Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012р. №623)
Картка
піврічного моніторингу проекту (програми)
Назва проекту (програми) Номер реєстраційної картки Дата попереднього моніторингу Дата поточного моніторингу
Партнерство для розвитку міст (ПРОМІС) №3229-03 від 27.05.2019 10.01.2019 11.07.2019
Мета проекту (програми) Критерії її досягнення
Зміцнення муніципального сектора в Україні шляхом нарощення спроможностей в шістнадцятьох містах задля сприяння демократії та економічному розвитку на місцевому рівні, створення більш сприятливого середовища для підприємництва та місцевого економічного розвитку, сприяння децентралізації влади та плануванню комплексного розвитку на місцевому, регіональному та національному рівні. Програма ПРОМІС сприяє забезпеченню гендерної рівності шляхом підвищення ролі жінок в політичних та економічних процесах, а також екологізації міського середовища. Програма ПРОМІС також спрямована на розвиток торгівельної та інвестиційної співпраці між Канадою та Україною та сприяє реалізації канадсько-польських скоординованих заходів з підтримки України.
Результати впровадження проекту (програми)
Робота, запланована за проектом (програмою) Результати, досягнуті за звітне півріччя* Вплив на відповідну галузь чи регіон Робота, запланована на наступне півріччя
Робота Спостережної ради Проекту 1100. Посилення спроможності місцевих партнерів для формування і застосування моделей відкритого і демократичного врядування 1110. Розробка інструментів і механізмів залучення нових зацікавлених сторін та механізмів зворотного зв’язку 1120. Розробка процедур прозорого партисипативного бюджетування 1130. Створення інструментів і методології роботи зі ЗМІ та місцевим населенням 1200 Зміцнення потенціалу місцевих партнерів для розробки стратегічних планів, що відображають бачення громади, враховують питання гендерної рівності та екологічні аспекти, а також передбачають міжмуніципальну співпрацю 1210. Розробка та реалізація інклюзивних і обґрунтованих стратегічних планів, які передбачають проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО), гендерний аналіз, міжмуніципальну співпрацю та визначення систем моніторингу 1220. Розробка інструментів для збору і аналізу даних, щоб забезпечити врахування інтересів і потреб жінок, молоді та внутрішньо переміщених осіб 1230. Розробка інноваційних методів фінансування реалізації пріоритетних заходів у рамках стратегічних планів 1300 Розширення можливостей працівників і посадових осіб органів місцевого самоврядування у сфері підвищення рівня привабливості міст, удосконалення врядування та надання послуг 1310 Розробка інструментів і методик оцінки потреб в адміністративних послугах та вдосконалення правил і систем надання послуг 1320 Розробка інструментів і методик підвищення рівня привабливості міст 1330 Реалізація спільно фінансованих ініціатив, спрямованих на підтримку досягнення пріоритетів міст у сфері врядування і адміністративних послуг 2100 Підвищення спроможності місцевих партнерів для створення відповідних сприятливих умов для малих та середніх підприємств (МСП) із акцентом на жінках-підприємцях та діяльності, спрямованій на збереження довкілля 2110 Механізми консультацій/зворотного зв’язку розроблені для отримання пропозицій представників бізнесу щодо необхідного покращення середовища для ведення бізнесу 2120 Аналіз нормативно-правової бази, яка впливає на діловий клімат 2130 Розроблені та впроваджені стратегії/ програми розвитку малих та середніх підприємств 2200 Покращення здатності міст-партнерів здійснювати підтримку розвитку інфраструктури бізнесу 2210 Нові бізнес-послуги, які також акцентують увагу на гендерній рівності та екологічній збалансованості, надаються МСП 2220 Розроблені інноваційні підходи для розширення доступу МСП до капіталу 2230 Спільно фінансовані ініціативи підтримують пріоритети розвитку МСП 2300 Розширення можливості місцевих зацікавлених сторін для участі в партнерствах з метою підтримки розвитку бізнесу 2310 Розширення механізмів залучення бізнесу 2320 Розробка нових підходів для сприяння соціальному підприємництву та наданню послуг жінкам, молоді та внутрішньо переміщеним особам 2330 Створення спільних партнерств за участю міст, навчальних закладів і представників бізнесу для розвитку робочої сили 3100 Поглиблення підготовка та можливості професійного розвитку посадових осіб та працівників місцевих органів влади у сфері демократичного врядування, МЕР, інвестування та торгівлі 3110 Розробка навчальної програми та інструментів МЕР та демократичного врядування, підготовка тренерів для загальнодержавного впровадження програми 3120 Підтримка незалежної професійної асоціації або мережі спеціалістів з МЕР. 3130 Розробка та обмін новими знаннями і передовими практиками щодо демократичного врядування, МЕР, гендерної рівності та екологічної збалансованості Робота із місцевими засобами масової інформації (ЗМІ) Розробка та обмін новими знаннями і передовими практиками щодо демократичного врядування, МЕР, гендерної рівності та екологічної збалансованості 3200 Покращення здатності регіональних/місцевих органів влади до проведення міжвідомчого діалогу та планування інтегрованого економічного розвитку 3210 Регіональні та місцеві плани та системи розвитку, розроблені в партнерських областях відповідно до вимог державної політики 3220 Проведення регіональних форумів для сприяння міжвідомчому діалогу, координуванню та міжмуніципальній співпраці 3230 Розробка методів та інструментів для узгодження національних, регіональних та місцевих інвестиційних стратегій 3300 Зміцнення спроможності Асоціації міст України (АМУ) представляти інтереси своїх членів у сфері розробки політик та надання кращих послуг 3310 Розробка та підтримка на обласному рівні нових/покращених моделей і механізмів надання АМУ послуг містам 3320 АМУ створила або оновила стратегії та інструменти демократичного врядування, МЕР, екологічної збалансованості, гендерної рівності та муніципальної статистики, які відповідають потребам міст-членів 3330 АМУ провела муніципальні форуми та навчальні заходи, присвячені МЕР, демократичному врядуванню, гендерній рівності та екологічній збалансованості Проведено п'яте засідання Спостережної ради Проекту, 15 травня 2019 р., м. Київ (50 учасників) У 16 містах-партнерах чотирьох областей щоквартально проводяться засідання Дорадчих комітетів з ефективного врядування і розвитку, загальна кількість учасників – 380 (у Вінницькій області – Вінниця, Ладижин, Жмеринка, Хмільник; в Івано-Франківській області – Івано-Франківськ, Долина, Коломия та Яремче; у Запорізькій області – Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар; в Полтавській області – Полтава, Кременчук, Горішні Плавні та Миргород.) Розпочато визначення індексу демократичності міст (чотири міста – обласні центри). Систему ProZorro.