в обсязі не менше 1% дохідної частини державного бюджету, забезпечується прозорий розподіл коштів та конкурентність відбору проектів

1/3 коштів ДФРР (Державного фонду регіонального розвитку) спрямовується на фінансування реалізації Програм регіонального розвитку в рамках Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР)

Частка/кількість АРР,  створених в областях відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики"

Щорічна кількість засідань Міжвідомчої координаційної Комісії (МКК) з питань регіонального розвитку та тематичних Робочих Груп у рамках Комісії

Кількість профільних міністерств, які беруть участь в проектуванні, розробці і реалізації документів і заходів, пов'язаних з політикою регіонального розвитку.

Кількість областей, які щорічно представляють Мінрегіону в терміни, передбачені законом, проекти РР до ДФРР для оцінювання на відповідність вимогам законодавства

Всі ключові компоненти політики РР - планування, фінансування, впровадження, M&E - отримують адекватну увагу з боку центрального органу виконавчої влади

Створено інтегровану інформаційну систему для аналізу та формування політик за які відповідає Мінрегіон

Частка/кількість  ключових національних і регіональних документів з планування, розроблених і затверджених у встановлені терміни та у відповідності до положень законодавства України (у тому числі Державна стратегія регіонального розвитку, регіональні стратегії розвитку, та плани заходів з їх реалізації)

Частка/кількість проектів РР, представлених областями для фінансування за кошти ДФРР, які відповідають планам заходів із реалізації регіональної стратегії розвитку

Частка/кількість проектів РР, представлених областями для фінансування за кошти ДФРР у терміни, визначені законодавством України

Створено цілісну систему моніторингу та оцінювання впровадження державної регіональної політики та регіонального розвитку, яка включає моніторинг стану виконання у регіонах програм і проектів регіонального розвитку, щорічний моніторинг та оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів, а також оцінку результативності реалізації державної регіональної політики

Розроблена та виконується комунікаційна стратегія державної регіональної політики

Частка/кількість  громад, які ухвалили стратегічні плани розвитку, документи територіального планування.

Частка/кількість ОТГ/ОМС, які використовують бюджети  участі

Частка/кількість представників ОТГ/ОМС, які пройшли навчання з питань:

  • стратегічного/просторового планування
  • фінансування місцевого та регіонального розвитку
  • підготовки та реалізації проектів місцевого розвитку, моніторингу та оцінювання

Кількість неурядових організацій у ОТГ

Розроблено професійні стандарти та систему підготовки фахівців з місцевого та регіонального розвитку

В агенціях регіонального розвитку  створено «єдине вікно» сприяння місцевому економічному розвитку та підтримки бізнесу за участю державних установ, що опікуються питаннями залучення  інвестицій, просуванням експорту, підтримки розвитку підприємництва та впровадження державно-приватного партнерства

Outputs / inputs of different actors
4.1.1 Законодавче забезпечення нової регіональної політики
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Надано підтримку Мінрегіону у напрацюванні змін до 4 законодавчих актів («Про засади державної регіональної політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України) а також до низки підзаконних нормативно-правових актів. Законопроекти було надано для розгляду Кабінетом Міністрів України. Запропоновані зміни спрямовані, серед іншого, на стимулювання розвитку проблемних територій (гірських, віддалених, малонаселених територій тощо) та усунення недоліків законодавства щодо Державного фонду регіонального розвитку.

Проект «Реформи децентралізації та правоохороної системи: трансформаційні підходи до гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в Україні» (UN Women)
2018/2

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за підтримки ООН Жінки розроблено та презентовано проект «Стратегії ґендерної рівності до 2021 року» для врахування принципу ґендерної рівності в процесі формування та реалізації державної регіональної політики, державної житлової політики, політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства. Розроблені інструменти для проведення ґендерного аналізу проектів нормативно-правових актів та запроваджено їх пілотне застосування Мінрегіоном. Жінки з інвалідністю , за участі Національної асамблеї людей з інвалідністю розробили та подали до Мінрегіону рекомендації для перегляду Державних будівельних норм України щодо питань відображення різних аспектів інклюзивності щодо жінок та чоловіків.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Aналіз чинного законодавства з питань регіонального розвитку та практики його застосування. Результати аналізу були викладені в аналітичній записці «Законодавство щодо регіонального розвитку. Історія становлення, сучасний стан та напрями змін» (http://rdpa.regionet.org.ua/images/Legislation_on_regional_development.pdf) та стали основою для підготовки пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази.
(2) Проведено піврічну оцінку державної регіональної політики України - стан, тенденції, виклики (http://rdpa.regionet.org.ua/279-rd-policy-barometer).

(3) Надано підтримку Мінрегіону в розробленні нових і напрацюванні змін до чинних нормативно-правових актів та інших документів у сфері державної регіональної політики, зокрема: проектів законів України «Про стимулювання розвитку регіонів» (нова редакція), «Про засади державної регіональної політики», «Про внесення змін до Податкового кодексу», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу» (в частині внесення зміни до статті 24-1); Концепції розвитку гірських територій українських Карпат; змін до постанови КМУ від 18 березня 2015 р. № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку».

4.1.2 Інституційна підтримка регіонального розвитку Створення АРР / структур, відповідальних за регіональний розвиток у областях Спроможні інституції, відповідальні за регіональний розвиток і управління знаннями з питань регіонального розвитку
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Надання підтримки Мінрегіону з метою посилення інституцій регіонального розвитку, розвитку спроможності агенцій регіонального розвитку, утворених відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» та Типового положення про агенцію регіонального розвитку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 11 лютого 2016 р. № 258. Надано підтримку з розвитку спроможності 18 агенцій шляхом проведення 4 тренінгів та понад 20 індивідуальних консультацій.
На національному рівні інституційна підтримка була сфокусована на розвитку спроможності Мінрегіону з координації Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку. Група радників з підтримки впровадження державної регіональної політики Програми "U-LEAD з Європою" надавала підтримку Мінрегіону в організації Першої міжвідомчої конференції з питань регіонального розвитку "Секторальний діалог - актуальні проблеми розвитку регіонів"
Проведено 96 тренінгів (семінарів) та навчальних візитів з питань місцевого та регіонального економічного розвитку для понад 2400 представників національного та обласного рівнів.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Підготовка та впровадження тренінгової програми для персоналу Агенцій регіонального розвитку Донецької та Луганської областей за наступними тематиками:
1. Проектні підходи до управління територіями.
2. Просторове планування з урахуванням рекреаційних можливостей територій.
3. Фінансування проектів розвитку.
4. Фінансова прозорість.
5. Кращі практики розвитку територій Європейського Союзу.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Проведено понад 60 тренінгів (семінарів), навчальних візитів і консультацій з питань місцевого та регіонального економічного розвитку для понад 300 представників національного й обласного рівнів, зокрема:
- для Мінрегіону: інформаційні сесії щодо засад регіональної політики і децентралізації в країнах ЄС (18.01.2019, 28.02.2019, 26.06.2019, м.Київ), тренінг з динамічної фасилітації (08.07.2019, м.Київ), за результатами якого учасники відзначили покращення розуміння технік фасилітації, а також своєї ролі в досягненні організаційних цілей;
- для представників ЦОВВ та структурних підрозділів обласних органів влади: семінари з управління проектним циклом для представників ОДА, департаментів освіти і директорів шкіл (з акцентом на розробку проектів у контексті децентралізованого управління освітою), департаментів сільського господарства/ розвитку сільських територій загальнодержавних та регіональних органів влади; Всеукраїнська нарада з актуальних питань формування та реалізації державної регіональної політики (16-17.05.2019, м.Одеса).
(2) Надано консультаційну і тренінгову підтримку 19 агенціям регіонального розвитку. Загалом, співробітники агенцій взяли участь у 10 заходах Програми, зокрема у навчальному візиті з розробки та реалізації проектів розвитку туризму (14-16.05.2019, Київська область), за результатами якого 9 з 12 учасників відзначили високу готовність застосувати здобуті знання та навички на практиці.
За сприяння Програми представники агенцій регіонального розвитку Житомирської та Тернопільської областей брали участь у семінарі із залучення інвестицій та супроводу інвесторів (26.02.2019, 28-29.05.2019, м.Житомир) та у круглому столі щодо перспектив створення та функціонування агенцій регіонального розвитку як дієвого інструменту регіонального розвитку на прикладі Тернопільської області (21.03.2019, м.Тернопіль).
(3) Проаналізовано досвід міжвідомчої (горизонтальної та вертикальної) координації з питань регіонального розвитку у Франції, Хорватії, Латвії, Словенії, Польщі та Румунії та підготувлено відповідний аналітичний звіт. Розроблено Концептуальну записку щодо роботи Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку з відповідними рекомендаціями.

4.1.3. Вдосконалення механізмів фінансування регіонального розвитку Покращений механізм ДФРР (у напрямку фінансування проектів, які відповідають обласним стратегіям розвитку та на основі середньострокового бюджетного планування)
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

За результатом спільних зусиль Мінрегіону та Групи радників з підтримки впровадження державної регіональної політики Програми Мінрегіоном покращено операційний функціонал Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) з метою посилення його зв’язку зі стратегічними планувальними документами, які визначають цілі та завдання розвитку та національному та регіональному рівнях. Запропоновано низку змін до чинних нормативно-правових актів, які регламентують діяльність ДФРР.
Більше 800 проектів, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів ДФРР, проаналізовано на відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Участь у публічних консультаціях з представниками міністерств та ВРУ, за результатом яких було підготовлено низку змін до чинних нормативно-правових актів щодо діяльність ДФРР:
Зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF; Зміни до Наказу Мінрегіону №80 від 24.04.2015 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-15;
Зміни до Закону України «Про засади державної регіональної політики»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19;
Зміни до Бюджетного Кодексу України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

(2) Продовження розроблення нової інформаційно-аналітичної системи ДФРР (http://dfrr.minregion.gov.ua/), яка уможливить дистанційну подачу проектів через єдиний електронний кабінет з використанням ЕЦП; доступ експертів комісій для оцінювання проектів, з використанням ЕЦП; автоматичну публікацію результатів оцінювання на веб-сайті; автоматичне формування відповідної аналітичної інформації/звітів.
(3) Тренінг з управління проектним циклом для співробників Мінрегіону (08.02.2019, м.Київ).
(4) Програма продовжила підтримку реалізації чотирьох проектів державно-приватного партнерства у Трускавці (Львівська обл.), Долині (Івано-Франківська обл.), Житомирі і Тростянці (Сумська обл.). Проектними командами у містах розроблені повні пакети документів для залучення приватного партнера на умовах тендеру. Визначено приватного партнера, який виконуватиме проект у м.Трускавець. Програма забезпечила поширення досвіду впровадження державно-приватного партнерства «Центр малоінвазивної хірургії» (м.Трускавець) в якості кращої практики через соціальні медіа, у ЗМІ та шляхом проведення презентацій.
(5) Продовжено роботу у Тернопільській області та розпочато нову пілотну ініціативу в Житомирській області із розбудови спроможності обласних органів влади та агенції регіонального розвитку щодо залучення іноземних інвестицій. В рамках цієї роботи у партнерстві з Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, проведено навчальні семінари з питань залучення інвестицій в економічний розвиток регіонів для представників регіональних органів влади та їх партнерів (21.02.2019, м.Київ) та із залучення інвестицій в об'єднані громади для Житомирської області (28-29.05.2019, м.Житомир). В рамках Міжнародного інвестиційного форуму «Тернопільська область Інвест - 2019» (23.05.2019, м. Збараж) презентовано аналіз інвестиційного потенціалу сільськогосподарської галузі Тернопільської області (https://drive.google.com/file/d/1sV_PFEB4EKA-f1wDm7EOJXkCBBnyv4uX/view).

4.1.4 Просторове планування та розвиток Нові концепції і керівні принципи, що стосуються просторового планування в децентралізованому контексті
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Групою радників з впровадження державної регіональної політики в Україні розроблено та опубліковано Посібник з просторового планування для уповноважених органів містобудування та архітектури обєднаних територіальних громад.
Проведено 3 заходи з розвитку спроможності у сфері просторового планування для співробітників Мінрегіону та обласних державних адміністрацій.
Організовано понад 150 тренінгів, семінарів та навчальних поїздок з питань просторового планування для понад 2 000 посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Відібрано 30 ОТГ для участі у програмі «Інтегроване просторове планування для об’єднаних територіальних громад». Програма спрямована на підвищення компетенцій представників громад у питаннях стратегічного просторового розвитку та сталого землекористування.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Триває розроблення рекомендацій для центральних органів виконавчої влади щодо нових підходів до розроблення Генеральної схеми планування території України, в тому числі щодо залучення ОТГ до цього процесі.
(2) Розповсюження Посібника з питань просторового планування (https://drive.google.com/file/d/15HxCaVU4j1mhyOs7lykOpawzgNB5DTU1/view), передусім серед уповноважених органів містобудування та архітектури ОТГ. Розпочато роботу над 2-м виданням Посібника.
(3) Проведено більше 60 тренігів/семінарів та консультацій для представників ОТГ з просторового планування, розроблення містобудівної документації та залученння громадськості до цього процесу. За результатами поштових опитувань, що проводилися КМІС на замовлення U-LEAD у січні та липні 2019 року, 176 ОТГ підтвердили, що вони затвердили містобудівну документацію після отримання підтримки від U-LEAD.
(4) Впровадження регіональної ініціативи “Інтегроване просторове планування в ОТГ” у 30 пілотних громадах в Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Київській, Луганській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Запорізькій і Житомирській областях. Всі громади розробили проекти концепцій просторового розвитку та плани дій з їх впровадження.
(5) Розроблено навчальний модуль «Просторове планування та розвиток інфраструктури» рідера (дороговказу) пакету тематичної підтримки «Кроки для керівників» Програми «U-LEAD з Європою».

4.2.1 Підтримка розроблення та реалізації державної та регіональних стратегій розвитку (та планів заходів з реалізації) Розроблено нові стратегії та плани реалізації
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Групою радників з впровадження державної регіональної політики в Україні надано підтримку Мінрегіону та областям щодо роботи над державною та регіональними стратегіями розвитку на період 2021 – 2027 років.
Мінрегіону надано методологічну підтримку шляхом проведення робочих зустрічей, включаючи «мозкові штурми», з широкого спектру питань, проведено аналіз змісту деяких проектів актів та надано підтримку у їх розробці.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Підтримка в перегляді діючої Стратегії розвитку Донецької області до 2020 року, та участь в розробці Стратегії розвитку Донецької області до 2027 року.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

Надано консультативно-методологічну допомогу Мінрегіону в процесі розроблення Державної стратегії регіонального розвитку 2021-2027 та обласним державним адміністраціям – під яас розроблення регіональних стратегій розвитку 2021-2027 та плану заходів з її реалізації на період 2021-2023 рр. Всього проведено близько 15 заходів в різних областях України із залученням представників ОДА та членів робочих груп, які працюватимуть над відповідними документами. Семінари стосувалися питань роботи зі стейкхолдерами, стратегічної екологічної оцінки (http://rdpa.regionet.org.ua/images/271/presentations24apr2019.zip), визначення пріоритетних напрямків розвитку, проведення соціально-економічного аналізу, врахування інтересів громад, а також деяких методологічних питань роботи над стратегіями (http://rdpa.regionet.org.ua/images/264/methodology-for-defining-typology-of-the-regions.pdf).

4.2.2 Підтримка розроблення та реалізації проектів регіонального розвитку Регіональні проекти з розвитку є ефективними і приведені у відповідність з регіональними стратегіями та планами реалізації
Проект «Партнерство для розвитку міст» (PLEDDG)
2019/1

1. Надання експертно-консультативної допомоги з підготовки й подання проектів для фінансування з ДФРР у Полтавській, Запорізькій, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/2

В рамках підготовчої роботи з розробки інтегрованої системи моніторингу реформи децентралізації та регіонального розвитку Мінрегіону експертом EDGE була проведена робота з інвентаризації використовуваних індикаторів. Окрім цього, експертом підготовлено та подано на робочу групу №4 Перелік індикаторів для моніторингу ефективності використання коштів Дорожнього фонду. крім цього, за результатами обговорення з О.А.Бойко та Ю. Третьяком експертом EDGE надіслано перелік даних, які потрібно включати в Open Data систему.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Групою радників з впровадження державної регіональної політики в Україні надано підтримку в розробці 7 програм регіонального розвитку Плану заходів на 2018—2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.
Надано методологічну допомогу аплікантам, які подавалися на конкурс секторальної бюджетної підтримки.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Надано підтримку переможцям першого конкурсу секторальної бюджетної підтримки у впровадженні проектів. В рамках підтримки були надані консультації: АРР Закарпатської області щодо реалізації 3 проектів (зокрема надано консультацію та детальні рекомендації щодо оновлення та оптимізації проєктів, що виконуються Закарпатською АРР); Міністерству освіти та науки (щодо впровадження проекту в Івано-Франківській області); Міністерству аграрної політики та продовольства України (щодо впровадження загальноукраїнського проекту Міністерства).

(2) В рамках підготовки до другого конкурсу Програма надала підтримку Мінрегіону в оновленні пакету документів для конкурсу секторальної бюджетної підтримки та створенні системи подачі проектів онлайн. Зокрема, проведено три обговорення з Мінрегіоном щодо покращення нормативно-правової бази конкурсу секторальної підтримки, запропоновано декілька варіантів відповідних документів (1 постанова, 2 порядки, 2 накази). Надано консультації потенційним заявникам щодо розробки проектних пропозицій у відповідності до стратегій та програм розвитку. Такі консультації надавалися окремим учасникам під час проведення тренінгів.

