Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012р. №623)
Картка
піврічного моніторингу проекту (програми)
Назва проекту (програми) Номер реєстраційної картки Дата попереднього моніторингу Дата поточного моніторингу
Партнерство для розвитку міст (ПРОМІС) 3229-02 від 06.07.2018 30.06.2018 31.12.2018
Мета проекту (програми) Критерії її досягнення
Зміцнення муніципального сектора в Україні шляхом нарощення спроможностей в шістнадцятьох містах задля сприяння демократії та економічному розвитку на місцевому рівні, створення більш сприятливого середовища для підприємництва та місцевого економічного розвитку, сприяння децентралізації влади та плануванню комплексного розвитку на місцевому, регіональному та національному рівні. Програма ПРОМІС сприяє забезпеченню гендерної рівності шляхом підвищення ролі жінок в політичних та економічних процесах, а також екологізації міського середовища. Програма ПРОМІС також спрямована на розвиток торгівельної та інвестиційної співпраці між Канадою та Україною та сприяє реалізації канадсько-польських скоординованих заходів з підтримки України.
Результати впровадження проекту (програми)
Робота, запланована за проектом (програмою) Результати, досягнуті за звітне півріччя* Вплив на відповідну галузь чи регіон Робота, запланована на наступне півріччя
1100. Посилення спроможності місцевих партнерів для формування і застосування моделей відкритого і демократичного врядування. 1200. Зміцнення потенціалу місцевих партнерів для розробки стратегічних планів, що відображають бачення громади, враховують питання гендерної рівності та екологічні аспекти, а також передбачають міжмуніципальну співпрацю. 1300. Розширення можливостей працівників і посадових осіб органів місцевого самоврядування у сфері підвищення рівня привабливості міст, удосконалення врядування та надання послуг. 2100. Підвищення спроможності місцевих партнерів для створення відповідних сприятливих умов для малих та середніх підприємств (МСП) із акцентом на жінках-підприємцях та діяльності, спрямованій на збереження довкілля. 2200. Покращення здатності міст-партнерів здійснювати підтримку розвитку інфраструктури бізнесу. 2300. Розширення можливості місцевих зацікавлених сторін для участі в партнерствах з метою підтримки розвитку бізнесу. 3100. Поглиблення підготовка та можливості професійного розвитку посадових осіб та працівників місцевих органів влади у сфері демократичного врядування, МЕР, інвестування та торгівлі. 3200. Покращення здатності регіональних/місцевих органів влади до проведення міжвідомчого діалогу та планування інтегрованого економічного розвитку. 3300. Зміцнення спроможності Асоціації міст України (АМУ) представляти інтереси своїх членів у сфері розробки політик та надання кращих послуг. У 16 містах-партнерах чотирьох областей щоквартально проводяться засідання Дорадчих комітетів з ефективного врядування і розвитку, загальна кількість учасників – 380 (у Вінницькій області – Вінниця, Ладижин, Жмеринка, Хмільник; в Івано-Франківській області – Івано-Франківськ, Долина, Коломия та Яремче; у Запорізькій області – Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар; в Полтавській області – Полтава, Кременчук, Горішні Плавні та Миргород.) Впроваджено, спільно з Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» на підставі укладеної Угоди про партнерство, окремі елементи моделі «відкритого врядування» в діяльність міст-партнерів Проекту ПРОМІС: Запроваджено систему «Відкрите місто», яка забезпечує розширення участі громадян у місцевому врядуванні, у 7 містах-партнерах Проекту: Долина, Коломия, Миргород, Кременчук, Запоріжжя, Енергодар, Мелітополь. Запроваджено роботу зі зверненнями громадян через систему місцевих електронних петицій у 12 містах-партнерах Проекту: Вінниця, Жмеринка, Долина, Коломия, Полтава, Миргород, Кременчук, Горішні Плавні, Запоріжжя, Енергодар, Мелітополь, Бердянськ. Розроблено рекомендації щодо запровадження інструментів вивчення думки громадськості з важливих питань місцевого розвитку. Оновлено модель відкритого врядування Проекту ПРОМІС та сформовано систему показників оцінки відкритості / демократичності місцевої влади. Розпочато визначення індексу демократичності міст (чотири міста – обласні центри). Систему ProZorro.Продажі запроваджено у 8 містах-партнерах Проекту Фахівці Проекту брали участь у багатьох конференціях, форумах, круглих столах, які організовували інші донорські організації та на яких обговорювались питання запровадження в Україні інструментів відкритого врядування та партиципативної демократії. Спільно з ПАУСІ проведено Третій міжнародний форум практиків партиципації «Між цінностями та процедурами: підтримка та трансформація громадського бюджету» (26-27 жовтня 2018 р., м. Ірпінь), в якому взяли участь представники міст-партнерів Проекту. Проведено Всеукраїнську Конференцію (разом з партнерськими організаціями: ФСЄ, ПАУСІ, Міжнародний Фонд Відродження, Проект ДОБРЕ, громадське об’єднання «Партнерство за прозорі бюджети!») з представлення результатів оцінки рівня прозорості місцевих бюджетів (Індексу прозорості місцевих бюджетів) для представників центральних і регіональних органів влади, ОМС, громадських організацій та ЗМІ. Проведено 3 тренінги «Гендерно орієнтоване бюджетування у сучасних умовах»: 1-2 листопада 2018, м. Мелітополь (20 учасників), 8-9 листопада, м. Горішні Плавні (21 учасник), 26-27 