Продажі запроваджено у 9 містах-партнерах Проекту (Вінниця, Жмеринка, Хмільник, Івано-Франківськ, Долина, Коломия, Полтава, Кременчук, Мелітополь) Спільно з ДП ProZorro.Продажі проведено Конференцію «Прозорий розвиток громад», присвячену просуванню реформи серед більш ніж 100 громадських активістів (22 березня 2019 р., м. Київ). Фахівці Проекту брали участь у багатьох конференціях, форумах, круглих столах, які організовували інші донорські організації та на яких обговорювались питання запровадження в Україні інструментів відкритого врядування та партиципативної демократії. Громадський бюджет запроваджено у 15 містах-партнерах Проекту: Вінниця, Жмеринка, Хмільник, Івано-Франківськ, Долина, Коломия, Полтава, Миргород, Кременчук, Горішні Плавні, Запоріжжя, Енергодар, Мелітополь, Бердянськ, Яремче. Протягом року надано підтримку впровадження громадського бюджету в місті Яремче. Проведено аналіз стану впровадження громадського бюджету та сформовано відповідний Звіт з кращими практиками запровадження громадського бюджету (аналітичний документ). Впроваджено Індекс прозорості місцевих бюджетів у 16 містах-партнерах Проекту. Підготовлено загальний звіт та звіти з рекомендаціями щодо підвищення прозорості бюджетного процесу для всіх міст-партнерів Проекту. Проведено 29-30 січня 2019 р. Всеукраїнську Конференцію (разом з партнерськими організаціями: ФСЄ, ПАУСІ, Міжнародний Фонд Відродження, Проект ДОБРЕ, громадське об’єднання «Партнерство за прозорі бюджети!») з представлення результатів оцінки рівня прозорості місцевих бюджетів (Індексу прозорості місцевих бюджетів) для представників центральних і регіональних органів влади, ОМС, громадських організацій та ЗМІ. Надано допомогу містам-партнерам Проекту (3 міста: Івано-Франківськ, Горішні Плавні, Мелітополь) у запровадженні моделі гендерного бюджетування. Проведено 2 тренінги для ЗМІ: «Журналістика, що заслуговує на довіру та повагу, нові і традиційні ЗМІ в роботі із місцевими органами влади» (4-5 лютого 2019 р. Вінниця; 7-8 лютого 2019 р. Івано-Франківськ). У тренінгах взяли участь 30 представників ЗМІ з міст-партнерів Проекту. Підготовлено та розповсюджено практичний посібник для посадових осіб органів місцевого самоврядування «Налагодження ефективної співпраці із засобами масової інформації». У містах-партнерах Проекту створено Робочі групи зі стратегічного планування, до складу яких увійшли представники ОМС, бізнесу, навчальних закладів та громадських організацій. В усіх містах-партнерах Проекту проведено засідання Робочих груп зі стратегічного планування, учасники яких пройшли навчальний курс з питань розробки стратегій місцевого розвитку та Планів їх реалізації. В результаті проведеної роботи сформовано проекти Стратегій розвитку міст та Планів їх реалізації. Стратегії розвитку міст та Плани їх реалізації ухвалено у 13 містах-партнерах Проекту (зокрема у 3-х містах протягом 4-го року впровадження Проекту): Хмільник, Ладижин, Івано-Франківськ, Долина, Коломия, Яремче, Полтава, Горішні Плавні, Кременчук, Миргород, Запоріжжя, Енергодар, Бердянськ. У містах-партнерах Проекту розроблялись різні типи стратегій: стратегії сталого / збалансованого розвитку – 8 міст (Ладижин, Івано-Франківськ, Коломия, Горішні Плавні, Кременчук, Запоріжжя, Енергодар, Бердянськ); стратегії економічного розвитку – 1 (Полтава); стратегії розвитку субрегіонів – 2 (Долина, Миргород); стратегії розвитку туризму субрегіонів – 2 (Яремче, Хмільник). Системи моніторингу впровадження Стратегій розвитку міст-партнерів Проекту сформовано в усіх 13 містах-партнерах, у яких Стратегії ухвалено міськими радами. На регулярній основі проводяться засідання Комітетів з управління впровадження Стратегій за підтримки консультантів Проекту. Проведено самооцінку роботи ЦНАП у 16 містах-партнерах Проекту та сформовано Звіти щодо впровадження рекомендацій з підвищення якості надання адміністративних послуг. Підготовлено та оприлюднено Звіт за результатами проведення оцінювання роботи ЦНАП у 16 містах-партнерах Проекту протягом 2017-2018 років. Організовано навчальну поїздку до м. Вінниця для представників міст-партнерів Проекту (16-17 січня 2019 р.). 8 лютого 2019 р. у м. Київ проведено засідання круглого столу, під час якого було презентовано узагальнений звіт щодо стану діяльності ЦНАП у містах-партнерах Проекту та рекомендації з поліпшення якості надання адміністративних послуг. Експерти та представники міст-партнерів Проекту брали участь у конференціях, що фінансуються різними донорами, щоб поділитися своїм досвідом, вивчити досвід інших проектів у питаннях, що стосуються надання адміністративних послуг. Надано консультативну підтримку з розробки маркетингових стратегій для 3 міст-партнерів Проекту: Коломия, Миргород, Бердянськ. Сформовано проекти та ухвалено маркетингові стратегії 7 міст-партнерів Проекту: Вінниця, Івано-Франківськ, Яремче, Енергодар, Коломия, Миргород, Бердянськ. Проведено конкурсні відбори компаній, надано консультативну підтримку, здійснено співфінансування візуалізації брендів і формування логотипів для 4 міст-партнерів Проекту: Івано-Франківськ, Вінниця, Яремче, Енергодар. Організовано міжнародну Конференцію «Місце України у світі: муніципальний маркетинг і брендинг» 12-13 березня 2019 року (близько 200 учасників). Проведено конкурсний відбір проектів в рамках Фонду підтримки ініціатив з відкритого врядування та розвитку та надано допомогу містам-партнерам Проекту у розробці проектних пропозицій. Загалом сформовано перелік та укладено угоди щодо впровадження 18 проектів, які буде реалізовано у 16 містах-партнерах Проекту. Усі відібрані проекти містять екологічні та гендерні пріоритети. Розпочато впровадження та надано фінансову підтримку з реалізації проектів в рамках Фонду підтримки ініціатив з відкритого врядування та розвитку на умовах співфінансування (270,000 CAD). Сформовано програми, навчальні матеріали та проведено два дводенних тематичних тренінги для представників міст-партнерів Проекту (36 учасників): «Врахування деяких аспектів гендерної рівності й екологічної збалансованості та забезпечення сталості результатів впровадження проектів» (22-23 січня 2019 р.; 28 лютого – 1 березня 2019 р. м Київ). В 16 містах-партнерах Проекту створено та активно працюють Робочі групи з підтримки МСП, до складу яких входять жінки-підприємці та представники екологічно сталого бізнесу. В 4-х містах-партнерах (Коломия, Запоріжжя, Енергодар, Ладижин) та Запорізькій області розроблені програми підтримки розвитку МСП. В 4-х містах-партнерах розроблені програми просування продукції міста на зовнішні ринки (Кременчук, Горішні Плавні, Жмеринка та