Рада донорів з питань децентралізації в Україні

З 2014 р. в Україні здійснюється комплексна реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на засадах децентралізації. Міжнародна спільнота послідовно підтримує цю реформу і виділяє значні ресурси на її впровадження по всій території країни.

Така міжнародна технічна допомога є найбільш ефективною та результативною за умови чіткої координації дій Міністерства розвитку громад та територій України, з одного боку, та спільноти донорських агенцій, іноземних дипломатичних представництв в Україні, міжнародних організацій, що фінансують та/або реалізовують широкомасштабні програми і проекти на підтримку реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, з іншого боку.

Одним з інструментів такої координації стала створена при Міністерстві у 2017 р. Рада донорів з питань децентралізації в Україні. Це – координаційна платформа, де Міністерство та представники донорських агенцій, іноземних дипломатичних представництв в Україні, міжнародних організацій обговорюють і узгоджують свою діяльність у впровадженні реформи, намагаючись досягти максимальної синергії у досягненні відповідних результатів. Рада донорів також здійснює свою діяльність у форматі відповідних Робочих груп, сформованих відповідно до ключових напрямів реформи. Організаційне сприяння діяльності Ради донорів та Робочих груп надається Секретаріатом Ради донорів.

Своєрідною дорожньою картою спільних завдань з підтримки реформи та визначення конкретних результатів її досягнення стала розроблена протягом грудня 2016 – квітня 2017 Міністерством та усією донорською спільнотою Mатриця результатів впровадження децентралізації в Україні. Вона дозволяє Уряду та міжнародним партнерам спільно відслідковувати та оцінювати результати реформи, а також ефективно координувати роботу міжнародних проектів і програм.

Наприкінці 2018 року зазначену Матрицю запроваджено в автоматичному режимі, що дозволяє проектам і програмам міжнародної технічної допомоги самостійно її наповнювати, відслідковувати відповідні зміни щодо реформи, вживати заходів до забезпечення її результативності.Календар