листопада, м. Івано-Франківськ (15 учасників) Проведено 2 тренінги для ЗМІ: «Журналістика, що заслуговує на довіру та повагу, нові і традиційні ЗМІ в роботі із місцевими органами влади»: 12-13 липня 2018 р., Запоріжжя (25 учасників); 16-17 липня 2018 р., Полтава (14 учасників) Підготовлено та розповсюджено практичний посібник для посадових осіб органів місцевого самоврядування «Налагодження ефективної співпраці із засобами масової інформації». У 2 містах-партнерах Проекту (Жмеринка, Мелітополь) створено Робочі групи зі стратегічного планування, до складу яких увійшли представники ОМС, бізнесу, навчальних закладів та громадських організацій. В усіх містах-партнерах Проекту проведено засідання Робочих груп зі стратегічного планування, учасники яких пройшли навчальний курс з питань розробки стратегій місцевого розвитку та Планів їх реалізації. В результаті проведеної роботи сформовано проекти Стратегій розвитку міст та Планів їх реалізації. Проекти Стратегій розвитку міст-партнерів Проекту було проаналізовано з точки зору інтеграції питань гендерної рівності й включають підготовлені рекомендації щодо більш повного використання потенціалу й врахування потреб чоловіків і жінок. Паралельно з розробкою Стратегій розвитку міст-партнерів Проекту проводилась їх Стратегічна екологічна оцінка (СЕО), яка включає скринінг (попередню оцінку) та повноцінну СЕО. За результатами СЕО сформовано та включено до Стратегій рекомендації щодо врахування екологічних аспектів у розвитку міст-партнерів Проекту. Стратегії розвитку міст та Плани їх реалізації ухвалено у 13 містах-партнерах Проекту: Хмільник, Ладижин, Івано-Франківськ, Долина, Коломия, Яремче, Полтава, Горішні Плавні, Кременчук, Миргород, Запоріжжя, Енергодар, Бердянськ. У містах-партнерах Проекту розроблялись різні типи стратегій: стратегії сталого / збалансованого розвитку – 8 міст (Ладижин, Івано-Франківськ, Коломия, Горішні Плавні, Кременчук, Запоріжжя, Енергодар, Бердянськ); стратегії економічного розвитку – 1 (Полтава); стратегії розвитку субрегіонів – 2 (Долина, Миргород); стратегії розвитку туризму субрегіонів – 2 (Яремче, Хмільник). Системи моніторингу впровадження Стратегій розвитку міст-партнерів Проекту сформовано в усіх 13 містах-партнерах, у яких Стратегії ухвалено міськими радами. На регулярній основі проводяться засідання Комітетів з управління впровадження Стратегій за підтримки консультантів Проекту. Організовано навчальну поїздку міських голів до Канади, 21-31 липня 2018 р., міста: Торонто, Вон, Едмонтон, Страткона, Морінвіль (10 представників України: 8 – представників міст-партнерів Проекту, 2 – Проект ПРОМІС). Організовано навчальну поїздку «Моніторинг впровадження Стратегії розвитку міста» до м. Кривий Ріг, 20-21 вересня 2018 р. (21 учасник) Завершено формування Посібника «Меню місцевого розвитку». Здійснено розміщення Посібника «Меню місцевого розвитку» на Веб-ресурсах. Проведено самооцінку роботи ЦНАП у 16 містах-партнерах Проекту та сформовано Звіти щодо впровадження рекомендацій з підвищення якості надання адміністративних послуг. Підготовлено та оприлюднено Звіт за результатами проведення оцінювання роботи ЦНАП у 16 містах-партнерах Проекту протягом 2017-2018 років. Організовано навчальну поїздку Україною до м. Кременчука для представників міст-партнерів Проекту, 9-10 серпня 2018 р. (14 учасників) Експерти та представники міст-партнерів Проекту брали участь у конференціях, що фінансуються різними донорами, щоб поділитися своїм досвідом, вивчити досвід інших проектів у питаннях, що стосуються надання адміністративних послуг. Створено Робочі групи та надано консультативну підтримку з розробки маркетингових стратегій для 7 міст-партнерів Проекту: Вінниця, Івано-Франківськ, Яремче, Енергодар, Коломия, Миргород, Бердянськ. Сформовано проекти та ухвалено маркетингові стратегії 7 міст-партнерів Проекту: Вінниця, Івано-Франківськ, Яремче, Енергодар, Коломия, Миргород, Бердянськ. Проведено конкурсні відбори компаній, надано консультативну підтримку, здійснено співфінансування візуалізації брендів і формування логотипів для 3 міста-партнери Проекту: Вінниця, Яремче, Енергодар. Проведено конкурсний відбір проектів в рамках Фонду підтримки ініціатив з відкритого врядування та розвитку та надано допомогу містам-партнерам Проекту у розробці проектних пропозицій. Загалом сформовано перелік та укладено угоди щодо впровадження 18 проектів, які буде реалізовано у 16 містах-партнерах Проекту. Усі відібрані проекти містять екологічні та гендерні пріоритети. Розпочато впровадження та надано фінансову підтримку з реалізації проектів в рамках Фонду підтримки ініціатив з відкритого врядування та розвитку на умовах співфінансування (270,000 CAD інвестовано). В 16 містах-партнерах Проекту створено та активно працюють Робочі групи з підтримки МСП, до складу яких входять жінки-підприємці та представники екологічно сталого бізнесу. В 4-х містах-партнерах (Коломия, Запоріжжя, Енергодар, Ладижин) та Запорізькій області розроблені програми підтримки розвитку МСП. В 4-х містах-партнерах розроблені програми просування продукції міста на зовнішні ринки (Кременчук, Горішні Плавні, Жмеринка та Мелітополь) Завершено розроблення 8 програм з підвищення конкурентоспроможності МСП (Вінниця, Хмільник, Полтава, Миргород, Бердянськ, Яремче, Долина, Івано-Франківськ). Розроблено методологію проведення експрес-аналізу бізнес-середовища