Мелітополь) Завершено розроблення 8 програм з підвищення конкурентоспроможності МСП (Вінниця, Хмільник, Полтава, Миргород, Бердянськ, Яремче, Долина, Івано-Франківськ). Розроблено та ухвалено стратегію розвитку МСП Запорізької області. Розроблено методологію проведення експрес-аналізу бізнес-середовища міста («Перші враження») та практичний посібник з питань проведення експрес-аналізу ділової активності. Методологію було апробовано під час дводенного візиту до Мелітополя «Дослідження місцевого бізнес-клімату за методологією «Перші враження» (13-16 лютого 2019 р., 5 учасників) Проведено тренінг «Експрес-аналіз місцевого бізнес-клімату» (24-25 січня 2019 р., м. Полтава, 27 учасників) Створено онлайн-курс «Школа підвищення конкурентоспроможності МСП», який містить інформаційні продукти та відео з тренінгів, що присвячені різним елементам підтримки МСП. 19 лютого Проект ПРОМІС та студія онлайн-освіти EdEra запустили спільно розроблений онлайн-курс «Соціальне підприємництво та конкурентоспроможність», який є частиною «Школи конкурентоспроможності малого бізнесу». Розроблено Посібник «Інклюзивний розвиток бізнесу: жіноче підприємництво» (87 стор.) Розроблено Посібник «Фінансові інструменти підтримки бізнесу» (70 стор) Розпочато роботу Малих фондів розвитку МСП у 16 містах-партнерах, які затвердили свої Програми розвитку МСП. На кінець червня впроваджуються 16 проектів. Оновлено базу даних організацій, які займаються підтримкою бізнесу в містах- партнерах Проекту ПРОМІС Надано підтримку 6 бізнес-асоціаціям (Український органічний кластер, Спілка малих та середніх експортерів, Всеукраїнська платформа «Жінки в бізнесі», Консорціум соціальних підприємств України, Асоціація виробників Мелітопольської черешні, Асоціація готельєрів Яремчанщини), створеним за його сприяння Проекту, через заходи з нарощення спроможності та інституційної підтримки, такі як навчання з питань управління членськими асоціаціями, захисту інтересів та стратегічного планування в членських асоціаціях. 1-2 лютого у місті Вінниці відбулася перша установча зустріч Всеукраїнської платформи «Жінки в бізнесі». Захід було організовано Вінницьким Клубом Ділових Людей за фінансової підтримки Проекту ПРОМІС в рамках Фонду сприяння розвитку малих та середніх підприємств. 8 лютого 2019 року у м.Полтаві відбулася Установча зустріч соціальних підприємців України. Захід організувала благодійна організація «Світло Надії» у співпраці з Проектом ПРОМІС. Організовано Круглий стіл «Комерціалізація університетських досліджень у містах-партнерах Проекту ПРОМІС, 19 березня 2019 р., м. Київ Розроблено Посібник «Комерціалізація університетських досліджень у містах-партнерах Проекту ПРОМІС» (48 стор) Підготовлено Професійну програму з Місцевого економічного розвитку, яка затверджена рішенням Вченої ради НАДУ 27.09.2018 №262/8-12, та погоджена Нацдержслужби України. Проведено 12-денне навчання (тренінг для тренерів) 26 тренерів з місцевого економічного розвитку на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України (травень-червень 2019 р.) Проведено Круглий стіл «Результати тренінгів з місцевого економічного розвитку та виклики майбутнього», 1 лютого 2019 р. (10 осіб) Проведено чотири триденні навчання 21-23 травня, 5-7 червня, 12-14 червня, 24-26 червня 2019 р.) Видано Посібник для викладача з МЕР (102 стор.) Проведено Круглий стіл «Першочергові потреби органів місцевого самоврядування з підвищення кваліфікації кадрів», 27 червня 2019 р., м. Вінниця (35 осіб) Проект ПРОМІС підтримує потенціал існуючих професійних мереж у місцевому економічному розвитку – РЕГІОНЕТ. У співпраці з РЕГІОНЕТ проведено чотири круглих столи фахівців з МЕР в кожній області Проекту та проведено Web-Ex конференції в Полтаві та Мелітополі. Проведено Кругли столи «Підвищення конкурентоспроможності регіону»: 18 січня 2019 р., в м. Полтава (30 осіб); 31 січня 2019 р., в м. Вінниця (55 осіб).; 8 лютого 2019 р., в м. Запоріжжя (35 осіб).; 15 лютого 2019 р., в м. Івано-Франківськ (45 осіб).. Висвітлення в ЗМІ заходів Проекту, які проведено в звітному півріччі. Створено групу українських медіа експертів з метою вивчення потреб місцевих ЗМІ та надання рекомендацій щодо поліпшення роботи з органами місцевого врядування, громадськістю та іншими зацікавленими сторонами щодо економічного розвитку та демократичного врядування. Здійснюється підтримка основних заходів Проекту ПРОМІС за допомогою механізмів управління знаннями та комунікації Проект ПРОМІС підтримує організацію та проведення обласних міжурядових і міжнародних форумів в областях-партнерах Проекту та в Києві. Одинадцять таких форумів було проведено в 4-му році Проекту (звіт за друге півріччя 2018 р. ). 15 березня 2019 р. Проект підтримав проведення Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування в м. Львів, в якому взяли участь близько 200 осіб. Підтримано проведення Еко-форуму «Екологія міста», 28 травня 2019 р., м. Кременчук; та ІІІ спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму «ЕКО ФОРУМ - 2019», 29 – 31 травня 2019 р., м. Запоріжжя Проведено два семінари-тренінги на замовлення Мінрегіону «Проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», 13-14 червня 2019 р. в м. Полтава та 24-25 червня в м. Запоріжжя для фахівців цих та прилеглих областей. Продовжено роботу щодо інструментів залучення інвестицій в містах-партнерах. Вінницька міська рада підтримала реалізацію Програми залучення інвестицій - надано допомогу для підготовки інвестиційного паспорту міста Вінниці та створення Вінницького міського інвестиційного порталу. Надання допомоги Івано-Франківській області у створенні інвестиційного паспорта Удосконалено Інвестиційний портал Полтавської області, включно з додаванням англійської версії. Створено інвестиційний паспорт Полтавської області та проведено конференції Web-Ex на тему: Методологія створення інвестиційних паспортів; Спільно із UkraineInvest було організовано проведення практичного семінару «Залучення інвестицій (ПІІ) в економічний розвиток регіонів: цілі і завдання, успіхи і невдачі, інструменти та механізми», 21 лютого 2019 р., м. Київ, Клуб Кабінету Міністрів. Проведено Круглий стіл «Результати розробки Інвестиційних паспортів громад Полтавщини» 18 січня 2019 р., в м. Полтава (14 осіб). Проведено чотири тренінги «Застосування інвестиційних інструментів в громадах»: 11-12 квітня 2019 р., м. Івано-Франківськ; 18-19 квітня 2019 р., м. Полтава; 25-26 квітня 2019 р., м. Запоріжжя; 16-17 травня 2019 р., м Вінниця. Дев’яти об'єднаним громадам Полтавської області допомогли у створенні інвестиційних паспортів. У рамках узгодження з Investment Promotion Office of Ukraine для забезпечення стандартизованого навчання та / або шаблонів для інших цільових областей - стандарти ПРОМІС щодо залучення та підтримки інвестицій на регіональному та місцевому рівнях були прийняті UkraineInvest та надіслані як рекомендація для використання регіонах листом Міністерства економіки України, 20 вересня 2018 р. № 3973-06 / 40927-06. ПРОМІС підтримав Запорізьку область в оновленні, перекладі на англійську мову та друку 1000 примірників обласного інвестиційного паспорта, започаткувавши Стратегію залучення іноземних інвестицій в Запорізьку область і планує завершити її у наступному періоді. Сприяння створенню інвестиційного паспорту міст Кременчука та Мелітополя. Відповідно до Щорічної угоди про внесок АМУ продовжила реалізацію заходів з збалансованого розвитку регіональних відділень АМУ, вдосконалення системи муніципальної статистики, гендерної політики та питань екологічної збалансованості. 