(3) Проведено 11 навчально-методологічних заходів з розробки проектів розвитку для понад 265 учасників.

4.2.3 Вдосконалення системи моніторингу та оцінювання регіонального розвитку Визначено показники моніторингу регіонального розвитку і запроваджено систему моніторингу і оцінювання у відповідності до стандартів ЄС
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Надано підтримку в розробці Методології проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів.
Надано підтримку у створенні автоматизованої бази даних показників моніторингу регіонального розвитку (онлайн-платформа).
Надано підтримку щодо моніторингу та оцінки соціально-економічного розвитку регіонів, підготовлено аналітичні записки, висновки та рекоментації.
В рамках технічної допомоги з моніторингу регіонального розвитку надано підтримку з підготовки Державної стратегії регіонального розвитку України на період 2021 – 2027, створення інтегрованої інформаційної системи збору та аналізу даних для ефективного прийняття управлінських рішень у Мінрегіоні, вдосконалення юридичної бази для моніторингу регіонального розвитку, а також методологічну й аналітичну підтримку та підтрику з розвитку професійних компетенцій співробітників Мінрегіону і Програми.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Надано підтримку Мінрегіону з розроблення Концепції інтегрованої системи моніторингу регіонального розвитку; проекту Постанови КМУ «Про затвердження Положення про інтегровану систему моніторингу регіонального розвитку»; Аналітичного обгрунтування Державної стратегії регіонального розвитку на період 2021-2027 рр.
(2) Проведено 3 навчальні семінари для представників Мінрегіону щодо моніторингу регіонального розвитку та вироблення політики на основі даних.
(3) Спільно з Мінрегіоном розроблено проект аналітичної частини Державної стратегії регіонального розвитку 2021-2027. Підгтовлено аналітичну записку «Про фінансування регіонального розвитку у державному бюджеті в 2019 році» (https://drive.google.com/file/d/16LEqhzGAYXaQoWTlFYw6JC3hA-oKxy_J/view); дослідження «Регіональні полюси зростання, як підхід до регіонального розвитку - приклад землі Бранденбург (Східна Німеччина)» (https://drive.google.com/file/d/1CgcTQTrOO5ZavMJ9ihpUOx2mdTTF4894/view); концептуальну записку щодо роботи Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку.

4.3.1 Стратегічне та просторове планування розвитку територіальних громад
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/2

1. Розроблено посібник "Як зробити громаду успішною"
2. Проведено навчання щодо стратегічного планування 1 партнерської ОТГ

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/2

Розроблено стратегії розвитку сфери водопостачання, водовідведення у 10 партнерських ОТГ

Проект «Партнерство для розвитку міст» (PLEDDG)
2019/1

1. Проведення Круглих столів фахівців з місцевого економічного розвитку «Підвищення конкурентоспроможності регіону» у Полтавській, Запорізькій, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

1) Розроблено Стратегічні плани розвитку ОТГ для 45 громад. 2) Надано підтримку 3 громадам та розроблено «Плани з просторового планування території громади» (Заводська, Апостолівська, Присиваська).

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Початок розробки стратегій соціально-економічного розвитку для 8 цільових громад Донецької та Луганської областей. Методика розробки стратегій включатиме наступні етапи:
1. Розробка стратегій із залученням громад.
2. Розробка планів реалізації стратегій.
3. Адаптація місцевих програм соціально-економічного розвитку до цілей та завдань стратегій.
4. Застосування Теорії змін у стратегічному плануванні об'єднаних громад.
5. Застосування гендерних політик в стратегічному плануванні.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Підготовка та проведення тренінгів для цільових громад Донецької та Луганської областей з наступних тематик:
1. Розробка стратегій розвитку ОТГ.
2. Основи фандрейзингу.
3. Основи проектного менеджменту.

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2019/1

DOBRE надала консультації 40 ОТГ-партнерам (Когорти 1-2) щодо впровадження їх Стратегічних планів розвитку, розроблених за підтримки Програми протягом минулого звітного періоду.
Протягом звітного періоду тривав процес розробки Стратегічних планів розвитку для 23 ОТГ з числа ОТГ-партнерів Когорти 3 Програми (ця робота буде завершена протягом наступного звітного періоду).
DOBRE розпочала підготовку до просторового планування в 26 ОТГ-партнерах (Дніпропетровська область: Апостолівська, Васильківська, Покровська, Могилівська, Слобожанська, Петриківська, Новоолександрівська ОТГ;
Харківська область: Золочівська, Малинівська ОТГ;
Херсонська область: Кочубеївська, Тавричанська, Великокопанівська, Новорайська ОТГ;
Тернопіль область: Хоростівська, Шумська, Скалацька ОТГ;
Івано-Франківська область: Дзвинятська, Ланчинська, П’ядицька ОТГ;
Кіровоградська область: Новопразька ОТГ,
Миколаївська область: Арбузинська, Бузька, Олександрівська, Прибужанівська ОТГ). Протягом звітного періоду DOBRE забрала 26 гарантійних листів від ОТГ, що підтверджують їхню прихильність до виконання просторового планування в рамках Програми. Також Програма DOBRE ініціювала тендерний процес з вибору найкращого постачальника для подальшої реалізації просторового планування в цих громадах.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2019/1

1. Надано підтримку у розробці 1 стратегії розвитку та у вдосконаленні ще 3 стратегій розвитку ОТГ-партнерів DESPRO: розроблена та затверджена стратегія розвитку Зайцівської ОТГ Дніпропетровської області. Удосконалені стратегії Омельницької ОТГ Полтавської області, Вакулівської ОТГ Дніпропетровської області, Пирятинської ОТГ Полтавської області.
Окрім зазначеного, в рамках роботи Школи місцевого самоврядування (далі-Школа) проводиться постійна робота зі стратегіями розвитку ОТГ-учасників Школи. За визначеними рекомендаціями експертів Школи громади проводять актуалізацію своїх стратегій, вносять відповідні зміни. Так, були удосконалені стратегії: Білозірської ОТГ Черкаської області, Брошнів-Осадської ОТГ Івано-Франківської області, Широківської ОТГ Запорізької області, Мереф’янської ОТГ Харківської області, Степанівської ОТГ Сумської області, Недобоївської ОТГ Чернівецької області, Михайло-Коцюбинської ОТГ Чернігівської області.

4.3.2 Фінансування місцевого розвитку
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/1

Розроблено 17 проектів для підтримки виконання планів удосконалення послуг. З них 3 проекта в 3 ОТГ впроваджено.

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

4 проекти розроблено та подані на спів-фінансування: Новоукраїнська, Маловисківська, Прибужанівська, Теребовлянська ОТГ (ресурсні центри щодо розвитку автентичної місцевої творчості, покращення території для бізнесу та громадскості біля водойми, та облаштування та розвиток майстерні місцевих промислів та території туристичного центру і музею).

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Групою радників з впровадження державної регіональної політики в Україні підготовлено огляд фінансування регіонального розвитку у 2018 році.
Групою радників з впровадження державної регіональної політики в Україні проведено тестування фінансових та економічних інструментів розвитку шляхом: впровадження 4 пілотних проектів державно-приватного партнерства на місцевому рівні (включаючи дві ОТГ), а також розвиток спроможності двох областей (опосередковано усіх регіонів через UkraineInvest) із залучення прямих іноземних інвестицій.
Програмою також проводиться регулярний моніторинг відповідності обсягу фінансування ДФРР нормативним вимогам.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Грантова програма для НУО цільових громад Донецької та Луганської областей з метою впровадження стратегій місцевого соціально-економічного розвитку.

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2019/1

Протягом звітного періоду було затверджено проекти з розвитку місцевого економічного розвитку та переведено на етап впровадження. DOBRE планує звітувати про них як про повне впровадження протягом наступних кварталів:
Доманівська ОТГ Миколаївської області: «Створення зони з покращеною інфраструктурою для бізнесу та громадян у центрі міста Доманівська (ринок фермерів / розміщення)»;
Софіївська ОТГ Дніпропетровської області: «Створення Центру підтримки місцевого бізнесу та розвитку робочої сили (включаючи закупівлю обладнання коваля)»;
Печеніжинська ОТГ Івано-Франківської області: "Створення зони з покращеною інфраструктурою для бізнесу та громадян у центрі міста Печеніжин";
Зеленодольська ОТГ Дніпропетровської області - проект з Розвитку робочої сили разом із професійно-технічним навчальним закладом (обладнання для семінару для студентів та малих та середніх підприємств, удосконалення навчальних програм);
Гречаноподівська ОТГ Дніпропетровської області - Громадський простір для розвитку культури та бізнесу (організація місця для ярмарків та виставок виробників ручної роботи);
Покровська ОТГ Дніпропетровської області - Розвиток туризму (створення туристичного інформаційного центру, розробка туристичних маршрутів та підтримка зеленого туризму в ОТГ);
Царичанська ОТГ Дніпропетровської області - розвиток туризму (оновлення музею, розробка інтерактивної експозиції);
Білоберізька ОТГ Івано-Франківської області - сільськогосподарський кооператив (обладнання для сушіння ягід, трав та грибів, упаковка);
Нижньовербізька ОТГ Івано-Франківської області - Залучення інвесторів та стимулювання підприємництва: проект інвентаризації земель та малого та середнього бізнесу;
Бобринецька ОТГ Кіровоградської області - 1) Інфраструктура для малого та середнього бізнесу - створення простору для ярмарків та майданчика для продукції фермерів);
Мостівська ОТГ Миколаївської області - Фермерський ринок;
Галицинівська ОТГ Миколаївської області - проект "Розвиток робочої сили" спільно з місцевою громадською організацією (закупівля швейного та гончарного обладнання);
Байковецька ОТГ Тернопільської області - Центр співпраці;
Великогаївська ОТГ Тернопільської - області "Цент співпраці / ІТ-центр";
Старосалтівська ОТГ Харківської області - Центр підтримки бізнесу, що допомагає бізнесу зареєструватися в ОТГ.

4.3.3 Підготовка та реалізація проектів місцевого розвитку та моніторинг та оцінювання
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/2

Проведено онлайн курс з управління проектами місцевого розвитку на спільноті практик DESPRO

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2019/2

Онлайн курс з управління проектами місцевого розвитку на спільноті практик DESPRO

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

1) Розроблено 49 «Програм з місцевого економічного розвитку», які містять 112 проектів з планами заходів. Проекти націлені на один або кілька напрямків: 1) підтримку існуючого бізнесу, 2) розвиток підприємництва, 3) розвиток робочої сили та 4) залучення інвесторів (нового бізнесу).

2) 4 проекти з місцевого економічного розвитку розроблені та подані на спів-фінансування до DOBRE.

3) 7 громад отримали технічну допомогу з:

дизайну території для бізнесу та громадськості (ярмаркові площі, фермерські ринки, зони торгівлі та відпочинку) – Баштанська, Мостівська, Золотопотіцька, та Печеніжинська;

розвитку туризму (розробка туристичних маршрутів, визначення потреби в покращенні туристичної інфраструктури ) – Покровська, Зеленодольська, Білоберізька.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Організовано 220 тренінгів (семінарів) та 6 навчальних візитів з проектного менеджменту для понад 6000 учасників з усіх областей України (крім Автономної Республіки Крим) (включаючи тренінги з управління проектним циклом, проведені Групою радників з впровадження державної регіональної політики в Україні для понад 700 спеціалістів).
62,6% учасників тренінгів, що проводилися у лютому-липні 2018 року, опитаних КМІС на замовлення Програми, підтвердили, що вони готували (брали участь) у підготовці проектів після участі у тренінгах. Серед них, 37% зазначили, що проектна пропозиція, яку вони готували або у підготовці якої брали участь, отримала фінансування.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Організація та проведення навчального туру в межах України для цільових громад Донецької та Луганської областей з метою вивчення досвіду з полегшення адміністративного навантаження, регуляторних та податкових рамок для покращення бізнес клімату та зайнятості.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Організація 70 тренінгів/ семінарів для понад 1 300 представників територіальних громад з питань проектного менеджменту та залучення фінансування з державних і міжнародних джерел.
Київський міжнародний інститут соціології на замовлення U-LEAD провів телефонні інтерв’ю з учасниками тренінгів. 63% респондентів брали участь у підготовці проектних пропозицій після участі у тренінгу U-LEAD з підготовки та управління проектами. 22% цих проектів були схвалені донорами та отримали фінансування, 19% заявок було завершено та подано на розгляд донорам. Медіана кошторисної вартості пропозицій, підготовлених учасниками тренінгів, становить 1 165 000 грн.
Зокрема, після участі у тренінгах з підготовки проектів та за консультаційної підтримки Хмельницького ЦРМС представники Солобковецької сільської ОТГ підготували проект з реконструкції будівлі загальноосвітньої школи. Проект отримав фінансування за рахунок коштів ДФРР.
(2) Запуск нової регіональної ініціативи, спрямованої на сприяння створенню сприятливого інвестиційного клімату в громадах. В рамках ініціативи проведено опитування бізнес-спільноти, результати якого використано під час розроблення семінарів з питань місцевого економічного розвитку для ОТГ.

Working Group #5.1 on Administrative Services

Impact Indicators

Доступ до послуг та охоплення послугами (серед міського та сільського населення)

 Якість послуг, що надаються

Зниження індексу сприйняття корупції

Outcomes / Achievements

1. Створено сприятливі організаційні та правові умови для ефективного і доступного надання послуг на місцевому рівні

2. Поліпшено потенціал ОМС з надання послуг

Effectiveness Indicators

Децентралізовано послуги з видачі документів, що посвідчують особу, реєстрації актів цивільного стану, реєстрації земельної ділянки, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія

Функціонує система обміну е-даними між ЦОВВ, ОМС, ЦНАП

Функціонування ЦНАП забезпечено фінансово, організаційно та технічно

Запроваджено Єдині вимоги (стандарт) якості надання адміністративних послуг в ЦНАП.                                

Проводиться регулярне оцінювання якості надання послуг та задоволеності громадян

Кількість ОТГ, які охоплені ЦНАПами

Кількість ЦНАП, що працюють за узгодженими рішеннями між РДА та ОМС (міськ-районні та селищно-районні)

Кількість громад, що беруть участь у наданні послуг з використанням ММС (IMC)

Кількість ЦНАПів ОТГ, які мають систему автоматизації роботи ЦНАП

Кількість ЦНАПів ОТГ, які підключено до електронних сервісів, спямованих на одержавння відомостей із електронних державних реєстів

Частка ЦНАП, через які забезпечено надання адміністративних  е-послуг

Частка ЦНАП, через які надаються в повному обсязі адмінпослуги органу, що утворив ЦНАП

Частка ЦНАП, через які надаються послуги ОДА, територіальних органів ЦОВВ

Outputs / inputs of different actors
1.1 Політичне і правове поле для перерозподілу компетенцій (децентралізації) з метою ефективного надання основних публічних послуг / Узгоджено законодавство в різних секторах
Проект «Реформа управління на сході України ІІ»
2018/2

Спільно з "Всеукраїнською ассоціацією Центрів надання адміністративних послуг" та проектом Академії Фольке Бернадотта «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» (за фінансової підтримки Уряду Швеції) розроблені та представлені 19 грудня 2018 року на засіданні Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування "Пропозиції щодо вдосконалення процедури надання окремих категорій адміністративних послуг".

Пропозиції було опрацьовано центральними органами виконавчої влади та частково враховано.

Програма U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку (Компонент 2 «Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування) (ULEAD)
2018/2

Експертами Програми надаються консультації Центральним та місцевим органам влади та підтримка в питаннях ефективного надання адміністративних послуг на місцевому рівні;
В рамках Програми ведеться комунікація, просування і втілення полісі в питаннях ефективного надання адміністративних послуг;
Інформація про критичні питання, що впливають на ефективність надання адміністративних послуг на місцевому рівні передається відповідним органам влади та іншим стейкхолдерам.
На основі досвіду створення / модернізації 26 ЦНАП у громадах Початкової фази, та аналізу поточної практики та законодавства, експерти Програми проаналізували та визначили основні проблеми в сфері надання адміністративних послуг, обговорили із зацікавленими сторонами для визначення майбутніх спільних стратегічних дій. Документ є основою для визначення пріоритетів і планування подальшої діяльності щодо формування державної політики у сфері адмінпослуг, зокрема підготовлені пропозиції Програми щодо державної політики з окремих питань надання адміністративних послуг соціальної сфери через ЦНАП. Залучено понад 70 експертів цільової групи, у тому числі Міністерства, Асоціації, лідери громад, представники міжнародних проектів до обговорення проблем ЦНАП https://tsnap.ulead.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Problems-and-obstacles_Adminservices_14-09-1.pdf
Експертами програми ведеться аналітична робота для допомоги органам місцевого самоврядування та районним державним адміністраціям у розумінні порядку зарахування/розподілу коштів (плати) за адміністративні послуги. Підготовлена аналітична записка щодо можливості та викликів застосування механізму співробітництва територіальних громад у сфері адміністративних послуг https://tsnap.ulead.org.ua/news/obgovorennya-problematyky-spivrobitnytstva-terytorialnyh-gromad-u-sferi-adminposlug/

Проект «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» (FBA)
2018/2

За результатами опитування 8000 респондентів - користувачів та надавачів адміністративних послуг, проведеного проектом впродовж 2015-2018 рр. та 4 регіональних форумів, проведених проектом у листопаді-грудні 2018 р., спільно із Всеукраїнською асоціацією Центрів надання адміністративних послуг та проектом GIZ "Реформа управління на Сході України" розроблені та представлені 19 грудня 2018 р. на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіонального розвитку та місцевого самоврядування "Пропозицїі з питань удосконалення системи надання адміністративних послуг", проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг" та таблиця змін до нього.