міста та практичний посібник з питань проведення експрес-аналізу ділової активності Проведено тренінг «Експрес-аналіз місцевого бізнес-клімату» (13-14 вересня 2018 р., м. Запоріжжя, 13 учасники) Створено онлайн-курс «Школа підвищення конкурентоспроможності МСП», який містить інформаційні продукти та відео з тренінгів, що присвячені різним елементам підтримки МСП. Запущено три модулі онлайн курсу: «Соціальне підприємництво», «Жіночий бізнес», «Зелений бізнес». Проведено ІІ Міжнародну конференцію з інклюзивного розвитку бізнесу: Зростання, що працює для всіх, 22-23 листопада 2018 р., м. Київ (98 учасників) Розроблено Посібник «Інклюзивний розвиток бізнесу: жіноче підприємництво» (87 стор.) Розроблено Посібник «Послуги для бізнесу» (65 стор.) Розроблено та представлено місцевим партнерам Посібник з подання заявок до Фонду розвитку МСП Розпочато роботу Малих фондів розвитку МСП у 16 містах-партнерах, які затвердили свої Програми розвитку МСП. Розпочато впровадження 25 проектів, розпочато фінансовання проектів Проведено тренінг з підготовки заявок на фінансування та управління проектами, 8-9 серпня січня 2018 р., м. Київ, (20 учасників) Оновлено базу даних організацій, які займаються підтримкою бізнесу в містах- партнерах Проекту ПРОМІС Надано підтримку у створенні 3-х (секторальних) бізнес-асоціацій Жінок-менторок (м. Вінниця), Асоціації соціальних підприємств (м. Полтава), Асоціації «Мелітопольська черешня» (м. Мелітополь) Підтримано проведення установчої конференції Асоціації «Мелітопольська черешня» (м. Мелітополь) Розроблено Посібник «Інклюзивний розвиток бізнесу: жіноче підприємництво» (87 стор.) Проведено засідання Круглого столу «Бізнес-асоціації в Україні: можливості та виклики», 18 липня 2018 р., м. Київ (49 учасників) Організовано навчальну поїздку з питань розвитку жіночого підприємництва для представників міст-партнерів, 19-21 вересня 2018 р, м. Вінниця (16 учасників) Організовано навчальну поїздку до Канади «Соціальне та жіноче підприємництво», 9-18 жовтня, 2018 р., мм Торонто-Ватерлоо-Лондон-Ніагара (11 учасників) Підготовлено Професійну програму з Місцевого економічного розвитку, яка затверджена рішенням Вченої ради НАДУ 27.09.2018 №262/8-12 та направлена до Нацдержслужби України на погодження. Проведено чотириденні навчання для представників за Навчальною програмою з МЕР для представники міст-партнерів ПРОМІС в п’яти областях. Загальна кількість учасників – 161: 16-17 та 23-24 березня 2018 р., 15-16 та 21-22 травня 2018 р., м. Вінниця; 5-6 липня та 12-13 липня в м. Полтава; 20-21 та 27-28 вересня в м. Запоріжжя; 18-19 та 25-26 жовтня в м. Дніпро; 22-23 та 29-30 листопада в м. Івано-Франківськ) Підписано меморандум з НАДУ при Президентові України за для розвитку спроможності підвищувати кваліфікацію представників органів місцевого самоврядування за новоствореною Професійним курсом з Місцевого економічного розвитку. Проведено круглий стіл в НАДУ при Президентові України з представниками регіональних Центрів підвищення кваліфікації на тему «Розвиток кадрового потенціалу місцевого самоврядування в Україні», 12 грудня 2018 р. (114 учасників) Підтримано проведення: Міжнародного бізнес-форуму «Міжнародне співробітництво: створюємо майбутнє разом», 10-11 травня 2018 року, м. Кременчук (200 учасників); 2-го спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму (ECO FORUM), 30 травня – 1 червня 2018 року, м. Запоріжжя (242 учасника); VІ Міжнародного інвестиційного форуму «Вінниччина - бізнес в центрі України», 7 вересня 2018 (354 учасників); ІV Міжнародного інвестиційно-економічного форуму «Партнерство та Перспектива», 28 вересня 2018 р. м.Івано-Франківськ (126 учасників); ІІ Міжнародного InCco-Forum, 12 жовтня 2018, м. Запоріжжя (828 учасників); ІІІ Міжнародного Саміту мерів, 9 жовтня 2018 р. (375 учасників); Другого Українського жіночого конгресу, 7-8 грудня 2018 р. (592 учасника); «Діалогової платформи #Полтавщина інвестиційна», 10 жовтня 2018 р., м. Полтава (89 учасників) Проведено навчання для представників ОМС двох областей щодо підготовки проектів до Державного фонду регіонального розвитку: 3-4 грудня 2018 р. , м. Івано-Франківськ; 5-6 грудня 2018 р, м. Вінниця; 17-18 грудня 2018 р., м. Полтава; 19-20 грудня 2018 р., м. Запоріжжя Навчання з написання проектів для ДФРР пройшли 146 представників обласних рад, обласних державних адміністрацій, районних рад і державних адміністрацій, ОМС, зокрема міст-партнерів Проекту та об’єднаних територіальних громад цільових регіонів. Надано консультативну допомогу з підготовки 4-х проектів міст-партнерів Проекту для фінансування з ДФРР. Продовжено роботу щодо інструментів залучення інвестицій в містах-партнерах У Полтавській області створено та введено в дію «Інвестиційний портал області», розроблено і подано на затвердження головою Полтавської ОДА «Стандарти роботи з інвестором». У Вінницькій області з сприяння Проекту розроблено Програму сприяння залученню інвестицій у місто Вінницю на 2018-2020 роки, яку 22.11.2017 р. Затверджено Рішенням Вінницької міської ради У Запорізькій області надано підтримку у створенні та виданні «Інвестиційного паспорта області» та розроблено і затверджено головою ОДА «Стандарти роботи з інвестором». У Івано-Франківські області підготвлено проект «Інвестиційного паспорту області. Розроблено новий дизайн та структуру «Інтерактивної інвестиційної карти України» Залучено