24.01.2019 р. в м. Запоріжжя проведено семінар з МЕР для представників ОМС Запорізької області, на тему: «Практичні аспекти поширення публічної інформації. Особливості застосування Автоматизованої системи муніципальної статистики: можливості для громад Запорізької області». В заході взяли участь 24 представника місцевого самоврядування, зокрема 18 жінок та 8 чоловіків. 29.01.2019 р. у м. Вінниця проведено семінар з МЕР для представників ОМС Вінницької області, на тему: «Практика створення і діяльності ОСББ та квартальних комітетів в громадах». В заході взяли участь 20 представників місцевого самоврядування, зокрема 7 жінок та 13 чоловіків. 05.02.2019 р. в м. Полтава, проведено семінар з МЕР для представників ОМС Полтавської області, на тему: «Формування громадського простору. Як зробити мрію реальністю». В заході взяли участь 16 представників місцевого самоврядування, зокрема 7 жінок та 9 чоловіків. 08.02.2019 р. в м. Полтава проведено семінар з МЕР для представників ОМС Полтавської області, на тему: «Актуальні питання управління комунальною власністю територіальних громад». В заході взяли участь 35 представників місцевого самоврядування, зокрема 15 жінок та 20 чоловіків. 28.02.2019 року в м. Івано-Франківськ проведено семінар-тренінг з МЕР для представників ОМС Івано-Франківської області на тему: Організаційні аспекти налагодження діяльності органів місцевого самоврядування». В заході взяли участь 25 представників місцевого самоврядування, зокрема 16 жінок та 9 чоловіків. 25.03.2019р. в м. Сєвєродонецьк проведено семінар з МЕР для представників ОМС Луганської області на тему: «Планування проекту. Основи проектного менеджменту». В заході взяли участь 33 представника місцевого самоврядування, зокрема 27 жінок та 6 чоловіків. Проведено День відкритого врядування та економічного розвитку українських міст в рамках в ХV Українського муніципального Форуму в м. Одеса, 20 червня 2019 р. (390 осіб) Організовано навчальну поїздку до Канади для представників виконавчої дирекції АМУ з відвіданням Конференції з питань реформ в Україні та з питань децентралізації (30 червня – 7 липня 2019 р., Торонто, Онтаріо) Затверджено Стратегію сталого розвитку АСМС АМУ Надано 54 персональні консультації координаторами АСМС. Проведено роботи по розширенню кола учасників системи. Станом на 31.03.2019 року учасниками системи є 327 міст-членів АМУ. Повну статистичну інформацію за 2017 рік до системи надали 146 міст – учасників. Визначено основні напрямки просування АСМС в інформаційному середовищі в наступному бюджетному році. Розроблено проект системи показників для оцінки гендерної збалансованості муніципалітетів. Забезпечення впровадження Стратегії гендерної рівності АМУ та надання підтримки в її реалізації шляхом фінансування малих ініціатив у містах-членах АМУ. 26-27.02.2019 року в м. Києві відбулося засідання Секції АМУ з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. В заході взяли участь 54 представника місцевого самоврядування та громадських організацій, зокрема 47 жінок та 7 чоловіків. 19.06.2019 р. в м. Одеса відбулося засідання Секції АМУ з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. В заході взяли участь 35 представників місцевого самоврядування та громадських організацій, зокрема 28 жінок та 8 чоловіків. У рамках другого конкурсу фінансування профінансовано сім гендерних ініціатив, спрямованих на сприяння участі жінок у різних сферах муніципального життя. Зокрема, підготовлено три гендерні профілі/паспорти (Житомир, Львів, Харків); опубліковано один посібник з інтеграції гендерної складової у проекти, програми та заходи для посадових осіб місцевого самоврядування; проведено широкомасштабну кампанію із залучення жінок до ІТ-сектору (Тернопіль); проведено стажування для 20 жінок у міській раді (Дніпро); проведено гендерний аналіз Стратегії розвитку підприємництва з прийнятими відповідними змінами (Івано-Франківськ); зареєстровано 50 нових жінок-підприємниць, а також 140 жінок отримали підприємницькі навички (75 — з Хоролу, 15 — зі Львова, 50 — з Івано-Франківська). Оновлено план реалізації Стратегії екологічної збалансованості АМУ Підготовлено 7 інформаційних довідок щодо законопроектів у сфері охорони навколишнього середовища, щомісячно готується моніторинг проектів нормативно-правових актів, офіційно оприлюднених відповідними компетентними органами, що стосуються екологічної політики. Розроблено «Методичні рекомендації для проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (72 стор.) Проведено семінари для представників ОМС областей-партнерів на тему «Стратегічна екологічна оцінка»: 05.03.2019 р. в м. Івано-Франківськ (59 представників місцевого самоврядування, зокрема 25 жінок та 34 чоловіки); 12.03.2019р. в м. Сєвєродонецьк (27 представників місцевого самоврядування, зокрема 16 жінок та 11 чоловіків); 15.03.2019р. в м. Запоріжжя (28 представників місцевого самоврядування, зокрема 16 жінок та 12 чоловіків) 19.03.2019 р. в м. Вінниця (25 представників місцевого самоврядування, зокрема 9 жінок та 16 чоловіків) 26.03.2019 р. в м. Полтава проведено семінар з МЕР для представників ОМС Полтавської області на тему: «Стратегічна екологічна оцінка» (24 представника місцевого самоврядування, зокрема 16 жінок та 7 чоловіків) 21 березня 2019 року в м. Києві в рамках Форуму із сталого розвитку територіальних громад відбулося Засідання Секції з питань екологічної збалансованості Асоціації міст України (30 представників місцевого самоврядування, зокрема 8 жінок та 22 чоловіків); 30 травня 2019 р. в м. Запоріжжя в рамках Екофоруму проведено семінар з МЕР для представників ОМС Запорізької області на тему: «Стратегічна екологічна оцінка» Представлено Звіт про хід виконання Проекту (квітень 2018 - березень 2019 р) Затверджено План впровадження Проекту на п’ятий рік (квітень 2019 - березень 2020 р.), який містить інформацію про очікувані результати проекту, порядок