1.2 Адміністративні послуги в т.ч. е-послуги в ОТГ й інших громадах (Завершено впорядкування реєстру адміністративних послуг / Стандарти інтегрованих офісів (вимоги до ЦНАП) та впорядкування надання окремих груп послуг / Рекомендаційний перелік адміністративних послуг для різних типів громад та ресурсів (ЦНАП з "повним" або "мінімальним" пакетом послуг) / Перспективи райдержадміністрацій у наданні адмінпослуг – об’єднані (міськрайонні) ЦНАП / Впорядкування платежів за адміністративні послуги / Фінансування ЦНАП / Реалізація Концепції розвитку електронних послуг
Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2018/2

Оновлено регіональний портал адміністративних послуг Волинської області, створений раніше за підтримки Програми EGAP - реалізовано можливість онлайн запису в електронну чергу до ЦНАП.
Створено регіональні портали адміністративних послуг Вінницької та Одеської області.

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2018/2

Впроваджено систему автоматизації роботи ЦНАП у Вінницької області у 13 ЦНАП регіону та в Одеській області у 15 ЦНАП регіону. Системи дозволяють вести облік звернень до ЦНАП, передавати та опрацьовувати пакет документів в електронному вигляді, забезпечити автоматичне повідомлення заявнику про готовність результату, виводити відомості про адмінітсративні послуги на порталах послуг регіону.

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2018/2

Надано "мобільше робоче місце" адмінітсратора ЦНАП у вигляді кейсу з комплектом обладнання для забезпечення надання адміністративних послуг на дому в 16 ЦНАП (по 4 на кожний цільовий регіон Програми EGAP: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська та Одеська обл).

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2018/2

Покращено електронний сервіс запису в чергу на отримання паспортів, а саме реалізовано можливість попереднього заповнення усієї необхідної інформації для отримання паспорту та сплати адміністративного збору при записі в електронну чергу ДМС. Внесена інформація зберігається у вигляді захищеного QR-коду, що прискорює внесення інформації та зменшує час відвідування підрозділу ДМС.

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2018/2

Проведено серію навчань для адміністраторів та керівників ЦНАП (в тому числі ЦНАП ОТГ) щодо стресостійкості, клієнт-орієнтованого сервісу та ефективної комунікації.

Програма «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS)
2018/2

Проект "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах" (TAPAS)
7 пріоритетних сервісів трансформовано в електронний формат та запущено:
- Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
- Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
- Отримання ліцензії на послуги з автоперевезень пасажирів та вантажів
- Витяг з Єдиного реєстру транспортних засобів та їхніх власників
- Запис у електронну чергу до Сервісних центрів МВС
- Сплата адміністративних порушень
- Замовлення індивідуальних номерних знаків (тимчасово призупинена)

Проект закону "Про публічні електронні реєстри" фіналізовано, передано Державному агентству з електронного врядування та зареєстровано у Верховній Раді України для голосування

Програма U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку (Компонент 2 «Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування) (ULEAD)
2018/2

Розроблено 3 ключові посібники Програми: "Досвід фізичного створення ЦНАП у рамках Початкової фази Програми", "Гендерний посібник" та "Як створити ЦНАП з нуля в ОТГ? Досвід інституційного створення ЦНАП". Окрім посібників розроблено додаткові роз’яснювальні матеріали до них, зокрема візуальні матеріали" 6 кроків до впровадження гендерної рівності у ЦНАП" та "Дорожня карта по створенню ЦНАП в ОТГ". Посібники та додаткові роз'яснювальні матеріали отримали в електронному вигляді усі громади 1 та 2 Раунду та Центри розвитку місцевого самоврядування. Також їх можна знайти у розділі Бібліотека на сайті Програми https://tsnap.ulead.org.ua/library/

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Розробка інструментів електронної демократії та електронного врядування в цільових громадах Донецької та Луганської областей через наступні заходи:
1. Проведення круглих столів на тему вивчення можливостей та кращих практик впровадження інструментів електронного врядування, надання фінансових послуг з врахуванням анти-корупційних політик, електронних систем обліку в навчальних, медичних закладах, електронних петицій, гео-інформаційних систем (ГІС).
2. Впровадження електронної системи документообігу.
3. Впровадження цифрових послуг в ЦНАПах.

Проект «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» (FBA)
2018/2

Завершено серію тренінгів (всього 15 заходів) для представників органів місцевого самоврядування, адміністраторів та керівників ЦНАП щодо дотримання принципів верховенства права у наданні адміністративних послуг (реєстраційних, у сфері землеустрою, архітектури та містобудування, та ін.)

Проект «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» (FBA)
2018/2

Проведено серію кластерних тренінгів (всього 4 заходи) для представників органів місцевого самоврядування, адміністраторів та керівників ЦНАП щодо локального нормотворення.

Проект «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» (FBA)
2018/2

З метою підвищення стандартів надання адміністративних послуг та підтримки просвітницької діяльності міст-партнерів проекту, а також інших міст та громад України, за результатами досліджень розроблено та поширено 22 дорожні карти щодо надання реєстраційних послуг, послуг у сфері архітектури та містобудування, доступу до інформації, оскарження рішень ОМС щодо надання/ненадання послуг, тощо. Карти та буклети є доступними також на сторінці проекту http://ruleoflaw.in.ua

Проект «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» (FBA)
2018/2

З метою підвищення стандартів надання адміністративних послуг та підтримки просвітницької діяльності, у співпраці із Всеукраїнською асоціацією Центрів надання адміністративних послуг та Офісом реформи адміністративних послуг розроблено постер "Принципи верховенства права при обслуговуванні у ЦНАП", котрі були поширені серед усіх ЦНАПів в Україні, а також 4 види флаєрів щодо реєстрації місця проживання, отримання ID-картки та закордонного паспорта, реєстрації ФОП. Всього 63000 флаєрів було поширено серед ЦНАПів.

Проект «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» (FBA)
2018/2

У грудні 2018 року було опубліковано "Довідник з питань надання адміністративних послуг", розроблений у співпраці із експертами Всеукраїнської асоціації Центрів надання адміністративних послуг та Офісу реформи адміністративних послуг. Довідник розміщений онлайн на вебсайті проекту http://ruleoflaw.in.ua та вебсайті Всеукраїнської асоціації Центрів надання адміністративних послуг, Порталі реформи адміністративних послуг та ін. Було надруковано 1000 копій Довідника, котрі були поширені серед усіх ЦНАПів в Україні.

Проект «Реформа управління на сході України ІІ»
2018/1

Запроваджено онлайн курс «Єдині вимоги (стандарт) до якості обслуговування відвідувачів центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)».

4067 працівників центрів надання адміністративних послуг усіх областей України успішно завершили навчання за програмою онлайн курсу.

https://vumonline.ua/course/administrative-service-standards/

Конференція у форматі відкритого простору «Інновації громад: #адміністративні_послуги, #міжмуніципальне_співробітництво, #сталий_розвиток» за участі понад 200 осіб (3–6 червня)

https://www.ims-ukraine.org/new/vіdbuvsya-vіdkritii-prostіr-«іnnovatsії-gromad»

Проект «Реформа управління на сході України ІІ»
2018/2

Організовано щорічну конференцію "Стан та перспективи реформування системи надання адміністративних послуг. Децентралізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг" (10-11 жовтня 2018 року).

https://www.ims-ukraine.org/new/u-kiєvі-vіdbulas-naibіlsh-ochіkuvana-podіya-u-sferі-nadannya-admіnіstrativnikh-poslug

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2019/1

Переведено в електронну форму послугу реєстрації громадських організацій зі статусом юридичної особи, послугу реалізовано на веб-сайті "Он-лайн будинок юстиції" https://online.minjust.gov.ua/

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2019/1

Створено та впроваджено електронну послугу реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту. Послугу впроваджено на веб-сайті "Он-лайн будинок юстиції" https://online.minjust.gov.ua/

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2019/1

Створено та впроваджено нову соціальну послугу "Муніципальна няня", послуга доступна за адресою https://e-nanny.ioc.gov.ua/

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2019/1

Встановлено інформаційні термінали для людей з інвалідністю в 9 ЦНАП Вінницької (Центр надання адміністративних послуг при Немирівськiй районнiй державнiй адміністрації, Центр надання адміністративних послуг при Тростянецькій районної державної адміністраці, Центр надання адміністративних послуг ямпільської міської ради), Дніпропетровської (Центр надання адміністративних послуг "Правобережній" Дніпровської міської ради, Центр надання адміністративних послуг "Лівобережний" Дніпровської міської ради, Центр надання адміністративних послуг "Віза" Криворізької міської ради) та Одеської (ЦНАП Біляївської районної державної адміністрації, ЦНАП Болградської районної державної адміністрації, ЦНАП Лиманської районної державної адміністрації) областях.

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2019/1

Організовано проведення інформаційних кампаній для популярізації електронних державних послуг та інформування громадян (зокрема про послуги реєстрації ФОП та призначення допомоги при народженні дитини).

2.1 Зміцнення потенціалу ОТГ для надання адміністративних послуг
Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2018/2

Надано "мобільше робоче місце" адмінітсратора ЦНАП у вигляді кейсу з комплектом обладнання для забезпечення надання адміністративних послуг на дому двом ЦНАП ОТГ Дніпропетровської області та одному ЦНАП ОТГ Волинської області.

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2018/2

Впроваджено систему автоматизації роботи ЦНАП у одному ЦНАП ОТГ Одеської області та одному ЦНАП ОТГ Вінницької обл. Системи дозволяють вести облік звернень до ЦНАП, передавати та опрацьовувати пакет документів в електронному вигляді, забезпечити автоматичне повідомлення заявнику про готовність результату, виводити відомості про адмінітсративні послуги на порталах послуг регіону.

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2018/2

Проведено серію навчань для адміністраторів та керівників ЦНАП (в тому числі ЦНАП ОТГ) щодо стресостійкості, клієнт-орієнтованого сервісу та ефективної комунікації.

Проект «Реформа управління на сході України ІІ»
2018/1

Створено та облаштовано 10 ЦНАП у ОТГ (Апостолівська міська об’єднана територіальна громада (Дніпропетровська обл.), Берестівська сільська об’єднана територіальна громада (Запорізька обл.),
Великокучурівська сільська об'єднана територіальна громада (Чернівецька обл.), Дунаєвецька міська об’єднана територіальна громада (Хмельницька обл.), Лиманська міська об’єднана територіальна громада (Донецька обл.), Ляшківська сільська об’єднана територіальна громада (Дніпропетровська обл.), Омельницька сільська об'єднана територіальна громада (Полтавська обл.), Підволочиська селищна об'єднана територіальна громада (Тернопільська обл.), Пирятинська міська об'єднана територіальна громада (Полтавська обл.), Устилузька міська об’єднана територіальна громада (Волинська обл.).
Усі створені ЦНАПи успішно функціонують. Відео щодо роботи ЦНАП Пирятинської ОТГ: https://www.youtube.com/watch?v=1t012iXH1wc

Програма U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку (Компонент 2 «Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування) (ULEAD)
2018/2

Проведено перший, другий та завершено конкурсний набір третього раунду відбору учасників Програми, відібрано 150 громад в першому раунді та 118 у другому відповідно. Підготовлено технічні завдання для 112 відібраних у першому раунді учасників Програми, в стадії фіналізації 98 технічних завдань для другого раунду.
Проведено 33 навчальні візити до належних ЦНАП у всіх регіонах України, включно зі спеціалізованими ЦНАП (спільні ЦНАП громади та району, мобільний ЦНАП, нові енергоефективні будівлі ЦНАП). 654 лідерів громад та керівників ЦНАП з 332 об'єднаних громад взяли участь у візитах.
В Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства проведено зустрічі з представниками ОДА щодо розвитку мережі ЦНАП.

Проект «Підтримка електронного урядування для децентралізації в Україні» (EGOV4UKRAINE)
2019/1

Проектом EGOV4UKRAINE розробляються інформаційні системи як інструменти, що мають спростити та полегшити процеси надання адміністративних послуг «Трембіта» та «Вулик»:
1. «Трембіта» - ці інформаційна система, яка дозволить обмінюватись даними між державними, локальними інформаційними реєстрами. «Трембіта» вже розроблена та встановлена в 3-х середовищах (промислове, тестове та навчальне). На компоненти «Тримбіти» отримано експертний висновок з питань технічного захисту інформації.
2. «Вулик» - це програмний комплекс автоматизації центру надання адміністративних послуг, що дозволяє автоматизувати роботу адміністратора ЦНАПу та взаємодіяти з загальнодержавними системами «Трембіта» та СЕВ ОВВ. «Вулик» вже розроблено. Проводитися розгортання системи в промисловому середовищі та тестування системи. Також розпочато процес побудови комплексної системи захисту інформації.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Підготовка операційної моделі для функціонування Центру соціальних послуг та підготовка до відкриття двох таких Центрів в цільових громадах Донецької та Луганської областей.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Оснащення та запуск 2 мобільних ЦНАПів для цільових громад Донецької та Луганської областей.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Оснащення та запуск 53 робочих станцій для надання адміністративних послуг для найбільш віддалених населених пунктів в цільових громадах Донецької та Луганської областей.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Підготовка та проведення 10 тренінгів для цільових громад Донецької та Луганської областей на тему:
1. Стандарти та типи адміністративних послуг, процедур та дегеування.
2. Стандарти поведінки для службовців, комунікаційні навички, робота зі стресовими ситуаціями та вигоранням.
3. Законодавчі рамки функціонування ЦНАПів.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Розробка та впровадження в 4 ЦНАПах електронної системи документообігу в цільових громадах Донецької та Луганської областей.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Розробка та впровадження в 1 Центрі соціальних послуг електронної системи документообігу в цільових громадах Донецької та Луганської областей.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Розробка планів організаційного розвитку у 8-ми цільових громадах Донецької та Луганської областей.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Грантова програма для НУО в цільових громадах Донецької та Луганської областей для залученності громадян в процеси прийняття рішень, пов'язаних з організацією та якістю надання послуг.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Організація круглих столів та конференції з питань розвитку ефективного місцевого самоврядування в цільових громадах Донецької та Луганської областей.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Підтримка розробки та впровадження електронної системи документообігу у 5 ЦНАПах в цільових громадах Донецької та Луганської областей (за кошти SIDA)

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Створення 5 Універсальних сервісних платформ для надання адміністративних, соціальних послуг, в тому числі для НУО в цільових громадах Донецької та Луганської областей (за кошти SIDA)

Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP)
2019/1

Встановлено системи керування чергою у 2 ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітепту Олександропільської сільської ради Дніпропетровської обл та Центр надання адміністративних послуг Авангардівської селищної ради (ЦНАП Авангардівської ОТГ) Одеської обл.

2.2 Адміністративні послуги (в тому числі електронні послуги) в ОТГ й інших громадах відповідно до перспективного плану формування територій громад та в інших спроможних громадах (пріоритети в сферах –міграція, реєстрація підприємств, реєстрація власності / землі, соціальні адміністративні послуги, дозволи на будівництво і т.д.)
Проект «Реформа управління на сході України ІІ»
2018/1

Впроваджено нову автоматизовану систему формування та ведення Реєстру територіальної громади в електронному вигляді у 10 ЦНАП. Проведено навчання для працівників відділів державної реєстрації та адміністраторів ЦНАП.

Проект «Реформа управління на сході України ІІ»
2018/2

Виконано ремонт приміщення для організації паспортних послуг (оформлення та видача паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон) у ЦНАП м. Лисичанська Луганської області.

Проект «Реформа управління на сході України ІІ»
2019/1

П'ять партнерських громад забезпечено портативними робочими комплексами для адміністраторів ЦНАП "Мобільний офіс": Апостолівська міська об’єднана територіальна громада, а також ЦНАПи Кам’янського та Тернівки у Дніпропетровській області та Лисичанська та Сєвєродонецька в Луганській області.

У ЦНАП м. Сєвєродонецька та м. Лисичанська Луганської області було встановлено модулі криптозахисту до програмного забезпечення ЦНАП-SQS (реєстрів територіальної громади) для створення захищеного тунелю між робочими місцями користувачів та сервером додатків ЦНАП-SQS у сфері реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання/ перебування осіб.

ЦНАПу м. Сєвєродонецька Луганської області було надано допомогу для облаштування зони надання паспортних послуг. У приміщенні ЦНАПу виконано будівельні роботи, придбано систему відеоспостереження та освітлення й виготовлено систему навігації.

Working Group #5.2 on Municipal Services

Impact Indicators

Доступ до послуг та охоплення послугами (серед міського та сільського населення)

 Якість послуг, що надаються

 Зниження індексу сприйняття корупції

Outcomes / Achievements

1. Створено сприятливі правові умови для ефективного і доступного надання послуг на місцевому рівні, а також уніфікації законодавства в різних секторах

2. Поліпшено потенціал ОМС з надання послуг 

Effectiveness Indicators

Наявність проекту Закону щодо генеральної схеми планування території України

Наявність оновленого державного кадастру муніципальних земель та інформаційної системи

Наявність оновленого Закону про співробітництво територіальних громад

Водопостачання та водовідведення

Наявність національної секторної стратегії з водопостачання та водовідведення

Наявність методології стратегічного планування і програмування у секторі водопостачання та водовідведення

Наявність методології управління комунальними підприємствами щодо водопостачання та водовідведення

Поводження з ТПВ

Наявність національної секторної стратегії по управлінню відходами

Наявність методичних рекомендацій організації поводження з твердими побутовими відходами

Кількість громад, які беруть участь у схемах надання послуг на основі співробітництва територіальних громад

Водопостачання та водовідведення

Частка ОТГ, які мають місцеві стратегії та програми (водопостачання та водовідведення )

Частка ОТГ, в яких стан надання послуг  відповідає основним вимогам/ стандартам надання послуг

Поводження з ТПВ

Кількість регіональних планів управління відходами

Частка громад, які мають місцеві стратегії і програми поводження з ТПВ

Outputs / inputs of different actors
1.3 Оновлений Закон про співробітництво територіальних громад
Проект «Реформа управління на сході України ІІ»
2018/2

Підготовлені політичні записки та рекомендації з питань розвитку співробітництва територіальних громад в Україні.