канадських експертів та волонтерів до участі у заходах Проекту (навчання, семінари, кругли столи, розробка досліджень) Висвітлення в ЗМІ заходів Проекту, які проведено в звітному півріччі. Створено групу українських медіа експертів з метою вивчення потреб місцевих ЗМІ та надання рекомендацій щодо поліпшення роботи з органами місцевого врядування, громадськістю та іншими зацікавленими сторонами щодо економічного розвитку та демократичного врядування. Здійснюється підтримка основних заходів Проекту ПРОМІС за допомогою механізмів управління знаннями та комунікації Продовжено роботу з реорганізації регіональних відділень в інформаційно-сервісні центри. Сформовано бачення структури інформаційно-сервісного порталу РВ АМУ з елементами електронного врядування, яка буде представляти 24 регіональні відділення АМУ розпочато внесення змін до розробленого технічного завдання для написання програмного продукту У всіх пілотних областях проекту та Луганському РВ відібрано 5 консультантів, які впроваджують стратегії розвитку РВ АМУ. Проведено 13 семінарів з місцевого економічного розвитку для представників ОМС, зокрема: Семінар «Залучення прямих іноземних інвестицій. Можливості Програм ЄС та МТД для розвитку регіону», 11-12 липня 2018 року,с. Гута Івано-Франківської області, (50 учасників) Семінар «Туристична галузь як один із факторів сталого розвитку території» 24 вересня 2018 р., м. Вінниця (19 учасників) Семінар «Практичні аспекти юридичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування», 26 вересня 2018 р., м. Запоріжжя (27 учасників) Семінар «Розробка проектної заявки на створення сільськогосподарських кооперативів», 23 жовтня 2018 р., с. Старі Богородчани (30 учасників). Семінар «Доступ до публічної інформації в органах місцевого самоврядування та комунальних підприємствах: практичні аспекти», 23 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя (36 учасників) Семінар «Проектний менеджмент. Розробка проектів на розгляд ДФРР.», 26 жовтня 2018 р., м. Сєвєродонецьк (32 учасника) Семінар «Демократичне відкрите врядування», 29 жовтня 2018 р., м. Полтава (17 учасників) Семінар «Ефективне управління ресурсами громади», 31 жовтня 2018 р., м. Полтава (17 учасників) Семінар «Адміністративна комісія як інструмент державно-власного впливу для громади. Перспективи, ефективність, превентивність», 09 листопада 2018 р., м. Запоріжжя (29 учасників) Семінар «Доступ до публічної інформації в органах місцевого самоврядування та комунальних підприємствах. Практичні аспекти», 13 листопада 2018р., м. Вінниця (19 учасників) Семінар «Планування проекту. Основи проектного менеджменту», 03 грудня 2018р., м. Сєвєродонецьк (30 учасників) Семінар «Розробка проектної пропозиції: чого слід уникнути і що варто врахувати», 06 грудня 2018 р., м. Львів, (25учасників) Семінар : «Планування проекту. Основи проектного менеджменту», 22 грудня 2018 року, м. Лисичанськ (30 учасників) Затверджено Стратегію сталого розвитку АСМС АМУ Проведено навчання з АСМС АМУ для 25 регіональних адміністраторів Надано 245 персональних консультацій координаторам АСМС АМУ. Проведено роботи по розширенню кола учасників системи. Станом на 31.12.2018 року учасниками системи є 290 міст-членів АМУ. Повну статистичну інформацію за 2017 рік до системи надали 140 міст – учасників. Забезпечення впровадження Стратегії гендерної рівності АМУ та надання підтримки в її реалізації шляхом фінансування малих ініціатив у містах-членах АМУ. Проведено Перший всеукраїнський форум підписантів Європейської Хартії рівності, 6 грудня 2018 р., м. Київ (45 учасників) Підтримано проведення Українського жіночого конгресу, 28 вересня 2018 р., м. Львів (104 учасники) Підтримано проведення Другого Українського жіночого конгресу, 7-8 грудня 2018 р. (592 учасника); Продовжено реалізацію гендерних ініціатив в рамках конкурсу мініграндів, за результатами якого переможцями конкурсу впроваджуються гендерні ініціативи у 7 регіонах України до лютого 2019 року (мм. Дніпро, Житомир Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль) Оновлено план реалізації Стратегії екологічної збалансованості АМУ Підготовлено 10 інформаційних довідок щодо законопроектів у сфері охорони навколишнього середовища, здійснено моніторинг проектів нормативно-правових актів, офіційно оприлюднених відповідними компетентними органами, що стосуються екологічної політики. Розпочато підготовку до проведення семінарів в пілотних областях України щодо стратегічної екологічної оцінки та здійснено аналіз активності учасників секції АМУ з екологічної збалансованості, з метою оновлення складу Секції та напрацювання спільно з членами секції проблемних питань місцевого самоврядування в сфері охорони навколишнього середовища. У кожному з міст-партнерів Проекту ПРОМІС створено Дорадчі комітети з ефективного врядування і розвитку з представників органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу, громадських організацій, екологічних організацій, бізнес-асоціацій, жіночих організацій, засобів масової інформації, а їхні склади ухвалено розпорядженнями міського голови або рішеннями виконавчого комітету міської ради міст-партнерів Проекту ПРОМІС. На засіданнях Дорадчих комітетів розглядаються питання стану впровадження ініціатив Проекту, їхні потреби і, відповідно, формуються плани заходів впровадження Проекту. В процесі проведення засідань Дорадчих комітетів особлива