звітування, структуру та опис управління проектом. Упродовж звітного періоду в рамках Проекту ПРОМІС докладалися зусилля з метою участі в організації та проведенні нарад з планування сталості з усіма дорадчими комітетами міст-партнерів. Мета цих нарад полягала в створенні Плану дій із забезпечення сталості для кожного міста-партнера. Проект ПРОМІС продовжуватиме свої зусилля із забезпечення сталості в рамках низки заходів, спрямованих на підтвердження поступу в напрямку впровадження Моделі відкритого врядування та продовження її функціонування після завершення Проекту ПРОМІС. У зв’язку з цим Проект ПРОМІС проведе опитування громадської думки з метою визначення сприйняття громадянами інструментів, які використовуються в їхньому місті для розвитку відкритого врядування, а також їх задоволеності такими інструментами. Індекс демократичності міст включатиме низку показників для вимірювання демократичної практики органів місцевого самоврядування, що дозволить місцевим лідерам оцінити власний рівень прозорості, підзвітності, залучення громадян та якості послуг, що надаються громадянам. Цей індекс, розроблений Українським незалежним центром політичних досліджень у рамках проекту USAID «Громадяни в дії», безпосередньо стосується Моделі відкритого врядування Проекту ПРОМІС. Крім того, для вимірювання рівня залучення громадян, підзвітності та загального стану врядування в містах-партнерах використовуватиметься низка спеціально розроблених опитувань громадської думки. Сталість Моделі відкритого врядування забезпечуватиметься шляхом інституціоналізації всіх інструментів, запроваджених за підтримки Проекту ПРОМІС (Відкрите місто, Електронні петиції, Prozorro тощо), і надання постійної технічної підтримки щодо різних аспектів партисипативного бюджетування, зокрема шляхом запровадження гендерно-орієнтованого бюджетного планування та Індексу прозорості місцевих бюджетів, який дозволяє пересвідчитися в тому, що міста партнери використовують ці інструменти для поліпшення власного бюджетного процесу та звітності. Продовжуючи своє партнерство з Трансперенсі Інтернешнл, Проект ПРОМІС підтримує подальше впровадження Prozorro.Продажі – прозорої платформи для місцевих рад, за допомогою якої вони можуть продавати та здавати в оренду муніципальні активи, а також прозоро збільшувати свої доходи. Це буде досягнуто шляхом проведення навчання для посадовців органів місцевого самоврядування в обраних містах щодо того, як найефективнішим чином використовувати цей інструмент. Надано експертно-консультативну підтримку та розроблено Комунікаційну стратегію у місті Бердянськ, а також комунікаційно-промоційні частини маркетингових стратегій для міст-партнерів Проекту: Вінниця, Івано-Франківськ, Яремче, Енергодар, Коломия, Миргород, Бердянськ. Робочі групи зі стратегічного планування, які створено у містах-партнерах Проекту, включають широке коло зацікавлених сторін (представники органів місцевого самоврядування, бізнесу, навчальних закладів та громадських організацій). Кожна Стратегія проходить широке обговорення, що сприяє максимальному залученню мешканців міста до процесу формування Стратегій розвитку міст. Члени Робочої групи беруть участь у засіданнях і отримують нові знання у сфері ефективного стратегічного планування під керівництвом українських консультантів Проекту. Усі проекти Стратегій розвитку міст-партнерів Проекту було проаналізовано з точки зору інтеграції питань гендерної рівності й включають підготовлені рекомендації щодо більш повного використання потенціалу й врахування потреб чоловіків і жінок. Паралельно з розробкою Стратегій розвитку міст-партнерів Проекту проводилась їх Стратегічна екологічна оцінка (СЕО), яка включає скринінг (попередню оцінку) та повноцінну СЕО. За результатами СЕО сформовано та включено до Стратегій рекомендації щодо врахування екологічних аспектів у розвитку міст-партнерів Проекту. Протягом впровадження Проекту сформовано перелік інструментів та проведено оцінку діяльності ЦНАП та якості надання адміністративних послуг у 16 містах-партнерах Проекту. Реформа місцевого самоврядування в Україні забезпечує розширення прав і можливостей місцевих органів влади в сфері надання адміністративних послуг. Особливий акцент в методології щодо оцінки якості надання адміністративних послуг зроблений на тому, як поліпшити послуги, пов'язані зі збереженням навколишнього середовища, та застосовувати принципи гендерної рівності у наданні адміністративних послуг в містах-партнерах Проекту. Брендинг і маркетинг міст є важливою сферою діяльності ОМС, а міста-партнери Проекту виявляють значну зацікавленість у допомозі з боку фахівців Проекту у формуванні маркетингових стратегій і розробці брендів міст. У процесі реалізації Проекту ПРОМІС значна увага приділяється не лише розробці Стратегій місцевого розвитку, але й наданні допомоги містам-партнерам у впровадженні проектів, які включено до їхніх стратегічних і програмних документів. Саме для цього передбачено формування й використання Фонду підтримки ініціатив з відкритого врядування та розвитку. Проведено збір проектних пропозицій, їх конкурсний відбір і укладено угоди на впровадження 18 проектів в рамках Фонду підтримки ініціатив з відкритого врядування та розвитку. Забезпечення сприятливого середовища має важливе значення для місцевого економічного розвитку; експрес-аналіз бізнес-клімату в рамках Проекту ПРОМІС допоміг містам-партнерам краще зрозуміти потреби бізнесу, а також як вони можуть покращити свій місцевий бізнес-клімат. Кожне місто-партнер зараз реалізує стратегію розвитку МСП з наголосом на інклюзивному розвитку бізнесу. Надано підтримку в роботі Робочих груп з підтримки МПС в містах-партнерах щодо покращення їх спроможності створювати сприятливе середовище для ведення бізнесу, врахування потреб МСП з метою покращення бізнес-середовища, врахування потреб жінок та підтримки екологічно збалансованих методів ведення підприємницької діяльності. Проведено аналіз міжнародного та українського досвіду застосування механізмів підтримки бізнесу та розвитку соціального підприємництва Проведено аналіз та сформульовано передові методи розвитку соціального підприємництва з акцентом на підприємства, які наймають жінок та враховують пріоритети екологічно сталого бізнесу. Цільовою аудиторією веб-ресурс «Школа підвищення конкурентоспроможності МСП» є місцеві чиновники, представники бізнес-асоціацій та/або громадських організацій, які прагнуть покращити свої навички та підвищити спроможність підтримувати розвиток бізнесу з метою ефективного зростання «конкурентоспроможності» міста з погляду розвитку підприємництва. Запуск онлайн-курсу з питань конкурентоспроможності МСП дозволить Проекту ПРОМІС розширити спільноту фахівців-практиків