Понад 2000 осіб взяли участь у тренінгових заходах, форумах, конференціях з питань розвитку співробітництва територіальних громад у Полтавській області.

У Полтавській області впроваджено 15 проектів співробітництва територіальних громад у таких секторах: поводження з твердими побутовими відходами, створення місцевих пожежних охорон, енергоменеджмент, інтернет технології та електронні сервіси. Список проектів:

1. «Оновлення життя місцевої пожежної охорони – запорука безпечної життєдіяльності сільських громад Семенівського району»;

2. «Модернізація системи управління місцевої пожежної охорони в Шишацькому районі Полтавської області на засадах міжмуніципального співробітництва»;

3. «Розвиток місцевої пожежної охорони у с. Рашівка, інших громадах Гадяцького району Полтавської області»;

4. проект співробітництва територіальних громад Петрівсько-Роменської, Березоволуцької, Ручківської та Середняківської сільських рад Гядяцького району Полтавської області «Надійний захист від пожеж та ліквідація надзвичайних ситуацій»;

5. проект співробітництва територіальних громад Мартинівської, Бобрицької та Вельбівської сільських рад Гадяцького району Полтавської області «Утворення місцевої пожежної охорони в с. Мартинівка»;

6. «Розвиток місцевої пожежної охорони у с. Василівка, інших громадах Семенівського, Хорольського та Глобинського районів Полтавської області»;

7. проект співробітництва територіальних громад Лохвицької міської ради та Васильківської і Свиридівської сільських рад «Запровадження сучасної системи збору та вивезення твердих побутових відходів на територіях громад Лохвицького району Полтавської області «Очистим землю від сміття задля здорового життя!»;

8. проект співробітництва територіальних громад Решетилівського та Великобагачанського районів Полтавської області «Утворення спільного комунального підприємства з питань ТПВ «Затишне село»;

9. проект співробітництва територіальних громад Гадяцького району Полтавської області «Впровадження комплексної системи управління твердими побутовими відходами»;

10. проект співробітництва територіальних громад Лохвицького району «Енергосервіс в муніципальному менеджменті: облік, контроль, економія»;

11. «Решетилівський SMART район» (друга черга проекту співробітництва територіальних громад «Міжмуніципальне співробітництво – запорука формування інформаційного суспільства. Забезпечення високошвидкісним інтернетом жителів громад Решетилівського району»);

12. проект співробітництва територіальних громад Семенівського району Полтавської області «Удосконалення надання муніципальних послуг із використанням сучасних інформаційних та веб-ресурсів»;

13. проект співробітництва територіальних громад Пирятинського району Полтавської області «Розвиток модерних технологій та інструментів в муніципальному менеджменті»;

14. проект співробітництва територіальних громад Новосанжарського району Полтавської області «Впровадження новітніх технологій у муніципальному управлінні» (створення інтегрованого інформаційного ресурсу «Новосанжарський SMART район»;

15. проект співробітництва територіальних громад Гадяцького району «Гадяцький SMART район».

Розроблені секторальні посібники:

1. Інформаційно-аналітичний матеріал «Кращі практики проекту «Реформа управління на сході України» з питань міжмуніципального співробітництва у Полтавській області»
http://ims-ukraine.org/sites/default/files/Best%20practice.pdf

2. Навчально-практичний посібник «Міжмуніципальне співробітництво: вітчизняний та зарубіжний досвід»
http://ims-ukraine.org/sites/default/files/IMC_0.pdf

3. Навчально-практичний посібник «Розвиток місцевої пожежної охорони в умовах реалізації політики децентралізації та співробітництва територіальних громад»
http://ims-ukraine.org/sites/default/files/LFPS.pdf

4. Збірник інформаційно-аналітичних та навчально-методичних матеріалів «Місцева пожежна охорона. Кращі практики Полтавської області»
http://ims-ukraine.org/sites/default/files/LFPS2018.pdf

4. Збірник інформаційно-аналітичних, нормативно-правових та навчально-методичних матеріалів «Обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавської області»
http://ims-ukraine.org/sites/default/files/Poltava.pdf

5. Навчально-практичний посібник «Формування нової корпоративної культури в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування та розвитку міжмуніципального співробітництва»
https://ims-ukraine.org/sites/default/files/Culture.pdf

6. Навчально-практичний посібник «Управління твердими побутовими відходами в умовах реформування місцевого самоврядування та розвитку міжмуніципального співробітництва»
https://www.ims-ukraine.org/sites/default/files/Solid-domestic-waste.pdf

Проект «Реформа управління на сході України ІІ»
2019/1

15 лютого у Львові організовано круглий стіл «Впровадження Закону України "Про співробітництво територіальних громад": стан та перспективи розвитку» спільно з Комітетом Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та проектом «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.

Розроблено навчальний посібник «Розвиток туризму на засадах співробітництва територіальних громад»
https://ims-ukraine.org/sites/default/files/Tourism.pdf

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2019/1

15 лютого у Львові організовано круглий стіл «Впровадження Закону України "Про співробітництво територіальних громад": стан та перспективи розвитку» спільно з Комітетом Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та проектом Проект «Реформа управління на сході України ІІ». Представлено напрацювання DESPRO та комітету у частині внесення змін до закону про співробітництво територіальних громад щодо впровадження процедури приєднання нових суб’єктів співробітництва до раніше укладених договорів співробітництва.
Видано посібник «Договори міжмуніципального співробітництва у сфері управління побутовими відходами» http://despro.org.ua/library/publication/Dogovory_TPV.pdf

1.5 Національна галузева стратегія / Нормативно-правова база / Система збирання та аналізу даних:
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/2

1. На прохання Мінрегіону та, залучивши міжнародний досвід, надано сприяння у розробці положення щодо комунальних відходів (як розділ до рамкового Закону про управління твердими відходами).
2. На прохання Мінприроди та Мінрегіону, розробленоМетодичні рекомендації щодо розробки регіональних планів управління ТПВ

2.1 Місцеві стратегії та програми / Фінансування програм / Ефективні системи утримання та обслуговування / Система збирання та аналізу даних
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/1

1. Розроблено в 10 партнерських ОТГ місцеві середньострокові програми сфери водопостачання та водовідведення
2. Проведено операційний та фінансовий аудит комунальних підприємств в 10 партнерських ОТГ
3. Розроблено місцеву стратегію м. Тульчин Вінницької області у сфері управління ТПВ, що включає міжмуніціпальне співробітництво
4. Проведено ознайомчий візит представників партнерських ОТГ в Польщу для обміну досвідом щодо практик фінансування проектів з водопостачання
5. Проведено семінар "Практичні аспекти організації співробітництва територіальних громад"для громад Одеської області
6. Надано підтримку в організації круглого столу "Реалізація закону України "Про співробітництво територіальних громад" у Вінницькій області
7. У партнерстві з Мінрегіоном проведено круглий стіл "ТПВ - Європейський шлях розвитку"

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2019/1

1. Розроблено місцеві програми у сфері водопостачання та водовідведення для 10 партнерських ОТГ: Шалигінська, Березівська (Сумська обл.), Красноріченська, Біловодська (Луганська обл.), Новоолександрівська, Троїцька, Вакулівська (Дніпропетровська обл.), Омельницька, Пирятинська (Полтавська обл.), Тлумацька (Івано-Франківська обл.)
2. Розпочато реалізацію та фінансування (на умовах співфінансування 50/50) місцевих програм у сфері водопостачання та водовідведення для 10 партнерських ОТГ;
3. Розроблено секторальну стратегію у сфері ТПВ для Тульчинської ОТГ Вінницької області
4. Проведено організаційний та управлінський аудит 11 комунальних підприємств у партнерських ОТГ (водопостачання – 10, ТПВ – 1) та надано рекомендації щодо удосконалення їх функціонування
5. Проведено 1 тренінг (травень, м.Київ) з удосконалення функціонування комунальних підприємств для 30 учасників з 10 партнерських ОТГ
6. Розроблено та надано у користування 10 комунальним підприємствам з водопостачання та водовідведення з партнерських ОТГ онлайн ресурс для управління активами комунальних підприємств (користування ресурсом обмежене і можливе лише для комунальних підприємств)
7. Організовано візит з обміну досвідом до Польщі на тему "Водопостачання та водовідведення на місцевому рівні" для партнерських ОТГ (4-8 березня 2019 року, 17 учасників)

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

1) Розроблено 50 планів покращення послуг в наступних сферах:

водопостачання – в 14 ОТГ;
управління твердими побутовими відходами – в 12 ОТГ;
покращення дорожньої інфраструктури – в 11 ОТГ;
освітлення вулиць – у 5 ОТГ;
спорт та освіта – у 2 ОТГ (кожний напрям);
охорона здоров’я, благоустрій та громадські простори, муніципальний транспорт та культура – по 1 плану (кожний напрям).

2) Розроблено систему індикаторів для збору даних по якості обраних послуг в 50 громадах та впроваджується система опитування громадян щодо якості послуг.

3) Виконано проекти з покращення послуг в сфері поводження з твердими побутовими відходами в 5 ОТГ (Слобожанська, Верхнянська, Печеніжинська, Старобогородсчанська та Гусятинська).

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2019/1

Програма USAID DOBRE поставила в 10 ОТГ матеріали та обладнання для реалізації проектів з удосконалення пріоритетних послуг. У тому числі за напрямами: тверді побутові відходи – 4 ОТГ (Золотопотіцька ОТГ Тернопільської області, Нижньовербізька ОТГ Івано-Франківської області, Шумська ОТГ і СкалатськаТернопільської області), водопостачання – 2 ОТГ (Баштанська та Олександрівська ОТГ Миколаївської області), дороги – 2 (Білоберізька ОТГ Івано-Франківської області та Старосалтівська ОТГ Харківської області), вуличне освітлення – 1 (Скала-Подільська ОТГ Тернопільської області), культура – 1 (Заводська ОТГ Тернопільської області).
28 інших ОТГ за підтримки спеціалістів та консультантів програми USAID DOBRE розробляють плани удосконалення послуг за такими напрямами: управління твердими побутовими відходами – 9 ОТГ (Петриківська ОТГ Дніпропетровської області, Дмитрівська ОТГ Кіровоградської області, Малинівська ОТГ Харківської області, Дзвинятська ОТГ Івано-Франківської області, Підволочиська ОТГ та Лановецька ОТГ Тернопільської області); покращення дорожньої інфраструктури – 8 ОТГ (Піщанська ОТГ Дніпропетровської області, Новопразька ОТГ та Компаніївська ОТГ Кіровоградської області, Арбузинська ОТГ Миколаївської області, П'ядицька ОТГ та Ланчинська ОТГ Івано-Франківської області, Борщівська ОТГ та Хоростівська ОТГ Тернопільської області); водопостачання – 6 ОТГ (Високопільська ОТГ, Новорайська, Станіславська і Тавричанська ОТГ Херсонської області, Шевченківська ОТГ Миколаївської області, Миколаївська ОТГ Дніпропетровської області);
первинна медична допомога – 2 ОТГ (Смолінська та Помічнянська ОТГ Кіровоградської області);
вуличне освітлення – 2 ОТГ (Зборівська і Золотниківська ОТГ Тернопільської області);
освіта – 1 ОТГ (Великокопанівська ОТГ Херсонської області).
26 ОТГ (Апостолівська, Покровська, Царичанська, Новоолександрівська, Зеленодольська та Васильківська ОТГ Дніпропетровської області, Печеніжинська, Білоберізька, Верхнянська та Нижньовербізька ОТГ Івано-Франківської області, Бобринецька ОТГ Кіровоградської області, Баштанська, Олександрівська, Доманівська, Кам’яномостівська, Мостівська та Бузька ОТГ Миколаївської області, Микулинецька, Скала-Подільська, Байковецька, Іванівська, Шумська та Великогаївська ОТГ Тернопільської області, Мереф’янська, Старосалтівська та Присіваська ОТГ Херсонської області) завершили опитування громадян щодо якості пріоритетних послуг (послуг, для яких спільно з програмою USAID DOBRE розроблявся план удосконалення), загалом в цих в опитуваннях взяли участь 10734 жителі ОТГ.
Також, у рамках вдосконалення послуги поводження з твердими побутовими відходами у звітний період було проведено 12 тренінгів для тренерів на тему «Управління твердими побутовими відходами в громадах» (Новоукраїнська ОТГ Кіровоградської області, Слобожанська ОТГ Дніпропетровської області, Великогаївська ОТГ, Шумська ОТГ, Скалатська ОТГ, Теребовлянська ОТГ, Гусятинська ОТГ та Золотопотіцька ОТГ Тернопільської області, Старобогородчанська ОТГ, Верхнянська ОТГ, Печеніжинська ОТГ та Нижньовербізька ОТГ Івано-Франківської області). У тренінгах взяли участь 240 представників зазначених ОТГ, які обрали поводження з ТПВ у якості пріоритетної послуги для вдосконалення, у тому числі: 223 вчителя, 15 представників місцевого самоврядування та 2 представника місцевих комунальних підприємств. Під час навчання учасники отримали корисну інформацію про види упаковки, життєвий цикл матеріалів, утворення та переробку твердих побутових відходів, загрози від спалювання відходів. Також обговорювались можливості для зменшення кількості відходів, та як можна заохотити учнів до відповідального споживання. Після тренінгів вчителі підготували навчальні плани-графіки заходів екологічного спрямування та поводження з відходами. За підсумками учасники тренінгів звітували, що використовували отриману інформацію під час проведення 369 організованих ними заходів, в яких взяли участь 17767 школярів та їх батьків.
Під час тренінгів для вчителів використовувались матеріали навчально-методичного комплексу "Зелений пакет" http://www.greenpack.in.ua . Для 7 ОТГ програма USAID DOBRE надала підтримку з розробки комунікаційних планів у сфері поводження з ТПВ (Новоукраїнська, Великогаївська, Шумська, Золотопотіцька, Скалатська, Теребовлянська, Нижньовербізька)

2.2 Регіональні плани управління відходами / Схеми співробітництва територіальних громад для ефективного надання послуг / Фінансування програм / Ефективні системи утримання та обслуговування / Система збирання та аналізу даних
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/2

1. Розпочато розробку регіональної стратегії управління ТПВ Вінницької області

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Відібрано 36 ОТГ для участі у проекті «Покращення якості послуг в сфері управління відходами на муніципальному рівні в ОТГ». Міжмуніципальне спіпробітництво буде складовою навчальних модулів в рамках проекту.
Проведено 3 семінари з підвищення обізнаності для представників відібраних ОТГ.
Розпочато кампанії з підвищення обізнаності у Волинській, Житомирській та Дніпропетровській областях.

Проект «Реформа управління на сході України ІІ»
2018/1

За сприяння проекту розроблена «Комплексна програма поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017 - 2021 роки», яка була схвалена Полтавською обласною радою у липні 2017 року.

http://www.adm-pl.gov.ua/sites/default/files/programma_vidhodu_2017_2021.pdf

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2019/1

Оголошено конкурс проектів міжмуніципального співробітництва. Перший раунд подання заявок - 31 серпня 2019 року.
За сприяння DOBRE Нижньовербізька та Печеніжинська ОТГ заключили договор співробітництва громад у формі реалізації спільного проекту по ТПВ. Тавричанська, Асканія-Нова та Присіваська ОТГ заключили договір співробітництва громад у формі реалізації спільного проекту по туризму. Кам'яномостівська та м. Первомайськ заключили договір співробітництва громад у формі реалізації спільного проекту по ТПВ (договір зареєстровано у Міністерстві регіонального розвитку).
У червні-липні 2019 року проведено 3 круглих столи для громад 3ї когорти DOBRE та їх партнерів по міжмуніципальному співробітництву у Тернополі, Дніпрі та Херсоні за участі представників обласних рад, та обласних держадміністрацій Тернопільскої, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, представників Міністрерства регіонального розвитку, Міністерства культури та Міністерства сім'ї, молоді та спорту.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

Реалізація регіональної ініціативи «Покращення послуг з управління твердими побутовими відходами (ТПВ) в ОТГ» в 36 пілотних ОТГ в Дніпропетровській, Волинській та Житомирській областях. В рамках ініціативи громади отримали експертну підтримку з підготовки планів поводження з відходами. Станом на кінець звітного періоду у всіх громадах-учасницях розпочато розроблення планів поводження з відходами. Всього в заходах, проведених в рамках ініціативи, у тому числі заходах з підвищення обізнаності щодо поводження з відходами взяли участь більше 1 200 учасників. Наприкінці року планується проведення опитування мешканців громад-учасниць з метою оцінки можливого покращення якості послуги з вивезення побутових відходів.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2019/1

1. Надано підтримку Мінприроди у розробці двох регуляторних документів у сфері регіональних планів управління відходами: 1) Наказ Мінприроди №195 від 28.05.2019 «Про порядок розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами»; 2) Наказ Мінприроди № 142 від 12.04.2019 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0142737-19. Проекти зазначених документів були підготовлені експертами DESPRO на основі Технічного завдання, виданого Мінприроди та погодженого Мінрегіоном.
2. Організовано 3 круглі столи на тему регіонального управління відходами у партнерстві із Мінрегіоном та Мінприроди для 100 учасників
3. Надається експертно-консультативна підтримка одній із партнерських областей – Вінницькій – у підготовці проекту регіонального плану управління відходами. Ця діяльність спрямована на відпрацювання моделі розроблення регіональних планів управління відходами з метою подальшого поширення цього досвіду на інші регіони України.
4. У рамках підготовки проекту регіонального плану управління відходами у Вінницькій області підготовлено концепцію та план проведення інформаційної кампанії на підтримку регіонального плану. Інформаційна кампанія планується до реалізації у другій половині 2019 року спільно із Агенцією регіонального розвитку Вінницької області.