увага приділялась обговоренню напрямів забезпечення сталості результатів діяльності Проекту ПРОМІС у кожному з міст-партнерів Проекту, що дозволило сформувати Стратегію сталості результатів проекту та Плани дій у кожному з міст-партнерів Громадський бюджет запроваджено у 15 містах-партнерах Проекту: Вінниця, Жмеринка, Хмільник, Івано-Франківськ, Долина, Коломия, Полтава, Миргород, Кременчук, Горішні Плавні, Запоріжжя, Енергодар, Мелітополь, Бердянськ, Яремче. Протягом року надано підтримку впровадження громадського бюджету в місті Яремче. Спільно з PAUCI/EEF в рамках проекту ЄС «Публічні бюджети від А до Я: Інформування, активізація та залучення громадянського суспільства» розроблено конкурсні умови щодо участі міст у проекті. За результатами конкурсного відбору у проекті беруть участь 3 міста-партнери Проекту: Енергодар, Долина, Миргород. Проектом передбачено: проведення семінарів, тренінгів, навчальних візитів до Польщі; надання консультацій та супроводження процесу запровадження громадського бюджету; фінансова підтримка інформаційної кампанії та організації етапів громадського бюджету; надання програмного забезпечення для здійснення голосування мешканців. Проведено аналіз стану впровадження громадського бюджету та сформовано відповідний Звіт з кращими практиками запровадження громадського бюджету (аналітичний документ). Впроваджено Індекс прозорості місцевих бюджетів у 16 містах-партнерах Проекту. Підготовлено загальний звіт та звіти з рекомендаціями щодо підвищення прозорості бюджетного процесу для всіх міст-партнерів Проекту. Надано допомогу містам-партнерам Проекту (3 міста: Івано-Франківськ, Горішні Плавні, Мелітополь) у запровадженні моделі гендерного бюджетування. Надано експертно-консультативну підтримку та розроблено Комунікаційну стратегію у місті Бердянськ, а також комунікаційно-промоційні частини маркетингових стратегій для міст-партнерів Проекту: Вінниця, Івано-Франківськ, Яремче, Енергодар, Коломия, Миргород, Бердянськ. Робочі групи зі стратегічного планування, які створено у містах-партнерах Проекту, включають широке коло зацікавлених сторін (представники органів місцевого самоврядування, бізнесу, навчальних закладів та громадських організацій). Кожна Стратегія проходить широке обговорення, що сприяє максимальному залученню мешканців міста до процесу формування Стратегій розвитку міст. Члени Робочої групи беруть участь у засіданнях і отримують нові знання у сфері ефективного стратегічного планування під керівництвом українських консультантів Проекту. Усі проекти Стратегій розвитку міст-партнерів Проекту було проаналізовано з точки зору інтеграції питань гендерної рівності й включають підготовлені рекомендації щодо більш повного використання потенціалу й врахування потреб чоловіків і жінок. Розроблено рекомендації щодо діяльності, спрямованої на вирішення проблем і використання потенціалу ВПО у розвитку територіальних громад України. Результати досліджень і сформовані рекомендації щодо інтеграції ВПО у приймаючих громадах використовуються під час розробки стратегічних і програмних документів у містах-партнерах Проекту. Навчальна поїздку міських голів до Канади надала учасникам можливість ознайомитись та практично вивчити принципи доброго врядування та практики місцевого економічного розвитку, поспілкуватись з посадовцями канадських міст та представниками громад. Члени делегації обговорили з канадськими колегами новий досвід, порівняли його з аналогічними ініціативами в своїх містах та запропонували, як цей досвід, механізми та інструменти можуть бути адаптовані до українського контексту. Значної уваги у Посібнику приділено висвітленню нових можливостей для місцевих громад у сфері охорони довкілля, а також використанню потенціалу щодо включення принципів гендерної рівності в процесі стимулювання розвитку територіальних громад. Протягом впровадження Проекту сформовано перелік інструментів та проведено оцінку діяльності ЦНАП та якості надання адміністративних послуг у 16 містах-партнерах Проекту. Реформа місцевого самоврядування в Україні забезпечує розширення прав і можливостей місцевих органів влади в сфері надання адміністративних послуг. Особливий акцент в методології щодо оцінки якості надання адміністративних послуг зроблений на тому, як поліпшити послуги, пов'язані зі збереженням навколишнього середовища, та застосовувати принципи гендерної рівності у наданні адміністративних послуг в містах-партнерах Проекту. Брендинг і маркетинг міст є важливою сферою діяльності ОМС, а міста-партнери Проекту виявляють значну зацікавленість у допомозі з боку фахівців Проекту у формуванні маркетингових стратегій і розробці брендів міст. У процесі реалізації Проекту ПРОМІС значна увага приділяється не лише розробці Стратегій місцевого розвитку, але й наданні допомоги містам-партнерам у впровадженні проектів, які включено до їхніх стратегічних і програмних документів. Саме для цього передбачено формування й використання Фонду підтримки ініціатив з відкритого врядування та розвитку. Надано підтримку в роботі Робочих груп з підтримки МПС в містах-партнерах щодо покращення їх спроможності створювати сприятливе середовище для ведення бізнесу, врахування потреб МСП з метою покращення бізнес-середовища, врахування потреб жінок та підтримки екологічно збалансованих методів ведення підприємницької діяльності. Проведено аналіз міжнародного та українського