і дискурс довкола підтримки МСП, особливо стосовно жінок-підприємниць, сталого розвитку та інклюзивного розвитку бізнесу. З метою досягнення сталого прогресу в поліпшенні бізнес-клімату Проект ПРОМІС сприяє створенню бізнес-асоціацій. Поліпшено спроможність 6 бізнес-асоціацій, підтримуваних Проектом ПРОМІС. Поліпшено навички представників місцевого бізнесу щодо залучення та підтримки бізнесу в результаті нарощення спроможності та навчання. Налагоджено партнерство за участю міст, навчальних закладів і представників бізнесу для розвитку робочої сили Продовжено навчання представників ОМС щодо місцевого економічного розвитку та інструментів демократичного врядування. Продовжено спільну роботу з НАДУ при Президентові України в рамках підписаного Меморандуму щодо погодження Професійної програми з Місцевого економічного розвитку з Нацдержслужбою України. Меморандум про взаєморозуміння з НАДУ, укладений у 4-му році, дозволить Проекту ПРОМІС розширити охоплення та вплив від розповсюдження програми професійної освіти з МЕР у 5-му році шляхом підготовки нових тренерів у співпраці з регіональними центрами підвищення кваліфікації. Нові підготовлені інструктори будуть залучені до викладання навчальної програми з МЕР Проекту ПРОМІС для державних службовців у трьох областях-партнерах. Це забезпечить подальше поширення і запровадження іншими містами та зацікавленими сторонами концепції та інструментів МЕР після завершення проекту. Проект ПРОМІС підтримує професійні мережі фахівців з МЕР, які мають бути залучені до розробки стратегій регіонального розвитку 2021-2027 та їх планів реалізації, а також підготовки та реалізації проектів регіонального розвитку за рахунок коштів державного бюджету та Європейського Союзу (EU sectoral support) і т.д. Підвищення можливостей, потенціалу та зацікавленості місцевих ЗМІ у всебічному вивченню та представленню позиції громади Поширення серед міст-партнерів Проекту нових інформаційних продуктів: приклади МЕР, передові практики та історії успіху Міжвідомчі форуми об’єднують службовців ОМС міст-партнерів та обласних адміністрацій для обговорення секторних і галузевих пріоритетів. Метою цих форумів було посилення співпраці з регіональними органами влади в областях-партнерах; запровадження міжурядової співпраці на різних рівнях влади, обміну досвідом та передовим досвідом у містах, які не є партнерами ПРОІМС. Теми таких форумів включали: прогрес у реалізації регіональних та муніципальних стратегій, розробку та реалізацію проектів, що фінансуються ДФРР, розвиток та підтримку МСП, залучення інвестицій, впровадження механізмів демократичного управління, гендерної рівності тощо. Проект ПРОМІС надає підтримку в розробці регіональних і місцевих програм та інструментів залучення інвестицій у відібраних областях та містах-партнерах. В усіх цільових регіонах Проекту розроблено Стратегії регіонального розвитку до 2020 року, а також Плани їх реалізації на 2016-2018 роки. Фахівці Проекту ПРОМІС, у співпраці з експертами проекту з підтримки впровадження державної регіональної політики програми «U-LEAD з Європою», надаватимуть, у разі необхідності, консультативну підтримку розробки та формування систем моніторингу впровадження Планів реалізації Стратегій розвитку двох цільових регіонів Проекту. Посилення та розширення потенціалу регіональних відділень Асоціації міст України для раціонального та ефективного надання основних послуг містам-членам АМУ. Асоціація міст України оновлює свої стратегічні цілі і доповнює пріоритети своєї діяльності сферами екологічної збалансованості, гендерної рівності та муніципальної статистики, які відповідають потребам міст-членів. Навчальна поїздка до Канади (30 червня – 7 липня 2019 р.) організована Федерацією канадських муніципалітетів (ФКМ) для новообраних керівників українських об'єднаних громад, представників АМУ та інших делегатів навколо Конференції з питань реформ в Україні у Торонто та реалізована спільно проектами DOBRE, DESPRO, ПРОМІС і U-LEAD із фінансуванням від американського, канадського, німецького та швейцарського урядів. Метою навчальної поїздки тривалістю два дні, 4-5 липня, є демонстрація того, як канадські муніципалітети організовують місцеве самоврядування та надання послуг задля кращого задоволення потреб громадян. Кількість українських делегатів – 40: голови об’єднаних територіальних громад (ОТГ) з кожної області України (24), із яких двоє – представники Асоціації ОТГ; три старости, два міські голови; один додатковий представник Асоціації ОТГ; журналіст та оператор (2). Два (2) представники Асоціації міст України та шість (6) менеджерів організацій-донорів, які також брали участь у Конференції та навчальній поїздці. Планувалось, що під час навчальної поїздки учасники набудуть знань/компетенції у таких сферах: підтримка/сприяння об’єднанню з різним ступенем складності: політичне лідерство, розробка та реалізація стратегічних планів міст у межах об’єднаних територіальних громад, людський капітал, фінансові ресурси та підзвітність, інфраструктурні проекти; умови для успішного формування екосистеми, сприятливої для місцевого економічного розвитку (МЕР); знайомство з розробкою програм на основі залучення громадян та партисипативного врядування задля більшої інклюзивності та прозорості; моделі забезпечення сталості суспільних програм та послуг на підтримку належного врядування та МЕР; сприяння налагодженню співпраці між організаціями місцевого, регіонального та провінційного рівня задля підтримки регіонального врядування та МЕР у об’єднаних територіальних громадах. Упорядковано технічну і програмну бази Автоматизованої системи муніципальної статистики. Станом на 31.03.2019 року учасниками системи є 327 міст-членів АМУ. Повну статистичну інформацію за 2017 рік до системи надали 146 міст – учасників. Залучено 37 нових територіальних громад до користування АСМС. Впроваджено Стратегію гендерної рівності АМУ Профінансовано 7 малих проектів з гендерної рівності міст-членів АМУ Надано допомогу органам місцевого самоврядування щодо приєднання до Європейської Хартії рівності жінок та чоловіків в житті місцевих громад. Станом на 31 березня 2019 року рішення про до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків в житті громад прийняло 44 органи місцевого самоврядування. У березні 2019 року Проект організував вебінар, під час якого було надано роз’яснення та поради щодо того, як приєднатися до Хартії та якими мають бути наступні кроки. Розробка та використання рекомендацій щодо співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги в сфері охорони навколишнього середовища, підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативної бази, що регулює екологічну діяльність на місцевому рівні (опитування, фокус-групи