Working Group #5.3 on Humanitarian Policy

Impact Indicators

Доступ до послуг та охоплення послугами (серед міського та сільського населення)

 Якість послуг, що надаються

Кількість молодих осіб, охоплених діяльністю установ, що працюють із молоддю, створених в ОТГ

Кількість мешканців ОТГ, що мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя та характеризуються низьким ризиком розвитку неінфекційних захворювань, насамперед серцево-судинних (збільшення щороку на 1%)

Outcomes / Achievements

1. Створено  сприятливі правові умови для ефективного і доступного надання послуг на місцевому рівні 

2. Поліпшено потенціал регіонів i ОМС для якісного надання послуг

Effectiveness Indicators

Наявність Політики галузевої децентралізації

Наявність Концепції формування соціогуманітарних округів з метою структурної пропорційності розташування закладів культури, освіти та спорту

Освiта

....

Культура

Кількість приведених у відповідність галузевих законів (23) та підзаконних актів (40), які регулюють дії в галузі культури

Наявність концепція фінансування установ культури (перехід на проектне фінансування)

Наявність професійного кола культурних менеджерів/систематизація існуючих практик

Наявність електронного кадастру пам’яток матеріальної культурної спадщини

Молодіжна політика

Наявність паспорту реформування молодіжної сфери в умовах децентралізації

Наявність Методології формування єдиного молодіжного простору на регіональному, субрегіональному, локальному рівнях (нормативно-правове, кадрове, фінансове, інфраструктурне, організаційно-інформаційне забезпечення) (із застосуванням міжсекторального підходу)

Ухвалений Закон України "Про молодь" та нормативно-правові зміни щодо реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації

Затверджено мінімального "молодіжного кошику»

Фізична культура і спорт

Наявність державних стандартiв надання послуг та системи  індикаторів надання послуг

Частка ОТГ, які скорегували свої структури, бюджети та робочі процедури для децентралізованого надання послуг відповідно до Галузевої політики та Стратегій в області управління, охорони здоров'я, освіти, молодіжної роботи, фізичної культури і спорту

Частка ОТГ, що мають єдині освітньо - культурно – спортивні простори, створеними відповідно до затверджених планів об’єднання

Освiта

....

Культура

Кількість регіонів/ОТГ, в яких проведено культурне картування

Частка ОТГ, які скорегували свої структури, бюджети та робочі процедури для децентралізованого надання послуг відповідно до Галузевої політики та Стратегій

Частка ОТГ зі створеними багатофункціональними культурними центрами та іншими культурними установами

Частка ОТГ, в яких фахівці пройшли профільне навчання за програмою "Академія культурного лідера"

Частка ОТГ, які відповідають основним вимогам / стандартам надання культурних послуг

Частка ОТГ, які мають галузеві програми розвитку культури, і ступінь їх реалізації (в грошовому вираженні)

Кількість електронних послуг, що впроваджені на муніципальному рівні: дозвільні документи по матеріальної культурної спадщині та пересуванню культурних цінностей (не визначені як пріоритетні в рамках Програми Digital Agenda)

Частка ОТГ зі створеними культурними кластерами

Кількість громад, що беруть участь у схемах надання культурних  послуг ММС (IMC)

Молодіжна політика

Частка громад, що відповідають стандартам молодіжної роботи

Частка громад, яки утворили молодіжні консультативно-дорадчі органи

Частка ОТГ зі створеними багатофункціональними молодіжними центрами та іншими установами, просторами для молоді

Кількість молодих осіб, охоплених діяльністю установ, що працюють із молоддю, створених в ОТГ

Кількість молодіжних працівників та спеціалістів, відповідальних за роботу з молоддю в ОТГ, які пройшли профільне навчання (за програмою "Молодіжний працівник")

Фізична культура і спорт

Кількість громад, що відповідають соціальним стандартам у сфері обслуговування закладами фізичної культури та спорту.

Outputs / inputs of different actors
2.3 Розробка планів з удосконалення надання культурних послуг для ОТГ та їх інтегрування в бюджети
Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

Заводська ОТГ Тернопільської області за підтримки DOBRE розробила та затвердила План удосконалення надання послуги по відродженню іміджу громади як культурного центру (послуга культури).

У рамках зазначеного Плану DOBRE підтримує проект з відновлення місцевого будинку культури. У відремонтовані приміщення ОТГ планує перевести Заводську школу естетичного виховання. Це дозволить покращити якість навчання та збільшити кількість учнів з 247 до 400. Фінансування з боку DOBRE – 1,63 млн грн (67,4%), співфінансування з боку ОТГ – 0,79 млн грн (32,6%). Введення в експлуатацію об"єкту планується в травні 2019 року.

5.3.2.8. Формування оптимальної мережі спортивної інфраструктури в ОТГ:
Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

1) Дві ОТГ розробили плани покращення послуг у сфері спорту, реалізацію яких підтримає Програма DOBRE – Байківецька та Галицинівська (на стадії фіналізації).

Байківецька ОТГ планує за підтримки Програми створити 2 багатофункціональних спортивних майданчика в двох населених пунктах громади. 2) Реалізовано 13 проектів (швидких грантів та молодіжних проектів) з підтримки розвитку спортивної інфраструктури в ОТГ: Іванівська ОТГ Тернопільської області - будівництво волейбольного майданчика;
Покровська ОТГ Дніпропетровської області - ролледром (скейт-парк);
Заводська ОТГ Тернопільської області - будівництво спортивного майданчика;
Васильківська ОТГ Дніпропетровської області - будівництво дитячих спортивних майданчиків в селах Великоолександрівка, Богданівка, Васильківка;
Доманівська ОТГ Миколаївської області - оновлення стадіону (облаштування глядацької зони);
Скалатська ОТГ Тернопільської області Будівництво спортивних майданчиків у двох селах громади;
Чаплинська ОТГ Херсонської області - оновлення стадіону (нові крісла для глядачів);
Маловисківська ОТГ Кіровоградської області - будівництво двох спортивних майданчиків;
Вишнівецька ОТГ Тернопільської області - будівництво спортивного майданчика;
Мостівська ОТГ Миколаївської області - оновлення стадіону (облаштування глядацької зони, переодягальні, зони збирання сміття);
Нижньовербізька ОТГ Івано-Франківської області - будівництво спортивних майданчиків в двох селах громади;
Шумська ОТГ Тернопільської області - будівництво двох спортивних майданчиків – для молоді та дітей;
Зеленодольська ОТГ Дніпропетровської області - будівництво скалодрому в приміщенні громади.

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2019/1

Реалізовано 5 проектів (швидких грантів та молодіжних проектів) з підтримки розвитку спортивної інфраструктури в ОТГ:
1) Верхнянська ОТГ Івано-Франківської області, с. Негівці – мультифункціональний майданчик зі штучним покриттям;
2) Золотопотіцька ОТГ Тернопільської області – 2 спортивні майданчики – в сел. Золотий Потік та с. Костільники;
3) Новоукраїнська ОТГ Кировоградської області – скейт-парк в м. Новоукраїнка;
4) Скалатська ОТГ Тернопільської області – 2 спортивні майданчики у с.Старий Скалат та с. Магдаліївка;
5) Більшівцівська ОТГ Івано-Франківської області - спортивні майданчики у 7 населених пунктах ОТГ: сел. Більшівці, с. Кінашів, с. Жалибори, с. Загір'я, с. Кукільники, с. Курів, с. Нараївка.

Subgroup # 5.3.1 on Education

Impact Indicators

Ініціативи щодо вдосконалення нормативно-правової бази в галузі освіти Кількість громад, в яких розроблено та затверджено плани оптимізації закладів освіти та створено систему управління закладами освіти Обізнаність суспільства щодо реформ освітньої децентралізації в суспільстві

Outcomes / Achievements

1. Створено умови для забезпечення якісної освіти та розвитку людського капіталу на рівні ОТГ, обласному та національному рівнях

2. Збільшилася спроможність місцевих органів влади керувати навчальними закладами

3. Поліпшена система комунікації реформи децентралізації освіти та її результатів

Effectiveness Indicators

Збільшена частка закладів середньої освіти в ОТГ, які ефективно використовують видатки на освіту - а) громади, у яких немає дефіциту освітньої субвенції; б) громади, у яких порівняно з попереднім роком зросла наповнюваність класів

Збільшена  частка ОТГ/ОМС, представники яких пройшли навчання та стажування з організації та управління освітою в умовах децентралізації

Створені регіональні команди консультантів забезпечили навчально-консультативними послугами громади своєї області

Створені рекомендації щодо розвитку людського потенціалу  через реформування системи професійної освіти та освіти дорослих

Збільшена кількість людей, що користуються ресурсом decentralization.gov.ua  

Збільшена кількість громад, які користуються базою даних кращих практик управління освітою на сайтах decentralization.gov.ua та wiki.sklinternational.org.ua

Підвищена обізнаність журналістів та регіональних ЗМІ  щодо реформи освіти в контексті децентралізації

Outputs / inputs of different actors
1.1. Систематизовано існуючі нормативно-правові акти щодо децентралізації в освіті. Розроблено необхідні нормативно-правові акти
Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/2

Розроблено пропозиції до проекту ЗУ “Про повну загальну середню освіту”

Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/2

Підготовлено пропозиції щодо вдосконалення типового переліку бюджетних програм у галузі освіти

Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/1

Підготовлено пропозиції щодо перегляду результативних показників виконання освітніх бюджетних програм з метою врахування гендерної складової

Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/2

Підготовлено рекомендації щодо розподілу повноважень з управління середньою освітою

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2018/2

Надано коментарі та пропозиції до проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту»

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Проведено аналіз повноважень органів місцевого самоврядування з управління освітою, підготовлено огляд законодавства у сфері освіти щодо повноважень органів місцевого самоврядування та кращих практик з організації шкільних перевезень; опубліковано відповідні результати. Забезпечено участь представників ОТГ у розробці Концепції розвитку позашкільної освіти в Україні та у Всеукраїнській конференції «Нова українська школа – старт реформи, участь громад».

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

Аналіз законодавства щодо повноважень Державної служби якості освіти підготовлений до публікації на сайті decentralization.gov.ua. Посилання на публікацію буде додано згодом.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2019/1

Надано МОН коментарі та пропозиції до проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту»

1.2. Забезпечено умови для громадського обговорення актуальних питань децентралізації освіти та залучення представників ОМС до розробки нормативно-правових актів
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2019/1

В рамках підтримки Асоціації ОТГ, Проектом підтримується діяльність секторальних платформ, зокрема з освіти. Секторальні платформи виступають основним інструментом вироблення та представлення зацікавленим сторонам спільної позиції членів Асоціації ОТГ.

1.3. Систематизовано кращі практики освітньої децентралізації
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2018/2

Понад 50 практик управління освітою для ОМС зібрано на платформі «Кращі практики управління освітою в ОТГ»
http://wiki.sklinternational.org.ua/

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Зібрано та систематизовано 5 кращих практик у сфері освітньої децентралізації.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Краща практика впровадження нового освітнього простору в Солонянській ОТГ підготовлена до публікації на сайті decentralization.gov.ua. Посилання на публікацію буде додано згодом.
(2) Кращі практики щодо управління освітою на місцевому рівні та формування освітньої мережі з трьох областей України підготовлені для публікації на сайті decentralization.gov.ua. Посилання на публікацію буде додано згодом.

1.4. Вдосконалено формулу розподілу коштів субвенцій з державного бюджету
Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/2

Надані рекомендації до Постанови КМУ "Про внесення зміни до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2018/2

Підготовлено оновлений алгоритм розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами.
Підготовлено програмний продукт - Симулятор розподілу освітньої субвенції для обрахунку розподілу освітньої субвенції для кожного місцевого бюджету на 2019 рік.
Розрахунки розподілу освітньої субвенції закріплено в дод. 6 до Державного бюджету України на 2019 рік.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Експертом Центрального офісу реформ при Мінрегіоні розроблено калькулятор спроможності шкільної освітньої мережі.

1.5. Розроблено і реалізовано систему оцінки закладів освіти щодо формування освітньої мережі
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Розроблено матрицю освітньої мережі ОТГ

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2018/2

Експертами проекту розроблено методику оцінки закладів освіти щодо формування освітньої мережи на основі збору даних і аналізу відповідних показників. Реалізація системи оцінки забезпечується шляхом розповсюджування 10 тис. екземплярів посібника «Нова школа в нових громадах» серед громад Україні, навчання більш ніж 500 експертів ІППО, регіональних ГО і керівників профільних підрозділів (освіти) ОМС ОТГ

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

Розроблено критерії спроможної освітньої мережі, які є складовою частиною інформаційно-методичного посібника з формування спроможної освітньої мережі, розробленого за участі експертів U-LEAD і проектів EGDE та SKL International. Посилання на публікацію на сайті
decentralization.gov.ua буде надано в наступному звітному періоді.

1.6. Розроблено та реалізовано он-лайн карту просторового моделювання освітніх мереж та інфраструктури
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Продовження роботи над системою геопозиціонування закладів середньої освіти

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

Завершено нанесення закладів середньої освіти на карту.
Експерти U-LEAD в співпраці з МОН надали рекомендації щодо моделювання спроможних освітніх мереж.

1.7. Професійна освіта та освіта дорослих
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Надато підтримку Міністерству освіти і науки України під час розробки Концепції розвитку професійно-технічної освіти.

Швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (DOCCU)
2018/2

- Спільно з НАДС завершено підготовку 64 майстер-тренерів для 23 закладів післядипломної освіти державних службовців і ПОМС.
- Здійснено методичний супровід 105 майстер-тренерів для 53 закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
- Виданно посібник та порфоліо індивідуального розвитку для державних службовців та представників місцевого самоврядування щодо розвитку громадянських компетентнотей.
- Проведено фінальний моніторинг та оцінювання результатів реалізації проекту в 23 центрах підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії. Всього було впроваджено понад 45 модулів з розвитку громадянських компетентностей, в рамках яких станом на кінець звітного періоду підготовлено більше 47000 державних службовців та представників місцевого самоврядування.
Згідно данних моніторингового дослідження, станом на кінець звітного періоду в 53 закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», навчання з розвитку громадянських компетентностей пройшли 13301 осіб. За результатами навчання майстер-тренерами було розроблено і впроваджено відповідний навчальний курс в програми навчання державних службовців і ПОМС. Навчання здійснювалось за окремими тематичними модулями дисциплін програми «Публічне управління та адміністрування».

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

Під час 4-го Національного семінару з технічної професійної освіти та навчання (24.01.2019) 65 представникам органів управління та професійної технічної освіти місцевого, обласного та національного рівнів було представлено концепцію реформи фінансування ПТО на різних рівнях (державний, обласний, локальний) та з різних джерел.
Цей документ було взято за концептуальну базу для розробки Рекомендацій для національного замовлення фінансування ПТО (документ очікується до кінця листопада 2019).

2.1 Розроблено і впроваджено навчальні програми в сфері управління закладами освіти на місцевому рівні та формування ефективних освітніх мереж
Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/2

Розроблено проект критеріїв з формування спроможної мережі закладів загальної середньої освіти

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

Розроблено плани покращення освітніх послуг в 2 ОТГ (Мостівська та Вишнівецька).

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Розроблено та протестовано Основний комплекс тренінгів з питань освіти для голів ОТГ. Перша серія тренінгів запланована на березень-травень 2019 року.
Досягнуто домовленості з партнером щодо розробки Розширеного тематичного комплексу підтримки для спеціалістів ОТГ. Проведення тренігів заплановано на січень-листопад 2019 року.
Створено 11 мереж експертів з менеджменту освіти.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2018/2

Експертами проекту розроблено і впроваджено навчальні програми в сфері управління закладами освіти на місцевому рівні та формування ефективних освітніх мереж для більш ніж 300 керівників профільних підрозділів (освіти) ОМС ОТГ в 21 областях Україні на основі реалізації комплексної Стратегії підвищення потенціалу «Нова школа в нових громадах».