досвіду застосування механізмів підтримки бізнесу та розвитку соціального підприємництва Проведено аналіз та сформульовано передові методи розвитку соціального підприємництва з акцентом на підприємства, які наймають жінок та враховують пріоритети екологічно сталого бізнесу. Опубліковано практичний посібник з питань проведення експрес-аналізу бізнес- середовища, а також Консолідований звіт про результати експрес-аналізу ділової активності в 16 містах- партнерах Усі програми розвитку МСП у містах-партнерах вирішують питання екологічної сталості та гендерної рівності та включають заходи з інтеграції ВПО та інших уразливих груп у місцеві бізнес-спільноти. Такий підхід реалізований шляхом застосування інклюзивних моделей для розвитку бізнесу. Цільовою аудиторією веб-ресурс «Школа підвищення конкурентоспроможності МСП» є місцеві чиновники, представники бізнес-асоціацій та/або громадських організацій, які прагнуть покращити свої навички та підвищити спроможність підтримувати розвиток бізнесу з метою ефективного зростання «конкурентоспроможності» міста з погляду розвитку підприємництва. Запуск онлайн-курсу з питань конкурентоспроможності МСП дозволить Проекту ПРОМІС розширити спільноту фахівців-практиків і дискурс довкола підтримки МСП, особливо стосовно жінок-підприємниць, сталого розвитку та інклюзивного розвитку бізнесу. Основним предметом обговорення під час ІІ Міжнародної конференції з інклюзивного розвитку бізнесу стали питання пошуку шляхів розбудови соціальної економіки, інвестицій для досягнення соціальних змін, підтримки підприємств, які створені вразливими категоріями населення, їхньої інтеграції лишається ціла низка невирішених проблем. У результаті дискусій та ознайомлення з кращими світовими і вітчизняними практиками діяльності підприємств інклюзивного бізнесу були розроблені конкретні рекомендації, втілення яких сприятиме розширенню соціальних інвестицій, розбудові соціального підприємництва, жіночого бізнесу, бізнесу за участі ветеранів АТО, інтеграції вразливих категорій населення для спільного вирішення їхній проблем. З метою досягнення сталого прогресу в поліпшенні бізнес-клімату Проект ПРОМІС сприяє створенню бізнес-асоціацій Метою навчальної поїздки до Канади «Соціальне та жіноче підприємництво» є демонстрація того, як органи місцевої влади можуть розробляти програми та (або) створювати організації для підтримки соціального підприємництва із фокусом на програми, які підтримують та заохочують залучення жінок до бізнесу. Програма навчальної поїздки включала відвідування підприємств та організацій та обговорення із соціальними підприємствами, очолюваними жінками, їх проблем та можливостей розвитку. Продовжено навчання представників ОМС щодо місцевого економічного розвитку та інструментів демократичного врядування. Продовжено спільну роботу з НАДУ при Президентові України в рамках підписаного Меморандуму щодо погодження Професійної програми з Місцевого економічного розвитку з Нацдержслужбою України Міжвідомчі форуми об’єднують службовців ОМС міст-партнерів та обласних адміністрацій для обговорення секторних і галузевих пріоритетів. Метою проведення Форумів є поглиблення співпраці з обласною владою у партнерських областях, запровадження механізмів міжвідомчої співпраці різних рівнів влади, обмін досвідом та поширення кращих практик у міста, які не є партнерами ПРОМІС. В усіх цільових регіонах Проекту розроблено Стратегії регіонального розвитку до 2020 року, а також Плани їх реалізації на 2016-2018 роки. Протягом 2017-2018 років в усіх регіонах розроблятимуться нові Плани реалізації Стратегій регіонального розвитку на період до 2020 року. Фахівці Проекту ПРОМІС, у співпраці з експерти проекту з підтримки впровадження державної регіональної політики програми «U-LEAD з Європою», надаватимуть, у разі необхідності, консультативну підтримку розробки та формування систем моніторингу впровадження Планів реалізації Стратегій розвитку двох цільових регіонів Проекту. Залучення міжнародних експертів у заходах в рамках Проекту надає можливість поширення кращих практик Польщі та Канади стосовно демократичного врядування, економічного розвитку та інших напрямів, які відповідають цілям Проекту Підвищення можливостей, потенціалу та зацікавленості місцевих ЗМІ у всебічному вивченню та представленню позиції громади Поширення серед міст-партнерів Проекту нових інформаційних продуктів: приклади МЕР, передові практики та історії успіху Посилення та розширення потенціалу регіональних відділень Асоціації міст України для раціонального та ефективного надання основних послуг містам-членам АМУ. На засіданні секцій для виконавчих директорів регіональних відділень на ХІІІ Українському муніципальному Форумі в м. Одеса. Презентовано та обговорено модель реорганізації РВ в інформаційно-сервісні центри; сформовано проект нормативно-правових документів щодо проведення атестації виконавчих директорів регіональних відділень; сформовано бачення структури інформаційно-сервісного порталу РВ АМУ, яка буде представляти 24 регіональні відділення АМУ більше ніж за 17 напрямками діяльності. Асоціація міст України оновлює свої стратегічні цілі і доповнює пріоритети своєї діяльності сферами екологічної збалансованості, гендерної рівності та муніципальної статистики, які відповідають потребам міст-членів Упорядковано технічну і програмну бази Автоматизованої системи муніципальної