Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012р. №623)
Картка
піврічного моніторингу проекту (програми)
Назва проекту (програми) Номер реєстраційної картки Дата попереднього моніторингу Дата поточного моніторингу
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) 3467-01 15.07.2018 18.01.2019
Мета проекту (програми) Критерії її досягнення
Сприяння органам місцевого самоврядування у підвищенні ефективності управління та ресурсами та послугами, які відповідають пріоритетам громади. (I) Результати опитувань громадян; (II) Муніципальний індекс для відслідковування показників якості роботи; (III) Індикатори виконання завдань покращення послуг.
Результати впровадження проекту (програми)
Робота, запланована за проектом (програмою) Результати, досягнуті за звітне півріччя* Вплив на відповідну галузь чи регіон Робота, запланована на наступне півріччя
- Проведення відбору ОТГ-партнерів в рамках третього раунду відбору. - Завершення стратегічного планування в громадах другої когорти та початок розроблення стратегій розвитку для ОТГ третього раунду. - Визначення молодіжних та швидких проектів в громадах третього раунду відбору - Проведення інвестиційного хабу для ОТГ-партнерів усіх трьох раундів відбору для ознайомлення з інструментами МЕР та залученням інвестицій. - Проведення тренінгів з інвентаризації майна ОТГ та приведення в кращий стан документів з управління майна. - Розпочати діяльність з просторового планування в громадах-партнерах програми DOBRE, а також проведення навчальних поїздок в цій сфері - Розширення практики залучення громадян до активної участі в управлінні ОТГ в громадах третього раунду відбору. - Відібрано 25 громад третьої когорти та три громади на заміну. Три громади з 1 та 2 когорти, не виконували зобов’язування щодо протоколу про співробітництва та співпраця з ними була призупинена - Було завершено розробку стратегічних планів для громад 2гої когорти - Розпочато діагностику та підготовку в громадах третьої когорти - Програма розробила плани покращення послуг для 25 ОТГ другого туру та впровадила 4 проекти для громад третього туру. Було закуплено сміттєвози та контейнери для покращення управління з ТПВ - Завершено розробка програм з місцевого економічного розвитку в 50 громадах та розроблені 50 економічних профілів громади - Проведено Другу конференцію «Стратегічний розвиток та інвестиції» для громад партнерів проекту, де обговорювались питання місцевого економічного розвитку. - Проведено навчання з бюджетування, з молодіжної політики, з захисту прав дитини в ОТГ, комунікації з інвесторами, для членів рад ОТГ - 25 громад взяли участь в програмі навчальних візитів з наступних тематик – управління спортом, кооперативи, міжмуніципальне співробітництво, управління освітою, енергоефективність, безпека в громаді - Проведені міжнародні навчальні поїдки до Польщі та США - Проведена оцінка спроможності громад використовуючи Індекс спроможності місцевого самоврядування. За результатами 1 року роботи громади збільшили свої показники в середньому на 50% і середній бал 35.68 з 100 (порівняно з минулим роком 22.00) - Пройшло пілотування платформи DOSVIT в 7 ОТГ, що надає можливість громадам мати сучасні веб сайти які націлені на залучення громадян та просування громади для інвестицій - Стратегічні плани, що були розроблені по проекту, сприятимуть кращому розвитку ОТГ. Вони стануть основою для подальших інвестицій та прийняттю рішень в громадах. - Через впровадження інфраструктурних проектів покращилась якість послуг що надаються мешканцям ОТГ - Органи місцевого самоврядування покращили свою спроможність в сфері стратегічного менеджменту, фінансового управління та бюджетування, надання послуг та залученні громадян. Це вимірюється показниками Індексу спроможності місцевої влади - Покращилось розуміння громад щодо місцевого економічного розвитку - Розроблення документації з просторового планування території громад сприятиме якіснішому управлінню ресурсами ОТГ та плануванню використання території на подальші роки - Більше громадян залучаються до щоденної роботи громади. - Покращилась прозорість органів місцевого самоврядування через запровадження антикорупційних механізмів в громадах та відкритих бюджетів - Проведення стратегічного планування в громадах третьої когорти та менторство громад першої та другої когорти з питань виконання пріоритетів стратегій - Проведення просторового планування в громадах третьої когорти та обраних громадах першої та другої когорти - Проведення програми з покращення ефективності управління активами в громадах 1 та 2 когорти - Проведення оцінки фінансового управління в громадах третьої когорти - Виконання проектів з покращення послуг та місцевого економічного розвитку в громадах когорти 1 та 2 - Виконання швидких проектів в громадах третьої когорти - Оцінка практики залучення громадян в 3 когорті та впровадження обраних механізмів залучення - Проведення навчання молодіжних працівників в ОТГ - Проведення програми для залучення молоді до органів місцевого самоврядування - Проведення навчання з гендерно-орієнтованого бюджетування - Виготовлення 2го го сезону програми «Громада на мільйон.Спеціалісти»
Рух фінансових ресурсів (грантів)**
КПКВК

Ризики, проблеми, що виникали під час впровадження проекту (програми):
• Три громади з 1 та 2 когорти, не виконували зобов’язування щодо протоколу про співробітництва та співпраця з ними була призупинена • Деякі з проектів, що впроваджуються в громадах потребують проектно-кошторисної документації. Процес виготовлення займає додатковий час та вимагає додаткових інвестицій від громад. В зв’язку з цим виконання деяких проектів затримується • Декілька з громад довго очікувало рішення від обласних адміністрацій щодо приєднання територій. Приєднання громад впливає на багато процесів в громаді, а саме перегляд стратегічного плану та плану покращення послуг, планування проектів з урахуванням нових територій. Деякі громади вагалися з затвердженням документів та проектів до прийняття остаточного рішення щодо територіального складу ОТГ


Пропозиції щодо поліпшення роботи за проектом (програмою):


Відповідальна особа (Підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Беррі Рід
Керівник реципієнта (Підпис) (ініціали та прізвище)

* Інформація щодо проведених семінарів (строки проведення, кількість учасників, тематика), наданого обладнання, переданих (розроблених) технологій, роботи консультантів (радників), розроблених документів, публікацій, а також навчання, стажування спеціалістів, стипендій тощо.
** Інформація надається в рамках проектів (програм), управління фінансовими ресурсами (грантами) за якими здійснюється реципієнтом.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 623 від 04.07.2012}