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Розроблений тренінговий пакет з управління освітою для голів новостворених ОТГ.
(2) Продовжується реалізація проектів з навчання та менторства для ОТГ:
• Управління освітою та розвиток школи - впроваджується Центром інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки Програми. Залучено учасників з 11 ОТГ: Зимнівська ОТГ (Волинська обл.), Солонянська (Дніпропетровська), Іллінівська (Донецька), Черкаська (Донецька), Миропільська (Житомирська), Жовтанецька (Львівська), Красносільська (Одеська), Козельщинська (Полтавська), Пирятинська (Полтавська), Клеванська (Рівненська), Березівська (Сумська). Представники місцевого органу управління освітою та освітніх закладів отримують професійний менторський супровід, допомогу в розробці та реалізації стратегії розвитку освіти та формування ефективного освітнього сектору в ОТГ. Станом на кінець звітного періоду проведено SWOT аналіз, опитування щодо потреб батьків та учнів та сформовано команди для їх аналізу й реалізації.
• Ефективне прийняття рішень в процесі оптимізації освітньої мережі - впроваджується Київською школою економіки за підтримки Програми. Відібрано 12 ОТГ для участі в проекті: Білозірська ОТГ (Черкаська обл.), Великобілозерська (Запорізька), Вишнівська (Волинська), Жидичинська (Волинська), Іванівська (Чернігівська), Козинська (Рівненська), Машівська (Полтавська), Миколаївська (Сумська), Михайло-Коцюбинська (Чернігівська), Новоушицька (Хмельницька), Пулинська (Житомирська), Чмирівська (Луганська). Кінцевим результатом розпочатої роботи стане план розвитку освітньої мережі у громадах-учасницях.
(3) Експерти Програми U-LEAD, Міністерства освіти і науки, проектів EGDE та SKL International розробили та протестували тренінг зі створення спроможної освітньої мережі. Підготовлено навчальні матеріали та концепцію тренінгу для формування команди консультантів зі створення спроможної освітньої мережі.
(4) Розпочато роботу з підготовки електронного навчального модуля з розвитку спроможних освітніх мереж на платформі онлайн навчання для посадових осіб органів місцевого самоврядування громад, розробленій U-LEAD. Платформа стане відкритою для публічного доступу після завершення роботи над низкою інших навчальних модулів. Посилання на сторінку планформи в мережі Інтернет буде розміщено у наступному звіті.
(5) Члени регіональних мереж експертів з менеджменту освіти на місцевому рівні здійснюють експертну підтримку під час проведення тренінгових заходів для ОТГ. Проведено низку тренінгів для представників регіональних мереж з написання проектів та залучення додаткового фінансування закладів освіти. За результатами проведених тренінгів декілька членів регіональних мереж подали заявки на програми малих грантів, серед яких:

Відділ освіти Витвицької ОТГ (Івано-Франківська обл) - «Школа нового покоління: організація якісного навчання у Витвицькому ліцеї для сучасного покоління дітей» та «Спорт для всіх: нове будівництво спортивного комплексу з басейном на території Витвицького ліцею»;

Бобринецька ОТГ (Кіровоградська область) підготувала два проекти, які було винесено на голосування громадського бюджету, обидві перемогли та впроваджуються;

Вугледарська ОТГ (Донецька область) «Будівництво комбінованого спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Вугледарського навчально- виховного комплексу” Політехнічний ліцей - школа І-ІІ ступенів". Проект переміг у конкурсі і був підтриманий МОНУ та уже почав впроваджуватись на загальну суму 2,4 млн грн;

Приморська ОТГ (Запорізька обл) подала проектну заявку «Економія і бережливість справа всіх і кожного» (енергозберігаючі технології та смарт-освітлення)

2.2 Розроблено та реалізовано програми обміну досвідом між ОТГ та з вивчення кращого українського та іноземного досвіду щодо моделей та принципів децентралізації
Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

1) Проведено опитування для визначення приоритетів в навчанні найкращим практикам. 2) Відбувся візит до Дунаєвецької ОТГ для 9 громад Тернопільської та Івано-Франківської областей по вивченню кращих практик оптимізації шкільної мережі на базі Дунаєвецької та Полонської ОТГ.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Організовано навчальні візити до Польщі для понад 100 спеціалістів з питань освіти з різних областей України.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2018/2

Експертами проекту розроблено і впроваджено програми обміну досвідом між ОТГ з визнання кращого управлінського і іноземного досвіду щодо моделей та принципів децентралізації. В основі програм обміну вкладені кращі практики (які вивчаються, систематизуються і викладаються онлайн проектом з 2016 року) і навчально-методичний центр на базі Дунаєвецької ОТГ. З період з 2016 року забезпечено обмін досвідом для більш ніж 900 представників ОТГ з 15 областей Україні.

Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2019/1

За підтримки Програми відбулось 5 ознайомчо-навчальних візити для обміну досвідом між ОТГ з оптимізації системи освіти: 1) ознайомчо-навчальний візит для 10 громад Тернопільської та Івано-Франківської областей (Печеніжинська, Верхнянська, Більщівцівська, Іванівська, Байковецька, Шумська, Золотопотіцька, Великогаївська, Скалатська, Теребовлянська) до Коростишевської ОТГ (Житомирська область); 2) ознайомчо-навчальний візит для 7 громад Дніпропетровської та Харківської областей (Покровська селищна, Могилівська сільська, Апостолівська міська, Царичанська селищна, Васильківська селищна ОТГ (Дніпропетровська), Мереф’янська міська, Старосалтівська селищна ОТГ (Харківська область)) до Солонянської ОТГ (Дніпропетровська область); 3) ознайомчо-навчальний візит для 9 громад Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей (Маловисківська міська (Кіровоградська область), Олександрівська селищна, Прибужанівська сільська, Бузька сільська, Мостівська сільська, Баштанська міська, Доманівська селищна, Кам’яномостівська сільська ОТГ (Миколаївська область), Присиваська сільська (Херсонська область) до Новоукраїнської ОТГ (Кіровоградська область);
4) ознайомчо-навчальний візит по покращенню навчального процесу для 6 громад Миколаївської області (Галицинівська, Прибужанівська, Мостівська, Баштанська, Бузька, Олександрівська) до Львова та Львівської області; 5) ознайомчо-навчальний візит по покращенню навчального процесу для 2 громад Кіровоградської області (Маловиськівська та Бобринецька СС) до Львова та Львівської області.
За результатом ознайомчої поїздки Мостівська СС подала 8 проектів по удосконаленню системи освіти у громаді і отримала фінансування під реалізацію 2 х проектів

2.3. Розроблено методичні рекомендації, інструкції та інформаційні матеріали з організації освітнього менеджменту в умовах децентралізації
Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/2

1. Експертом EDGE в рамках роботи Робочої підгрупи з розробки методики створення освітньої мережі розроблено критерії щодо облаштування доріг з твердим покриттям до закладів освіти та організації транспортно-логістичних послуг в закладах освіти.
2. Експертом EDGE надіслано пропозиції до Ради донорів щодо участі EDGE в секторальній децентралізації освіти, які підготовлені за результатами стратегічної сесії RBM, проведеної також офісом EDGE, за участі проектів МТД, МОН, МІнрегіону, представників Асоціацій, ОМС та ОТГ.

Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/2

Розроблено навчальний посібник для голів ОТГ із здійснення повноважень в секторі освіти в умовах децентралізації

Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/2

Розроблено пропозиції щодо розрахунку видатків на утримання дошкільних навчальних закладів

Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/2

Розроблено рекомендації щодо оптимізації освітньої мережі

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Продовження роботи з розробки рекомендацій щодо оптимізації шкільної мережі.
Розроблено та опубліковано Методичні рекомендації щодо створення в об'єднаних територіальних громадах органів управління освітою

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2018/2

Експертами проекту розроблено методичні рекомендації у формі посібника «Нова школа в нових громадах» з організації освітнього менеджменту у умовах децентралізації. Тираж 10 тис. екземплярів, а також 1200 завантажень електронної версії цього видання з сайту Decentralization.gov.ua та інших сайтів забезпечив. Зміст цього посібнику став основою для методичних матеріалів U-LEAD та інших міжнародних проектів.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Розроблено методичні рекомендаціїї щодо створення спроможної освітньої мережі (у співпраці з Міносвіти та іншими проектами, зокрема SKL International та EDGE). Документ містить детальні рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо формування спроможної освітньої мережі, у тому числі стосовно ефективного використання наявних ресурсів та стратегічного планування розвитку освіти в ОТГ. Посібник планується передати Міносвіти для погодження.
(2) Підготовлено посібник «Створення органу управління освітою в ОТГ. Методичні рекомендації та зразки документи»: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/357/26.12.18.pdf.

2.4. Новий Освітній Простір
Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/2

Взято участь у робочій групі, підготовлено пропозиції до Положення про Освітній округ, Про опорний заклад освіти, про НОП

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Триває робота з підготовки рекомендацій щодо нового освітнього простору в контексті нової школи.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

Підготовлено та узгоджено з МОН та Мінрегіоном інформаційні посібники щодо рекомендацій та стандартів нового освітнього простору в контексті Нової української школи:
(1) Енергоефективність: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/418/NOP_Energoefektivnist.pdf;
(2) Яким має бути сучасне обладнання кабінетів та ІКТ: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/409/NOP_Suchasne-obladnannya.pdf;
(3) Як створити мотивуючий простір: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/407/NOP_Motivuyuchiy-prostir.pdf;
(4) Як створити безбар’єрний простір та умови для інклюзивного навчання: https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/408/NOP_Bezbaryernist.pdf.

2.5. Нова Українська Школа
Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/2

Підтримано ініціативи ОН щодо впровадження концепції Нової Української Школи

Швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (DOCCU)
2018/2

Регіональними командами проекту проведено навчання у 8 областях України (Дніпропетровськй, Луганській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Одеській, Херсонській та Полтавській) для:
- 16252 учителів та 305 представників методичних служб з питань освіти для демократичного громадянства та прав людини;
- 2478 директорів та заступників директорів шкіл з питань демократичного врядування в школі, налагодження співпраці з владою та громадою;
проведено неКонференцію «Нова українська школа – школа дієвої демократії» (вересень 2018, м. Львів).

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

Концепції Нової Української Школи були присвячені окремі сесії під час тренінгів для голів ОТГ та керівників органів управління освітою, що сприяло кращому розумінню Концепції представниками органів місцевого самоврядування. Всього, проведено 6 тренінгів для голів 72 ОТГ.

3.1. Забезпечено доступ громадян до інформації щодо децентралізації освіти в форматі "єдине вікно" на сайті decentralization.gov.ua
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

На сайті decentralization.gov.ua регулярно оновлюються актуальні матеріали, інструменти та ресурси щодо децентралізації в сфері освіти.

3.2. Впроваджено заходи з популяризації реформи децентралізації освіти
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Продовження роботи з розробки інформаційних матеріалів.
Організовано 81 тренінг (семінар) та 94 заходи для преси з питань децентралізації управління освітою (взяли участь понад 3 000 представників місцевих ЗМІ).

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2018/2

Експертами проекту розроблено і розповсюджено публікації для представників місцевих і регіональних медіа з питань щодо створення ефективного управління освітою в громадах. (425 журналістів, 25 семінарів)

Швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (DOCCU)
2018/2

Організовано медіаекспедиції для регіональних та місцевих ЗМІ у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Луганській областях, спрямовані на популяризацію кращих практик співпраці школи-влади-громади; проведено тренінги для регіональних та місцевих ЗМІ щодо реформи освіти.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

Надано експертну підтримку у підготовці до тренінгу та проведено тренінг для місцевих ЗМІ щодо реформи децентралізації освіти. Проект реалізовувався організацією «Ейдос». Тренінги для журналістів були проведені в усіх областях України. За результатами тренінгів було підготовлено більше 400 публікацій https://drive.google.com/open?id=1404_fb0l7k2OUM_LkWp91HcTZ7sXAbdm

3.3. Здійснено моніторинг та аналітика процесу та результатів реформи децентралізації освіти
Проект «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE)
2018/2

Підготовлено аналітичні матеріали щодо реформи децентралізації в освіті

Subgroup #5.3.2 on Culture, Youth, Sports and Tourism

Impact Indicators

Working Group #5.5 on Public Order

Impact Indicators

Рівень сприйняття безпеки населенням Динаміка криміногенної обстановки

Outcomes / Achievements

Укріплений потенціал громад в області організації і надання послуг з сфері цивільної безпеки

Effectiveness Indicators

Кількість об'єднаних громад, в яких побудовані / організовані інтегровані центри безпеки

Кількість громад, які отримали фінансування для організації інтегрованих центрів безпеки

Кількість громад, в яких є плани профілактичних дій у напрямку безпеки і вони виконуються

Кількість добровольців у громадах

Кількість локальних проектів з безпеки ( «сусідська варта», освітлення, оповіщення, камери спостереження)

Наявність рекомендацій щодо подальшого розвитку послуг безпеки в громадах

Outputs / inputs of different actors
Надається технічна підтримка громадам (консультаціі і навчання) по організації центрів безпеки і отримання доступу до фінансування
Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

1) Реалізований грантовий проект з підтримки будівництва "Центру безпеки" в Слобожанській ОТГ. 2) Проведений 1 навчальний візит з питань безпеки для 7 громад Миколаївській області в громади Тернопільський області для обміну кращими практиками.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

Впровадження регіональної ініціативи «Вдосконалення системи цивільного захисту в ОТГ» в 30 ОТГ в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій, Запорізькій та Чернігівській областях. Станом на кінець звітного періоду розпочато розробку місцевих планів цивільного захисту в більшості громад-учасниць. Крім того, проведено навчання добровільних пожежних команд в усіх ОТГ, які беруть участь в регіональній ініціативі.

Working Group #6.1 on Communication

Impact Indicators

Рівень підтримки і розуміння реформи серед ОМС (моніторинг проводить ULEAD, DESPRO, DOBRE)

Рівень підтримки і розуміння реформи серед населення (моніторинг проводить ULEAD, DESPRO, CoE,)

Рівень довіри населення до місцевої влади (СоE)       

Рівень довіри населення до процесу децентралізації (IRI, DESPRO, CoE)

Рівень висвітлення реформи засобами масової інформації (моніторинги)

Outcomes / Achievements

1. Зміцнено потенціал Мінрегіону в управлінні і координуванні реформи та ефективній співпраці всіма зацікавленими особами

2. Ефективна комунікація з питань реформи децентралізації

Effectiveness Indicators

Наявність повністю укомплектованих та функціональних ЦОР і ЦРМС

Відсоток виконаних річних планів дій Мінрегіону, затверджених Урядом

Рівень участі співробітників Мінрегіону в координаційних зустрічах в рамках CRF (рівень відвідуваності та задоволеності їх внеском з боку координаторів РГ)

Наявність узгодженої стратегії комунікацій на 2019 – 2021 роки та щорічного плану дій

Стан  реалізації заходів комунікаційного плану (відсоток дiяльностi, яка завершена  та на стадії реалізації)

Кількість щорічних заходів національного рівня, та кількість журналістів, присутніх на цих заходах

Кількість інформаційних продуктів, що випускаються щорічно, і широта їх охоплення 

Outputs / inputs of different actors
1.1 Структури Мінрегіону для управління реформою, інформування про реформу на національному та регіональному рівнях
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/2

Підтримано роботу експертів з комунікацій щодо реформи в рамках ЦОР

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Подальша підтримка Центрального офісу реформ при Мінрегіоні та регіональних підрозділів Центру розвитку місцевого самоврядування (ЦРМС). Розробка рекомендацій щодо інструментів комунікації, а також онлайн-курсу «Вступ до стратегічних комунікацій». Проведено 4 тренінги для радників з комунікацій регіональних центрів розвитку місцевого самоврядування з питань впровадження інтегрованої комунікаційної стратегії, використання соціальних та цифрових медіа, а також залучення громадськості.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Проведено близько 30 консультацій та тренінгів з питань комунікації результатів реформи децентралізації для учасників національного та обласного рівнів;
(2) Станом на кінець звітного періоду 23 радники з питань комунікації працюють у ЦРМС, які функціонують за підтримки Програми.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2019/1

Підтримано роботу експертів з комунікацій щодо реформи в рамках Центрального офісу реформ при Мінрегіоні
Здійснюється технічний супровід сайту Децентралізація

1.2 Наявна система моніторингу і оцінки реалізації реформи
Рада Європи, Програма «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» (CoE)
2019/1

 Рада Європи продовжує започаткований у 2015 році у співпраці з Мінрегіоном моніторинг відношення населення до реформи.

Обізнаність про результати реформи місцевого самоврядування та відношення населення до її заходів підвищено шляхом проведення 27 лютого 2018 року спільної прес-конференції Віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка та керівника Департаменту демократичного врядування Ради Європи Даніеля Попеску, де презентовано результати всеукраїнських соціологічних досліджень Ради Європи, виконаних наприкінці 2017 року: 3-го щорічного дослідження «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування» і 2-го щорічного дослідження «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування: Думки і погляди жителів територіальних громад, які пройшли процес об’єднання в 2015-2016 роках».

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

Рада Європи продовжує започаткований у 2015 році у співпраці з Мінрегіоном моніторинг відношення населення до реформи, яке високо оцінила українська влада, що отримує з нього цінну інформацію, статистику та дані, що використовуються як національними, так і міжнародними партнерами.

Наприкінці 2018 року проведені 4-е щорічне дослідження «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування» серед населення України і 3-е щорічне дослідження «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування: Думки і погляди жителів територіальних громад, які пройшли процес об’єднання в 2015-2016 роках».

Результати соціологічних опитувань 2018 року будуть оприлюднені спільно Радою Європи та Мінрегіоном у 2019 році.

1.3 Наявна система консультацій з громадами
Проект «Сприяння діалогу щодо реформ в Україні (OSCE)»
2018/2

1. Проведено 5 круглих столів в форматі діалогу щодо приєднання громад до міст обласного значення в м. Маруполь, м. Канів, м. Сєверодонецьк, м. Харків, м. Мукачево; залучено представників 11 міст обласного значення.
2. Підтримано проведення стратегічної сесії Мінрегіону щодо створення операційного плану на 2019 рік.
3. Підтримано експертну робочу зустріч з обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації.
4. Надано організаційну підтримку при підготовці ІІІ Форуму ОТГ.