статистики. Розроблено Стратегію сталого розвитку АСМС. Станом на 31.12.2018 року учасниками системи є 290 міст-членів АМУ. Повну статистичну інформацію за 2017 рік до системи надали 140 міст – учасників. Впроваджено Стратегію гендерної рівності АМУ Профінансовано 7 малих проектів з гендерної рівності міст-членів АМУ Надано допомогу органам місцевого самоврядування щодо приєднання до Європейської Хартії рівності жінок та чоловіків в житті місцевих громад Розробка та використання рекомендацій щодо співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги в сфері охорони навколишнього середовища, підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативної бази, що регулює екологічну діяльність на місцевому рівні (опитування, фокус-групи і тощо.). Щоквартальне проведення засідань Дорадчих комітетів в містах-партнерах Проекту У містах-партнерах Проекту передбачається подальше запровадження окремих елементів моделі «відкритого врядування» та інструментів партиципативної демократії. Передбачається провести опитування мешканців міст щодо стану запровадження та дієвості окремих інструментів відкритого врядування. Планується запровадження системи показників оцінки демократичності місцевої влади у містах-партнерах Проекту (Індекс демократичності міст), формування переліку кращих практик і розробка рекомендацій щодо їх впровадження в українських містах. Результати визначення індексу будуть презентовані під час проведення засідання круглого столу «Оцінка демократичності міст: українські реалії». Запровадження системи відкритих і прозорих аукціонів ProZorro.Продажі спільно з Transparency International Ukraine. Планується проведення конференції / круглого столу з обговорення результатів діяльності системи ProZorro.Продажі. Експерти, консультанти, представники міст-партнерів Проекту братимуть участь у конференціях, форумах, круглих столах з обговорення питань запровадження в Україні інструментів відкритого врядування, які організовуватимуть інші донорські організації. Планується надати подальшу підтримку містам-партнерам Проекту у запровадженні системи «громадського бюджету», інформуванні, активізації та залучення громадянського суспільства. Стан запровадження громадського бюджету в українських громадах обговорюватиметься під час проведення Четвертого форуму практиків громадського бюджетування з залученням проектів МТД, які працюють у сфері громадського бюджетування для співфінансування заходу, обміну знаннями й кращими практиками. Подальше запровадження Індексу прозорості місцевих бюджетів. Ця діяльність передбачає підготовку Звітів для кожного міста-партнера Проекту щодо стану прозорості бюджетного процесу. Буде надано допомогу 6 містам-партнерам Проекту у запровадженні моделі гендерно орієнтованого бюджетування. Проведення 2 тренінгів для ЗМІ: «Журналістика, що заслуговує на довіру та повагу, нові і традиційні ЗМІ в роботі із місцевими органами влади» (4-5 лютого 2019 р. Вінниця; 7-8 лютого 2019 р. Івано-Франківськ). Планується продовжувати надання допомоги містам-партнерам Проекту (два міста) у розробці комунікаційних стратегій за розробленою та перевіреною на практиці методологією. Проведення навчання представників ЗМІ міст-партнерів Проекту щодо покращення висвітлення питань відкритого врядування та розвитку, зокрема роботи з соціальними медіа. Висвітлення в місцевих засобах масової інформації питань місцевих виборів та впровадження демократичних інструментів. Надання подальшої підтримки містам-партнерам з формування стратегічних і програмних документів за розробленою методологією, яка постійно удосконалюється. Надання допомоги у розробці Стратегії / Програми розвитку туризму в місті Вінниці. Експерти та консультанти Проекту надаватимуть консультаційну допомогу з розробки Планів реалізації Стратегій розвитку міст-партнерів Проекту (на новий термін). Передбачається надання експертної допомоги в удосконаленні систем моніторингу впровадження Стратегій розвитку міст-партнерів Проекту (діяльність Комітетів з управління впровадженням, удосконалення системи індикаторів). Буде здійснено доопрацювання навчальної програми та проведено чотири тренінги / навчальні поїздки з запровадження окремих інноваційних інструментів фінансування місцевого розвитку. Організувати навчальну поїздку Україною до м. Вінниці та Івано-Франківська для представників міст-партнерів Проекту (січень, липень 2019 р.) Провести засідання круглого столу, під час якого презентувати узагальнений звіт щодо стану діяльності ЦНАП у містах-партнерах Проекту та рекомендації з поліпшення якості надання адміністративних послуг (лютий 2019 р., м. Київ) Провести міжнародну Конференцію «Місце України у світі: муніципальний маркетинг і брендинг» (березень 2019 року) Провести навчання з методології та практики маркетингу й брендингу та надати допомогу у розробці маркетингових стратегій для трьох міст-партнерів Проекту. Значної уваги буде приділено наданню допомоги з формування та візуалізації брендів міст-партнерів Проекту. Провести два дводенних тематичних тренінги для представників міст-партнерів Проекту: «Врахування деяких аспектів гендерної рівності й екологічної збалансованості та забезпечення сталості результатів впровадження проектів» (22-23 січня 2019 р.; 28 лютого – 1 березня 2019 р. м Київ). Подальша робота стосуватиметься співфінансуванню реалізації проектів, наданню допомоги / менторської