Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012р. №623)
Картка
піврічного моніторингу проекту (програми)
Назва проекту (програми) Номер реєстраційної картки Дата попереднього моніторингу Дата поточного моніторингу
Експертна підтримка врядування та економічного розвитку (EDGE) 3288 21.01.2019 21.01.2019
Мета проекту (програми) Критерії її досягнення
Сприяння реалізації зобов'язань Уряду України щодо запровадження комплексних реформ у країні відповідно до державних програм, національних та міжнародних угод. 1. Нормативно-правове забезпечення реалізації реформи 2. Моніторинг реалізації реформи 3. Оцінка ефективності реалізації реформи 4. Координація ключових стейкхолдерів 5. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності бенефіціара 6. Методично-консультативна підтримка ОТГ
Результати впровадження проекту (програми)
1. Підвищено якість управлінських рішень на місцях 2. Підвищено ефективність використання ресурсів 3. Збільшено ресурсну базу місцевих бюджетів 4. Здійснено підтримку прийняття низки НПА, що наблизили надання якісних послуг до населення 5. Підвищено рівень компетенції голів ОТГ 6. Забезпечено координацію та моніторинг секторальних реформ, консолідацію зусиль усіх стейкхолдерів
Робота, запланована за проектом (програмою) Результати, досягнуті за звітне півріччя* Вплив на відповідну галузь чи регіон Робота, запланована на наступне півріччя
1. Забезпечення повного фінансування делегованих повноважень 2. Відповідність наданих послуг реальним потребам населення громад 3. Удосконалення фінансування ключових секторів (освіта, ох. здоров'я) 4. Популяризація децентралізаційної реформи 5. Побудова ефективних освітніх та медичних мереж 6. Побудова спроможного управління освітою, охороною здоров'я, дорожньою інфраструктурою 7. Координація та моніторинг децентралізаційної реформи 8. Консолідація зусиль усіх стейкхолдерів 9. Рівний доступ громадян до послуг 1. Здійснено контроль за виконанням завдань з реалізації реформи, попереджено можливі негативні фактори впливу на результати реформи 2. Забезпечено своєчасне виконання завдань та заходів реформи, що передбачені стратегічними документами Уряду та ЦОВВ 3. Покращено якість управління у сферах дорожньої інфрастуктури, освіти, охорони здоров'я, місцевих бюджетів 4. Підвищено якість управлінських рішень голів ОТГ Урядування та громадянське суспільство 1. Забезпечення безперешкодної реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення 2. Сприяння побудови спроможних мереж надання первинної медичної допомоги 3. Забезпечення запровадження системи надання телемедичних послуг 4. Створення інструменту формування спроможної мережі закладів освіти 5. Сприяння побудови спроможньої освітньої мережі 6. Підвищення ефективності використання коштів освітньої субвенції 7. Забезпечення принципів справедливого розподілу коштів “кошти ходять за учнем”, не залежно від форм власності закладів освіти 8. Вдосконалення повноважень органів влади у сфері управління дорожнім господарством 9. Покращення механізму розподілу коштів Дорожнього фонду 10. Підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів 11. Підвищення рівня компетентності фахівців ОДА з управління дорогами
Рух фінансових ресурсів (грантів)**
КПКВК

Ризики, проблеми, що виникали під час впровадження проекту (програми):


Пропозиції щодо поліпшення роботи за проектом (програмою):
Продовження проекту в довгостроковій перспективі


Відповідальна особа (Підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Керівник реципієнта (Підпис) (ініціали та прізвище)

* Інформація щодо проведених семінарів (строки проведення, кількість учасників, тематика), наданого обладнання, переданих (розроблених) технологій, роботи консультантів (радників), розроблених документів, публікацій, а також навчання, стажування спеціалістів, стипендій тощо.
** Інформація надається в рамках проектів (програм), управління фінансовими ресурсами (грантами) за якими здійснюється реципієнтом.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 623 від 04.07.2012}