і тощо.). Підготовка до проведення шостого засідання Спостережної ради Проекту (квітень 2020 р.) Надаватиметься подальша підтримка діяльності Дорадчих комітетів, на засіданнях яких розглядатимуться питання стану впровадження ініціатив Проекту у кожному з міст-партнерів. У містах-партнерах Проекту передбачається подальше запровадження окремих елементів моделі «відкритого врядування» та інструментів партисипативної демократії. Передбачається провести опитування мешканців міст щодо стану запровадження та дієвості окремих інструментів відкритого врядування. Планується запровадження системи показників оцінки демократичності місцевої влади у містах-партнерах Проекту (Індекс демократичності міст), формування переліку кращих практик і розробка рекомендацій щодо їх впровадження в українських містах. Результати визначення індексу будуть презентовані під час проведення засідання круглого столу «Оцінка демократичності міст: українські реалії». Планується спільно з Transparency International Ukraine проведення круглих столів з обговорення результатів діяльності системи ProZorro.Продажі та заходів для керівників ОТГ та ОМС профільних областей Проекту щодо запровадження електронних аукціонів з оренди земельних ділянок комунальної власності. Експерти, консультанти, представники міст-партнерів Проекту братимуть участь у конференціях, форумах, круглих столах з обговорення питань запровадження в Україні інструментів відкритого врядування, які організовуватимуть інші донорські організації. Планується надати подальшу підтримку містам-партнерам Проекту у запровадженні системи «громадського бюджету», інформуванні, активізації та залученні громадянського суспільства. Стан запровадження громадського бюджету в українських громадах обговорюватиметься під час проведення Четвертого форуму практиків громадського бюджетування з залученням проектів МТД, які працюють у сфері громадського бюджетування для обміну знаннями й кращими практиками. Важливим напрямом діяльності Проекту є подальше запровадження Індексу прозорості місцевих бюджетів. Ця діяльність передбачає підготовку Звітів для кожного міста-партнера Проекту щодо стану прозорості бюджетного процесу. Буде надано консультаційну підтримку 5 містам-партнерам Проекту (Миргород, Кременчук, Первомайськ, Хмільник, Коломия) у запровадженні моделі гендерно орієнтованого бюджетування. Планується провести навчання та запровадити гендерно чутливий підхід до бюджетування. Планується продовжувати надання допомоги містам-партнерам Проекту (два міста) у розробці комунікаційних стратегій за розробленою та перевіреною на практиці методологією. Особливу увагу буде приділено висвітленню в місцевих засобах масової інформації питань місцевих виборів та впровадження демократичних інструментів. Проект надаватиме подальшу підтримку містам-партнерам з формування стратегічних і програмних документів за розробленою методологією, яка постійно удосконалюється. Заплановано надання допомоги у розробці Стратегії / Програми розвитку туризму в місті Вінниці. Експерти та консультанти Проекту надаватимуть консультаційну допомогу з розробки Планів реалізації Стратегій розвитку міст-партнерів Проекту (на новий термін). Передбачається надання експертної допомоги в удосконаленні систем моніторингу впровадження Стратегій розвитку міст-партнерів Проекту (діяльність Комітетів з управління впровадженням, удосконалення системи індикаторів). Планується проведення заходів з впровадження рекомендацій з підвищення якості надання адміністративних послуг та діяльності ЦНАП в усіх містах-партнерах Проекту. Проведення засідання круглого столу (навчальна поїздка до м. Івано-Франківська та Коломиї) щодо імплементації рекомендацій поліпшення надання адміністративних послуг у містах-партнерах Проекту. Передбачається організувати навчальну поїздку в Естонію та круглий стіл для обміну досвідом і кращими практиками діяльності ЦНАП Створення на базі Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці» Навчально-консультаційного центру для обміну досвідом між ЦНАПами різних регіонів. Проведення он-лайн заходів (навчання, підвищення кваліфікації, консультації конференції). Провести навчання з методології та практики маркетингу й брендингу та надати допомогу у розробці маркетингових стратегій для двох міст-партнерів Проекту (Полтава, Горішні Плавні). Значної уваги буде приділено наданню допомоги з формування та візуалізації брендів міст-партнерів Проекту. Формування промокампаній з маркетингу й брендингу міст. Створення Робочих груп з розробки маркетингових стратегій у двох містах-партнерах Проекту (Полтава, Горішні Плавні). Надання консультативної підтримки містам-партнерам Проекту з розробки маркетингових стратегій та проведення засідань Робочих груп. Формування проектів маркетингових стратегій двох міст-партнерів Проекту. Надання консультативної підтримки містам-партнерам Проекту з візуалізації брендів Подальша робота стосуватиметься співфінансуванню реалізації проектів, наданню допомоги / менторської підтримки під час впровадження проектів в рамках Фонду підтримки ініціатив з відкритого врядування та розвитку. Значної уваги приділятиметься забезпеченню сталості результатів і створенню системи обміну досвідом і кращими практиками впровадження проектів. Відбір кращих практик впровадження проектів у містах-партнерах Проекту. Включення до кращих практик аспектів гендерної рівності та екологічної збалансованості. Проведення конференції з обміну досвідом і кращими практиками впровадження проектів. Сприяти ухваленню міськими радами програм для МСП Надати підтримку в реалізації програм з підтримки МСП з урахування потреб жінок та підтримкою екологічно-збалансованих підприємств. Забезпечення виконання містами своїх планів розвитку МСП є пріоритетним завданням Проекту. ПРОМІС здійснюватиме моніторинг виконання планів, а також організує дві додаткові поїздки з «інспектування бізнес-клімату» для взаємного аналізу та оцінки послуг з підтримки бізнесу в іншому місті. Проект ПРОМІС заохочуватиме міста проводити «самооцінку» свого нинішнього регуляторного середовища, використовуючи методологію експрес-аналізу, з метою порівняння своїх результатів з попередніми висновками і визначення шляхів поліпшення послуг для бізнесу. Організувати дві триденні навчальні поїздки з інспектування бізнес-клімату в мм. Миргород, Івано-Франківськ. Продовжити роботу над онлайн-курсом «Школа підвищення конкурентоспроможності МСП», який містить інформаційні продукти та відео з тренінгів, що присвячені різним елементам підтримки МСП. Провести ІІІ Міжнародну конференцію з інклюзивного розвитку бізнесу: Зростання, що працює для всіх (м. Івано-Франківськ), покликану озброїти міста-партнери новими інструментами та знаннями