1.5 Відбувається міжнародний обмін досвідом, пов'язаний з управлінням реформою
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2019/2

Шведсько-українським проектом "Підтримка децентралізації в Україні" розроблено Стратегію впровадження ефективного управління освітою в громадах (http://sklinternational.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/New_School_in_New_Hromadas_Strategy_UA.pdf).

У рамках Стратегії проектом спільно з Польським Фондом міжнародної солідарності здійснюються навчальні візити до Польщі та створюються регіональні команди освітян. Навчальний візит - це можливість для українських колег дізнатися про зміни та реформи які були впроваджені у Польщі та побачити практичні результати цих змін. В рамках візиту учасники вивчають особливості системи освіти в Польщі та трансформації які в ній відбулися з 1989 року, а також ознайомлюються з досвідом польських громад щодо контролю якості освіти, особливостей управління освітою в гмінах, особливостями роботи публічних та непублічних закладів освіти та ін. Кожен день навчального візиту закінчується сесією з рефлексії, під час якої учасники обговорюють результати. Це допомогає краще зрозуміти перспективи розвитку освіти в Україні, побудувати діалог та створити професійну мережу. Регіональні команди освітян - це керівники органів управління освітою в громадах які підтримують одне одного на постійній основі та допомогають іншим громадам у вирішенні нагальних питань (http://sklinternational.org.ua/ua/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%b8/).

Крім того, у вересні 2018 року Проектом організовано навчальний візит Правління Асоціації ОТГ до Швеції. Під час візиту учасники мали нагоду дізнатись про те як Шведська асоціація місцевих влад та регіонів (SALAR) залучає членів, як представляє їх інтереси, які послуги вона надає свої членам і яка роль Асоціації в загальному контексті державного управління.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Обмін інформацією та кращими практиками з питань участі громадськості та комунікації реформи децентралізації в Німеччині та країнах-членах ЄС під час міжнародних конференцій та круглих столів.
Участь Групи радників Програми разом з представниками Мінрегіону у 16-му Європейському тижні регіонів та міст.

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

Рада Європи організувала за участі фахівців та експертів з країн-членів Ради Європи щорічний форум з питань децентралізації в Донецькій області «Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної та правової держави» (жовтень, м. Краматорськ) та зробила внесок у III щорічний Форум об’єднаних територіальних громад (грудень, Київ), який зібрав разом ключових учасників реформи та сприяв подальшому розвитку децентралізації.
Спільна робота була проведена у синергії з іншими проектами Ради Європи, а саме проектами «Захист національних меншин, включаючи ромів та мови меншин в Україні» та «Зміцнення підтримки національних меншин в Україні», задля забезпечення врахування питань національних меншин у рамках реформи місцевого самоврядування.

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

Рада Європи підготувала дев’ять правових звітів, зокрема з оглядами досвіду різних країн - членів Ради Європи, та надала їх Мінрегіону та профільному Комітету Верховної Ради України, що сприяє перегляду існуючих та розробці нових правових та політичних документів (наприклад, щодо міських агломерацій, статусу депутатів місцевих рад тощо).

Рада Європи організувала низку обговорень з українською владою на вищому рівні, щоб заохотити до розв’язання кризи виборів та вирішення проблем на територіях та у випадках, де немає достатнього прогресу у об'єднанні територіальних громад. Згадані виклики обговорювалися з членами Центральної виборчої комісії України, які взяли участь у робочому візиті до штаб-квартири Ради Європи у грудні.

Було забезпечено тісну координацію зі Спеціальним посланником з питань реформ в Україні Уряду Німеччини Георгом Мільбрадтом, який відвідав штаб-квартиру Ради Європи у квітні та жовтні, підтримав реалізований Програмою курс та провів ряд зустрічей в Департаменті демократичного врядування Генерального Директорату II – з питань демократії та у відповідних органах Ради Європи, у тому числі у Венеціанської комісії, Конгресі РЄ та ПА РЄ.

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

30 квітня - 10 травня 2018 року три представники Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування взяли участь у робочому візиті до Сенату Королівства Нідерландів. За результатами візиту розроблені пропозиції до розгляду експертними групами Комітету з питань механізмів місцевої демократії та законодавчого регулювання служби в органах місцевого самоврядування (підготовка до другого читання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (№ 8369), які обговорені на регіональних семінарах Комітету.

13-19 травня 2018 року чотири представники Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування взяли участь у робочому візиті до Парламенту Грузії. За його результатами були розроблені пропозиції до розгляду експертними групами Комітету з питань механізмів місцевої демократії та законодавчого регулювання щодо служби в органах місцевого самоврядування (підготовка до другого читання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»(№ 8369), робочою групою з питань законопроектів «Про порядок утворення, ліквідації районів, встановлення та зміни їх меж»(№ 6636), «Про засади адміністративно-територіального устрою України» (реєстр. № 8051), а також надані пропозиції щодо внесення змін до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України. Ці пропозиції були також обговорені на регіональних семінарах Комітету.

24 вересня 2018 було організовано Регіональну конференцію ПАРЄ «Платформа для політик співпраці: роль асоціацій діаспори та синергія з публічною владою» у рамках співпраці із Парламентською Асамблеєю Ради Європи. Захід зібрав понад 80 членів парламентів, представників урядів, асоціацій діаспор та експертів з країн – членів Ради Європи і запропонував платформу для ефективного та інтенсивного обміну досвідом щодо відносин між центральними та місцевими органами влади та представниками діаспори, включаючи питання співпраці органів місцевого самоврядування з асоціаціями діаспор.

8-13 жовтня 2018 року Рада Європи організувала робочий візит делегації українських високопосадовців до Італії для розгляду та обговорення відповідних практик, що стосуються правових засад, організації та функціонування місцевої та регіональної демократії. Зустрічі для українських гостей були організовані за участю високопосадовців уряду Італії, національних агентств та асоціацій регіональних та місцевих органів влади, а також співробітників обласної адміністрації Тоскани, адміністрації Флоренції, адміністрації Округу столичного регіону та посадовців, відповідальних за питання нагляду чи міжмуніципального співробітництва.

1.6. Покращено співробітництво з громадянським суспільством на національному рівні
Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/2

1. Надано підтримку в організації Щорічного форуму ОТГ

2.1 Розроблена і реалізована Комунікаційна стратегія
Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

1) Проводиться щоденний моніторинг ЗМІ з децентралізації.
2) Проведено 15 брифінгів в прес-центрі УКМЦ:

10 брифінгів 'Речники громад', які від серпня транслюються і на телеканалі Рада;

5 тематичних публічних дискусій.

3) Проведено дводенну конференцію «Стратегічний розвиток та інвестиції» - понад 300 учасників, понад 60 спікерів, 9 тематичних панелей

4) Опубліковано 330 статей в регіональних та національних ЗМІ:

більше 250 статей у регіональних ЗМІ за результатами прес-турів,

понад 80 матеріалів у національних та регіональних ЗМІ внаслідок конференції «Стратегічний розвиток та інвестиції».

5) Опубліковано та розповсюджено 10 інформаційних тематичних лонгрідів.

6) Створено 3 промоційних відео для Баштанської громади Миколаївської області, Присиваської громади Херсонської області та Теребовлянської громади Тернопільської області. Субтитровані українською, англійською та польською мовами;

7) Надруковано та розповсюджено серед цільових аудиторій 3 видання:

посібник «Повноваження об’єднаних громад із питань забезпечення та дотримання прав дитини: розуміння витоків функцій»: 500 примірників;

книга «Історії успіху» 14 громад-партнерів програми ДОБРЕ (українсько-англійське видання) – 500 примірників ;

оновлене видання «Туристичного путівника новими громадами України»: українською мовою - 500 примірників, англійською мовою– 200 примірників.

8) Електронні версії видань оприлюднені на сайті Децентралізації.
9) Організовано 10 фотоекспедицій, за результатом яких 10 громад-партнерів з 7 областей мають власний архів фото. На основі цих матеріалів створено фотобанк на 10 тис світлин на головному сайті Децентралізації: https://decentralization.gov.ua/gallery, яким користуються журналісти, громади, донорські та партнерські організації тощо.

10) Фотовиставка «Обличчя нових громад» у другому півріччі 2018 року відвідала 5 локацій у 5 областях України;

11) Розроблено логотип для Баштанської ОТГ Миколаївської області та надано консультаційну допомогу з питань брендування.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2019/2

Представники шведсько-українського проекту регулярно брали участь у засіданнях Комунікаційної групи та були активно залучені до розробки Комунікаційної стратегії.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/2

1. Розроблена комплексна комунікаційна стратегія щодо децентралізації на 2018 рік та
щорічний комунікаційний план до стратегії
2. Здійснюється підтримка та наповнення веб-сайту www.decentralisation.gov.ua
3. 12 публікацій було випущено для основних ЗМІ у місцевого самоврядування
4. Організовано та пройшло 14 випусків передачі "Сучасна громада" на Українському радіо з питань реформи
5. Організовано та проведено 11 бріфінгів на тему об'єднання в Кризовому медіа центрі
6. Проведено інформаційну кампанію щодо рішення ЦВК про відміну виборів в ОТГ
7.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

Сприяння в розробці Порталу регіонального розвитку www.regions.gov.ua (очікується запуск) та підтримка веб-сайту для інформування та звітування про роботу Групи радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з Європою» - rdpa.regionet.org.ua/
У співпраці з відділом секторальних реформ Програми Групою радників розроблено та розповсюджено низку інформаційних матеріалів з питань реформи освіти та охорони здоров’я.
З метою сприяння обміну інформацією та нетворкінгу створено 5 тематичних спільнот у соціальній мережі Facebook (більше 3 500 учасників).
Підготовка, друк та розповсюдження спільно з Всеукраїнською мережею фахівців та практиків регіонального та місцевого розвитку РЕГІОНЕТ журналу "Стратегія розвитку".
Співробітництво з питань медіа підтримки з інформаційним агентством УКРІНФОРМ.
Співпраця з Українським радіо та Суспільним мовленням (випущено 62 радіопрограми та 50 телепрограм).
Проведено 48 медіа тренінги, в яких взяли участь більше 720 журналістів друкованих, онлайн видань і радіо регіонального та місцевого рівнів.
Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній про переваги реформи децентралізації, зокрема фотовиставки «Великі світлини маленьких місць: моя громада - наше майбутнє» та кампанії «Зелене світло для велоруху в громадах».

Рада Європи, Програма «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» (CoE)
2018/1

Національні партнери скористалися стандартами Ради Європи, інструментами та експертизою, а також кращими місцевими практиками, поширеними у вигляді набору тематичних публікацій (посібники, брошури, практичні посібники) та рекламних матеріалів (плакати, листівки), що складаються з 21 пункту та стосуються, зокрема, таких тем, як 12 принципів доброго врядування та Бенчмаркінг доброго врядування, співробітництво територіальних громад, стратегічне планування, локальна ідентичність, місцевий бюджет і фінансове забезпечення ОТГ, громадська участь, управління людськими ресурсами в умовах децентралізації, кращі практики місцевого самоврядування, всеукраїнський конкурс журналістських робіт з тематики реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади. З виданнями Ради Європи ви можете ознайомитися тут http://www.slg-coe.org.ua/category/library/

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

Участь у Програмі кращих практик Ради Європи, яка реалізується в Україні у формі національного Конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування», що проводиться у співпраці з Мінрегіоном, збільшилася з 114 заявок у 2017 році до 149 заявок у 2018 році (збільшення на 31%). 34 органи місцевого самоврядування базового, районного та обласного рівнів були відзначені за свої ініціативи у трьох напрямах: Сприяння місцевому і регіональному розвитку через практики, засновані на власних стратегіях, проектах та ресурсах; Формування безпечного життєвого середовища (включаючи забезпечення правопорядку і громадської безпеки, пожежної, транспортної та екологічної безпеки, вирішення проблеми відходів, бездомних тварин тощо); та Забезпечення інклюзивності регіонального та місцевого розвитку (заохочення рівних можливостей для участі громадян, залучення вразливих груп до прийняття рішень, підтримка культурного різноманіття). Церемонія нагородження Конкурсу відбулася під головуванням Віце-прем’єр-Міністра України – Міністра Мінрегіону Геннадія Зубка. Крім того, Донецька обласна державна адміністрація розпочала регіональний конкурс кращих практик місцевого самоврядування у 2018 році, за власною ініціативою і за підтримки Програми.

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

 Участь у Програмі кращих практик Ради Європи, яка реалізується в Україні у формі національного Конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування», що проводиться у співпраці з Мінрегіоном, збільшилася з 114 заявок у 2017 році до 149 заявок у 2018 році (збільшення на 31%). 34 органи місцевого самоврядування базового, районного та обласного рівнів були відзначені за свої ініціативи у трьох напрямах: Сприяння місцевому і регіональному розвитку через практики, засновані на власних стратегіях, проектах та ресурсах; Формування безпечного життєвого середовища (включаючи забезпечення правопорядку і громадської безпеки, пожежної, транспортної та екологічної безпеки, вирішення проблеми відходів, бездомних тварин тощо); та Забезпечення інклюзивності регіонального та місцевого розвитку (заохочення рівних можливостей для участі громадян, залучення вразливих груп до прийняття рішень, підтримка культурного різноманіття). Церемонія нагородження Конкурсу відбулася під головуванням Віце-прем’єр-Міністра України – Міністра Мінрегіону Геннадія Зубка. Крім того, Донецька обласна державна адміністрація розпочала регіональний конкурс кращих практик місцевого самоврядування у 2018 році, за власною ініціативою і за підтримки Програми.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Забезпечено функціонування інтернет-порталу РЕГІОНЕТ для обміну досвідом між фахівцями з регіонального та місцевого розвитку, а також розповсюдження кращих практик та інформації про успішні проекти регіонального розвитку. У стрічні новин на порталі розміщено понад 110 інформаційних повідомлень з різних регіонів.
(2) Розповсюджено 16 відеозаписів семінарів, майстер-класів, презентацій через інтернет-портал www.regionet.org.ua, Fecebook-групи «Впровадження нової державної регіональної політики», «Просторове планування розвитку територій», «Сільський розвиток», «Залучення інвестицій» та інші веб-ресурси.
(3) Видано і розповсюджено два номери журналу «Стратегія розвитку» (загальним накладом 10 000 примірників) із статтями провідних експертів з питань реформи децентралізації і економічного розвитку ОТГ.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2019/1

1. Реалізується щорічний комунікаційний план до комунікаційної стратегії
2. Здійснюється підтримка та наповнення веб-сайту www.decentralisation.gov.ua
3. Випущено 4 публікації про перебіг реформи та успіхи громад
4. Виходить передача про децентралізацію на телеканалі "Рада"
5. Виходить передача "Сучасна громада" на Українському радіо
6. Організовано та проведено брифінги на тему об'єднання в Кризовому медіа центрі
7. Знято відео про 3 роки реалізації реформи

2.2. Зміцнено контентний потенціал журналістів та експертів з комунікацій:
Програма «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність «(DOBRE)
2018/2

1) 10 прес-турів проведено для журналістів з регіонів.

2) Проведено 24 навчання з стратегічних комунікацій для представників ОТГ:

15 сесій з розробки комунікаційної стратегії у 15 громадах, за результатами підготовлено 8 драфтів документів для затвердження на сесіях місцевих рад;

4 тренінги для профільних спеціалістів в ОТГ про розподіл повноважень між ОТГ та РДА у сфері захисту прав дитини: 70 учасників з 45 громад;

3 тренінги для представників ЗМІ в ОТГ, працівників прес-служб місцевих рад та зацікавлених у створенні нових медіа у громадах – друкованих та онлайн видань, інтернет-радіо та Youtube каналів : 33 учасники з 23 громад;

2 тренінги з публічних та кризових комунікацій для голів об’єднаних громад-партнерів ДОБРЕ: 19 учасників з 19 громад.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (SKL)
2019/2

В рамках проекту «Медіа школа з Децентралізації. Курс ІІ», що здійснюється Центром політичних студій та аналітики «Ейдос» за підтримки Програми “U-LEAD з Європою” проводяться тренінги з метою вдосконалення знань та вмінь регіональних журналістів друкованих та онлайн-медіа, які висвітлюють реформу децентралізації.

Шведсько-українським проектом "Підтримка децентралізації в Україні" спільно з Центром політичних студій та аналітики «Ейдос» розроблено практичний посібник для журналістів "Міфи та правда про освітню та медичну реформи"

Експертом шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» Айдером Сеїтосмановим проведено тренінг для тренерів у рамках проекту “Медіа школа з Децентралізації”.

У рамках тренінгу Айдер Сеїтосманов розповів майбутнім тренерам регіональних ЗМІ про реформу децентралізації в освіті, причини проблем комунікації між головами ОТГ та громадою. Крім того, було обговорено міфи, які виникають в процесі реформи децентралізації освіти і які аргументи здатні іх зруйнувати.

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

3-й Всеукраїнський конкурс журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади» проведено у співпраці з Мінрегіоном з наступних тематик: реформа місцевого самоврядування та децентралізація: цілі, результати, виклики; Добровільне об'єднання територіальних громад; Міжмуніципальне співробітництво; Зміцнення спроможності, кадрового потенціалу та підвищення якості надання послуг; Фінансова децентралізація та кращі місцеві практики. Конкурс 2018 року зібрав більшу кількість робіт та учасників ніж у 2017. Кількість заявок збільшилася на 17% (у 2018 році отримано 269 заявок порівняно з 229 у 2017 році). Кількість учасників також збільшилися на 24% та досягла 316 у 2018 році (251 у 2017 році). Церемонія нагородження та наступний цикл програми заплановані у 2019 році.