підтримки під час впровадження проектів в рамках Фонду підтримки ініціатив з відкритого врядування та розвитку. Значної уваги приділятиметься забезпеченню сталості результатів і створенню системи обміну досвідом і кращими практиками впровадження проектів. Сприяти ухваленню міськими радами програм для МСП Надати підтримку в реалізації програм з підтримки МСП з урахування потреб жінок та підтримкою екологічно-збалансованих підприємств Провести три дводенні тренінги «Експрес-аналіз місцевого бізнес-клімату» в мм. Полтава, Яремче, Миргород Організувати три триденні навчальні поїздки з інспектування бізнес-клімату в мм. Мелітополь, Миргород, Івано-Франківськ Продовжити роботу над онлайн-курсом «Школа підвищення конкурентоспроможності МСП», який містить інформаційні продукти та відео з тренінгів, що присвячені різним елементам підтримки МСП. Продовжити впровадження та фінансування проектів з Фонду розвитку МСП. Провести тренінги для представників міст-партнерів Проекту: «Врахування деяких аспектів гендерної рівності й екологічної збалансованості та забезпечення сталості результатів впровадження проектів з Фонду розвитку МСП» (мм. Вінниця, Івано-Франківськ, Полтава, Запоріжжя) Підтримати проведення установчих конференції двох (секторальних) бізнес-асоціацій Жінок-менторок (м. Вінниця), Асоціації соціальних підприємств (м. Полтава) Проведення дводенного тренінгу для представників бізнес-асоціації (червень 2019) Консультаційна підтримка діяльності бізнес-асоціацій Проведення навчання для тренерів (ТОТ) на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України Проведення 9-денних Курсів підвищення кваліфікації в 5 регіонах – партнерах проекту ПРОМІС (Вінницька, Полтавська, Запорізька, Дніпропетровська області, де планується провести підвищення кваліфікації близько 125 представникам органів місцевого самоврядування. Проведення регіональних міжвідомчих форумів для сприяння міжвідомчому діалогу, координуванню та міжмуніципальній співпраці, метою яких є налагодження співпраці з питань МЕР і стратегічного планування, що сприятиме ефективній децентралізації Надати підтримку в розробці регіональних і місцевих програм та інструментів залучення інвестицій у відібраних областях та містах-партнерах Розробити інтерактивні інструменти залучення інвестицій та надати їх партнерам Проекту ПРОМІС Для забезпечення ефективного впровадження Стратегій регіонального розвитку та Планів їх реалізації, консультанти Проекту проведуть навчання з написання проектів для фінансування з ДФРР, а також надаватимуть консультативну допомогу у підготовці цих проектів для міст-партнерів Надати підтримку в розробці регіональних і місцевих програм та інструментів залучення інвестицій у відібраних областях та містах-партнерах Розробити інтерактивні інструменти залучення інвестицій та надати їх партнерам Проекту ПРОМІС Залучення канадських, польських, українських експертів та волонтерів до впровадження Проекту за його напрямами Привернути увагу ЗМІ до заходів і досягнень Проекту ПРОМІС з метою поширення інформації про діяльність у рамках Проекту та інвестиції Канади в Україну Розробити та розповсюдити нові інформаційні продукти: дослідження з МЕР, кращі практики та історії успіху Підготувати та опублікувати Посібник з управління знаннями в містах-партнерах Проекту ПРОМІС Надати підтримку 5 регіональним відділенням АМУ для надання сервісних послуг містам Розробити та запустити веб-сайт/веб-портал, присвячений послугам регіональних відділень АМУ Провести навчання з МЕР для службовців ОМС через регіональні відділення АМУ Оновити й розширити статистичні дані та використання АСМС Продовжити роботу над впровадженням оновленої Стратегії гендерної рівності АМУ та реалізації плану роботи Комітету АМУ з рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Надати підтримку роботі Комітету АМУ з рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Підтримати проведення засідання Комітету АМУ з рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (лютий 2019 р.) Надати допомогу в впровадженні Стратегії екологічної збалансованості АМУ. Планується активізувати співробітництво між ПРОМІС та АМУ з екологічних питань: Провести засідання секції, продовжити розробку екологічної паспортної моделі міста, провести широкі консультації із зацікавленими сторонами, включаючи Міністерство екології та природних ресурсів щодо перспектив створення «Зеленого фонду» в Україні для фінансування «муніципальних екологічних ініціатив та проектів» Провести семінари у пілотних областях України щодо стратегічної екологічної оцінки
Рух фінансових ресурсів (грантів)**
КПКВК

Ризики, проблеми, що виникали під час впровадження проекту (програми):


Пропозиції щодо поліпшення роботи за проектом (програмою):


Рогуліна Н.А.
Відповідальна особа (Підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Кучеренко О.В.
Керівник реципієнта (Підпис) (ініціали та прізвище)

* Інформація щодо проведених семінарів (строки проведення, кількість учасників, тематика), наданого обладнання, переданих (розроблених) технологій, роботи консультантів (радників), розроблених документів, публікацій, а також навчання, стажування спеціалістів, стипендій тощо.
** Інформація надається в рамках проектів (програм), управління фінансовими ресурсами (грантами) за якими здійснюється реципієнтом.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 623 від 04.07.2012}