щодо надання послуг широкій категорії власників бізнесу та підприємців, у тому числі жінкам, молоді та ВПО. Проект ПРОМІС планує поширити інформацію про джерела фінансування для розвитку МСП, а також продемонструвати передову українську муніципальну практику щодо забезпечення фінансової підтримки МСП. Одним з джерел фінансування є Малий фонд підтримки МСП Проекту ПРОМІС. Цей фонд може бути використаний містами та ГО для реалізації проектів, які підтримують реалізацію планів розвитку МСП міст. У 5-му році впровадження Проекту ПРОМІС в програми підтримки МСП у містах-партнерах буде інвестовано 700 000 кан. дол. Партнери одержать навчальну та консультативну підтримку щодо визначення перспективних проектів, моніторингу реалізації проектів та кращого інформування про результати проектів. Підтримка діяльності 6 бізнес-асоціацій шляхом нарощення спроможності та стратегічного планування щодо залучення та підтримки бізнесу. Провести навчальну поїздку в Канаду для членів бізнес-асоціацій – партнерів проекту ПРОМІС. Надати підтримку 60 жінкам-підприємницям шляхом проведення 4 майстер-класів (по одному в кожному регіоні-партнері) шляхом навчання з питань управління бізнесом та зростання Надати підтримку молодіжному та жіночому підприємництву шляхом участі у фінансуванні та направлення доповідачів на 2-гу конференцію з питань стартапів у Запоріжжі На основі можливостей для комерціалізації досліджень, віднайдених у 4-му році, визначено два прикладні університетські дослідження і надано підтримку в їх комерціалізації Консультаційна підтримка діяльності бізнес-асоціацій На основі заходів з «підготовки тренерів» та спільноти фахівців-практиків, які підтримувалися в рамках Форумів інституцій місцевого розвитку, Проект ПРОМІС нарощуватиме потенціал існуючих професійних асоціацій у сфері МЕР, щоб вони могли слугувати і розвивати професію фахівців МЕР. Проведення 9-денних Курсів підвищення кваліфікації з МЕР в 3-х регіонах – партнерах проекту ПРОМІС (Вінницька, Полтавська, Запорізька, області), де планується провести підвищення кваліфікації близько 125 представникам органів місцевого самоврядування. Планується проведення круглих столів та Web-Ex конференцій щодо МЕР в кожній з чотирьох областей ПРОМІС, спрямованих на розвиток регіональної мережі фахівців з МЕР та залучення їх до вирішення стратегічних регіональних завдань. Привернути увагу ЗМІ до заходів і досягнень Проекту ПРОМІС з метою поширення інформації про діяльність у рамках Проекту та інвестиції Канади в Україну Розробити та розповсюдити нові інформаційні продукти: дослідження з МЕР, кращі практики та історії успіху Розробити та розповсюдити інформаційні продукти: посібники, стратегії, історії успіху, відео, а також забезпечити доступ до цих продуктів та їх використання Проект ПРОМІС продовжуватиме підтримувати регіональні та міжнародні форуми. Для забезпечення сталості досягнень Проекту та максимального використання досвіду та результатів на національному рівні, планується, що представники ПРОМІС підтримають координацію донорів шляхом регулярної участі у засіданнях робочих груп на національному рівні, спрямованих на вдосконалення законодавства щодо створення сприятливі умови економічного розвитку та належного управління в містах України. Провести два семінари-тренінги «Проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», 4-5 липня 2019 р. в м. Івано-Франківськ та 11-12 липня в м. Запоріжжя Продовжити надання підтримки в розробці регіональних і місцевих програм та інструментів залучення інвестицій у відібраних областях та містах-партнерах Розробити інтерактивні інструменти залучення інвестицій та надати їх партнерам Проекту ПРОМІС. Сприяти містам-партнерам у підготовці проектів, які будуть реалізуватися за рахунок коштів державного бюджету та галузевої підтримки ЄС. Крім того, існують запити на допомогу у розробці стратегій регіонального розвитку 2021-2027 від кожної області ПРОМІС. Для поліпшення координації національних, регіональних та місцевих органів влади у залученні інвестицій буде надана підтримка у впровадженні найкращих вітчизняних та міжнародних практик планування залучення інвестицій, маркетингу та управління. Зокрема, буде надана підтримка на регіональному та місцевому рівнях для розробки та впровадження інструментів підвищення інвестиційної привабливості територій: створення інвестиційних паспортів та веб-порталів, довідників інвесторів та інших інвестиційних інструментів для стимулювання інвестицій. Планується підтримати навчальні заходи, включаючи тренінги, конференції Web-Ex та місцеві навчальні поїздки, спрямовані на використання інструментів залучення інвестицій в областях-партнерах Надати підтримку 5 регіональним відділенням АМУ для надання сервісних послуг містам Провести навчання з МЕР для службовців ОМС через регіональні відділення АМУ Оновити й розширити статистичні дані та використання АСМС Розпочата робота по створенню системи АСМС 2.0, яка повинна замінити систему АСМС. Продовжити роботу над впровадженням оновленої Стратегії гендерної рівності АМУ та реалізації плану роботи Комітету АМУ з рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Надати підтримку роботі Комітету АМУ з рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Підтримати проведення засідання Секції АМУ з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (жовтень 2019 р.) Надати допомогу в впровадженні Стратегії екологічної збалансованості АМУ. Планується активізувати співробітництво між ПРОМІС та АМУ з екологічних питань: Провести засідання секції, продовжити розробку екологічної паспортної моделі міста, провести широкі консультації із зацікавленими сторонами, включаючи Міністерство екології та природних ресурсів щодо перспектив створення «Зеленого фонду» в Україні для фінансування «муніципальних екологічних ініціатив та проектів» Провести семінари у пілотних областях України щодо стратегічної екологічної оцінки
Рух фінансових ресурсів (грантів)**
КПКВК

Ризики, проблеми, що виникали під час впровадження проекту (програми):


Пропозиції щодо поліпшення роботи за проектом (програмою):


Рогуліна Н.А.
Відповідальна особа (Підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Кучеренко О.В.
Керівник реципієнта (Підпис) (ініціали та прізвище)

* Інформація щодо проведених семінарів (строки проведення, кількість учасників, тематика), наданого обладнання, переданих (розроблених) технологій, роботи консультантів (радників), розроблених документів, публікацій, а також навчання, стажування спеціалістів, стипендій тощо.
** Інформація надається в рамках проектів (програм), управління фінансовими ресурсами (грантами) за якими здійснюється реципієнтом.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 623 від 04.07.2012}