8 областей України – Вінницька, Дніпропетровська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька обласні ради та Донецька обласна державна адміністрація - (30% від загальної кількості областей) розпочали власні регіональні конкурси журналістських робіт з тематики децентралізації за підтримки Ради Європи.

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

Три молодіжні команди, які перемогли серед 42 учасників були нагороджені дипломами та навчально-ознайомчим візитом до штаб-квартири Ради Європи й на Світовий форум Демократії за медіа-роботи у номінації «Місцеве самоврядування – це Ми!» Дитячого міжнародного телефестивалю «ДИТЯТКО», підтримку якого започатковано Радою Європи у 2012 році.

14 учасників – переможці Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади» і телефестивалю «ДИТЯТКО», представники Мінрегіону відвідали штаб-квартиру Ради Європи та Світовий форум Демократії - 2018, який цього року було присвячено тематиці гендеру. Програма візиту передбачала також візити та зустрічі в Європейському суді з прав людини Ради Європи, Європейському молодіжному центрі, Постійному представництві України при Раді Європи та Домі підлітків міста Страсбург.

Working Group #6.2 on Training Systems and Knowledge Management

Impact Indicators

1. Рівень задоволеності населення якістю надання послуг на місцевому рівні

2. Рівень задоволеності посадових осіб умовами служби в ОМС

Outcomes / Achievements

1. Створено належні правові умови для функціонування сучасної ефективної системи підготовки i навчання посадових осіб  місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

2. Сформована сучасна ефективна система підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

Effectiveness Indicators

Відсоток схвалених нормативно-правових актів від загальної їх кількості, ухвалення яких передбачено Планом заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад 

1.1. Розробка актів законодавства та нормативно-правових актів, передбачених Планом заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад:

Кількість громад, які отримали базовий і додатковий пакет навчання

Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які щорічно підвищують кваліфікацію

Рівень задоволеності посадових осіб можливостями підвищення кваліфікації та навчання

Кількість нових програм підвищення кваліфікації, затверджених  НАДС 

Outputs / inputs of different actors
1.1.1 Підтримка створення належних правових умов для забезпечення професійного розвитку
Рада Європи, Програма «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» (CoE)
2018/1

 На запит Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування українській стороні надано правову підтримку, розроблено і передано Висновок Ради Європи «Служба в органах місцевого самоврядування: пропозиція щодо призначення заступників міського голови за результатом конкурсу» (CELGR / LEX (2018) 1 від 12 лютого 2018) із висновками, що запропоновані до проекту закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» положення не відповідають принципам демократії та, зокрема принципам Європейської хартії місцевого самоврядування, які є обов’язковими для України. У результаті запропоновані положення були відхилені Верховною Радою України.
(http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/ВисновокРЄ_Щодопропозиціїпризначатизаступниківміськогоголовизарезультатомконкурсу_CELGRLEX20181_.pdf)

Рада Європи, Програма «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» (CoE)
2018/1

 Рада Європи надала підтримку НАДС та Мінрегіону у реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (схваленої 1 грудня 2017 року) та сприяла розробці Плану дій з реалізації Концепції (схваленому розпорядженням КМУ від 10 травня 2018 року № 342-р).

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

14-15 травня 2018 року підтримано організацію круглого столу «Нормативно-правове врегулювання інституту посадової особи місцевого самоврядування в умовах реформи децентралізації влади» в рамках співпраці з Національним агентством України з питань державної служби та Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Захід зібрав керуючих справами обласних рад з 24 областей України. Його учасники ознайомились із національними та європейськими правовими інструментами та кращими практиками врегулювання статусу та професійного навчання представників органів місцевого самоврядування. Було також обговорено пріоритети Плану заходів з реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, схваленого розпорядженням КМУ від 10 травня 2018 року № 342-р.

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

Надана експертна підтримка у розробці Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердження якої Кабінетом Міністрів України планується напочатку 2019 року (в рамках реалізації пункту 1.1 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи профнавчання, яка розроблялася за участі Ради Європи).

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

Розроблено та передано НАДС концептуальні засади та пропозиції щодо оновлення проекту постанови КМУ від 16.12.2004 року № 1681 «Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» (в рамках реалізації пункту 1.3 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи профнавчання).

1.1.2 Підтримка запровадження дієвої системи визначення потреб у професійному навчанні
Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

Підготовка всебічної національної оцінки потенціалу та потреб у навчанні (TNA) представників органів місцевого самоврядування була розпочата, а листом голови НАДС, головні міжнародні партнери і донори закликані до участі і сприяння цьому процесу. Розроблено детальний план підготовки та реалізації TNA, базований на методології Ради Європи. Утворена команда, яка об’єднала разом міжнародних та національних експертів. Процес TNA включав: кількісне телефонне опитування 517 представників керівництва (голови, керуючі справами, секретарі або заступники голів) об'єднаних територіальних громад (сіл, селищ та міст) (73% від 705 ОТГ, у яких перші вибори відбулись до 1 грудня 2018 року), а також якісний аналіз потенціалу та потреб у навчанні представників органів місцевого самоврядування України з використанням глибинних інтерв’ю та фокус-груп з керівниками органів місцевого самоврядування, головами районних та обласних рад, керівниками та заступниками керівників суб’єктів надання освітніх послуг, регіональних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації (ЦППК), представниками асоціацій органів місцевого самоврядування, політиками, державним службовцями та експертами. Звіт дослідження буде оприлюднено у першому кварталі 2019 року (в рамках реалізації пунктів 11, 12 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи профнавчання, яка розроблялася за участі Ради Європи).

1.1.5 Підтримка запровадження механізму співпраці державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, програм міжнародної технічної допомоги, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, установ, закладів різних форм власності, що надають освітні послуги
Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

Розроблено та передано НАДС концептуальні засади та пропозиції щодо створення саморегулівної професійної асоціації (професійної мережі) суб’єктів надання освітніх послуг з професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад (в рамках реалізації пункту 23 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи профнавчання, яка розроблялася за участі Ради Європи).

2.1 Розробка та запровадження програм підвищення кваліфікації, навчальних курсів, семінарів, тренінгів (в тому числі, у координації з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, ВНЗ та обласними ЦППК), які відповідають пріоритетам державної політики, в першу чергу, для керівного складу громад, а також відповідальних за місцевий економічний розвиток, гуманітарну сферу, сферу надання послуг, тощо
Проект «Партнерство для розвитку міст» (PLEDDG)
2019/1

1. Розробка спільно з НАДУ при Президентові України та погодження в Нацдержслужбі України професійної програми з місцевого економічного розвитку.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2018/2

1. Функціонує онлайн платформа управління знаннями "Спільноти практик сталого розвитку"
2. Пройшов електронний курс з управління проектами для місцевого розвитку-8 (понад 800 учасників, включених до електронного курсу, і 204 учасники (55% з яких представляють ОТГ) успішно пройшли.
3. У співробітництві з НАДС розроблено і функціонують два онлайн ресурси на Спільноті практик: "Ключові показники ефективності" та "Нова державна слежба"
4. На платформі Спільноти практик міцевого розвитку додано нові тематичні блоки: "Місцевий економічний розвиток / оцінка готовності громади до інвестицій", "Стартапи в економічному розвитку територіальних громад", "Економіка досвіду"
5. У співробітництві з НАДС організовано тренінг в рамках 10-х щорічних Рішельєвських академічних читаннях
6. Проведено "Школу місцевого самоврядування" для 100 представників ОМС
7. Проведено навчальні візити для випускників "Школи місцевого самоврядування"
8. Проведено два тренінги для жінок-лідерок місцевого самоврядування

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

У співпраці з Національним агентством України з питань державної служби та Радою Європи розроблено тренінгову програму «Сучасні інструменти управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування». Програма спрямована як на голів, так і спеціалістів ОТГ.
У жовтні та листопаді 2018 року проведено 2 тренінги тренерів для понад 30 учасників. Тренінги для тренерів стали першим кроком до формування регіонального пулу кваліфікованих тренерів з управління людськими ресурсами, які зможуть надавати консультації об'єднаним територіальним громадам.
Розроблено концепцію серії тренінгів «Кроки для керівників» щодо управління людськими ресурсами. Проведення перших тренінгів заплановано на березень-травень 2019 року.
Проведено більше 800 тренінгів (семінарів) для понад 22000 представників ОТГ з метою підвищення їх ключових управлінських, організаційних та правничих компетенцій, а також з питань секторальної децентралізації та регіонального розвитку.
88,8% учасників тренінгів, яких було опитано КМІС на замовлення програми, підтвердили, що можуть назвати конкретний приклад, як отримані під час тренінгів знання (лютий-липень 2018 року) допомогли їм у роботі.

«Програма ООН із відновлення та розбудови миру» (UNDP)
2019/1

Розробка плану підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, представників НУО та інших орагізацій цільових громад Донецької та Луганської областей на основі заходів, передбачених компонентом Децентралізації та місцевого самоврядування. Окремо, всі тренінги зазначеного плану специфіковані в різних цільових робочих групах.
План створений з урахуванням принципів формування навичок за теорією Дональда Кіркпатріка, необхідних для формування ефективної об'єднаної територіальної громади (відповідно до постанови КМУ від 08.04.2015 №214 Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад).
План розроблений та узгоджений спільно з UN Women та враховує принципи гендерних політик та дотримання прав людини.

Рада Європи, Програма «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» (CoE)
2018/1

Рада Європи завершила пілотне супроводження та навчання керівників об’єднаних територіальних громад з 19 областей України за програмою семінару-тренінгу «Сучасні інструменти управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування», базованого на інструментарії Ради Європи «Сучасне та ефективне управління людськими ресурсами».

Навчання стало першою фазою адаптації інструментарію Ради Європи до потреб України.

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

Співорганізовано у співпраці з НАДС Х щорічні Pішельєвські академічні читання на тему «Державна служба України: традиції та інновації» та Всеукраїнський семінар за участі регіональних та обласних ЦППК, закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (20-21 вересня 2018 року) та за сприяння інших міжнародних організацій (Проекту ЄС “Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні” (EU4PAR), Швейцарсько-українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO, Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні, Програми “U-LEAD з Європою”).

Близько 200 учасників Рішельєвських академічних читань ознайомилися із європейськими політиками і стратегіями розвитку публічної служби, досвідом проведення досліджень потенціалу та потреб у навчанні представників органів місцевого самоврядування (TNA) та кращими європейськими муніципальними практиками управління людськими ресурсами. Проведено опитування та фокус-група з керівництвом суб’єктів надання освітніх послуг в рамках дослідження потенціалу та потреб у навчанні представників органів місцевого самоврядування, звіт якого буде представлений у першому кварталі 2019 року

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

Тренінгова програма розроблена на основі інструментарію Ради Європи з питань сучасного та ефективного управління людськими ресурсами (HRM) та проведена для тренерів, обраних спільно із Програмою «U-LEAD з Європою» та НАДС. 22-23 жовтня 2018 року тренінг для тренерів «Сучасні інструменти управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування» організовано в рамках реалізації меморандуму про співробітництво між Радою Європи, НАДС, Всеукраїнським центром підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та Програмою «U-LEAD з Європою». Другий тренінг для тренерів відбувся 22 листопада для тренерів, відібраних Програмою «U-LEAD з Європою».Тренінги стали першим кроком до створення пулу кваліфікованих тренерів з питань управління персоналом на регіональному рівні.

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

Три сесії тематичного короткострокового семінару «Сучасні інструменти управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування» проведено для керівництва ОТГ з 11 областей України, включно із Донецькою областю (травень - листопад 2018 року).

Навчання, організоване у співпраці з Національним агентством України з питань державної служби та Всеукраїнським центром підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, сприяло збільшенню знань, вмінь та навичок керівництва ОТГ, базованих на інструментарії Ради Європи з питань сучасного та ефективного управління людськими ресурсами (HRM) та кращих практиках країн-членів. 25 його випускників отримали офіційні сертифікати про підвищення кваліфікації.

Навчання стало другою фазою адаптації інструментарію Ради Європи з питань сучасного та ефективного управління людськими ресурсами до потреб України.

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

У 2018 році на бізі інструментарію Ради Європи з питань сучасного та ефективного управління людськими ресурсами (HRM) за результатами його впровадження та пілотування протягом 2017-2018 років розроблено та пілотовано комплексну (72 годинну) програму підвищення кваліфікації для керівників служб персоналу в органах місцевого самоврядування з тематики «Управління людськими ресурсами».

75 представників керівництва органів місцевого самоврядування, експертів і тренерів отримали користь від підготовки, пілотної підтримки та програми навчання, у тому числі тренери та представники Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD).

Рада Європи, Програма «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» (CoE)
2018/2

Програма Академії лідерства (LAP) Ради Європи, базована на методології Ради Європи «Сучасне лідерство для сучасної місцевої влади», реалізується у співпраці з Програмою «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Представники органів місцевого самоврядування семи цільових областей (Дніпропетровська, Івано-Франківська, Харківська, Херсонська, Кіровоградська, Миколаївська і Тернопільська) взяли участь у Програмі Академії лідерства у 2018 році. Програма буде розширюватися у 2019 році за підтримки Програми DOBRE Агентства США з міжнародного розвитку.

Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2019/1

(1) Розроблений тренінговий пакет з управління освітою для голів новостворених ОТГ.
(2) Продовжується реалізація проектів з навчання та менторства для ОТГ:
а) Управління освітою та розвиток школи - впроваджується Центром інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки Програми. Учасники з 11 ОТГ (представники місцевого органу управління освітою та освітніх закладів) отримують професійний менторський супровід, допомогу в розробці та реалізації стратегії розвитку освіти та формування ефективного освітнього сектору в ОТГ. Станом на кінець звітного періоду проведено SWOT аналіз, опитування щодо потреб батьків та учнів та сформовано команди для їх аналізу й реалізації.
б) Ефективне прийняття рішень в процесі оптимізації освітньої мережі - впроваджується Київською школою економіки за підтримки Програми. Відібрано 12 ОТГ для участі в проекті. Кінцевим результатом розпочатої роботи стане план розвитку освітньої мережі у громадах-учасницях.
(3) Групою експертів розроблений та протестований тренінг зі створення спроможної освітньої мережі. Підготовлено навчальні матеріали та концепцію тренінгу для формування команди консультантів зі створення спроможної освітньої мережі.
(4) Розпочато роботу з підготовки електронного навчального модуля з розвитку спроможних освітніх мереж на платформі онлайн навчання для посадових осіб органів місцевого самоврядування громад, розробленій U-LEAD. Платформа стане відкритою для публічного доступу після завершення роботи над низкою інших навчальних модулів. Посилання на сторінку планформи в мережі Інтернет буде розміщено у наступному звіті.
(5) Члени регіональних мереж експертів з менеджменту освіти на місцевому рівні здійснюють експертну підтримку під час проведення тренінгових заходів для ОТГ. Проведено низку тренінгів для представників регіональних мереж з написання проектів та залучення додаткового фінансування закладів освіти. За результатами проведених тренінгів декілька членів регіональних мереж подали заявки на програми малих грантів.

Проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO)
2019/1

1. Функціонує он-лайн платформа управління знаннями "Спільноти практик сталого розвитку": https://udl.despro.org.ua/
2. Проведено "Школу місцевого самоврядування" для 100 представників ОМС
3. Проведено навчальні візити для випускників "Школи місцевого самоврядування":
- 8-12 квітня 2019, візит до Польщі для команд громад-переможців Школи. Учасники відвідали територіальні громади у південно-східній Польщі, ознайомилися із успіхами польського місцевого самоврядування з акцентом на досвід у стратегічному та просторовому плануванні, залученні інвестицій та ін.
- 28-29 травня 2019, візит у Корюківську ОТГ Чернігівської області, учасники – група «Молоді фахівці ОМС». Учасники ознайомилися із кращими практиками місцевого розвитку у Корюківській ОТГ. Програма візиту включила відвідування міськради, старостату с. Бреч, місцевих підприємств, комунального господарства, сучасних шкіл громади.
4. Проведено два тренінги для жінок-лідерок місцевого самоврядування у м. Київ:
- 14-16 травня 2019 р.
- 11-13 червня 2019 р.
Темами тренінгів є різні аспекти реформи, основи гендерної рівності, залучення громади, робота в команді, управління проектами, ефективна комунікація, переговорні практики, тайм-менеджмент – з акцентом на можливості жіночого лідерства.

2.3 Розробка критеріїв відбору викладачів і сформована база викладачів
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

В рамках роботи Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад Національного агентства України з питань державної служби надано експертну підтримку під час розробки та впровадження Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

2.4 Розроблена і впроваджена методика вивчення потреб у професійному навчанні
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

В рамках роботи Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад Національного агентства України з питань державної служби надано експертну підтримку під час розробки та впровадження Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
Проаналізовано та надано пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядуваня та депутатів місцевих рад", що, серед іншого, містить положення про вивчення потреб у професійному навчанні посадових осіб місцевого самоврядування.

2.5 Розроблена і впроваджена система моніторингу результативності професійного навчання.
Проект «Підтримка реформи децентралізації в Україні/ U-Lead з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - Компонент І» (ULEAD)
2018/2

В рамках роботи Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад Національного агентства України з питань державної служби надано експертну підтримку під час розробки та впровадження Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
Проаналізовано та надано пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядуваня та депутатів місцевих рад".

Working Group #7 on gender equality and decentralisation

Impact Indicators

Додаток 3 Додаток 6 Додаток 7